Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul 1 : Societăţile comerciale din România
1.1: Principalele categorii de agenţi economici din România
1.2: Categorii de agenţi economici care aplica OMFP 3055/2009
Capitolul 2: Situaţiile financiare anuale întocmite de societăţile comerciale
Prezentarea generala a situatiilor financiare
2.1:Bilanţ contabil
2.2:Contul de profit şi pierdere
2.3:Situaţia modificării capitalurilor proprii
2.4:Situaţia fluxurilor de trezorerie
2.5:Note explicative
2.6:Lucrări premergătoare elaborării bilanţului contabil
Capitolul 3:Studiu de caz- Analiza situaţiilor economico-financiare pe baza 
Situaţiilor financiare anuale la SC…
3.1:Prezentare generala
3.2:Situaţiile financiare ale societăţii în perioada 2007-2010
3.3:Lucrări premergătoare elaborării bilanţului ctb-inventariere


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe, in vedrea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia economico-financiara a unei firme, identificarea factorilor, cauzelor si conditiilor care au determinat-o, precum si a rezervelor interne de imbunatatire a acesteia, din punctul de vedere al utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare. 
Analiza studiaza mecanismul de formare si modificare a fenomenelor economice prin descompunerea lor in elemente componente, in parti simple si prin depistarea factorilor de influenta.
Atingerea obiectivului analizei, respectiv identificarea cauzelor primare care determina fenomenele economico-financiare, impune parcurgerea urmatoarelor etape: deliminarea obiectului analizei se realizeaza in timp si in spatiu, cantitativ si calitativ si presupune identificarea fenomenului si exprimarea acestuia sub forma unor indicatori economico-financiari; determinarea elementelor, factorilor si cauzelor fenomenului cercetat presupune o analiza structurala; stabilirea relatiilor de conditionare dintre fiecare factor si fenomenul analizat cat si dintre diferitii factori care actioneaza asupra acestuia; masurarea influentelor factorilor asupra fenomenului analizat prin utilizarea metodelor specifice analizei cantitative; sinteza rezultatelor analizei care consta in stabilirea concluziilor privind activitatea firmei. 
Lucrarea cuprinde trei capitole:
-Primul capitol cuprinde doua subcapitole: primul subcapitol prezinta pe larg principalele categorii de agenti economici din Romania, iar cel de-al doilea subcapitol aduce la cunostinta categoriile de agenti economici care aplica OMFP 3055/2009.
-Al doilea capitol prezinta situatiile financiare anuale intocmite de societatile comerciale, utilizatorii situatiilor financiare anuale, precum si caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale.Acest capitol are in componenta sa sase subcapitole.
Primul subcapitol prezinta bilantul contabil ce se refera la definitia,rolul,formatul bilantului si prevederile referitoare la elementele de bilant.
Al doilea subcapitol prezinta contul de profit si pierdere ce se refera la definitia si formatul contului de profit si pierdere si prevederile referitoare la elementele din contul de profit si pierdere.
Al III-lea subcapitol prezinta situatia modificarii capitalurilor proprii.
Al IV-a subcapitol prezinta situatia fluxurilor de trezorerie.
Al V-a subcapitol prezinta note explicative la situatiile financiare anuale si tot in cadrul acestui subcapitol sunt prezentati cei mai importanti indicatori economico-financiari.
Al VI-lea subcapitol prezinta lucrarile premergatoare elaborarii bilantului contabil care cuprinde verificarea inregistrarii in conturi a operatiilor economico-financiare si intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere, inventarierea generala a patrimoniului, contabilitatea operatiunilor de regularizare si contabilitatea operatiilor privind repartizarea profitului.
In capitolul al III-lea este prezentat studiul de caz ce poarta denumirea de “analiza situatiilor economico-financiare pe baza situatiilor financiare anuale la S.C. Floremi Prest S.R.L.Acest capitol debuteaza cu prezentarea firmei S.C. Floremi Prest S.R.L., a situatiilor financiare ale societatii in perioada 2007-2010 pe baza carora se calculeaza indicatorii de structura ai activului si ai pasivului, indicatorii de lichiditate, indicatorii de solvabilitate, indicatori ai echilibrului financiar si patrimonial net.
Capitolul se incheie prin prezentarea analizei dinamicii si structurii cifrei de afaceri.
Capitolul 1
Societatile comerciale din Romania
1.1 Principalele categorii de agenţi economici care se organizează şi funcţionează în România
Scopul principal al desfăşurării activităţilor economico-sociale este obţinerea unui profit care să asigure retribuirea tuturor factorilor participanţi la procesul de creare a valorii adăugate, în funcţie de gradul de participare şi contribuţia fiecăruia, precum şi constituirea unor fonduri pe seama cărora să se poata realiza dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor viitoare.
Desfăşurarea acestor activităţi are loc în cadrul unor unităţi patrimoniale, bine reglementate din punct de vedere juridic, şi care presupun efectuarea unui volum de cheltuieli şi realizarea de venituri din activităţile desfăşurate. 
În România, principalele categorii de agenţi economici care desfăşoară activităţile economice şi sociale sunt:
-regiile autonome;
-companiile naţionale;
-societăţile comerciale;
-instituţiile publice;
-organizaţiile cu scop nelucrativ;
-asociaţiile familiare;
-persoanele fizice independente. 
Dintre acestea, cele mai importante sunt societăţile comerciale care reprezintă veriga de bază, segmentul în care scopul principal al activităţii financiare îl constituie investirea capitalurilor, producţia, comercializarea bunurilor şi serviciilor create.
Regimul juridic al acestora este reglementat prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care a fost republicată în M.O. nr. 1066 din 17.02.2004 şi prin alte reglementări speciale privitoare la societăţile comerciale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Economico-Financiara pe Baza Situatiilor Financiare Anuale la SC Floremi Prest SRL.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Dumitru Porojan, Cristian Bişa – “Planul de afaceri” – Editura Irecson, Bucureşti, 2002
2. Ministerul Finanţelor Publice- „Reglementări contabile pentru agenţi economici” – Editura Economica, Bucureşti, 2002
3. Niculae Feleagă – „ Îmblânzirea junglei contabilităţii”- Editura Economică, Bucureşti, 1996 
4. Nicolae Georgescu – „Analiza bilanţului contabil”- Editura Economică, Bucureşti, 1999
5. P. Brezeanu, A. Boştinaru, B. Prăjişteanu – „Diagnostic financiar. Instrument de analiză financiară” – Editura Economică, Bucureşti, 2003
6. Vasile Pruţ, Aristiţa Rotilă, alţi – „Manualul expertului contabil şi al contabilului autorizat”, Ediţia a-IV-a actualizată, Editura Agora, 2002
7. „ Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate – Prezentarea Situaţiilor Financiare” – Editura CECCAR, Bucureşti, 2004
8. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în MO nr. 48/14.01.2005
9. Ordinul nr. 1827/22.12.2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii
10. Ordinul nr. 1775/29.11.2004 privind reglementări în domeniul contabilităţii


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!