Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1
1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi amortizarea 1
1.1.1. Delimitari privind imobilizarile 1
1.1.2. Amortizarea 6
1.2. Durata de viaţă utilă în contabilitate şi fiscalitate 7
1.3. Cheltuieli ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările 11
1.4. Reevaluarea şi amortizarea diferenţei din reevaluare 12
1.4.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale 12
1.4.2. Amortizarea rezervelor din reevaluare 14
1.5. Metode de amortizare 18
CAPITOLUL 2: STUDIU DE CAZ PRIVIND AMORTIZAREA LA S.C. ALPIN S.R.L. 25
2.1. Prezentarea generală a S.C. Alpin S.R.L 25
2.1.1. Date de identificare 25
2.1.2. Obiectul de activitate 26
2.2. Determinarea duratei de viaţă contabile şi fiscale a imobilizărilor corporale 26
2.3. Testul de depreciere (IAS 36) 30
3.2.1. Evaluarea valorii recuperabile 30
3.2.2. Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere 35
2.4. Calculul şi înregistrarea amortizării în contabilitate 39
2.5. Determinarea amortizării fiscale şi impactul ei asupra impozitului pe profit 40
2.6. IAS 12 – Impozitul amânat, consecinţă a diferenţelor temporare din amortizare 42
2.7. Amortizarea contabilă şi performanţa întreprinderii; amortizarea fiscală şi impozitul pe profit 47
CONCLUZII SI PROPUNERI 49
BIBLIOGRAFIE 51


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR
1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi amortizarea
1.1.1. Delimitari privind imobilizarile
Toate întreprinderile, indiferent de mărime sau de sectorul de activitate utilizează bunuri corporale de natură materială, bunuri care sunt achiziţionate, produse sau primite pe alte căi, în vederea unei exploatări durabile. Ansamblul acestor bunuri corporale poartă numele, în mod obişnuit, de imobilizări corporale iar in abordarea pe cicluri, de investiţii materiale. 
Caracteristicile principale ale imobilizărilor corporale sunt:
- ele sunt achiziţionate, produse pentru a servii exploatării sau pentru a fi revândute;
- ele au, prin natura lor o durată relativ lungă şi pot în mod obişnuit să fie amortizate: întreprinderea poate să obţină profituri din imobilizările sale corporale pe parcursul unui anumit număr de exerciţii; costul acestor bunuri este, ca atare, repartizat pe aceste exerciţii prin intermediul amortizării; singura excepţie este cea a terenurilor, care nu fac în general obiectul amortizării;
- aceste bunuri sunt de natură corporală; imobilizările corporale au existenţă materială şi se disting astfel de imobilizările necorporale; totodată ele se disting şi de materii prime şi materiale deoarece ele nu sunt încorporate, din punct de vedere fizic în produsele destinate vânzării.
După destinaţia lor în întreprindere imobilizările corporale, se clasifică în imobilizări profesionale, adică acele bunuri care concură la realizarea obiectului de activitate, şi imobilizări neprofesionale, adică acele active imobilizate care concură la realizarea unor funcţii ale unităţii patrimoniale ce nu ţin de obiectul principal de activitate: de exemplu, construcţiile de locuit destinate realizării servicilor sociale ale intreprinderii. Delimitarea imobilizărilor corporale în funcţie de destinaţie este utilă pentru fundamentarea necesarului în fond de rulment aferent exploatării şi în afara exploatării.
În contabilitate, imobilizările corporale sunt delimitate pe obiecte de evidenţă. Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoare întregului corp, lot sau set. Fiecare mijloc fix este trecut in registrul numerelor de inventar. În condiţiile în care acţiunea principiului „priorităţii” realităţii în faţa formei nu este acceptat, imobilizările corporale înscrise în activul bilanţului se referă numai la bunuri pentru careî ntreprinderea este proprietară. Bunurile pe care aceasta le utilizează, dar care nu sunt în proprietatea sa, nu trebuie sa figureze în activ. Este, de exemplu, cazul bunurilor primite în urma unui contract de locaţie-finanţare sau în urma unei concesiuni. 
Pentru o corectă contabilizare a investiţiilor materiale se impun câteva delimitari importante. 
Distincţia între imobilizări corporale şi stocuri
Îndeplinirea cumulativă a celor doua criterii, durata de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită prin lege stă la baza delimitării bunurilor corporale în imobilizări sau stocuri. Această distincţie poate să apară în situaţiile de natura următoare:
- transferul, de exemplu, al unui calculator din stocul unei întreprinderi care produce sau comercializează astfel de bunuri, în uzul propriu presupune trecerea acestui activ din categoria stocurilor (active circulante) în categoria imobilizărilor corporale (active imobilizate);
- bunurile tangibile de natura mijloacelor de muncă ce nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de durată şi valoare sunt considerate obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată neamortizabile (deci o categorie de stocuri).
Distincţia între imobilizări corporale şi cheltuieli 
În cazul unui element nou: cheltuielile care au ca rezultat intrarea unui element nou, destinat să rămână durabil în patrimoniu, consituie imobilizări (de exemplu, cheltuielile ocazionate de punerea în stare de funcţionare a unui mijloc fix).
În cazul elementelor deja existente:
- cheltuielile care au ca efect menţinerea bunului în stare normală de utilizare până la sfărşitul perioadei de amortizare, sunt considerate cheltuieli de exploatare;
- cheltuielile care au ca efect o creştere de valoare a unei imobilizări sau creştere a duratei sale probabile de utilizare (cheltuielile legate de modernizarea unei linii de fabricaţie ce contribuie la creşterea valorii acesteia au natura de imobilizări, bunul economic mărindu-şi corespunzător valoarea).


Fisiere în arhivă (1):

  • Amortizarea intre Contabilitate si Fiscalitate.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!