Lucrări de Licență pentru domeniul Alte domenii

doc

România - Integrarea în Europa

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să identifice principalele aspecte ale economiei românești în context european, să analizeze indicii economici ai statului român în raport cu evoluția economiei europene și să arate tendințele economiei naționale în viitorul apropiat. Capitolul 1, intitulat ”Analize sectoriale și regionale și identificarea problemelor prioritate, face analiza nivelului de dezvoltare a României, comparativ cu UE, apoi prezintă aspectele demografice și economice, având ca punct de referință situația dramatică a economiei Greciei. În continuare, se arată aspecte ale o... vezi detalii

docx

Stabilirea creșterilor la salcâm din cadrul OS Talmaza

INTRODUCERE Conform Cadastrului funciar general la 01.01.2010, fondul forestier naţional ocupă suprafaţa de 446,0 mii ha (13,2 % din teritoriul ţării), inclusiv suprafaţa acoperită cu păduri 347,2 mii ha (10,3 % din teritoriul ţării). Anual se recoltează circă 400 mii m3 masă lemnoasă şi alte produse accesorii. Gospodărirea judicioasă a fondului forestier nu poate fi fără o evidenţă cantitativă şi calitativă a biomasei cât şi perspectivele creşterilor pe specii şi arborete. Stabilirea volumului de masă lemnoasă la lucrările de amenajarea pădurilor cât şi alte lucrări dendrometrice, în ma... vezi detalii

docx

Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows

INTRODUCERE Din dorinta de-a prezenta intr-o forma cat mai elocventa si veridica un produs absolut nelipsit din locuinta oricarui individ porneste motivarea alegerii acestei teme. Motivul pentru care am ales sa realizez analiza comparativa pentru laptopuri, este faptul ca in Romania varietatea gamei de laptopuri a crescut in ultimii ani, iar oamenii au inceput sa cumpere in procent din ce in ce mai mare. Laptopurile reprezinta un produs nealimentar. Tema lucrarii o constituie Analiza comparativa a calitatii laptopurilor Apple si cea a laptopurilor standard ce folosesc sistemul de operare W... vezi detalii

docx

Gestionarea Poluării Solului Contaminat cu Deșeuri Petroliere

INTRODUCERE Gestionarea deşeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive),... vezi detalii

doc

Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei

INTRODUCERE Evoluţiile din ultimele decenii ale economiei, în special, şi ale societăţii, în general, ne-au arătat că schimbarea este caracteristica fundamentală a lumii în care trăim, indiferent dacă oamenii doresc să se adapteze sau nu. însă, cei care doresc să supravieţuiască şi să facă faţă mutaţiilor majore ale lumii contemporane, trebuie să găsească soluţii eficiente şi eficace pentru a reuşi. Având în vedere că forma predominantă de organizare socială o reprezintă organizaţia, putem spune cu argumente de necontestat, că managementul în general, şi managementul organizaţiei, în part... vezi detalii

doc

Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă la SC Mobiter Prest SRL Novaci

INTRODUCERE Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem îl constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare. Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: grav... vezi detalii

pdf

Influența condițiilor ecoclimatice ale anului 2016, asupra cantității și calității recoltei la unele soiuri de struguri pentru vinuri albe de calitate superioară, din centrul viticol Samsud

INTRODUCERE Vița de vie este unică: nu numai că este o cultură răspândită la nivel global, dar are legături istorice directe cu dezvoltarea culturii umane. Principalul produs obținut,vinul, a fost considerat de proveniență divină, o băutură a zeilor: chiar Dionysos și Bacchus au fost dedicați acestei băuturi. Alte culturi mediteraneene au considerat că "vinul a izbucnit din sângele oamenilor care luptaseră cu zeii” , și vinul a avut întotdeauna un rol major în modul de viață al mediteraneenilor (McGovern, P.E. (2004); Blanco, J.L. (1997)). Strugurii la sfârşitul perioadei de maturare au o... vezi detalii

docx

Managementul riscului generat de incendiile de pădure produse în zone înalte și greu accesibile cu impact distrugător asupra vieții și mediului

Cap. 1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND TEORIA ARDERII 1.1. INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA INCENDIILOR 1.1.1. INTRODUCERE Incendiul este o reacţie chimică cunoscută sub numele de combustie. El este definit ca oxidarea rapidă a materialului inflamabil însoţită de eliberare de energie sub formă de căldură. Pe toată durata existenţei sale, un incendiu trece prin patru faze distincte, caracterizate de obicei prin temperatura medie a gazelor din compartiment: iniţierea sau aprinderea, care este definită ca începutul combustiei; perioada pre-flashover sau perioada de creştere, în timpul căreia incendiul e... vezi detalii

docx

Derivarea

ARGUMENT În introducerea la volumul Gramatică, stilistică, compoziţie , academicianul Ion Coteanu spunea: Gramatica e ca o sferă din care pulsează necontenit raze și cercuri luminoase. Unele strălucesc mai puternic decât altele şi încântă ca adevărate minunăţii. Adesea şi sunt minunăţii, căci au în ele artă, arta cuvântului. Altele, mai puţin strălucitoare şi mai des întâlnite, trec neluate în seamă, pentru că le ştie tot omul şi face şi el asemenea după puterile sale, sfera care pulsează aflându-se în mintea tuturor celor ce folosesc limba părinţilor. O astfel de rază mai puţin strălucit... vezi detalii

docx

Asigurarea accesului la informație în biblioteci universitare - cazul DIB ULIM

Introducere „Bibliotecile ca centre culturale, informaţionale, de studiu şi întâlniri au posibilitatea de a fi iniţiatori activi în procesul pozitiv de dezvoltare a comunităţii şi a indivizilor” L. Kulikovski Biblioteca prin serviciile sale contribuie la buna funcţionare a societăţii, a comunităţii. Ea asigură accesul la informaţii, libertatea intelectuală, promovează diversitatea culturală, răspunde la cerinţele şi necesităţile individuale ale utilizatorilor, constituie un mediu de învăţare permanentă şi comunicare. Valoarea unei biblioteci rezidă nu numai în bogăţia şi varietatea colec... vezi detalii

docx

Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă

1.Consideratii Generale 1.1 Obiectul proiectului si principalele probleme propuse a fi rezolvate Tema proiectului este Procesul Tehnologic de realizare al reperului Corp de Pompa in conditiile respectarii normelor de sanatate si securitate in munca. Prezentarea unor aspecte tehnice legate de evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si respectiv problemele ecotehnologice in contextul procesului tehnologic de realizare al reperului Corp Pompa ( ZK 07-259). Solutionarea acestora va fi realizata prin aplicarea metodelor specifice de evaluare a riscurilor locului de mu... vezi detalii

doc

Aplicarea HACCP în unitățile de producere a brânzeturilor

INTRODUCERE Având în vedere evoluţia demografică, progresul tehnic şi în condiţiile de muncă şi de trai ale oamenilor atât pe plan intern, produsele de origine animală prezintă o importanţă deosebită pentru asigurarea necesarului de proteină din hrană. Alimentaţia este o nevoie biologică fundamentală şi un drept fundamental al omului precizat acest lucru în Carta Naţiunilor Unite, îndemnând de fapt dreptul la existenţă. După 1989, în special prin promovarea şi aplicarea iresponsabilă a Legii 18/1991, s-a distrus în bună parte baza de producţie a materiilor prime necesare industriei alime... vezi detalii

doc

Pronumele personal în latină, română și franceză

ARGUMENTUM Lucrarea cu tema Pronumele personal în latină, română şi franceză îşi propune o analiză contrastivă a uneia dintre cele mai discutate probleme din domeniul lingvisticii romanice şi anume, evoluţia de la limba latină la limba română şi franceză, a pronumelui personal, evidenţiindu-se în acelaşi timp şi modificările intervenite în cadrul acestui compartiment lingvistic în cele mai cunoscute limbi romanice ( franceză, italiană, spaniolă, portugheză). Motivaţia care stă la baza alegerii aceste teme de licenţă este una impusă volens nolens de veacul şi, prin urmare, de circumstanţel... vezi detalii

docx

Discriminarea evreilor din perioada antonesciană

Introducere In anul 1632, populatia evreiasca a inceput sa isi prinda radacinile in Romania. Datorita faptului ca Dorohoiul era un oras aflat la granita tarii, atat cu Austria, cat si cu Polonia in perioada respectiva, evreii ce erau persecutati in acele tari, se retrageau in Dorohoi, acesta fiind un oras important in Moldova cu posibilitati de dezvoltare. Dat fiind faptul ca unele meserii ale acestora erau diferite de meseriile cunoscute in societatea europeana, iar traditiile si obiceiurile acestora erau neitalnite pana atunci si mai ales pentru faptul ca acestia aveau o religie diferita... vezi detalii

doc

Ocol de vânătoare

CAPITOLUL 1 DESCRIEREA GENERALĂ A ZONEI STUDIATE 1.1 Situarea geografică Fondului de Vânătoare 22 DRAGOMIRA este situat în bazinul superior al râului Şuşiţa, afluent al râului Putna, în zona Subcarpaţilor de Curbură a Munţilor Vrancei. 1.2 Încadrarea în organizarea administrativă Fondul de vânătoare 22 DRAGOMIRA cu o suprafaţă de 10119 ha, este gestionat de către Ocolul Silvic Soveja din cadrul Direcţiei Silvice Focşani. Din punct de vedere administrativ Fondului de Vânătoare 22 DRAGOMIRA este situat pe raza comunelor: Soveja (Satele Rucăreni, Dragosloveni şi Punga); Câmpuri (Satele G... vezi detalii

Hopa sus!