Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
Capitolul I: Analiza activităţii economico-financiare: esenţa, rolul şi indicatorii financiari.
1.1. Aspecte teoretice şi conţinutul analizei activităţii economico-financiare
1.2 Esenţa şi clasificarea indicatorilor analizei financiar-economice
1.3 Rolul analizei economico-financiare şi utilizatorii rezultatelor acesteia
Capitolul II: Caracteristica condiţiilor de dezvoltare economico-financiară a întreprinderii agricole.
2.1. Condiţiile organizatorice şi naturale ale S.R.L. “Romalin Grup”
2.2. Caracteristica dezvoltării economico-financiare a S.R.L. „Romalin Grup”.
Capitolul III: Analiza activităţii economico-financiare în cadrul SRL Romalin Grup.
3.1. Analiza patrimoniului S.R.L. „Romalin Grup”
3.2 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii S.R.L ,,Romalin Grup”
3.3 Analiza rentabilităţii S.R.L ,,Romalin Grup”
Concluzii şi propuneri. 
Bibliografia


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi deosebite pentru a însănătoşi economia ţării, de a realiza reconstrucţia şi restructurarea acesteia.
O data cu apariţia treptată a instituţiilor de drept, finanţele ţării se integrează hotărîtor în susţinerea programelor economice curente şi de perspectivă pentru a aşeza economia pe baze noi, sănătoase, în măsură să creeze condiţiile intrării ţării noastre în rîndul ţărilor cu economia de piată.
În acest context se impune adoptarea unor măsuri radicale vizînd restructurarea activităţii financiare la nivel de micro şi macroeconomie, abandonarea unor reglementări şi restricţii nefundamentate economic şi dăunătoare intereselor cetăţenilor; în acelaşi timp sunt necesare norme juridice pe baza cărora să se întreprindă acţiuni şi măsuri care să lichideze blocajele care se manifestă în circuitele monetare, financiare şi valutare, să creeze cadrul favorabil fundamentării premiselor teoretice şi practice pentru reconstrucţia sistemului financiar-bancar.
În Republica Moldova finanţele constituie un ansamblu de relaţii băneşti, de investiţii, instrumente, tehnici şi reglementările juridice prin intermediul cărora se constituie, repartizează şi utilizează fondurile băneşti ale societaţii(stat,agenţi economici,populaţie) pentru sporirea susţinută a producţiei materiale, modernizarea structurilor de producţie, promovarea largă a activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi introducerea progresului etnic, dezvoltarea învăţămîntului, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei sociale, funcţionarea organelor judecătoreşti şi procuraturii, apărării naţionale.
Finanţele la nivel de întreprindere alcătuiesc un subsistem de relaţii economice între agenţii economici, între aceştia şi stat, bănci, alte instituţii financiare prin care se formează şi se repartizează fondurile băneşti necesare procesului de reproducţie în întreprinderi, în vederea realizării profitului, se satisfac nevoi sociale ale salariaţilor.
Conţinutul de bază al analizei financiare constă în aprecierea rezultatelor şi stării financiare a întreprinderii în baza dărilor de seamă şi rapoartelor financiare.
Scopul lucrării constă în cercetarea procesului de analiză economico-financiară în cadrul Societăţii cu Răspundere Limitată “Romalin Grup”, aprecierea situaţiei financiare reale a întreprinderii, compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele perioadei anterioare. 
Ca subiect de studiu al analizei financiare efectuată în continuare este Societatea cu Răspundere Limitată “Romalin Grup”.
Lucrarea este studiata în trei capitole:
Capitolul I - cuprinde partea teoretică a lucrării de curs unde este indicat esenţa, rolul şi indicatorii financiari utilizaţi în analiza unor rezultate financiare a întreprinderii.
Capitolul II - reflectă o caracteristică generală a întreprinderii, analiza situaţiei economico-financiare a întreprinderii.
Capitolul III - analiza activităţii economico-financiare în cadrul S.R.L. “Romalin Grup”
Activitatea sa o petrece in macromediul viticulturii practicind urmatoarele genuri de activitate:
-cultura strugurilor;
-fabricarea vinului;
-pastrarea si comercializarea angro a produselor alcoolice;
-comertul cu ridicata al materialelor lemnoase,al materialelor de constructive si echipamentului sanitar;
-comertul cu amanuntul al articolelor de fierarie,al vopselelor si sticlei;
Evidenţa contabilă la Societatea cu Răspundere Limitată “Romalin Grup” se efectuează conform:
-legii contabilităţii, art. 13 aliniatul 3(b);
- standartelor naţionale de contabilitate;
- alte documente legislative şi normative ţinînd seama de modificările şi completările


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Activitatii Economico-Financiare a Intreprinderii si Rolul Ei in Dezvoltarea Economiei Nationale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Finanţe, credit, contabilitate-1999-nr.5, pag. 22-31.
Finanţe, credit, contabilitate-1997-nr.9, pag.15-26.
Botnari Nadejda “Finanţele întreprinderii”, ASEM, Chişinău 2006. 
Cojocaru C. “Analiza economico-finaniară a exploataţiilor agricole şi silvice”, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
Georgescu N., Robu V. “Analiza economico-finaniară”, Editura ASE, Bucureşti, 2001.
Gheorghiu A. “Analiza activităţii economice a întreprinderii”, Editura didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 2002.
Isfănescu A., Robu V., Hristea A. M., Vasilescu C. “Analiza economico-finaniară”, Editura ASE, Bucureşti, 2002.
Mărgulescu D. “Analiza economico-finaniară”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 1994.
Niculescu M. ” Diagnostic economic”, Editura Economică, Bucureşti 2003.
Statutul S.R.L. “Romalin Grup’.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!