Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ 3
1.1. NECESITATEA ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE 3
1.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI PERFORMANȚELE ECONOMICO–FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII 5
1.3. BILANȚUL ȘI POZIȚIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 10
CAPITOLUL II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE BERLIN S.R.L. BÂRLAD 17
2.1. ISTORICUL SOCIETĂȚII COMERCIALE BERLIN S.R.L. BÂRLAD 17
2.2. MISIUNE, OBIECTIVE ȘI VALORI 18
2.3. ANALIZA SWOT A SOCIETĂȚII ANALIZATE 21
CAPITOLUL III. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A S.C. BERLIN S.R.L. 23
3.1. ANALIZA PERFORMANȚELOR ECONOMICO – FINANCIARE ALE S.C. BERLIN S.R.L. 23
3.1.1. Analiza orizontală și verticală a contului de profit și pierdere 23
3.1.2. Analiza rezultatului net prin solduri intermediare de gestiune 28
3.1.3. Analiza ratelor de rentabilitate 41
3.2. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE A S.C. BERLIN S.R.L. 43
3.2.1. Analiza structurii activului și pasivului bilanțier 44
3.2.2. Analiza bilanțului financiar 47
CAPITOLUL IV. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 57
BIBLIOGRAFIE 61


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele impactului au devenit obiectivele majore al oricărei unități.
Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezentă în toate domeniile de activitate. În contextul dezvoltării economiei de piaţă şi al sporirii gradului de complexitate al acesteia, informaţia economică trebuie să se dezvolte corespunzător, astfel încât să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situaţia patrimonială a întreprinderilor şi rezultatele activităţii economico-financiare. 
Valorificarea eficientă a informaţiei economice se poate realiza doar în cadrul unui sistem informaţional economic în care contabilitatea este o componentă de bază. 
Activitatea contabilă are o contribuţie importantă în economie prin conţinutul său, care îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea fenomenelor studiate. Aceasta furnizează un sistem de informaţii corelat şi verificat, nelăsând loc subiectivismului şi promovând rigurozitate şi exactitate în reflectarea fenomenelor economico-financiare. Importanţa comunicării manageriale a crescut pe măsură ce firma şi-a extins graniţele, iar globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea, în toată lumea, a unui limbaj unic în contabilitate, fapt realizat prin normalizare şi armonizare. 
Cea mai puţin costisitoare şi cea mai răspândită metodă de comunicare managerială o constituie situaţiile financiare, care de fapt reprezintă nucleul sintezelor contabilităţii. Utilizatorii informaţiei din situaţiile financiare caută să aprecieze rentabilitatea întreprinderii, în general, dar şi riscul de nelichiditate al acesteia. 
În contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, fiecare întreprindere, indiferent de dimensiune, sector de activitate sau formă de proprietate, se confruntă cu o serie de probleme privind cerinţele mediului în care îşi desfăşoară activitatea, îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare şi capacitatea concurenţială în raport cu alte întreprinderi. Analiza economico-financiară are un rol important în realizarea acestor obiective, contribuind, prin metodele şi tehnicile utilizate, la cunoaşterea stării diferitelor fenomene, identificarea factorilor şi cauzelor care provoacă anumite disfuncţionalităţi şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru reglarea şi optimizarea rezultatelor economico-financiare ale fiecărei întreprinderi.
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ
În condițiile unei economii de piață, fiecare societate, indiferent de mărime, obiect de activitate trebuie să își îmbunătățească performanțele economico – financiare și capacitatea concurențială în raport cu celelalte întreprinderi aflate în concurență. Aceasta se realizează prin folosirea analizei economico – financiare ca instrument al managementului intern.
1.1. NECESITATEA ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE
Necesitatea analizei economico – financiare decurge din nevoia de cunoaștere a fenomenelor și proceselor din economie, din viața unei societăți. Prin intermediul analizei întregul este descompus în părțile sale componente, după care acestea sunt studiate individual, se determină factorii care le generează și se formulează concluzii cu privire la prezentul și viitorul activității întreprinderii analizate. Sinteza reprezintă reuniunea componentelor într-un tot unitar, iar caracterizarea deplină a unei activități sau fenomen presupune îmbinarea celor două, ca mijloace ale cunoașterii.
Analiza economico – financiară reprezintă un instrument eficace la dispoziția factorilor de decizie din întreprindere care permite diagnosticarea stării de performanță și echilibru financiar al întreprinderii la încheierea exercițiului, propunându-și să stabilească punctele tari și punctele slabe ale gestiunii financiare, în vederea elaborării strategiei de menținere și dezvoltare a întreprinderii. De asemenea, ea poate face obiectul preocupărilor partenerilor economici și financiar – bancari ai firmei, în vederea fundamentării unor posibile acțiuni de cooperare cu respectiva întreprindere.
Prin cunoașterea post – faptică, curentă și previzională a activității agentului economic, a rezultatelor și rezervelor interne, a cauzelor care le-au generat, analiza economico – financiară contribuie la cunoașterea continuă a eficienței utilizării resurselor uname, materiale și financiare .
Analiza financiară urmărește diagnosticarea situațiilor financiare anuale pentru fundamentarea politicii economico – financiare și a strategiei întreprinderii. 
Analiza economico – financiară a evoluat mult mai ales în ultimii ani datorită diferitelor cauze printre care se numără: 
- necesitatea întreprinzătorilor de resurse financiare pentru investițiile tot mai mari, a căror analiză de rentabilitate se întinde pe mai mulți ani, ceea ce a impus băncilor sau instituțiilor financiare elaborarea și folosirea unor metode de analiză perfecționate în vederea acordării sau refuzului unor credite;
- imposibilitatea băncilor de a cere garanții pentru a-și acoperi riscul de nonplată le-a obligat să pună la punct metode de analiză a riscului economic și financiar;
- dezvoltarea mijloacelor moderne de finanțare a impus aprofundarea studiului echilibrelor financiare și al costului capitalului;
- constrângerile politicii creditului, ratele înalte ale dobânzii, inflația și variațiile cursului de schimb au acutizat problemele financiare ale întreprinderilor;
- dezvoltarea internațională a societăților a condus la căutarea unor tehnici adaptate pentru efectuarea de comparații între situațiile financiare și contabile ale diferitelor țări. 
Cu ajutorul analizei economico – financiare se descoperă esența proceselor și fenomenelor economice, se determină cauzele modificării acestora și se elaborează soluții de prevenire, limitare și înlăturare a acelor cauze care au efecte negative. Ajută la fundamentarea deciziilor conducerii, dar contribuie și la elaborarea programelor de activitate, la perfecționarea acestora.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Economico Financiara a Firmei SC Berlin SRL.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!