Analiza comparativă a patrimoniului cultural al orașelor Iași (România) și Lyon (Franța)

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 
Cap.I Încadrarea și așezarea geografică a ariei studiate. 5
Cap.II Scurt istoric.7
Cap.III Resursele turistice atractive ale mediului natural.11
4.1. Potențialul turistic al reliefului .12
4.2. Potențialul turistic al rețelei hidrografice .14
4.3. Favorabilitatea factorilor de climă pentru turism .15
4.4. Potențialul turistic biogeografic .18
.
Cap.IV Resursele atractive ale civilizației umane. .25
4.1. Patrimoniul cultural al municipiului Iași și Lyon.25 
4.2. Manifestări culturale, artistice, sportive.56
Cap.V Factori favorabili/nefavorabili pentru dezvoltarea turistică.65
Cap. VI Condițiile tehnico-materiale.69
6.1. Baza de primire turistică .69
6.2. Accesibilitate turistică: infrastructura de transport.71
6.3. Amenajarea teritoriului pentru activități/agreement
turistice/turistic .74
Cap. VII Impactul ofertei asupra cererii turistice.78
10.1. Circulația turistică .77
10.2. Tipuri, forme si categorii de turism .83
Cap.XIII Planuri de dezvoltare turistică.88
Cap.IX Tendințe și propuneri. .95
Concluzii 
Bibliografie
Anexe


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Activităţile turistice sunt diverse acțiuni care sunt condiționate de realizarea în condiţii bune a unei anumite forme de turism. Obiectivele turistice sunt date de orice elemente de ordin natural, economic, social, cultural, antropic si multe altele. Desfăşurarea călătoriei turistice presupune o cerere şi respectiv un consum de bunuri şi servicii specifice, ceea ce antrenează o creştere în sfera producţiei acestora. De asemenea cererea turistică determină o adaptare a ofertei, care se materializează în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestui sector şi indirect în stimularea producţiei ramurilor participante la construirea şi echiparea spaţiilor de cazare şi de alimentaţie, modernizarea drumurilor, de instalaţii de agrement.
Turismul reprezintă, totodată o cale de valorificare superioară a tuturor categoriilor de resurse şi nu în ultimul rând a celor naturale, altele decât cele tradiţionale.Elemente precum frumuseţea peisajului, calităţile curative ale apelor minerale sau termale, condiţiile de climă, evenimente cultural-artistice, monumente de artă, vestigii istorice sau tradiţia popular, sunt valorificate cel mai bine prin intermediul turismului.
În cazul comercializării acestor resurse în turismul internaţional se asigură un spor de venit, rezultat al costurilor comparative mai mici pe piaţa internă faţă de cea internaţională. Pe lângă efectele asupra economiei regiunilor şi zonelor receptoare de turişti, rezultate din atragerea lor în circuitul de valori, dezvoltarea turismului are consecinţe asupra geografiei , asupra urbanizării şi construcţiei de locuinţe, amenajări de drumuri. De asemenea favorizează, utilizarea pe plan local a diferitelor resurse, a disponibilităţilor de forţe de muncă.
Am ales aceste două regiuni pentru o analiză comparativă deoarece prezintă elemente distincte ale activităţii turistice, infrastructurii precum şi a potenţialului turistic total diferit, și anume orasul IASI(Romania) şi orasul LYON (Franţa), cele doua destinații turistice internaţionale sunt recunoscute de foarte mult timp, din punct de vedere a diversităţii activităţilor turistice (turism balneoclimatic montan, cultural-istoric, sportiv, vânătoare şi drumeţii, agroturism, de afaceri,religios ş.a), şi a bazei materiale puse la dispoziţia turiștilor, a interesului şi originalităţii obiectivelor promovate, a implicării autorităţilor cât şi a potenţialilor sau posibili potenţiali investitori care pot presta anumite servicii, a stării actuale a infrastructurii diferențelor culturale, sunt iată câteva chestiuni prin care se poate realiza o analiză comparativă, prin care cele două regiuni turistice diferă atât de mult şi pe baza acestora se fac cunoscute.
În legatură cu asemănările activităţilor turistice ale celor două regiuni, sunt detaliate activităţi legate de turismul cultural-istoric, pe baza obiectivelor istorice şi cultural tradiţionale cum ar fi palate şi cladiri istorice şi , biserici în stil gotic, baroc, renascentist , cetăţi ţărăneşti, biserici din lemn, din orasele cele două orașe (Iași și Lyon) .
1. ÎNCADRAREA ȘI AȘEZAREA GEOGRAFICĂ
2.1. Aşezarea geografică a Municipiului Iaşi
Iașul oferă o imagine deosebită și unică prin așezare si peisajele sale. Este pozitionat în zona de contact a Podișului Central Moldovenesc cu Campia Jijiei Inferioare, în lunca si pe terasele râului Bahlui, la 45 – 95 m alt., un afluent al Jijiei, care se varsă în râul Prut. Situat in NE țării, în partea central – estică a Moldovei, in bazinele mijlocii ale râurilor Prut și Siret, la intersecția paralelei de 47˚ latitudine N cu meridianul de 27˚ longitudine E, la granița cu Republica Moldova (in E), intre jud. Botoșani (N), Suceava (NV) , Neamț (V si SV) și Vaslui (S și SE), se întinde pe 7 coline , asemenea orasului Roma, cu altitudini care variaza intre 40 m în Lunca Bahluiului și 400 m in Dealul Paun si Dealul Repedea. Principalele coline sunt Copou, Tătărași și Galata, având o suprafață de 3.770 ha si o populație de 339.800 de locuitori. Regiunea are un aspect vălurit, şi este cunoscută sub denumirea de Câmpia Moldovei, subunitate a Podişului Moldovenesc, caracterizată tocmai prin această formă de relief, mai joasă, care atinge înălţimi medii de 150 m.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Comparativa a Patrimoniului Cultural al Oraselor Iasi (Romania) si Lyon (Franta).doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1000 de biserici si mănăstiri, editura Aquila, 2007, Iaşi.
Arhiepiscopia Iaşilor Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, (2000), Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi, editura Trinitas, Iaşi.
Băltăreţu A., Amenajarea turistică durabilă a teritoriului, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2003.
Cianga N., 1996, Geografia turismului romanesc, Editura Focul Viu, Cluj Napoca.
Cucu V., M. Ştefan, (1974), România. Ghid atlas al monumentelor istorice, editura Ştinţifică şi Enciclopedică, Bucureş 
Curinschi Gheorghe Curinschi, (1967), Monumente de arhitectură din Iaşi, editura Meridiane, Bucureşti ti.
Cocean P, (1996), Geografia turismului, editura Carro, Bucureşti.
Cocean P, (1997), Geografia turismului românesc, editura Focul Viu, Cluj Napoca.
Constantinescu R., M. Sfârlea, (1994), Monumente religioase. Biserici şi mănăstiri celebre din România, editura Editis, Bucureşti.
Cârciuleanu pr. I., (1991), Mănăstirea Galata, editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi 
Ciangă N., (2002), Geografia turismului, editura Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca
Cloşca Constantin, (1998), Iaşi, itinerar cultural-artistic, editura Unirea, Iaşi.
Constantinescu R., Sfarlea M., 1994, Monumente religioase. Biserici si manastiri celebre din Romania, Editis, Bucuresti.
Dorel V., Piaţa turistică. Cerere. Ofertă., Ed. Sylvi, Bucureşti, 2006
Dumbraveanu Daniela, 2003, Evolutia conceptelor de turism si potential turistic, Comunicari de Geografie, vol. II, Editura Universitatii din Bucuresti
Erdeli G., Istrate I., – Amenajări turistice, Ed. Universitară, Bucureşti, 2006
Elidia Agrigoroaiei, (1982), Drumuri ieşene, editura Sport-Turism, Galaţi
Glăvan V., Turismul în România, Ed. Economica, Bucureşti, 2000
Jumară Dan, (2007), Vechi edificii ieşene, editura Princeps Edit, Iaşi.
Horia C. Matei, Silviu Negut, Ion Nicolae, Caterina Radu, 2000, 2002, “Encicolpedia Europei”, editura Meronia, Bucuresti.
Istrate.I, F. Bran, A. G. Roşu, (1996), Economia turismului şi mediul înconjurător, editura Economică, Bucureşti.
Institutul Naţional de Statistică, Turismul României, Breviar, 2006
Istrate I., 1987, Turismul, un fenomen in miscare, Editura Sport-Turism, Bucuresti
Matei HC, Neguţ S., Nicolae I., Enciclopedia statelor lumii, Ed. Meronia, Bucureşti, 2005 
Ielenicz Mihai si colab., 2003, Romania, Enciclopedie turistica, Editura Corint, Bucuresti.
Mitican Ion, (2007), Din Târgul Cucului în Piaţa Unirii, editura Tehnopress, Iaşi.
Mitican Ion, (2007), Evreii din Târgul Cucului de altădată, editura Tehnopress, Iaşi..
Minciu R., 2005, Economia turismului, Editura Uranus, Bucuresti.
Mike Gerrad, 2009, Europa. Ghidul călătorului, editura Litera, Bucureşti
Mihai Ielenicz, Laura Comănescu, 2009, România - Potenţial turistic, editura Universitară, Bucureşti
Mihai Ielenicz, Laura Comănescu, 2009, România - Potenţial turistic, editura Universitară, Bucureşti.
Mitican, (2007), Urcând Copoul cu gândul la Poarta Verde, editura Tehnopress, Iaşi.
Mitican Ion, (2007), Vechi locuri şi zidiri ieşene, vol 1 si 2, editura Tehnopress, Iaşi.
Oprescu, D., (1981), Timpul liber şi înstrăinarea umană, editura Politica, Bucureşti.
Rusu Olga, Constantin Liviu Rusu, Viorela Lăcătușu, Codrin Lăcătuşu, (2003), Chipuri în bronz, marmură şi piatră,editura Vasiliană‟98, Iaşi.
Stoleriu Oana Mihaela, (2006), Ghid turistic al municipiului Iaşi, editura A. I. Cuza.
Societatea Junimea Iaşi, (1990), The way of orthodox monasticism in Iasi county, editura Cultural Turistică Guide, Iaşi
Tofan Ion, (2008), Iaşi ghid turistic, editura Stef, Iaşi.
Vasiliu Lucian, Ioan Holban, (1995), Cimitirul Eternitatea Iaşi, editura Cronica, Iaşi.
Vlăsie M., (2000), Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România, Ministerul Culturii, Direcţia Muzee şi Colecţii, editura Cimec, Bucureşti.
Vlăsie M, (2001), Ghidul Muzeelor şi Colecţiilor din România, editura Cimec, Bucureşti.
Vlăsie M., (2002), Ghidul aşezămintelor monahale ortodoxe din România, editura Sofia, Bucureşti.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!