Analiza asigurărilor de locuințe în România - prezent și perspective

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul 1:Noţiuni teoretice, Conceptul de asigurare 5
1.1 Elemente fundamentale în asigurări 5
1.2 Necesitatea şi formele protecţiei asupra locuinţelor 9
1.3 Elemente tehnice ale asigurărilor de locuinţe 12
Capitolul 2:Echilibru şi eficienţă în asigurările de locuinţe 17
2.1Conceptul de piaţă al asigurărilor 18
2.1.1 Cererea pe piaţa asigurărilor de locuinţe 19
2.1.2 Oferta pe piaţa asigurărilor de locuinţe 23
2.3 Analiza activităţii de asigurări a locuinţelor în România 26
Capitolul 3:Studiu de caz 30
3.1 Situaţia economico-financiară comparativă între Generali Asigurări şi Allianz-Ţiriac Asigurări 30
3.2Oferta specifică pentru locuinţe Generali Asigurări 39
3.3Oferta specifică pentru locuinţe Allianz-Ţiriac 41
3.4 Avantaje şi dezavantaje de ale ofertelor prezentate Generali Asigurări şi Alliantz-Ţiriac 44
Concluzii 45
Bibliografie 49


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte principalele aspecte teoretice şi practice în legătură cu necesitatea şi formele protecţiei locuinţelor, echilibru şi eficienţă în asigurările de locuinţe, activitatea de asigurări a locuinţelor în România, de ce este important să avem o asigurare a locuinţei şi unde putem găsi cele mai bune oferte de asigurare a locuinţelor, având rolul de a oferi informaţii privind activitatea de asigurare a locuinţelor în prezent, cât şi de identificare a unor direcţii strategice de acţiune în activitatea viitoare, în vederea obţinerii unei ridicate performanţe economico-financiare privind asigurările.
Conţinutul lucrări prezintă conceptul de asigurare, necesitatea protecţiei locuinţelor, elemente tehnice ale asigurarilor de locuinţe,echilibrul în asigurările de locuinţe, conceptul de piaţă al asigurărilor, cererea pe piaţa asigurărilor de locuinţe din România, oferta pe piaţa asigurărilor de locuinţe din România, de ce este important PAID, analiza economico-financiară a două firme care oferă concluzii necesare fundamentării deciziilor privitoare la activitatea de asigurări.
În acest sens primul capitol abordează aspectele teoretice cu privire la conceptele de asigurări, elemente fundamentale în asigurări, clasificarea asigurărilor, formele protecţiei locuinţelor, elemente tehnice ale asigurarilor de locuinţe, rolul asigurarărilor în sistem de relaţiilor economice, asigurarea ca ramură prestatoare de servicii, riscurile acoperite, alegerea sumei asigurate, informaţii legate de plata despăgubirilor.
În acest sens al doilea capitol abordează eficienţă în asigurările de locuinţe, cadrul organizatoric şi metodologic în care se realizează operaţiile de asigurare, respectiv activitatea de asigurare ce constituie piaţa asigurărilor, analiza situaţiei cererii de asigurări de locuinţe pe baza unor date şi oferta pe piaţa asigurărilor, evoluţia pieţei asigurărilor din România, situaţia asigurărilor obligatorii şi facultative din România, rolul şi importanţa Paid, situaţia Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor,problemele cu care se confruntă piaţa de asigurări de locuinţe, tarifele primelor asigurărilor de locuinţe în România,cum pot fi încheiate poliţele de asigurare şi tipuri riscuri ce pot fi asigurate.
Capitolul 3 cuprinde o “Analiză comparativă” între societatea Generali Asigurări şi Allianz Ţiriac. În acest capitol sunt abordate probleme esenţiale ale activităţii celor două societăţii, prezentare generală a acestora, o analiză a situaţiei economico-financiare, activitatea Alliantz-Ţiriac pe segmentul asigurărilor de locuinţe, valoarea despăgubirilor plătite de Allianz-Ţiriac, situaţia portofoliului de asigurări pe anul 2011/2012 şi prime brute subscrise, daune brute plătite 2011/2012, activitatea Generali Asigurări pe segmentul asigurărilor de locuinţe, valoarea despăgubirilor plătite de Generali Asigurări, situaţia portofoliului de asigurări pe anul 2011/2012 şi prime brute subscrise, daune brute plătite 2011/2012
Ceea ce am vrut sǎ evidenţiez în cadrul acestei lucrǎri este starea actualǎ a pieţei asigurărilor din România, de ce este necesară o asigurare a locuinţei şi cât este de importantă, ce presupune o asigurare a locuinţei şi tarifele asigurărilor de locuinţe, oferta şi cererea pe piaţa asigurărilor, care este situaţia actuala a societăţilor de asigurare Generali Asigurări şi Alliantz-Ţiriac şi importanţa lor pe piaţa asigurărilor.
Capitolul 1:Noţiuni teoretice, Conceptul de asigurare
1.1 Elemente fundamentale în asigurări 
Existenţa individuală şi social umană se grefează pe necesităţii şi trebuinţe a căror satisfacere justifică şi orientează activitatea economică a omului. Omul a construit sisteme de irigaţii, a plantat păduri şi perdele de protecţie, a construit baraje, diguri, a luat măsuri de protecţie în domeniul sănătăţii publice, a iniţiat acţiuni zoo-veterinare, a creat un cadru organizat de prevenire şi combatere a incendiilor,a luat măsuri de siguranţă în funcţionarea mijloacelor de transport, a intensificat măsurile de îmbunătăţire a asistenţei sanitare şi conservare a bunurilor şi averii. Cu toate măsurile întreprinse, omul a rămas neputincios în faţa unor evenimente generatoare de mari pagube, cum sunt calamităţile naturii (seisme, uragane, ploi torenţiale, grindina, furtunile ). Apoi, stiinţa, tehnologia şi tehnica modernă, alături de avantajele pe care le generează pentru existenţa şi dezvoltarea social-umană, se însoţesc cu creşterea frecvenţei unor accidente.
Faptul că mobilizează populaţia şi societataea în găsirea unor metode eficiente de apărare, deci de prevenire, dar şi de compensare a eventualelor pagube pricinuite. O compensare a prejudiciilor este posibilă după cum urmează:
- prin efortul individual al fiecărei persoane care îşi poate constitui rezerve proprii, cu destinaţie specială în cazul producerii evenimentelor generatoare de pagube;
- prin efortul comun de constituire a unui fond,bazat pe aportul unui număr mare de persoane, ameninţate de aceleaşi pericole, pe seama căruia cei afectaţi de evenimentele nedorite, care s-au produs, sunt despagubiţi.
Ambele soluţii au în vedere constituirea unor fonduri (rezerve), cu destinaţie specială. Anume, acoperirea unor pagube pricinuite anumitor bunuri de calamităţile naturii, ori în caz de accidente pentru a plăti anumite sume (asigurate) persoanelor în viaţa cărora aceste evenimente au intervenit.
Această a doua soluţie s-a impus, în timp, întrucăt bazându-se pe principiile comunităţii de risc şi mutualităţii, fiecare contribuabil participă cu sume mici, pentru a crea un fond bănesc pe seama căruia pot fi sprijiniţi (despăgubiţi) cei care au suferit prejudicii generate de evenimentele care au motivat unirea lor. De fapt principiile respective stau la baza conceptului de asigurare .
Asigurarea constituie un sistem de relaţii economice, care implică aportul unui număr mare de persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care fiind ameninţate de aceleaşi pericole, în existenţa şi activitatea lor, concep şi recunosc oportunitatea prevenirii şi înlăturării pe baze mutuale a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole viitoare, probabile, posibile, dar nesigure. Asigurarea este o practică a creării, în mod preventiv, a condiţilor şi a resurselor băneşti pentru dezdăunarea celor care au suferit pagube ca şi pentru plata unor sume cuvenite celor în viaţa cărora au intervenit evenimente faţă de care au convenit utilizarea acestei practicii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Asigurarilor de Locuinte in Romania - Prezent si Perspective.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

A.Cărţii
1.Constantin Nicolae Lungu, ,,Asigurări de bunuri”Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza,2009,Iaşi;
2.Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin, Adriana Liţu, “Asigurări personale”Editura Bren, Bucureşti,1998;
3.Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin,Ana-Maria Ungureanu,Alina Costache”Reasigurări” Editura Bren, Bucureşti,1998;
4.Dan Anghel Constantinescu”Management în asigurări”Colecţia Nationala Editura Bren, Bucureşti,1998;
5.Dan Anghel Constantinescu,Monica Dobrin, Alina Simovici,Georgiana Acsente,”Despăgubiri în asigurări”Colecţia Nationala Editura Bren, Bucureşti,1998;
6.Dan Anghel Constantinescu,” Asigurări şi Reasigurări”Editura Tehnică, Bucureşti,1998;
7.Dan Anghel Constantinescu, Monica Dobrin, Vasile Bendic, Ana Niţă,”Marketing în asigurări” Editura Bren, Bucureşti,1998;
8.Dan Anghel Constantinescu, Monica Dobrin,Daniela Grădisteanu, Ana Niţă,”Comunicarea în asigurări” Editura Bren, Bucureşti,1999;
9.Dan Anghel Constantinescu,Anca Neamţu, Monica Udrescu,”Informatică şi asigurări” Editura Bren, Bucureşti,1998;
10.Lazăr Cistelecan, Rodica Cistelecan”Asigurări comerciale”,Editura Dimitrie Cantemir,Târgu Mureş,1997;
11.Paul Şerbănescu,Cosmin Şerbănescu,Lăzărescu Simoin,„Asigurări moderne de bunuri şi viaţă”, Bucureşti, Editura A.S.E., 2003;
12.Paul Tănăsescu, Mărinică Dobrin “Teoria şi practica asigurărilor”, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Economică, 2002;
B.Rapoarte
1.Raport privind evoluţia pieţei asigurărilor in primele nouă luni ale anului 2013;
2.Raport privind piaţa asigurărilor şi activitatea desfăşurată în asigurări în anul 2012;
3.Raport CSA 2011;
4.Raport CSA 2012;
C.Surse electronice
1.http://www.wall-street.ro/top/Money/86840/Top-asigurari-locuinte-facultative-dupa-pret.html
2.http://jurnalul.ro/timp-liber/casa/asigurarea-locuintei-nu-este-o-extravaganta-ci-o-necesitate-33771.html
3.http://www.1asig.ro/Ce-excluderi-are-o-asigurare-de-locuinta-care-acopera-toate-riscurile-articol-2,3,100-45722.htm
4. http://qmagazine.ro/economie/asirom-piata-asigurarilor-2-miliarde-de-euro-in-2013/
5.http://unsar.ro/wp-content/uploads/2013/05/2013-trim-I-generale-public.pdf
6.http://unsar.ro/2013-2
7.http://rbd.doingbusiness.ro/stiri/allianz-tiriac-asigurari-in-primul-semestru-din-2013-venituri-stabile-profit-in-crestere/2403
8. http://www.generali.ro/asigurari/persoane-fizice/locuinte 
9.http://www.allianztiriac.ro/asigurari-persoane-fizice/asigurare-locuinta


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!