Analiza creditelor de consum acordate persoanelor fizice în perioada de 2004-2009. studiu de caz la nivel local - Orașul Sfântu Gheorghe

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND CREDITUL DE CONSUM ACORDAT PERSOANELOR FIZICE 2
1.1. NOŢIUNEA DE CREDITARE ŞI TRĂSĂTURILE ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 2
1.2. TIPURI DE CREDITE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE 5
1.3. CREDITUL DE CONSUM 7
1.4. FACTORII CU IMPACT ASUPRA CREDITULUI DE CONSUM 9
1.4.1. Cererea de consum a populaţiei 9
1.4.2. Factori sociali 9
1.4.3. Factori politici 10
CAPITOLUL 2: EVOLUŢIA PIEŢEI CREDITELOR DE CONSUM ÎN PERIOADA 2007-2009 13
2.1. PIAŢA CREDITELOR DE CONSUM ÎN PERIOADA 2007-2009 13
2.2. PROGNOZE PE PIAŢA CREDITELOR DE CONSUM 16
CAPITOLUL 3: STUDIU STATISTIC PRIVIND ACORDAREA CREDITELOR DE CONSUM ÎN ORAŞUL SFÂNTU GHEORGHE 21
3.1. TIPURI DE CREDITE DE CONSUM ACORDATE PERSOANELOR FIZICE 21
3.2. ANALIZA STATISTICĂ A CREDITELOR DE CONSUM MENŢIONATE ÎN PERIOADA 2004-2009 23
3.2.1. Gruparea elementelor colectivităţii pe variante şi calcularea mediei, medianei şi a modului 23
3.2.2. Gruparea pe 5 intervale de grupare egale pentru fiecare caracteristică în parte. 27
CAPITOLUL 4: OFERTA BANCILOR PRIVIND ACORDAREA CREDITELOR DE CONSUM IN ORASUL SF. GHEORGHE 35
4.1. Caracteristicile creditului 36
4.2. Costurile unui credit 38
CONCLUZII 46
BIBILOGRAFIE 48


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND CREDITUL DE CONSUM ACORDAT PERSOANELOR FIZICE 
1.1. NOŢIUNEA DE CREDITARE ŞI TRĂSĂTURILE ACTIVITĂŢII DE CREDITARE
Domeniul financiar-bancar reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară prezintă importanţă atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările aflate în tranziţie la economia de piaţă fiind specifică şi României. Datorită slabei dezvoltări a pieţei de capital creditul bancar este utilizat ca principală sursă de finanţare a economiei româneşti şi de stimulare a creşterii economice.
Sectorul bancar are rolul de a colecta resursele disponibile în economie şi de a redistribui fondurile respective în sectoarele productive ale economiei care înregistrează deficit de resurse, punând în legătură pe cei care economisesc cu cei care doresc să investească.
Activitatea de creditare bancară reprezintă „operaţiunea activă a băncilor comerciale de realizare a echilibrului la nivel macroeconomic” . Banca urmăreşte în permanenţă modul de derulare a activităţii de creditare, începând cu activitatea de acordare, urmată de rambursarea creditelor, verificarea existenţei garanţiei creditului, radierea ipotecilor până în momentul în care nu mai există raporturi juridice între beneficiarul de credite şi bancă. 
O activitate bancară sigură şi profitabilă presupune, pe de o parte, protecţia disponibilităţilor din conturile deponenţilor şi a investiţiilor acţionarilor băncii prin reducerea riscului, dar şi permanenta fructificare a posibilităţilor oferite de piaţă. Acest lucru nu se realizează prin refuzul de acordare a unui credit sau stabilind termeni şi condiţii de creditare care să descurajeze clienţii să mai apeleze la credite.
„Creditarea nu este o ştiinţă exactă; nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii să se garanteze că suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda aferentă. Există, totuşi, principii generale de creditare care, dacă sunt aplicate consecvent, permit reducerea gradului de incertitudine şi, prin urmare, a riscului implicat în creditare” .
Principiile activităţii de creditare se referă la următoarele elemente:
• solicitantul creditului sau debitorul;
• cererea de creditare sau obiectivele urmărite;
• rambursarea creditului referindu-se la rate şi la termenele de rambursare;
• dobânzile şi comisioanele percepute de bancă sau remunerarea creditului;
• garantarea creditului adică, modalităţile de asigurare şi recuperare.
Creditul este „operaţiunea prin care se iau în folosinţă imediată resurse în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, însoţită de plata unor dobânzi care remunerează pe împrumutător”. 
Potrivit unei alte opinii, creditul reprezintă o categorie economică, ce exprimă relaţii de repartiţie a unei părţi din produsul intern brut sau din venitul naţional, prin care se mobilizează şi se distribuie disponibilităţile din economie şi se creează noi mijloace de plată, în scopul satisfacerii unor nevoi de capital şi al realizării unor obiective ale politicii economice.
Elementele tehnice ale raportului de credit sunt evidenţiate prin analiza trăsăturilor caracteristice:
Participanţii la raportul de credit (creditorul şi debitorul) mai sunt denumiţi subiecte ale raportului de credit. O grupare a acestora în trei categorii cuprind: populaţia, statul şi agenţii economici.
Agenţii economici deţin o poziţie importantă în rândul creditorilor în situaţia în care obţin rezultate financiare bune şi caută cele mai eficiente modalităţi de plasare a disponibilităţilor pe piaţa monetară sau pe cea de capital. Aceste disponibilităţi ale întreprinderilor pot reprezenta resurse de creditare a activităţilor întreprinderilor deficitare prin două modalităţi: direct sau prin intermediul băncilor şi a altor instituţii financiare.
Populaţia participă la procesul de creditare în dublă calitate: de creditor şi de debitor şi se remarcă rolul important pe care îl are în asigurarea resurselor de creditare.
Participarea statului în calitate de creditor nu poate fi analizată decât în situaţia înregistrării de excedente bugetare şi a disponibilizării în economie a unor importante sume, dirijate către sistemul asigurărilor şi protecţiei sociale sau către alte destinaţii. Însă, calitatea de debitor a statului este foarte bine definită în toate economiile contemporane, ca urmare a înregistrării de deficite bugetare. Această situaţie este specifică şi României.
Garantarea creditelor reprezintă o caracteristică legată de rambursabilitatea acestora. Există două tipuri de garanţii: garanţia reală şi garanţia personală. 
Garanţia reală are la bază garantarea sau gajarea creditului cu valori materiale, prin valorificarea cărora se pot obţine sumele necesare achitării creditului. O formă distinctă de garantare reală o constituie ipoteca, actul prin care debitorul acordă creditorului dreptul asupra unui imobil, fără deposedare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Creditelor de Consum Acordate Persoanelor Fizice In Perioada de 2004-2009. Studiu de Caz la Nivel Local - Orasul Sfantu Gheorghe.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Anale - Banca Comercială Română,seria V, File de istorie, Editura Sega
Internaţional, 1999.
Basno Cezar şi colaboratorii: Monedă. Credit. Bănci, Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti, 1994.
Berea Aurel, Berea Octavian: Orientari. in activitatea bancara contemporană, Editura Expert,Bucuresti, 1999.
Buletin lunar - Banca Natională a României, nr. 1,2,4/2010
CANSTAT, Institutul Naţional de Statistică, nr. 1/2009.
Colecţia revistei "Piaţa Financiară", ianuarie-aprilie 2010.
Danilă Nicolae, Berea Aurel Octavian: Managementul Bancar - fundamente şi
orientări, Editura Economică, Bucureşti, 2000
Dardac Nicolae, Teodora Barbu- Moneda, Banci si politici monetare, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 2006
Dardac Nicolae, Vascu Teodora – Moneda-Credit 1 si 2, Editura ASE, Bucuresti, 2002
Hoanta Nicolae: Bani&Banci, Editura Economică, Bucuresti, 2001.
Lazărescu Vasile: Băncile comerciale in economia de piaţă din România, Editura
Agora, Bacău, 1998. 
privind Statutul Băncii Naţionale a României,
M.Of.nr.203 din 01.06.1998.
lonescu C. Lucian: Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti,
1996.
Neagu F : Intergarea europeană a sctorului bancar românesc, editura Economica 4/2003 
Neagu F., Mărgărit A. : Riscurile pentru stabilitatea finanaciară din România generate de sectorul populaţiei, Caiete de studii ale BNR nr. 14
Pintea Alexandru, Ruscanu Gheorghe: Băncile in economia românească, Editura
Economică, Bucuresti, 1995.
ProCredit Bank : www.procreeditbank.ro
Raport anual - Banca Natională a României, 2009.
Revista "Capital", nr.23/5 iunie 2009.
Revista "E - Fin@nce", nr.29/ianuarie 2010.
Revista "Finanţe. Bănci. Asigurări", nr.2/febmarie 2010.
Savoiu Vasile: Banca Centrală şi sistemele de plăţi de interes naţional, Editura
Enciclopedică, Bucuresti, 1998.
Site de Internet al Băncii Naţionale a României, www.bnro.ro.
Spulbăr Cristi, Opriţescu Marin, Popescu Jenica: Moneda şi credit, Tipografia
Universităţii din Craiova, 2002.
Spulbăr Cristi: Management bancar, Editura Sitech, Craiova, 2003.
Spulbăr Cristi: Optimizarea managementului bancar,Editura Universitaria,Craiova,
1999.
Stoica Maricica: Managementul bancar, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
Suplimentul revistei "Piata Financiară": Produse bancare.
Vasile MARIAN, Monedă şi credit, ediţia a 2-a, vol. II (Credit), Editura „Argonaut”, Cluj-. Napoca, 2003
Ziarul Financiar : www.zf.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!