Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL. 1 COMPONENTELE SISTEMULUI DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE 2
1.1. Conţinutul sistemului de resurse financiare publice şi structura acestuia 2
1.2. Clasificarea resurselor financiare publice 5
1.3 Evoluţii şi mutaţii în structura resurselor financiare publice pe plan internaţional 18
CAPITOLUL 2. ANALIZA STRUCTURII ŞI DINAMICII RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE 26
2.1 Nivelul şi structura resurselor financiare publice în ţările Uniunii Europene 26
2.2 Perspective în evoluţia sistemelor de resurse financiare publice în ţările Uniunii Europene 37
CAPITOLUL 3. ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMELOR DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE ÎN ŢĂRILE RECENT ADERATE 41
3.1 Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publice în România 41
3.2 Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publice în Bulgaria 41
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 62


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. COMPONENTELE SISTEMULUI DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE
1.1. Conţinutul sistemului de resurse financiare publice şi structura acestuia
Resursele economice publice sunt privite ca un cumul ,,sui generis“ luând în considerare caracteristicile lor, dar şi conexiunile ce se formează între sistemele de succesiune şi de folosire ale lor, ce formează un tot apt să îndeplinească cererea de consum susținută de desfășurarea obișnuită a autorităților şi organizațiilor publice . 
Acestea formează un sistem comun în cumulul resurselor financiare orientate către consumul intern, formării de capital sau justificării în afara granițelor şi au o contribuţie fundamentală la desfășurarea activităţii financiar – sociale. 
Resursele reprezintă elemente ale avuţiei unei ţări ce derivă din produsul intern brut, la care se suprapune importul, şi sunt utilizate pentru consum, formare brută de capital şi export. Resursele financiare semnifică cumulul mijloacelor financiare dintr-o economie, utile pentru finanţarea scopurilor financiare şi sociale, într-o perioadă de timp dinainte stabilită şi la diverse etape organizatorice ale economiei .
“Resursele sunt elemente ale bogaţiei unei naţiuni” . Acestea pot fi materiale, umane, valutare şi informaţionale, un rol deosebit fiind deţinut de către resursele financiare.
Resursele financiare publice semnifică cumulul mijloacelor financiare pe care instituţiile publice le primeşte de la indivizi şi de la organizaţii, în ideea suveranităţii fiscale şi prin conexiuni financiare, având ca scop generarea cheltuielilor publice . 
Resursele financiare publice se regăsesc în cumulul resurselor financiare, care sunt gestionate de către organizațiile publice în vederea atingerii scopului şi îndatoririlor ce le revin lor, susținând în același timp și buna desfășurare a entităților funcționale aferente organizațiilor publice centrale, organizațiilor publice locale şi companiilor cu capital de stat.
Resursele financiare publice aparţin statului, respectiv autorităţilor publice şi sunt folosite în scopul satisfacerii nevoilor de consum public .
Sub o altă perspectivă, resursele financiare publice semnifică acele resurse economice, de natură financiară, ce se determină de instituţiile publice şi se generează la dispoziţia autorităţilor şi organizaţiilor de stat, centrale sau locale, pentru a-şi îndeplini scopurile şi ţelurile acestora. 
Spre deosebire de mijloacele băneşti care aparţin persoanelor fizice sau juridice şi care se administrează în baza proprietăţii private, resursele financiare publice satisfac nevoi de consum public. În acest mod, la temeiul economiei în ansamblul său ne putem referi la resursele economice ale statului în genere, în care sunt incluse atât resursele financiare ce se gestionează în cadrul segmentului de stat cât și cele administrate din sectorul privat. Producţia de resurse de stat şi raportul dintre ele şi resursele private sunt generate de hotărârile distribuirii banilor între palierul public şi cel privat . Este de adaugat faptul că distribuirea optimă a resurselor între sectorul public şi cel privat (distribuirea intersectorială perfectă) se desfăşoară în condiţii de folosire completă a banilor şi de susţinere a utilităţilor optime pentru cumparatorii de bunuri şi servicii . 
Delimitarea conceptuală ce se întemeiază pe felul proprietății nu elimină interferența fenomenelor de folosire a celor două tipuri de resurse economice care devin nu numai obișnuite ci şi demne de implementat. 
Adaptarea utilizării acestor resurse poate fi pozitivă, atât pentru cetățeni cât şi pentru economie în general, generând simultan o optimă utilizare a resurselor statului, în consens cu legislaţia caracteristică fiecărei țări în parte. 
Realizarea sistemului resurselor economice semnifică crearea de PNB și avuţie de stat, ele putând fi generate și de surse din exteriorul statului, prin intermediul unor raporturi caracteristice, demonstrate prin anumite modalităţi fundamentale: împrumuturi, donaţii sau ajutoare terțe.
În raport cu modul distinct în care se evidențiază instituțiile publice, resursele economice publice se divid în două categorii :
• subsistemul resurselor publice bugetare;
• subsistemele resurselor companiilor cu capital de stat şi combinat.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Comparativa a Sistemului Resurselor Financiare Publice in Tari Membre ale Uniunii Europene.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Belean Pavel, Anghelache Gabriela, Risti Lucia, Gînguţă Alina, Finanţele publice ale României, Ed. Economică, Bucureşti, 2007;
2. Brezeanu Petre, Macrofinante, Ed. Meteror Press, Bucuresti, 2006;
3. Cătinianu F, Donath L, Şeulean Victoria, Finanţe publice, Ed. Mirton, 1997; 
4. Donath Liliana, Moldovan Nicoleta, Finanţe publice, Ed. Eubeea, Timişoara, 2001; 
5. Filip Gh., Zugravu B., Finanţe, Ed. Junimea, Iaşi, 2001; 
6. Hoanţă N., Evaziunea fiscală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2010; 
7. Lefter Chirilă, Bănuţ Alexandru, Finanţe publice, contabilitate bugetară şi de trezorerie, Ed. Economică, Bucureşti, 2002;
8. Manolescu G., Buget, abordare economică şi financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 1997; 
9. Matei Gheorghe, Drăcea Marcel, Drăcea Raluca, Mitru Narcis, Finanţe publice, Ed. Sitech, Craiova, 2007;
10. Moraru Dan, Finanţe – Ediţia a – II – a, Ed. Economică, Bucureşti, 2006;
11. Moraru Dan, Nedelescu Mihai, Stănescu Cristina, Preda Oana, Finanţe publice – Sinteze, aplicaţii, teste-grilă, Ed. Economică, Bucureşti, 2007;
12. Moşteanu Tatiana, Câmpeanu Emilia, Panaite Alice Ileana, Stoian Andreea, Ţâţu Lucian, Cataramă Delia, Braşoveanu Iulian, Tudor Roxana, György Attila, Miricescu Emilian, Finanţe publice – Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005;
13. Moşteanu Tatiana, Vuţă Mariana, Câmpeanu Emilia-Mioara, György Attila, Cataramă Delia-Florina, Buget şi trezorerie publică, Ed. Universitară, Bucureşti, 2004;
14. Nedelcu Mihai, Stanescu Cristina, Plaiasu Neculae, Sindilaru Razvan, Moraru Dan, Finante publice si evaziune fiacala, Ed. Economica, Bucuresti, 2008;
15. Popescu D. Nicolae, Finanţe publice, Ed. Economică, Bucureşti, 2002;
16. Roman Daniela Lidia, Finanţe aplicate – Volumul 1, Ed. Economică, Bucureşti, 2001;
17. Stroe Radu, Dan Armeanu, Finanţe – Ediţia a – II – a, Ed. ASE, 2004;
18. Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007;
19. Talpoş I., Enache C., Fiscalitate aplicată, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001;
20. Tudorache Dumitru, Secăreanu Constantin, Finanţele publice. Finanţele firmei, Ed. Universitară, Bucureşti, 2006;
21. Vacarel Iulian, Finante publice, Editia a – IV – a, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;
22. Văcărel Iulian, Bistriceanu Gheorghe D., Bercea Florian, Anghelache Gabriela, Moşteanu Tatiana, Bodnar Maria, Georgescu Florin, Finanţe publice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003;
23. Business look, Economic Outlook Autumn 2012, Uncertainty Takes Its Toll On The Economy, http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?Pag eID=568&DocID=310 07;
24. Comisia Europeana, Structures of the Taxation Systems în the European Union”, 2012, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm;
25. Comisia Europeană, Investiţia în viitorul nostru comun – Bugetul Uniunii Europene, http://ec.europa.eu/archives/publications/index_en.htm;
26. Eurostat, Evolutiile impozitarii in Uniunea Europeana, 2013,http://ec.europa.eu/taxatio n_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2013/report.pdf;
27. International Financial Statistics, Govermment Finance Statistics Yearbook , August 2010;
28. International Monetary Fund, Statistiques Financieres internationals Annuaire, 2010;
29. United Nation, Monthly Bulletin of Statistics, Septembrie, 2010;
30. Organization for Economic Cooperation and Development, O.C.D.E. Economic Outlook, nr. 99, Decembrie 2010, www.oecd.com;
31. Statistiques Financieres Internationals Annuaire, 2010.
***
32. Codul fiscal al României, http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/ Cod_fiscal_norme_2012 .htm;
33. Legea privind finanţele publice nr. 500 / 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002;
34. Legea Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, http://discutii.mfinant e.ro/static/10/Mfp/ legislatie/Legea273_finpublocale.pdf.
***
35. www.buget-finante.ro;
36. www.businesseurope.eu;
37. www.ec.europa.eu/eurostat;
38. www.eur-lex.europa.eu.ro;
39. www.europa.eu;
40. www.eurostat.ec.europa.eu;
41. www.imf.org;
42. www.mfinante.ro;
43. www.seekingalpha.com;
44. www.uniuneaeuropeana.ro.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!