Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională

Cuprins licență Cum descarc?

DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. DELIMITARI TEORETICO-INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE COMODAT 8
1.1 Notiunea si importanta cotractului de Comodat 8
1.2 Caracterele juridice si particularitatile contractului de Comodat 11
CAPITOLUL II. PREZENTAREA ELEMENTELOR SI A CONTINUTULUI CONTRACTULUI DE COMODAT 24
2.1 Partile si obiectul contractului de Comodat 24
2.2 Forma si cauza contractului de Comodat 28
2.3 Drepturile si obligatiile partilor la contractul de Comodat 39
CAPITOLUL III. ASPECTE COMPARATIVE SI INCETAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE IN CAZUL CONTRACTULUI DE COMODAT 43
3.1 Delimitarea contractului de comodat de locatiune 43
3.2 Cazurile de reziliere a contractului de Comodat 46
3.3 Repertoriu practic 51
CONCLUZII SI RECOMANDARI 61
BIBLIOGRAFIE 64


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. In vita cotidiana, zilnic au loc premize favorabile pentru nasterea raporturilor juridice civile, care pe linga norma juridica si subiectele de drept mai aduc cu sine si imprejurari de fapt, care sunt indicate in ipoteza normei de drept. Astfel pentru stabilirea unui raport de drept civil, trebuie neaparat sa se produca anumite imprejurari, ce de multe ori pot fi prevazute de lege, unde se concretizeaza atit persoanele cit si obiectele. Iar ca o urmare apar si se nasc drepturi si obligatii reciproce intre persoane.
Aceste imprejurari de fapt, in primul rind dau nastere la raporturi juridice civile, apoi nemijlocit, la modificare raporturilor juridice civile cit si stingerea raporturilor juridice civile. Deci, faptele juridice constituie acele imprejurari, fenomene reale, de care legea leaga aparitia, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor civile, adica a raporturilor civile.
Aceste fapte la rindul lor se impart in actiuni si evenimente: primele constituind acele fapte voluntare savirsite cu dorinta de a produce efecte juridice, iar a doua categorie reprezinta faptele ce se produc de la sine, insa de care vedem ca norma juridica-fie intr-un caz sau altul, leaga consecinte juridice.
Asadar, drept temei de aparitie a drepturilor si obligatiilor dintre parti sunt faptele juridice. Care se materializeaza in acte juridice civile, carora doctrina le da o definire ca fiind manifestarea de vointa de catre persoane fizice si juridice indreptate spre nasterea, modificarea ori stingerea drepturilor si obligatiilor civile.
Actualmente, se cunoaste faptul ca pentru a fi valabil, actul juridic civil, in cazul nostru contractul de comodat, trebuie sa indeplineasca o serie de conditii esentiale (de fond), prin conditii de valabilitate intelegandu-se cerintele stabilite de lege sau de parti pentru valabilitatea actului. In sensul termenilor generali, Codul civil in vigoare al Republicii Moldova cuprinde un capitol aparte dedicat conditiilor de valabilitate a actului juridic, acesta fiind capitolul II ''Conditiile de valabilitate a actului juridic'' (articolele 199-215) din titlul III, cartea intai.
Din continutul articolelor mentionate mai sus se desprind patru conditii de valabilitate a actului juridic civil: a) consimtamantul - art. 199-205; b) obiectul - art. 206; c) cauza - art. 207; d) forma - art. 208-213. In afara de aceste conditii de valabilitate, exista inca doua, cuprinse in alte compartimente ale Codului civil, si anume corespunderea actului juridic legii, ordinii publice si bunelor moravuri - art. 220; capacitatea de a contracta - art.20-22.
Scopul si obiectivele proiectului. Orice actiune sau inactiune urmareste un anume scop. Deoarece scopul este rezultatul gandit, spre a carui atingere sunt indreptate actiunile, acestea, in cazul nostru, au fost orientate spre evaluarea contractului de comodat ca novatiune in legislatia nationala, spre crearea fundamentului stiintific, corespunzator exigentelor actuale ale normelor ce stabilesc reglementarea juridica a conditiilor de valabilitate ale contractului de comodat, precum si spre eficientizarea practicii de aplicare a conditiilor de valabilitate ale contractului de comodat.
Scopul lucrarii a determinat directiile de cercetare si obiectivele care rezida in urmatoarele:
- Notiunea si importanta cotractului de Comodat
- Caracterele juridice si particularitatile contractului de Comodat
- Partile si obiectul contractului de Comodat
- Forma si termenul contractului de Comodat
- Drepturile si obligatiile partilor la contractul de Comodat
- Temeiurile de modificare a contractului de Comodat
- Cazurile de reziliere a contractului de Comodat
Metodologia cercetarii. In elucidarea subiectului propus spre investigare au fost utilizate si alte metode de cunoastere stiintifica, cum sunt: 
- metoda logica, care reprezinta aplicarea procedeelor analizei si sintezei, argumentarea pe cale deductiva a necesitatii aplicarii masurilor coercitive la adresa cauzelor incetarii contractului de comodat;
- metoda istorica, care are la baza elucidarea sensului evenimentelor trecutului, in scopul perfectionarii mecanismelor actuale de colaborare eficiente in domeniul cercetat. In acest sens cu ajutorul acestei metode sa cercetat evolutia reglementarilor in materia contractului de comodat;
- metoda cantitativa, care faciliteaza sistematizarea evenimentelor din practica Republicii Moldova cu privire la drepturile si obligatiile partilor la contractul de Comodat.
Importanta teoretica si valoarea aplicativa a proiectului. Noutatea stiintifica a lucrarii, importanta ei teoretica si practica este determinata, mai intii de toate, de noutatea si importanta contractului de comodat in cadrul desfasurarii raportului juridice civile. In studiul efectuat au fost sintetizate cele mai noi opinii si conceptii expuse in doctrina.
Consideram ca prezenta teza este prima lucrare stiintifica din Republica Moldova, in care este facuta o cercetare stiintifica, pragmatica si comparativa a principalelor probleme juridice ce tin de contractual de comodat.
Teza de master se prezinta ca o lucrare in care nu numai ca se evidentiaza principalele probleme ce privesc aspectele contractului de comodat, dar si s-au oferit solutii si recomandari care ar putea fi utile in activitatea de aplicare a dispozitiilor legale si de perfectionare a cadrului legislativ. Autorul efectueaza o analiza teoretico-practica a naturii juridice a incetarii contractului individual de munca, pentru care a trebuit sa procedeze, in prealabil, la cercetarea amanuntita a acestor categorii.
Materialul expus in prezenta teza va contribui la crearea unui sistem adecvat de protectie a salariatilor si angajatorilor, la aprofundarea cunostintelor juridice in domeniu si va servi o buna baza teoretica pentru alte cercetari.


Fisiere în arhivă (1):

 • Analiza contractului de comodat ca novatiune in legislatia nationala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Cod civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86
2. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 // ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova", 1998, nr. 44-46
3. Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat // ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova'', 2002, nr. 154-157
4. Legea nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor immobile // ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova", 2004, nr. 233-236.
MANUALE, MONOGRAFII, LUCRARI DIDACTICE, BROSURI
5. Baies S., Rosca N., Drept civil. Drepturile reale principale. Chisinau, 2005, pag 220.
6. Baies S., Rosca N., Drept civil. Partea generala. Persoana fizica. Persoana juridica. Chisinau, 2004, pag 247.
7. Baies S., Rosca N., Drept Civil. Partea generala. Persoana fizica, persoana juridica, Ed a III-a, Chisinau 2007, pag 163.
8. Blosenco A., Drept civil. Partea Speciala. - Chisinau: Cartdidact, 2003, pag 61
9. Capatina O., Titlu gratuit in actele juridice. - Bucuresti: Rosetti, 2003, pag 69
10. Chelaru O. Unele aspecte ale contractului de comodat conform Codului civil al Republicii Moldova. In: Revista Nationala de Drept", 2005, nr.3, p.14
11. Chirica D., Drept civil. Contracte speciale. - Bucuresti: Lumina Lex, 1997, pag 207
12. Cocos St., Drept roman. Bucuresti, 2000, pag 222
13. Cosma D., Drept civil. Drepturile reale. Obligatii. Legislatie. Bucuresti, Editura ,,ALL", 1994, pag 114.
14. Cosma D., Teoria generala a actului juridic, Bucuresti, 1969, pag 270.
15. Costin Mircea N., Costin Mircea C., Dictionar de drept civil. Vol. I. A-C. Bucuresti, 1997, pag 77.
16. Cozma D., Teoria generala a actului juridic. Bucuresti, 1969, pag 253-254.
17. Deak F. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucuresti: 1998, p. 291
18. Hamangiu C., I. Rosetti Balanescu, Al. Baicoianu. Tratat de drept civil roman. Vol. II. - Bucuresti: ALL, 1998, pag 622
19. Ionascu A., Curs de drept civil roman. Drepturile reale. Vol.III. Cluj-Napoca, Universitatea ,,Regele Ferdinand I", 1946, pag 21.
20. Ionascu Tr., Tratat de drept civil, vol. I, Partea generala, Editura Academiei, Bucuresti, 1967, pag 265-281.
21. Macovei D., M. Striblea. Drept civil. Contracte. Succesiuni. - Iasi: Junimea, 2002, pag 202
22. Martin C. Reglementarea juridica a operatiunilor de leasing financiar in Republica Moldova (aspecte comparate). Autoref. tezei de dr. in drept. Chisinau, 2007
23. Molcut E., Drept roman. - Bucuresti: Press Mihaela SRL, 2000, pag 264
24. Motica R.I., F. Motiu. Contracte civile speciale. Teorie si practica judiciara. - Bucuresti: Lumina Lex, 2000, pag 241
25. Motica R.I., F. Motiu. Contracte civile speciale. Teorie si practica judiciara. - Bucuresti: Lumina Lex, 2000, pag 244
26. Muresan M., Drept civil. Partea generala. Cluj-Napoca, Editura ,,Cordial Lex", 1996, pag 137
27. Pop L. Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Tratat. Ed. a II-a. Iasi: Editura Fundatiei Chemarea, 1998, p. 37
28. Pop L., Teoria generala a obligatiilor. - Bucuresti: Lumina Lex, 1998, pag 42
29. Rautchi S., Drept Civil, Iasi, 1992, pag 122
30. Roman E.; Economu, V., Tratat de drept civil", vol. I, Partea generala, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1967, pag 322
31. Statescu C., Birsan C. Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Ed. a III-a. Bucuresti: All Beck, 2000, p. 84
32. Stoica L. C. Ineficacitatea actului juridic civil. Ed. II-a. Bucuresti: Hamangiu, 2012, p. 22
33. Stoica V. Rezolutiunea si rezilierea contractelor. Bucuresti: All Educational, 1997, p. 23
34. Trofimov I., Drept civil. Contracte civile. Chisinau: Tipogr. "Elena V. I.", 2004, pag 35
35. Ungureanu O., Actele de procedura in procesul civil (la instanta de fond), editia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000, pag 36-47.
36. Ungureanu O., Drept civil. Introducere, Editia a VI a, Editura Rosetti, Bucuresti, 2002, pag 109
37. Ungureanu O., Drepturile reale: Curs practic. Bucuresti, Rosseti, 2001, pag 34.
38. Vasilescu P. Drept civil: obligatii. Bucuresti: Hamangiu, 2012, p. 106
39. Vlachide P.C., Repetitia principiilor de drept civil. Vol. II, Bucuresti, 1994, pag 42-54.
40. ?pa???c??? M., ???p??c??? B. ?o?o?op?oe ?pa?o (????a ??opa?). ?o?o?op? o ?epe?a?e ??y?ec??a. - Moc??a: ??a?y?, 2000, p. 747
41. ?pa???c??? M.?., ?.?. ???p??c???. ?o?o?op?oe ?pa?o (????a ??opa?). ?o?o?op? o ?epe?a?e ??y?ec??a. - Moc??a: ??a?y?, 2000, pag 747
42. ?o??e ?., ???pa???e ?py??. To? III, ???ee y?e??e o? o???a?e??c??ax, ?a???-?e?ep?ypa, 2004, pag 104
43. ?o?????? B., ?ea????e ?o??pa???. - In: ???c?oe ?ac??oe ?pa?o / ?o? pe?. ?.?. ?o????o?o ? ?.?. ?epe?epc?o?o. - Moc??a, 1999, pag 409
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!