Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

Cuprins licență Cum descarc?

I N T R O D U C E R E 1
1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ŞI REZULTATELOR PE BAZA RENTABILITĂŢII 6
1.1 ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII PE BAZA RENTABILITĂŢII 6
1.2 ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 10
1.2.1 Rata rentabilităţii comerciale 10
1.2.2 Rata rentabilităţii resurselor consumate 11
1.2.3 Rata rentabilităţii economice 11
1.2.4 Rata rentabilităţii financiare 13
1.2.5 Corelatia dintre Re (rentabilitatea economica) si Rf (rentabilitatea financiara) 14
1.3 ANALIZA RISCULUI ECONOMIC (DE EXPLOATARE) 15
1.3.1 Pragul de rentabilitate şi riscul de exploatare 15
1.3.2 Analiza riscului financiar 16
1.3.3 Analiza riscului de faliment 17
2.1 DENUMIRE- FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE 23
2.2. STRUCTURA S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L. 25
2.2.1 Structura organizatorică a activităţii şi managementul societăţii 25
Fig. 2.4 Ponderea principalilor furnizori 2008 23
3. ANALIZA DIAGNOSTIC A PROFITULUI ŞI RATELOR DE RENTABILITATE LA S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L 6
3.1 ANALIZA RENTABILITĂŢII PRIN METODA RATELOR 6
3.1.1 Principalii indicatori 24
3.3 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 29
3.3.1 ANALIZA LICHIDITATI 29
3.3.2 ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII 31
3.3.3 ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR 31
3.4 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 33
3.4.1 ANALIZA FONDULUI DE RULMENT 40
3.4.2 ANALIZA TREZORERIEI NETE 41
3.4 Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor 48
3.4.1. Ratele de rentabilitate comercială 49
3.4.2 Ratele de rentabilitate economică 50
Măsoara eficienţa mijloacelor materiale şi financiare alocate întregii activităţi a firmei. 50
3.4.3 Ratele de rentabilitate financiară 50
Studiu de caz pe baza ratelor de rentabilitate la SC AUTO MOTO INVEST SRL 51
4. ANALIZA CORELAŢIEI RISC – RENTABILITATE, RESPECTIV A CORELAŢIEI COST – VOLUM – PROFIT 53
4.1 CORELATIA COST–VOLUM-PROFIT 53
4.1.1 Analiza cost-volum-profit 53
4.1.2 Analiza pragului de rentabilitate pe produs 54
4.1.3 Analiza pragului de rentabilitate la nivelul întreprinderii 55
4.2 STUDIU DE CAZ PE BAZA RATELOR DE RENTABILITATE LA S.C. AUTO MOTO INVEST SRL 56
4.2.1 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI 36
4.2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI 39
4.2.3. RATA INDATORARII 41
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA RISCURILOR ŞI IMBUNĂTĂŢIREA RENTABILITAŢII 43
5.1 CONCLUZII 44
5.2 PROPUNERI 47
RECOMANDARI GENERALE 48
B I B L I O G R A F I E 49
A N E X E 50


Extras din licență Cum descarc?

I N T R O D U C E R E
Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în procesul de adoptare a deciziilor care obligă la abandonarea rutinei şi utilizarea unor metode ştiinţifice bazate pe studiul aprofundat al realitaţii, în scopul stabilirii legăturilor de cauzalitate dintre fenomenele şi procesele economice.
Abordarea problemelor ce vizează activitatea economico-financiară a întreprinderii impune studiul activităţii de producţie, consumatoare de resurse umane, materiale şi financiare cu reflectarea în costuri şi în rezultatele finale.
Obiectivul principal al acestei lucrări este cel de studiere în mod complex a rezultatelor economico-financiare obţinute de către societate precum şi cunoaşterea factorilor şi a cauzelor care provoacă abateri în funcţionarea acesteia.
Analiza performanţelor societăţii este necesară pentru o apreciere corectă şi pentru o evaluare a eventualelor modificări esenţiale privind resursele economice pe care le-ar putea controla în viitor. 
Lucrarea de faţă foloseste ca bibliografie Legea contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilităţii, a Planului de conturi general şi normelor de utilizare a acestuia, a legislaţiei în vigoare până la data elaborării ei, a unor lucrări de specialitate din ţară şi străinătate, precum şi a documentării făcute la diferite societăţi şi a experienţei proprii acumulate.
Starea unei întreprinderi poate să se încadreze într-una dintre cele trei categorii de mai jos, funcţie de care obiectivele analizei economico-financiare diferă.:
- Întreprinderi în dificultate, obiectivele analizei economico-financiare sunt: asigurarea informaţiilor privind cauzele care au determinat pierderea, evidenţierea posibilităţilor de remediere (dacă există şanse de remediere ale companiei) şi a măsuririlor de remediere.
- Întreprinderi cu performanţe normale, analiza economico-financiara trebuie să ofere informaţii care să asigure menţinerea stării de performanţă (sau chair de îmbunătăţire)
- Întreprinderi cu performanţe superioare, analiza economico-financiara trebuie să identifice cauzele şi ce măsuri se pot lua pentru asigurarea continuităţii de performanţă superioară.
Analiza economico-financiara presupune furnizarea de informaţii, pentru a îndeplinii această funcţie, însă, trebuie să fie cunoscute nişte informaţii primare care sunt furnizate fie:
1. prin intermediul contabilităţii:
a. contabilitatea financiară (situaţiile financiare anuale: balanţă, cont de profit şi pierdere)
b. contabilitatea de gestiune (calculul costurilor, ponderea cheltuielilor, structura CA) – permite analiza activităţii economice întreprinderii
c. contabilitatea previzională (bugetele de venituri şi cheltuieli, evoluţia reală a întreprinderii)
2. prin intermediul altor surse
a. surse interne (serviciul aprovizionare, serviciul audit, serviciul personal)
b. surse externe (sondaje, reviste de specialitate)
Analiza economico-financiara presupune utilizarea unui anumit ansamblu de metode, tehnici, în sensul caracterizării activităţii unei întreprinderi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Corelatiei Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative si Calitative de Analiza a Riscului si Rentabilitatii.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Băileşteanu Gh., - Diagnostic, risc şi eficienţa în afaceri, Ed. Mirton, Timişoara, 1998;
Bătrâncea I., - Analiză financiară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
Brezeanu P., Boştinaru A., Prăjişteanu, - Diagnostic financiar – instrument de analiză financiară, Editura Economica, 2003
Drumea Cristina – „Analiza economico-financiară a firmei: Notă de curs şi lucrări aplicative”, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2000
Dumitrescu D., Dragotă V., - Evaluarea întreprinderilor, Editura Econonică, Bucureşti, 2002
Gheorghe C., - Analiza economico-financiară a întreprinderii, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2008
Gherasim A. - Tipologia riscurilor, Tribuna Economică, 1995, nr.44-45.
Gherasim I. - Risc şi incertitudine în economia de piaţă, Tribuna Economică, 1995
Işfãnescu A., Robu V., Anghel I., - Evaluarea întreprinderii, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001
Kotler, P., Armstrong, G. – Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2003
Lafuente Ana Maria Gil, - Analiza financiară în condiţii de incertitudine, Editura AIT Laboratories S.R.L., Bucureşti, 1994 
Manaţe D., - Diagnosticul şi evaluarea întreprinderilor cotate şi necotate, Institutul Român de Cercetări în evaluare IROVAL, Bucureşti, 2002,
Mărgulescu D., şi colab. – Analiza economico-financiară a întreprinderii-metode şi tehnici, Bucureşti, 2000
Moşteanu T. - Finanţe publice. - Bucureşti: Editura Tribuna Economică, 2002
Niculescu M., - Diagonostic financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2003
Niculescu M., - Diagonstic economic, Edituta Economică, Bucureşti, 2003
Niculescu M., - Diagnostic global strategic, Ed. Economică, 1997
Petrescu Silvia, – Diagnostic economico-financiar: Metodologie. Studii de caz, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004
Petrescu Silvia – Analiza şi diagnostic financiar contabil, Editura CECCAR, 2006
Robu, V., Georgescu N., - Analiză economic-financiară, Editura Omnia Uni S.A.S.T. S.R.L., Braşov, 2000
Stancu I., - Gestiunea financiară a agenţilor economici, Editura Economică, Bucureşti, 2002 
Stãnescu, C., Işfãnescu, A., Bãicuşi, A.- Analizã economico-financiarã, Editura Economicã, Bucureşti, 1996
Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N., - Analiză economico - financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2003
Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N. - Analizã economico-financiarã, Editura Economicã, Bucureşti, 2005
Vintilă, G. – Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, 2004


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!