Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Lucrarea de faţă tratează, atât din punct de vedere teoretic, cât şi aplicativ, evoluţia şi dinamica bugetului de stat din România, din perioada 2012-2014. Intervalul de timp analizat este marcat încă de riscuri şi incertitudini, de tipare divergente de creştere economică, de reintensificarea tensiunilor geopolitice, de posibilitatea unei corecţii dezordonate a dezechilibrelor pe plan internaţional, precum şi în contextul perspectivelor interne încă fragile ale principalilor indicatori macroeconomici. Lucrarea este structurată pe trei capitole, iar la finalul lucrării se regăsesc concluziile generate de prezentul studiu.
Capitolul I expune aspecte introductive privind bugetul de stat, precum noţiuni teoretice referitoare la bugetul de stat, importanţa acestuia în cadrul finanţelor publice, modul în care se formează, indicatorii care stau la baza definirii lui, etc. 
În cadrul Capitolului II este realizată o prezentare detaliată a bugetului de stat al României în anul 2015, aşa cum a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015. Capitolul II cuprinde o analiză a structurii veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe 2015. 
În cadrul Capitolului III sunt analizaţi indicatorii bugetari ai României în perioada 2012-2014. În acest capitol, cu ajutorul graficelor, diagramelor şi tabelelor este analizat bugetul de stat şi sunt expuse evoluţiile caracteristice perioadei analizate. În principal, prin această analiză am avut în vedere evidenţierea evoluţiilor înregistrate în România, atât din punct de vedere al sumelor colectate prin bugetul de stat, cât şi din punct de vedere al destinaţiei acestor fonduri. 
Lucrarea de faţă se încheie cu o expunere a concluziilor ce au fost determinate pe baza analizelor întreprinse în cadrul Capitolelor II şi III, iar aici sunt expuse cele mai importante puncte ale studiului, precum şi cele mai importante aspecte legate de deciziile ce trebuie luate în vederea combaterii efectelor creşterii datoriilor publice, a deficitului bugetar şi a agravării situaţiei economice.
CAPITOLUL I
ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND BUGETUL DE STAT
1.1. Noţiunea de buget de stat
În doctrina franceză, Paul Leroy, în lucrarea intitulată „Tratat de ştiinţa finanţelor”, afirmă că „Un buget este un act de prevedere a veniturilor pe o perioadă determinată, un tablou evalutiv şi comparativ al veniturilor de împlinit şi al cheltuilelilor de efectuat”. Din această definiţie, rezultă că bugetul este un program, nu un act în sensul juridic. Rene Stourn a dat o altă definiţie în 1891: „Bugetul este un act, condiţionând aprobarea prealabilă a veniturilor şi cheltuielilor publice”. Din această definiţie rezultă că bugetul este un act, condiţie fără de care nu este de concepută efectuarea cheltuielilor publice.
Definiţia franceză legală din 1921 spune că: „Bugetul este actul prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului şi diverselor servicii publice”. Din definiţie rezultă că bugetul ar fi un act ce cuprinde venituri şi cheltuieli „autorizate” ceea ce implică intervenţia unor organe de specialitate.
În opinia lui Adam Wagner din 1883 „bugetul este un plan alcătuit din cifre, într-o ordine determinată, de obicei şi tematic, privitor la ieşirile şi intrările (cheltuileli şi venituri) prealabile, în monedă sau valori monetare, care se pot produce în gestiunea economică a unui corp public pentru o perioadă următoare (un an)”. Autorul prezintă bugetul ca fiind un plan ce se referă la gestionarea banului public în folosul instituţiilor publice.
Definiţia română legală din 1930 spune că: „Bugetul este un act prin care sunt prevăzute şi prealabil aprobate veniturile şi cheltuielile statului şi ale altor servicii publice”. Acestei definiţii îi lipseşte perioada pentru care se elaborează bugetul, fiind diferită de cea franceză, prin faptul că în locul expresiei „autorizate” se foloseşte expresia „se aprobă”, ceea ce conduce la concluzia că este finalizat prin aportul organelor reprezentative ale statului fiind un act juridic.
Legislaţia financiară publică actuală nu cuprinde nici o definiţie a bugetului de stat. Literatura de specialitate s-a ocupat de această problemă, definind bugetul de stat ca fiind programul ce cuprinde veniturile şi cheltuielile anuale destinate exercitării funcţiilor statului şi a altor servicii publice de interes naţional ce se aprobă de către Parlament şi se adoptă printr-o lege.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza bugetului de stat al Romaniei in perioada 2012-2014.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bistriceanu Gheorghe D., Gheorghe H. Popescu , Bugetul de stat al României, Ed. Universitară, Bucureşti, 2007.
2. Cioponea Mariana-Cristina, „Veniturile şi cheltuielile bugetare în contextul integrării europene”, Editura Fundaţiei ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2004.
3. Dascălu Elena-Doina, Sistemul bugetar din România, Editura ”Didactică şi Pedagogică”, Bucureşti, 2007.
4. Dan Drosu Şaguna. Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
5. Dănilă Alexandra, Finanțe publice. Aplicații, teste grilă și studii de caz, Editura Sitech, Craiova, 2015.
6. Dobre Elena, Buget şi trezorerie publică, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2002.
7. Dobre Elena, Munteanu Irena, Dobrescu Oana , Finanţele publice. Noţiuni de bază, studii de caz şi teste de autoevaluare,Editura Muntenia,2004.
8. Filip Gheorghe, Finanţe Publice, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003.
9. Moşteanu Tatiana, Buget şi trezorerie publică,Ediţia a III-a revizuită, Editura Universitară,2008.
10. Moşteanu Tatiana, Finanţe publice - Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, Ediţia a III -a revizuită,Editura Universitară,2011.
11. Munteanu Irena, Monedă şi operaţiunile de credit. Noţiuni teoretice şi studii de caz, Editura Ex Ponto, Constaţa, 2008.
12. Negrea Alexandru, Finanţe publice, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2014.
13. Ristea Luminiţa,Trandafir Adina,Introducere în ştiinţa finanţelor publice-Aspecte teoretice şi studii de caz,Editura Muntenia,Constanţa,2006.
14. Roman Daniela Lidia, Finanţe aplicate,vol. II ,Editura Economică,Bucureşti,2001.
15. Spătariu Elena Cerasela, Elemente teoretice de analiza economică financiară, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2005.
16. Stroe Radu, Armean Dan, Finanţe, Ediţia a II-a, Editura ASE Bucureşti, 2004.
17. Văcărel Iulian şi alţii, Finanţe Publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.
18. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în ,,Monitorul Oficial" al României, nr. 597, 2002.
19. Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat al României, pe anii 2012-2014, Ministerul Finanţelor Publice.
20. www.ase.ro
21. www.insse.ro
22. www.mfinanţe.ro
23. www.static.anaf.ro
24. www.univ-ovidius.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!