Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A.

Cuprins licență

Capitolul I  
Prezentarea S.C. APROMAT- IND S.A 4
I.1.Istoricul si diagnoza juridica S.C.Apromat- IND S.A 4
I.1.1.Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A 4
I.1.2.Diagnoza juridica a S.C. APROMAT-IND S.A 5 
I.2.Organizarea si conducerea S.C.Apromat -IND S.A 6
I.3.Obiectul de activitate, furnizori, clienti, concurenti ai 
S.C.Apromat- IND S.A 11
I.3.1.Obiectul de activitatea al S.C. APROMAT-IND S.A 11
I.3.2.Furnizori si clienti ai S.C. APROMAT-IND S.A 13
I.3.3.Concurenti ai S.C. APROMAT-IND S.A 16
I.4.Analiza principalilor indicatori ai S.C.Apromat- IND S.A 17
I.4.1.Analiza cifrei de afaceri la 17
I.4.2.Analiza cheltuielilor din exploatare 21
I.4.3.Analiza veniturilor din exploatare 25
I.4.4.Analiza stocurilor 28
I.4.5. Analiza potentialului uman 30
Capitolul II
Analiza rezultatului la S.C. Apromat- IND S.A 33
II.1Analiza dinamica si structurala a rezultatului 33
II.1.1.Analiza dinamica a rezultatului 33
II.1.2.Analiza structurala a rezultatului 40
II.2.Analiza rezultatului cu ajutorul Tabloului soldurilor intermediare de gestiune 52
II.3.Analiza factoriala a rezultatului 60
Capitolul III
Analiza ratelor de rentabilitate la S.C.Apromat-IND S.A 75
III.1.Prezentarea ratelor de rentabilitate 75
III.1.Analiza ratei rentabilitatii comerciale la S.C.Apromat-IND S.A 77
III.3.Analiza ratei rentabilitatii economice la S.C.Apromat-IND S.A 84
III.4Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate la 
S.C.Apromat-IND S.A 93
III.5.Analiza ratei rentabilitatii financiare la S.C.Apromat-IND S.A 100
Capitolul IV
Masuri pentru cresterea rentabilitatii la societatea comerciala APROMAT-IND S.A. (Concluzii si propuneri) 110
Bibliografie 118


Extras din licență

PREZENTAREA S.C. APROMAT-IND S.A.
I.1 Istoricul si diagnoza juridica la S.C. APROMAT-IND S.A.
I.1.1 Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A.
Grupul de firme APROMAT-IND S.A. A luat fiinta la data de 01.03.1992 prin infiintarea societatii APROMAT-IND S.R.L. cu un capital social de 1.200.000 lei, detinut de urmatorii asociati:
- MOCANU GHEORGHE care detinea 50% din actiuni
- COLTOS ION care de asemenea detinea 50% din actiuni.
In anul 1994 societatea isi majoreaza capitalul social la 52.000.000 lei, ponderea actionarilor ramanand aceeasi.
In anul 1995 are loc o noua majorare de capital, o fuziune prin absortie cu societatea ROMAT S.R.L. si prin cooptarea a inca 3 actionari ia fiinta S.C.APROMAT-IND S.A. cu urmatoarea structura a actionariatului care se pastreaza si astazi si care este prezentata in urmatorul tabel.
Tabelul nr.I.1: Structura actionariatului la S.C.APROMAT-IND S.A.
NUME ACTIONAR NR.ACTIUNI PROCENT
MOCANU GHEORGHE 488 49,897%
COLTOS ION 487 49,795%
MOCANU AURELIA 1 0,1023%
COLTOS CRISTINA 1 0,1023%
COLTOS CLAUDIU 1 0,1023%
TOTAL 978 100%
Sursa: Tabelul nr. I.1 a fost intocmit de autoare pe baza datelor din evidentele contabile ale societatii.
Capitalul social este in prezent de 244.500.000 lei divizat in 978 de actiuni nominative cu o valoare de 250.000 lei pe actiune.
In prezent societatea este administrata de doi administratori: 
- MOCANU GHEORGE
- COLTOS ION
care sunt si actionari majoritari.
Societatea comerciala APROMAT - IND SA are sediul in localitatea Bujoreni, judetul Valcea, fiind inmatriculata la Registrul Oficiului Comertului cu nr. J38/1397/1992, cod fiscal/cod unic de inregistrare R 298826.
In prezent, din grupul de firme APROMAT-IND S.A. mai fac parte urmatoarele firme:
1 ZIMBRU GRUP APROMAT S.A.
2 FEROMAT S.R.L.
3 RIMNICOM S.R.L.
4 ALUTUS OLTENIA MOCO-RELLY
5 GRUNDOR S.A.
I.1.2. Diagnoza juridica a S.C. APROMAT-IND S.A.
Societatea comerciala APROMAT-IND S.A. este inregistrata la Registrul Comertului Municipiului Ramnicu Valcea si la Directia Finantelor Publice. Inregistrarile si modificarile din capitalul social au fost comunicate la Registrul Comertului.
Statutul societatii1 este inregistrat. Prin el reglementandu-se: denumirea societatii, forma juridica, sediul si durata societatii, obiectul de activitate, capitalul social si actiunile, modul de majorare si diminuare a capitalului social, atributiile Adunarii Generale a Actionarilor (A.G.A), gestionarea societatii, rezolvarea letigiilor si a altor probleme care pot interveni in buna functionare a societatii.
Societatea incheie un contract colectiv de munca cu angajatii sai, care este inregistrat la Directia Fortelor de Munca VALCEA. Exista de asemenea contracte individuale incheiate cu toti salariatii societatii, contracte prin care se stabilesc drepturile si obligatiile angajatului si angajatorului.
Societatea s-a dovedit de-a lungul existentei sale a fi un bun contribuabil. Contributiile la fondul de pensii si asigurari sociale fiind achitate la termen de catre S.C.APROMAT-IND S.A.
Constructiile, cladirile, utilajele, masinile, instalatiile, mijloacele de transport etc. sunt active inregistrate in contabilitatea societatii si sunt componente ale patrimoniului societatii APROMAT-IND S.A.
Dupa prezentarea facuta se poate afirma ca grupul de firme S.C.APROMAT-IND S.A. este o societate legal constituita care respecta, din punct de vedere juridic, legislatia existenta in vigoare.
Privind evolutia societatii APROMAT-IND S.A. de la data infiintari, respectiv 01.03.1992 si pana in prezent se poate afirma, ca datorita efortului depus de persoanele aflate la conducere, societatea comerciala APROMAT-IND S.A. este o persoana juridica cu viitor.
I.2. Organizarea si conducerea S.C.APROMAT-IND S.A.
Societatea comerciala APROMAT-IND S.A. RM.VALCEA este o societate pe actiuni, avand 5(cinci) actionari care au fost prezentati in cadrul primului subcapitol (I.1) si care participa la formarea capitalului social prin aporturi in schimbul carora primesc titluri de valoare numite actiuni. In prezent societatea este administrata de doi administratori care sunt si actionari majoritari:
- Mocanu Gheorghe
- Coltos Ion.
Adunarea Generala a Actionarilor(A.G.A.) conduce societatea si ia decizii in toate problemele privind existenta, structura si activitatea societatii si stabileste politicile si strategiile financiare, de marketing si concurentiale ale societatii.
Adunarea Generala reuneste pe toti actionarii si poate fi ordinara sau extraordinara.
Adunarile Generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la inchiderea exercitiului economico-financiar, pentru: examinarea bilantului si a contului de profit si pierdere (contul 121) pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate pe anul in curs, stabileste bugetul de venituri si cheltuieli.
Adunarea Generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, pentru a hotari:
- schimbarea formei juridice, a sediului, a obiectului de activitate si duratei societatii;
- fuziunea sau divizarea societatii;
- conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- emisiunea de obligatiuni;
- orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
Principalele compartimente si functii in cadrul APROMAT-IND S.A. sunt urmatoarele:
- Directorul General al societatii;
- Directorul economic
- Contabilul sef
- serviciul contabilitate
- serviciul financiar
- serviciul Organizare, Resurse Umane, Protectia Muncii
- compartimentul Import-Export, Marketing
- Director Tehnic 
- compartimentul pregatirea productiei - maistru gater
- compartimentul aprovizionare - sef depozit
- sectia de intretinere.
Desfasurarea procesului de productie la S.C.APROMAT-IND S.A. Valcea se prezinta in concordanta cu cerintele calitatii produselor, mijloacelor tehnice de lucru, ridicarea nivelului de pregatire a personalului de deservire.


Fisiere în arhivă (9):

  • REZUMAT.doc
  • Prezentare.ppt
  • CUPRINS.doc
  • CAP IV.doc
  • CAP III.doc
  • CAP II.doc
  • CAP I.doc
  • Bibliografie.doc
  • antet cu adresa.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Andronic B.C. -,,Performanta firmei", Editura Polirom, Bucuresti.
2. Capanu I. - ,,Indicatori macroeconomici", Editura Economica, Bucuresti, 1998
3. Crecana C. -,,Rentabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii", Editura Economica, Bucuresti, 2000
4. Eros - Stark L.,
Pantea I. M. -,,Analiza situatiei financiare a firmei. Elemente teoretice si studiu de caz",Editura Economica, Bucuresti, 2001 
5. Enache E., Gust M.,
Diaconu M. -,,Analiza economico - financiara", Editura Independenta Economica, 1998 
6. Gust M. (coord.) -,,Analiza economica - financiara", Editura Independenta Economica, Pitesti, 2003 
7. Georgescu N. -,,Analiza bilantului contabil", Editura Economica, Bucuresti, 1999 
8. Isfanescu A. (coord.) -,,Ghid practic de analiza economico - financiara", Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 1999
9. Isfanescu A., 
Stanescu C.,
Baicusi A. -,,Analiza economica-financiara. Aplicatii in societatile comerciale, industriale, de constructii si de transport", Editura Economica, Bucuresti, 1999 
10. Isfanescu A., Anghel I.,
Robu V., Stan S. -,,Ghid practic de evaluare a intreprinderii", Editura Tribuna Economica, 2001
12. Marin D.,
Spircu L. -,,Analize economice cantitative", Editura Independenta Economica, 2001
13. Margulescu D. -,,Analiza economico-financiara a societatii comerciale", Editura Economica, Bucuresti,1994
14. Margulescu D., 
Cismasu I. D., 
Valceanu G.
Serban C. -,,Analiza economico-financiara", Editura Fundatia ,,Romania de Maine", Bucuresti, 1999
15. Margulescu D., 
Niculescu M., 
Robu Vasile. -,,Diagnostic economico-financiar. Concepte, metode, tehnici", Editura Romcart, Bucuresti,1994
16. Margulescu D.
Stanescu C.,
David I. -,,Analiza economico-financiara", Editura Oscar Print, Bucuresti, 1999
17. Niculescu M. -,,Analiza economico-financiara", Universitatea ,,Constantin Brincoveanu", Braila, 1993
18. Niculescu M. -,,Diagnostic global strategic", Editura I Economica, Bucuresti, 1997
19. Vintila G. -,,Gestiunea financiara a intreprinderii", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997 
20. Vintila G., 
Vuta M. -,,Gestiunea financiara a intreprinderii", Editura Rolcris, Bucuresti, 2000
21. *** -Anuarul statistic al Romaniei
22. *** - Statutul de functinare al S.C.Apromat-ind S.A. Rm. Valcea 
23. *** - Situatii financiare privind activitatea financiar - contabila a S.C.Apromat-ind S.A. pe anii 1999 - 2003(Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si bugetul de venituri si cheltuieli. )


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!