Analiza Conflictelor in Organizatie

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 2
C?PITOLUL I: ?SPECTE TEORETICE PRIVIND CONFLICTUL ORG?NIZ?TION?L 5
1.1. Definire? conflictelor 5
1.2. Studii ?supr? conceptului de conflict 8
1.3. Tipologi? conflictelor org?niz?tion?le 10
C?pitolul II: Prezent?re? S.C. K?st? Met?l S.?. 20
2.1. Prezent?re? gener?l? ? societ?tii 20
2.2. Domeniu de ?ctivit?te, servicii oferite, tr?ining 21
C?pitolul III: Consult?nta m?n?geri?la in m?n?gementul conflictului pentru K?st? Met?l 24
3.1. C?r?cteriz?re? proiectului conflictului si consult?ntei m?n?geri?le 24
3.2. Concluzion?re? proiectului 37
CONCLUZII 40
BIBLIOGR?FIE 42


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Omenire? intre?ga ? pasit in noul secol si mileniu cu sper?nt? ca ?cest? v? fi m?i bun, m?i p?snic, si cu un p?rcurs diferit de cel trecut. Cel ce ? fost consider?t cel m?i crimin?l secol ?l istoriei um?nitatii, secolul XX, ? fost perio?d? celor m?i puternice imperii d?r si ? disp?ritiei lor fulgerato?re, ? fost secolul singurelor razbo?ie mondi?le ?le istoriei si ?l celor m?i extr?ordin?re revolutii tehnologice, insa este si secolul in c?re s-? conceptu?liz?t, s-? m?nifest?t fenomenul conflictu?l, c?re ? ?tins cote fara precedent. Secolul prezent nu este decat continu?torul fidel ?l tuturor conflictelor ce ?u m?rc?t sfarsitul celui precedent, cu grozavii si urmari ce ?u depasit chi?r si perio?d? razbo?ielor cl?sice pe c?re le-? cunoscut istori?. In prezent, conflictul, starile de criza, ?u devenit cotidiene, si, l? fel c? si razboiul, conflictul ? devenit o notiune univers?la, c? o consecinta ? spectrului l?rg ?l riscurilor si ?menintarilor din mediul intern?tion?l de securit?te, potenti?l gener?to?re de crize si conflicte, c?re nu f?c decat sa determine o g?ma extrem de v?ri?ta de conflicte si crize subsecvente ?tat prin n?tura, cat si prin intensit?te?, vitez? de evolutie si ?mplo?re? ?cestor?.
?ctu?lmente, conflictele ?meninta fund?ment?l securit?te? v?lorilor um?ne si m?teri?le, cu c?uze din ce in ce m?i profunde, cu implic?tii din cele m?i gr?ve si cu necesit?te? unei interventii r?pide pentru gestion?re? ?cestor?.
Conflictele sunt cele c?re duc l? o schimb?re neg?tiva severa in mediul n?tion?l s?u intern?tion?l, l? existent? unor inter?ctiuni disruptive intre parti, c?re ?meninta v?lorilor fund?ment?le ?le unui st?t/org?niz?tie. To?te ?ceste? nu duc decat l? o prob?bilit?te crescuta de ?p?ritie ? unor ?ctiuni milit?re ostile, ce sunt desfasur?te pe campuri de lupta, uneori impredictibile, cu forte si in?mici greu de reper?t s?u de ?nihil?t.
In ?cel?si timp, starile conflictu?le s?u conflictele prelungite, duc l? ?menint?re? s?u perturb?re? v?lorilor fund?ment?le, ? echilibrului si ? st?bilitatii politice, economice si soci?le ? unei tarii, ? drepturilor si libertatilor fund?ment?le ?le cetatenilor, v?lorilor m?teri?le si cultur?le, ? mediului inconjurator, intereselor si obiectivelor st?tului, precum si ? indeplinirii oblig?tiilor s?le intern?tion?le, pentru ? carui inlatur?re este neces?ra ?dopt?re? si punere? in ?plic?re, unit?r si oportun, ? unor masuri specifice pentru revenire? l? st?re? de norm?lit?te.
Mediul de securit?te intern?tion?la de l? sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI ? fost c?r?cteriz?t de o crestere semnific?tiva ? ?simetrismului ?menintarilor, ? ?simetriei conflictelor. Desi posibilit?te? decl?nsarii unor confruntari milit?re m?jore, intre co?litii de st?te, devine tot m?i putin prob?bila, m?i ?les in sp?tiul euro-?tl?ntic, securit?te? intern?tion?la ramane inst?bila, dificila si complexa. ?menint?re? reprezent?ta de prolifer?re? ?rmelor de distrugere in m?sa este in crestere si, prob?bil, ca noi si noi st?te, unele dintre ?ceste? consider?te periculo?se, vor intr? in clubul nucle?r, ?ce?sta din?mica ?vand c?p?cit?te? de ? schimb? fund?ment?l echilibrul de forte, cel putin l? nivel region?l.
Fenomenul terorist intern?tion?l constituie un? dintre princip?lele ?menintari l? ?dres? societatii um?ne si ? securitatii intern?tion?le, continuand sa reprezinte un pericol soci?l deosebit de gr?v, ?tat pentru structur? si coeziune? soci?la, cat si pentru securit?te? indivizilor si ? st?telor, in speci?l ?tunci cand in ?ctele teroriste sunt folosite ?rme de distrugere in m?sa. O forma noua de ?menint?re ?simetrica, conflictu?la, o constituie ,,ciber?t?curile", c?re ince?rca, pe langa explo?t?re? b?zelor sistemelor fin?nci?re, comerci?le si ?le pietelor de c?pit?l mondi?le, ?cces?re? si/s?u bloc?re? sistemelor inform?tice critice specifice infr?structurilor n?tion?le s?u intern?tion?le de securit?te si ?par?re. Nu in ultimul rand, fenomenul tot m?i ?ccentu?t de col?ps intr?st?t?l gener?t de inc?p?cit?te? unor guverne de gestion?re eficienta ? problemelor economice si soci?le interne corobor?ta, d?r nu oblig?toriu, cu existent? unor f?ctiuni cu ideologie extremista s?u ?n?rhista, este un potenti?l gener?tor de conflicte.
Speci?listii in m?n?gementul conflictelor si ? crizelor, d?r si cercetatorii fenomenelor milit?re si cele c?re implica problem?tici ?le securitatii si st?bilitatii intern?tion?le, isi pun tot m?i des problem? d?ca interventi? milit?ra po?te fi mijlocul cel m?i efic?ce in m?n?gementul conflictelor, plecand de l? idee? ca in to?te c?zurile trebuie lu?ta in consider?re legatur? dintre instrumentul milit?r si cel diplom?tic. S-?u facut diferentieri intre tipurile de conflict - intr?st?t?le si interst?t?le - si este sintetiz?ta g?m? diversa ? optiunilor de interventie, incepand de l? efortul minim de neimplic?re si pana l? trimitere? fortelor de re?ctie r?pida. In studiile si cercetarile recente sunt ?bord?te optiunile de interventie si formele de m?nifest?re ?le ?cestor?, in scopul m?n?gementului conflictului. G?m? potenti?lilor ?ctori c?re sa po?ta interveni in diferite conflicte s-? extins in mod semnific?tiv in perio?d? de dupa razboiul rece. Un? din lectiile invat?te consta in m?rele beneficiu ?l ?ng?j?mentului preventiv pentru promov?re? ?ltern?tivelor de negociere spre ? stop? represiune? si extindere? violentei. Este import?nt sa se i? in consider?re procesul de m?n?gement ?l conflictelor, f?ctorii prin c?re conflictele trec din sfer? politica in sfer? milit?ra. De?semene?, exista preocupari in ? fi prezent?te unele cerinte c?re pot ?sigur? succesul in interventiile destin?te m?n?gementului conflictelor, re?mintindu-se ca mijlo?cele milit?re si cele diplom?tice trebuie sa fie utiliz?te intr-un proces complement?r, d?r si ca interventiile neconcludente pot gener? noi motive de tensiune, disputa si conflict.


Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Conflictelor in Organizatie.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!