Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I Particularitǎṭi ale activitǎṭii desfǎṣurate la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci ṣi influienṭe asupra capitalului circulant utilizat 3
1.1.Denumirea, forma juridică, sediul, durata 3
1.2.Obiectul de activitate al societăţii 4
CAPITOLUL II Necesitatea sporirii eficienṭei capitalului circulant-cerinṭǎ a gestiunii financiare a firmei 12
2.1. Eficienṭa capitalului circulant-componenta esenṭialǎ a eficienṭei firmei 12
2.2. Căi de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor curente 15
2.3. Indicatori utilizaṭi ȋn aprecierea eficienṭei utilizǎrii capitalului circulant 18
CAPITOLUL III Analiza utilizǎrii activelor circulante la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci 20
3.1. Analiza indicatorilor privind viteza de rotaṭie 20
3.2. Analiza celorlalṭi indicatori de eficienṭǎ privind capitalul circulant 22
Concluzii ṣi propuneri 42
Bibliografie 47


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I Particularitǎṭi ale activitǎṭii desfǎṣurate la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci ṣi influienṭe asupra capitalului circulant utilizat
1.1.Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Denumirea societăţii este Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci. S.C. “Utchim” S.A. Tecuci a luat fiinţă prin reorganizarea Întreprinderii de Utilaj Chimic Tecuci, fondată în 1969, şi îşi desfăşoară activitatea conform legii numarul 31/1990 având atribuţii multiple pentru realizarea produselor solicitate de piaţă, fiabile şi rentabile.
În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte documente care emană de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau iniţialele S.A., de capitalul social, de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi codul fiscal.
Scietatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci este persoană juridică romană având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale, persoane juridice române şi cu actul constitutiv.
S.C. “Utchim” S.A. Tecuci este societate deschisă.
Sediul societăţii este în oraşul Tecuci, str. 13 Decembrie nr. 208, Judeţul Galati. Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Adunarii Generale a Acţionarilor, potrivit legii. 
1.2.Obiectul de activitate al societăţii
Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie producerea şi comercializarea utilajului tehnologic şi a pieselor de shimb, asistenţa tehnică şi servicii pentru industria chimică şi petrochimică, alte produse şi servicii specifice activităţii de construcţii de maşini în regim de unicat şi serie mică pentru terţi, fabricare şi comercializare import-export de utilaje pentru industria alimentară, utilaje pentru activitatea comercială, aparate de masură şi control, fabricare şi import-export a altor utilaje şi tehnologii.
Durata societăţii este nelimitată cu începere de la data înregistrarii la Registrul Comerţului.
Obiectul principal de activitate este codificat astfel :
2811 – Construcţii metalice şi părţi componente ;
2710 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate
2751 – Turnarea fontei
2752 – Turnarea oţelului
2753 – Turnarea metalelor neferoase uşoare
2754 – Turnarea altor metale neferoase
2812 – Structuri şi tâmplării metalice
2840 – Metalurgia pulberilor
2873 – Fabricarea articolelor din fire metalice
2921 – Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor
2952 – Fabricarea utilajelor pentru mine, cariere şi construcţii
2411 – Fabricarea gazului industrial
7132– Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţie fără personal de deservire aferent
7133 – Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou
S.C. UTCHIM S.A. Tecuci îşi desfăşoară activitatea în beneficiul următoarelor ramuri industriale: chimice, petrochimice, metalurgice, ciment, industria energetică, industria petrolieră, industria minieră, industria alimentară, , protecţia mediului, infrastructură.
S.C. UTCHIM S.A. Tecuci are urmǎtorul programul de fabricaţie:
• utilaj pentru transfer termic;
• recipiente de depozitare;
• vase sub presiune;
• coloane;
• reactoare (vase cu agitator);
• răcitoare de aer cu ţevi cu aripioare;
• filtre;
• filinguri (coturi, teuri, reducţii);
• elementele elastice (tuburi metalice flexibile, compensatoare lenticulare, sifoane);
• diverse (reductori, roţi dinţate, şenile, excavator, semifabricate).
S.C. UTCHIM S.A. Tecuci produce în Sistemul de Asigurare a Calităţii conform standardului ISO 9001.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza eficientei folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci si posibilitati de crestere a eficientei.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Adochiṭei M. – Finanṭele ȋntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureṣti, 2004
2. Bucǎtaru D. – Finanṭele ȋntreprinderii, Editura TipoMoldova, Iaṣi, 2011
3. Bucataru D. – Finanṭele ȋntreprinderii,aplicaṭii ṣi studio de caz, Editura Tribuna Economicǎ, Bucureṣti, 2009
4. Bucǎtaru D. – Gestiunea eficientǎ a capitalurilor ȋntreprinderii, Editura TipoMondova, Iaṣi, 2011
5. Cristea H. – Finanṭele ȋntreprinderii, Editura CECCAR, Bucureṣti, 200
6. Giurgiu I. A. – Finanṭe firmei, Editura Presa Universitarǎ Clujeanǎ, Cluj-Napoca, 2000
7. Onofrei M. – Finanṭele ȋntreprinderii, Editura Economicǎ, Bucureṣti, 2004
8. Onofrei M. – Management financiar, Editura C.H.Beck, Bucureṣti, 2009
9. Petrescu S. – Analiza economic- financiarǎ- teorie ṣi aplicaṭii, Editura Tiparul, Iaṣi, 2004
10. Popovici I. – Indrumar financiar-fiscal, Editura Danubius, Brǎila, 2006
11. Stancu I. – Finanṭe, Editura Economicǎ, Bucureṣti, 2006
12. Trenca I. – Fundamentele managementului financiar, Casa Cǎrṭii de ṣtiinṭǎ, Cluj-Napoca, 2005
13. ***Bilanṭul ȋntreprinderii S.C. Utchim S.A. Tecuci


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!