Analiza Activității de Marketing a Unei Firme

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 5
Capitolul I: Conținutul și rolul marketingului 6
I.1. Esența marketingului 6
I.2. Funcțiile marketingului 6
I.3. Marketingul de relație 7
I.4. Bugetul de marketing 9
I.5. Locul marketingului în familia științelor economice 10
I.6. Conceptul de marketing 11
Capitolul.II Organizarea activității de marketing 14
II.1. Necesitatea și importanța organizării activității de marketing 14
II.2. Tipuri de organizare a activității de marketing 15
II.3. Planul de marketing. Rol și importanță 17
II.4. Factorii ce determină natura organizării marketingului 19
II.5. Cei 4 P ai marketingului 21
Capitolul III. Studiu de caz: Marketingul aplicat la SC Olint SRL 24
III 1. Prezentarea firmei 24
III.1.1. Evoluția istorică a SC Olint SRL 24
III.1.2. Domenii de activitate și politicile de dezvoltare 25
III.2. Strategia și tactica de marketing 25
III.2.1. Raportul politică-strategie-tactică de marketing 25
III.2.2.Elaborarea strategiilor de marketing 26
III.2.3 Strategia de piață-nucleu al politicii de marketing 27
III.3. Politica de produs la SC. Olint SRL 29
III.3.1 Produsul în accepţiunea marketingului 29
III.3.2. Gestionarea produselor existente 31
III.3.3 Gestionarea noilor produse 32
III.3.4. Strategii de produs 33
III.4. Prețul- instrument de marketing 34
III.4.1. Semnificația prețului 34
III.4.2. Obiectivele stabilirii prețului 34
III.4.3.Factorii ce influenţează mărimea şi dinamica preţului 35
III.4.4. Strategii de preț 36
III.5. Distrbuția produselor 37
III.5.1. Conceptul de distribuție 37
III.5.2. Canale de distribuție 39
III.5.3. Logistica 40
III.6. Promovarea bunurilor și serviciilor 41
III.6.1. Promovarea- componentă a mixului de marketing 41
III.6.2.Publicitatea 43
III.6.3. Strategii promoționale 44
Concluzii 46
Bibliografie 48


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Marketingul semnifică o nouă imagine a orientării, organizării și desfășurării unei activități economice. Orice activitate economică trebuie orientată în direcția satisfacerii nevoilor efective și potențiale ale clienților cu eficiență maximă.
Integrarea strategiilor de produs, preț, distribuție și promovare într-un ansamblu unitar constituie mixul de marketing, iar în această lucrare este analizat mixul de marketing la S.C. OLINT S.R.L. Rădăuți atât pentru produsele existente, cât și pentru introducerea în fabricație a unor produse noi.
Mixul de marketing reprezintă modul de îmbinare în diferite proporții a eforturilor de marketing, transpunerea și fundamentarea în practică a strategiilor de produs, preț, distribuție și promovare.
Orice acțiune pe piață trebuie să fie orientată în direcția acoperirii și armonizarii celor patru componente cheie:
Produsul care reprezintă tot ceea ce poate fi oferit pe piață pentru a putea fi remarcat, achiziționat și consumat pentru satisfacerea necesităților.
Principalele grupe de produse oferite de către SC OLINT SRL sunt: obiecte sanitare, instalații sanitare, plăci ceramice, varuri și vopsele, aparataj și electrice, decorațiuni interioare, feronerie și unelte, materiale acoperiș, materiale finisaj, materiale grele.
Prețul politica de preț se referă la regulile și principiile ce se află la baza calculului acestuia, precum și la deciziile ce trebuie luate în privința prețurilor. Libertatea de acțiune a specialistului de marketing în stabilirea prețului este condiționată în mare măsură de suma pe care clientul a prevăzut-o pentru investitia respectivă.
Plasamentul sau distributia face legătura între producție și consum.
Pentru distribuția produselor sale, societatea Olint folosește canale directe (osb, achiziţionând direct de la producător, Egger) și canale scurte (fier). 
Promovarea - transmiterea către mediul extern al întreprinderii, către piață și clienți a informațiilor cu privire la produsele și serviciile pe care le realizează firma.
Pe piaţa mondială actuală, consumatorii pot alege dintr-o gamă uriaşă de produse din ce în ce mai diversificate. Potenţialii clienţi au cerinţe şi reacţii diferite faţă de preţul unui produs sau de raportul produs/servicii care sunt oferite. 
De remarcat este tendinţa de creştere a exigenţei acestora faţă de calitatea ofertei. Consumatorii având posibilităţi nelimitate de alegere, se vor orienta către acele produse care potrivesc cel mai bine nevoilor şi preferințelor lor, decizia de a cumpăra bazându-se pe capacitatea de cunoaștere a valorii.
Ca urmare, esenţa orientării de marketing a oricărei întreprinderi pe piaţă constă în identificarea, anticiparea şi cuantificarea nevoilor şi preferințelor consumatorilor – ţintă şi satisfacerea acestora într-un grad cât mai înalt decât concurenţa. Astfel, pentru a avea succes în atragerea consumatorilor, punctul de plecare logic pentru o întreprindere este de a afla ceea ce vor clienţii şi apoi să încerce să îndeplinească aceste cerinţe într-un mod mai eficient decât concurenţa.
Pe termen lung, o întreprindere trebuie să satisfacă cerinţele consumatorilor şi să scoată bani din aceasta. Cu cât oferta întreprinderii se sincronizează mai bine cu nevoile, preferinţele şi dorinţele consumatorilor, cu atât aceştia sunt dispuşi să plătească mai mult, generând profit pentru firmă. Ca urmare, marketingul ca filosofie a afacerii poate fi definit ca abilitatea de a crea şi păstra consumatorii potenţiali.
Capitolul I. Conținutul și rolul marketingului
I.1. Esența marketingului
Noțiunea de marketing susține că soluția atingerii de către o organizație a obiectivelor proprii constă în determinarea nevoilor și dorințelor consumatorilor vizați și în furnizarea satisfacției așteptate într-un mod mai sigur și mai operativ decât concurența.
Din acest punct de vedere, marketingul se bazează pe patru elemente importante cum ar fi: în primul rând piața-țintă, în al doilea rând nevoile consumatorilor, în al treilea rând marketingul coordonat și nu în ultimul rând rentabilitatea. 
Marketingul mai poate însemna o concepție modernă asupra orientării, organizării și desfășurării activității economice a firmei ce folosește un ansamblu de tehnici și metode științifice focalizate într-un sistem de actvități care sunt menite să asigure satisfacerea nevoilor și dorințelor consumatorilor și creșterea profitabilității activității firmei. 
Philip Kotler unul dintre cei mai mari gânditori americani precizează șase grupuri de concepte ale marketingului: 
1. Nevoile, dorințele și cererea;
2. Produsele;
3. Valoarea, costul și satisfacția;
4. Schimburile, tranzacțiile și relațiile;
5. Piața;
6. Marketingul.
Punctul de plecare pentru organizarea și desfășurarea oricărei activități în marketing a unei firme, trebuie să-l constituie întâi: examinarea nevoilor și a perspectivelor nevoilor de consum pornind de la crearea produselor până la vânzarea lor, dar și urmărirea în consum al produselor, în al doilea rând raportarea producției la mediul înconjurător, în al treilea rând cunoașterea mediului de atragere și practicare, iar în al patrulea rând utilizarea pentru fundamentarea deciziilor de marketing a unui instrumentar specific. Acest instrumentar se axează pe fluxul de informații dintre întreprindere și mediu, modificarea informației, verificarea în practică a efectelor deciziilor de marketing.
În ceea ce privește marketingul în conținutul lui, acesta implică: o atitudine, un ansamblu de activități practice și un instrumentar științific.
I.2. Funcțiile marketingului
În ceea ce privește marketingul, acesta are în principiu câteva funcții cum ar fi: funcția de a sprijini vânzările, funcția de a promova produsele și serviciile și funcția de a identifica și de a satisface cerințele clienților; 
Ca și în definirea marketingului, și în domeniul funcțiilor există o mulțime de teorii, cum ar fi: transportul, vânzarea sau depozitarea și cumpărarea mărfurilor.
Rolul ce revine marketingului ia forma unor funcții generale:
1. Funcția de investigare a pieței și a consumatorului – constituie punctul de pornire în orientarea întregii activități de marketing.
În acest mod se asigură întreprinderii fluxul continuu de informații de care au nevoie managerii pentru stabilirea prognozelor, a deciziilor și a programelor de marketing.
În urma căreia, informațiile obținute se referă la:piețele prezente și potențiale, motivația nevoilor de consum, motivația acestora, cunoașterea comportamentului consumatorilor față de produs și alte componente ale mediului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Activitatii de Marketing a Unei Firme.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!