Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală

Cuprins licență Cum descarc?

1 Introducere .
2 Aspecte privind centralele termoelectrice .
3 Schemele electrice ale serviciilor proprii ale centralelor termoelectrice .
4 Considerații privind maşina electrică asincronă .
5 Analiza ciclului de viaţă al unui produs .
6 Analiza ciclului de viaţă al unui motor asincron dintr-o termocentrală. 
6.1. Aspecte referitoare la exploatarea motoarelor asincrone;
6.2. Condiţii tehnice speciale pentru motoarele de 6 kV;
6.3. Fluxurile tehnologice de fabricaţie ale motoarelor asincrone.
7 Calculul electromagnetic al motorului asincron cu rotor în scurtcircuit având următoarele caracteristici :
PN = 370 kW ; UN = 6 kV ; f1 = 50 Hz ; n1 = 750 rot/min; 
m = 3 ; 
M_P/M_N =1,2 ; I_P/I_N ≤6; M_max/M_N <2,5;
Clasa de protecție IP 23, STAS 625 – 85.


Extras din licență Cum descarc?

Introducere.
În ultimele decenii, dezvoltarea civilizației industriale, bazată pe folosirea pe scară largă a științei și tehnologiei, a cunoscut o amploare deosebită, conducând la creșterea spectaculoasă a consumului de energie sub diverse forme. 
Una din cele mai utilizate forme de energie finală este energia electrică, aceasta obținându-se convențional, prin transformarea resurselor naturale neregenerabile ale Pământului dar și prin exploatarea resurselor inepuizabile. Procesele care conduc la transformarea energiei din formă primară în energie electrică și energie termică, se desfășoară într-un complex de instalații numite centrale electrice. După felul purtătorului de energie electrică, acestea pot fi: termoelectrice, atomoelectrice, hidroelectrice, eoliene, centrale electrice speciale ( maremotrice, geotermice, heliocentrale ).
În vastul proces de conversie a energiei, un loc însemnat îl ocupă conversia electromagnetică, realizată cu ajutorul mașinilor electrice, acestea fiind utilizate de altfel în aproape toate sferele de activitate ale omului .
În consecință, fabricarea mașinilor electrice are o pondere importantă în industria electrotehnică, aceasta fiind axată în special pe construirea de generatoare pentru industria energetică și de motoare electrice cu utilizare în diferite ramuri ale economiei.
Pe de altă parte, dezvoltarea civilizației industriale a produs modificări profunde, uneori ireversibile, asupra mediului înconjurător, din cauza solicitării exagerate a resurselor naturale dar și din cauza apariției unor cantități din ce în ce mai mari de reziduuri de producție și de consum, care, în cele mai multe cazuri, nu mai pot fi asimilate de mediul înconjurător.
Impactul negativ al dezvoltării tehnice și al creșterii economice asupra naturii a condus la înțelegerea faptului că acestea sunt procese inseparabile de problema mediului înconjurător, conducând la apariția conceptului de “ dezvoltare durabilă ”.
Dezvoltarea durabilă este definită ca fiind dezvoltarea ce îndeplineşte cerinţele prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. 
Dezvoltarea durabilă se bazează pe următoarele principii:
redimensionarea creșterii economice, în sensul conservării resurselor naturale;
modificarea calitativă a proceselor de creștere economică;
satisfacerea nevoilor esențiale de muncă, hrană, energie, apă, spațiul de locuit și asistență socială a indivizilor;
asigurarea unui nivel de creștere controlată a populației;
conservarea și dezvoltarea bazei de resurse;
integrarea deciziilor economice și a celor referitoare la protecția mediului într-un proces unic;
întărirea cooperării internaționale în vederea soluționării problemelor globale ale omenirii.
Astfel, potrivit conceptului de Dezvoltare durabilă, pe măsură ce crește consumul de resurse, trebuie stabilite limite mai stricte pentru emisii, pentru a răspunde cerințelor de protecție a mediului, fapt realizabil prin reducerea deșeurilor și recuperarea / reciclarea materialelor.
În prezent, fabricarea în serie a oricărui produs se realizează în urma analizei ciclului de viață al acestuia, asigurându-se astfel integrarea strategiilor de prevenire a poluării și conservării resurselor, în strategiile globale de natură tehnică și economică.
Alegerea temei de proiect s-a bazat pe această idee, conținutul incluzând cunoștințe dobândite în studiul disciplinei “ Convertoare electromecanice ”, legate de proiectarea motoarelor electrice, cât și aspecte ce apar în prezent într-o întreprindere , referitoarea la fabricarea în serie a diferitelor produse. Se creează astfel premizele pentru o integrare cât mai rapidă a absolvenţilor în procesul de producţie al unei întreprinderi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Ciclului de Viata al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrala.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Aida Bulucea – Echipamente electrice de comandă și protecție – curs, Tipografia Universității din Craiova.
2. Aida Bulucea – Managementul reziduurilor solide – curs, Tipografia Universității din Craiova.
3. Gheorghe Manolea – Acționări electromecanice – curs, Tipografia Universității din Craiova.
4. Ion Vlad – Convertoare electromecanice I – notițe de curs, Tipografia Universității din Craiova, 2007.
5. I. Cioc, C. Nica – Proiectarea mașinilor electrice – Editura Didactică și Pedagogică, R.A. – București, 1994 .


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!