Analiza conflictelor în organizație

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I: ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONFLICTUL ORGANIZATIONAL 5
1.1. Definirea conflictelor 5
1.2. Studii asupra conceptului de conflict 8
1.3. Tipologia conflictelor organizationale 10
Capitolul II: Prezentarea S.C. Kasta Metal S.A. 20
2.1. Prezentarea generala a societatii 20
2.2. Domeniu de activitate, servicii oferite, training 21
Capitolul III: Consultanţă managerială în managementul conflictului pentru Kasta Metal 24
3.1. Caracterizarea proiectului conflictului şi consultanţei manageriale 24
3.2. Concluzionarea proiectului 37
CONCLUZII 40
BIBLIOGRAFIE 42


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Omenirea întreagă a păşit în noul secol şi mileniu cu speranţa că acesta va fi mai bun, mai paşnic, şi cu un parcurs diferit de cel trecut. Cel ce a fost considerat cel mai criminal secol al istoriei umanităţii, secolul XX, a fost perioada celor mai puternice imperii dar şi a dispariţiei lor fulgerătoare, a fost secolul singurelor războaie mondiale ale istoriei şi al celor mai extraordinare revoluţii tehnologice, însă este şi secolul în care s-a conceptualizat, s-a manifestat fenomenul conflictual, care a atins cote fără precedent. Secolul prezent nu este decât continuatorul fidel al tuturor conflictelor ce au marcat sfârşitul celui precedent, cu grozăvii şi urmări ce au depăşit chiar şi perioada războaielor clasice pe care le-a cunoscut istoria. În prezent, conflictul, stările de criză, au devenit cotidiene, şi, la fel ca şi războiul, conflictul a devenit o noţiune universală, ca o consecinţă a spectrului larg al riscurilor şi ameninţărilor din mediul internaţional de securitate, potenţial generatoare de crize şi conflicte, care nu fac decât să determine o gamă extrem de variată de conflicte şi crize subsecvente atât prin natură, cât şi prin intensitatea, viteza de evoluţie şi amploarea acestora.
Actualmente, conflictele ameninţă fundamental securitatea valorilor umane şi materiale, cu cauze din ce în ce mai profunde, cu implicaţii din cele mai grave şi cu necesitatea unei intervenţii rapide pentru gestionarea acestora.
Conflictele sunt cele care duc la o schimbare negativă severă în mediul naţional sau internaţional, la existenţa unor interacţiuni disruptive între părţi, care ameninţă valorilor fundamentale ale unui stat/organizaţie. Toate acestea nu duc decât la o probabilitate crescută de apariţie a unor acţiuni militare ostile, ce sunt desfăşurate pe câmpuri de luptă, uneori impredictibile, cu forţe şi inamici greu de reperat sau de anihilat.
În acelaşi timp, stările conflictuale sau conflictele prelungite, duc la ameninţarea sau perturbarea valorilor fundamentale, a echilibrului şi a stabilităţii politice, economice şi sociale a unei ţării, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, valorilor materiale şi culturale, a mediului înconjurător, intereselor şi obiectivelor statului, precum şi a îndeplinirii obligaţiilor sale internaţionale, pentru a cărui înlăturare este necesară adoptarea şi punerea în aplicare, unitar şi oportun, a unor măsuri specifice pentru revenirea la starea de normalitate.
Mediul de securitate internaţională de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI a fost caracterizat de o creştere semnificativă a asimetrismului ameninţărilor, a asimetriei conflictelor. Deşi posibilitatea declanşării unor confruntări militare majore, între coaliţii de state, devine tot mai puţin probabilă, mai ales în spaţiul euro-atlantic, securitatea internaţională rămâne instabilă, dificilă şi complexă. Ameninţarea reprezentată de proliferarea armelor de distrugere in masă este în creştere şi, probabil, că noi şi noi state, unele dintre acestea considerate periculoase, vor intra în clubul nuclear, această dinamică având capacitatea de a schimba fundamental echilibrul de forţe, cel puţin la nivel regional.
Fenomenul terorist internaţional constituie una dintre principalele ameninţări la adresa societăţii umane şi a securităţii internaţionale, continuând să reprezinte un pericol social deosebit de grav, atât pentru structura şi coeziunea socială, cât şi pentru securitatea indivizilor şi a statelor, în special atunci când în actele teroriste sunt folosite arme de distrugere în masă. O formă nouă de ameninţare asimetrică, conflictuală, o constituie „ciberatacurile”, care încearcă, pe lângă exploatarea bazelor sistemelor financiare, comerciale si ale pieţelor de capital mondiale, accesarea şi/sau blocarea sistemelor informatice critice specifice infrastructurilor naţionale sau internaţionale de securitate şi apărare. Nu în ultimul rând, fenomenul tot mai accentuat de colaps intrastatal generat de incapacitatea unor guverne de gestionare eficientă a problemelor economice şi sociale interne coroborată, dar nu obligatoriu, cu existenţa unor facţiuni cu ideologie extremistă sau anarhistă, este un potenţial generator de conflicte.
Specialiştii în managementul conflictelor şi a crizelor, dar şi cercetătorii fenomenelor militare şi cele care implică problematici ale securităţii şi stabilităţii internaţionale, îşi pun tot mai des problema dacă intervenţia militară poate fi mijlocul cel mai eficace în managementul conflictelor, plecând de la ideea că în toate cazurile trebuie luată în considerare legătura dintre instrumentul militar şi cel diplomatic. S-au făcut diferenţieri între tipurile de conflict – intrastatale şi interstatale – şi este sintetizată gama diversă a opţiunilor de intervenţie, începând de la efortul minim de neimplicare şi până la trimiterea forţelor de reacţie rapidă. În studiile şi cercetările recente sunt abordate opţiunile de intervenţie şi formele de manifestare ale acestora, în scopul managementului conflictului. Gama potenţialilor actori care să poată interveni în diferite conflicte s-a extins în mod semnificativ în perioada de după războiul rece. Una din lecţiile învăţate constă în marele beneficiu al angajamentului preventiv pentru promovarea alternativelor de negociere spre a stopa represiunea şi extinderea violenţei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Conflictelor in Organizatie.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

*** Dicţionarul explicativ al limbii române
Arato, Andrew & Cohen, Jean “Civil society and Social Theory”, în: Beilharz, P. Robinson, G. & Rundell J. ,Between Totalitarism and apostmodernity, ed. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, London, 1992
Barry Buzan Cooperation and Conflict, London 1997
Bercovitch J Mediation in international conflict, a review of practice, ed. Hartman, United States Institute for Peace, New York, 1997
Bercovitch J The Structure and Diversity of Mediation in International Relations, ed. J.Z. Rubin, New York, St. Martin’s Press, 1998
Bomers, Gerard; Peterson, Richard Conflict management and industrial relations, ed. Kluwe-Nijhoff Publishing, Boston, US, 1992
Brecher, Michael and Wilkenfeld, Jonathan A Study Of Crisis, ed. The University of Michigan Press, 1997
Burton, John Conflict: Resolution and Prevention, ed. St. Martin’s Press, New York, US, 1990
Consiliul Europei Recomandarea nr.98 / 1998 privind utilizarea medierii, ed. Consiliul Europei, 1998
Constantino, C.; Merchant, C.S. Designing Conflict Management Systems, ed. Jossey – Bass Press, San Francisco, 1996
Cornelius, Helena; 
Faire, Shoshana Ştiinţa rezolvării conflictelor, ed. Ştiinţă si Tehnică, Bucureşti, 1996
Doucet, Ian Resource Pack for Conflict Transformation ed. International Alert, 1996
Erikson, Erik Human Development, articol American Science, 1996
Fisher, R.J. Interactive Conflict Resolution, ed. Syracuse UP, 1997
Fisher, Roger & Brown, Scott Getting Together – Building Relationships As We Negotiate, ed. Penguin Books, US, 1988


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!