Analiza Factorului Uman la SC Quartz Matrix SRL

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
1. BINOMUL CHELTUIELI SALARIALE - EFICIENȚA MUNCII ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 4
1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SALARIUL 4
1.2. SALARIUL, PRINCIPALA SURSA DE VENIT 7
1.3. SALARIUL, ELEMENT PRINCIPAL AL COSTURILOR DE EXPLOATARE 8
1.4. ELEMENTE DE POLITICĂ SALARIALĂ 11
1.5. EFICIENȚA ECONOMICĂ ȘI RESURSELE UMANE 13
2. PREZENTAREA COMPANIEI S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. 18
2.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND S.C.QUARTZ MATRIX S.R.L. 18
2.2. IMPORTANȚA FACTORULUI UMAN LA QUARTZ MATRIX S.R.L. 27
2.3. INFORMAȚII FINANCIARE PRIVIND S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. 30
3. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A CHELTUIELILOR DE PERSONAL (STUDIU DE CAZ) 36
3.1. DINAMICA PERSONALULUI LA S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. 36
3.2. STRUCTURA CHELTUIELILOR DE PERSONAL 40
3.3. ANALIZA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 42
3.4. ANALIZA CORELAȚIEI DINTRE DINAMICA SALARIULUI MEDIU ȘI DINAMICA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 49
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 60


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Fără existența neîntreruptă a factorului uman, nici o entitate financiară nu ar putea menţine o desfășurare a activității sale sau un standard adecvat de profitabilitate. Doar cu celelalte tipuri de resurse disponibile, fiecare companie ar fi în imposibilitatea de a obține profit sau de a desfășura măcar anumite relații financiare. 
În acest context, motivația alegerii acestei teme ține de importanța factorului uman în orice companie, de orice tip, din orice sector economic. De asemenea, există și o multitudine de provocări pentru tema aleasă, deoarece apare un set de aspecte general valabile pentru toate companiile, pe care literatura de specialitate le trateză în mod intensiv, dar rareori punctele de vedere sunt în unanimitate. Totodată, provocările constau în descoperirile elementelor specifice care aparțin firmei analizate în cercetarea de față. În același timp, avem de-a face și cu explorarea unor domenii mai complexe, care nu țin numai de managementul resurselor umane, ci mai ales de analiza economico-financiară a resurselor umane dintr-o companie. 
Actualitatea temei de cercetare este dată de faptul că, în prezent, se realizează tot mai mult importanța factorului uman dintr-o altă perspectivă. Este important și în același timp, provocator, să analizăm factorul uman în această evoluție: dacă în trecut compania se orienta spre obținerea nemijlocită a profitului, astăzi punctul de orientare s-a mutat spre factorul uman, privit ca modalitatea cea mai sigură și eficientă de obținere a aceluiași profit. Întreprinderile au ajuns la adevărul contemporan conform căruia cea mai de valoarea latură a sa nu este profitul, ci angajații săi. 
Analiza și cercetarea factorului uman, a dinamicii și a structurii sale, a devenit una din preocupările fundamentale ale managementului resurselor umane în general și ale fiecărei companii în parte, în particular. 
Cercetarea de față reflectă, în parte, o analiză fundamentată economico-financiară a factorului uman în cadrul general al companiilor contemporane și cadrul specific al societății comerciale analizate. 
Tema lucrării tratează factorul uman din perspectivă economico-financiară. Sunt analizate, în principal, aspecte referitoare la structura și dinamica personalului, cheltuielile salariale și eficiența/productivitatea muncii. 
Scopul lucrării constă în cercetarea caracteristicilor, componentelor, factorilor determinați, efectelor, impactului, etapelor, dinamicii, corelațiilor etc care au motivat și motivează caracterizarea resurselor umane din orice companie, cu accent pe contextul specific al firmei cercetate. Analizarea acestor aspecte este interesantă pentru cercetare şi analiză în cazul aprofundării mai îndeaproape a legăturilor dintre cheltuieli, profit, angajați, productivitate. 
Punerea în aplicare a scopului lucrării este reflectată printr-o serie de premise, mai apoi de obiective îndeplinite:
- cercetarea conceptului de „salariu”, analizând un studiu al opiniilor literaturii de specialitate de referinţă şi identificarea specificului şi însușirilor caracteristice;
- analiza relațiilor dintre cheltuielile salariale și eficiența muncii în economia de piață; 
- analiza conceptului salariului din punctul de vedere al salariului drept principală sursă de venit și principal cost de exploatare;
- stabilirea importanței factorului uman în companie, prin prisma eficienței sale;
- stabilirea politicilor salariale din cadrul companiilor autohtone;
- cercetarea corelațiilor existente între cheltuielile cu factorul uman și productivitatea muncii, privită sub diverse aspecte;
- stabilirea direcțiilor cheie de dezvoltare, evoluție şi reformare ale resurselor umane ale companiilor românești în contextul progresului economic și tehnologic. 
Structura lucrării este determinată de scopul şi actualitatea temei. Lucrarea este formată din trei capitole, concluzii, bibliografie şi anexe. 
Primul capitol al cercetării prezintă complexitatea binomului cheltuieli salariale – eficiența muncii în economia de piață actuală. Sunt analizate delimitările conceptuale ale termenului de “salariu”, se cercetează aspecte referitore la politica salarială, se clasifică salariul ca fiind prioncipalul element al costurilor pentru întreprindere, dar și venitul preponderent al angajaților. În acest context, se analizează permanenta contradicție dintre aceste două realități, în care angajatul dorește un salariu cât mai mare, iar angajatorul vrea să aibă costuri salariale cât mai mici. 
Al doilea capitol al lucrării prezintă informații generale, de identificare, dar și fiannciare ale companiei supusă analizei, S.C. Quartz Matrix S.R.L, din Iași. În acest capitol se punctează și importanța factorului uman în cadrul acestei companii. 
Ultimul capitol al lucrării prezintă o analiză economico-financiară detaliată a cheltuielilor de personal în cadrul firmei supusă cercetării. Se vor determina structurile cheltuielilor de personal, dinamica personalului în cadrul acestei companii, precum și corelațiile directe și indirecte dinre dinamica chetuielilor de personal și dinamica productivității muncii în companie. 
Factorul uman, indispensabil companiei și economiei, poate fi privit din unghiuri din ce în ce mai complexe, mai ales din punctul de vedere al structurii și dinamicii sale, în relație cu productivitatea determinată.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Factorului Uman la SC Quartz Matrix SRL.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

I. CĂRȚI 
1. *** ASE, Economie, ediţia a 5-a revizuită, Bucureşti, Editura Economică, 2000;
2. Achim, Monica Violeta, Analiză economico-financiară, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010;
3. Andronic, Bogdan Constantin, Economia întreprinderii, suport de curs, Ed. Universitară Danubius, Galați, 2010;
4. Andronic, Bogdan Constantin, Performanţa firmei, abordare transdisciplinară în analiza microeconomică, Ed. Polirom, Iaşi, 2000;
5. Athanasiu, Alexandru, Dima, Luminţa, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;
6. Athanasiu, Alexandru, Moarcăş, Claudia, Muncitorul şi legea (Dreptul muncii), Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1999; 
7. Bologa, Alexandru, Analiza economico-financiară, Ed. Cibernetica MC, Bucureşti, 2010;
8. Brehoi, Gheorghe, Popescu, Andrei, Noul sistem de salarizare, Ed. Scripta, Bucureşti, 1991;
9. Brehoi, Gheorghe, Popescu, Andrei, Noul sistem de salarizare, Ed. Scripta, Bucureşti, 1991;
10. Burda, M., Wyplosz, C., Perspectiva europeană, Ed. All Bech, Bucureşti, 2002;
11. Burloiu, Petre, Managementul mondial al resurselor umane - o provocare, Ediţia a 2-a, Ed. Independent Film, Bucureşti, 2010;
12. Deaconu, Alecxandra, Podgoreanu, Simona, Râşca, Lavinia, Comportamentul organizaţional şi gestiunea resurselor umane, Editura A.S.E., Bucureşti, 2006.
13. Deaconu, Alecxandra, Podgoreanu, Simona, Râşca, Lavinia, Factorul uman şi performanţele organizaţiei, note de curs, Ed. ASE, Bucureşti, 2002;
14. Dorneanu, V., Bădica Gh., Dreptul Muncii, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
15. Dudian, Monica, Huru, D., Economie, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;
16. Fisher, C. D., Schoenfeldt, L. F., Shaw, J. B., Human Resource Management, Houghton Mifflin, Boston, 1996;
17. Gavrilă, T., Lefter, V., Managementul general al firmei, Ediţia a II-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
18. Grădinaru, Nicolae, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2005;
19. Horneţ, Carmen Gabriela, Analiza economico-financiară, Caiet de lucrări aplicative, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2006;
20. Ilieş, Daniela Cristina, Analiza diagnostic şi evaluarea performanţei economico-financiare a întreprinderilor comerciale, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2010;
21. Mateescu, Petronela, Analiza statistică a calităţii forţei de muncă, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2010;
22. Mihăilescu, Lăcrămioara Daniela, Planificarea resurselor umane şi strategia firmei în economia de piaţă, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2010;
23. Năstase, Carmen, Boghean, Carmen, Popescu, M., Scutariu, A.L., Microeconomie: concepte fundamentale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009;
24. Neagu, Olimpia, Capitalul uman şi dezvoltarea economică, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010;
25. Pană, Ioan, Analiza economico-financiară aprofundată, Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2009;
26. Pitariu, Horia, Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului: un ghid practic pentru managerii de resurse umane, Ed. Irecson, Bucuresti, 2006;
27. Popa ,Vasile, Pană, Odina, Dreptul muncii, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
28. Popescu, L., Salarizarea personalului – contabilitate, fiscalitate, legislaţie, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2007;
29. Popescu, M., Economie politică, Ed. Universităţii Ștefan cel Mare, Suceava, 2006;
30. Ristea, Cristache, Piața muncii, comportament, modelare, eficiență, Ediția a 2-a, Ed. Cartea Universitară, București, 2005;
31. Rotaru, A., Bostan, I., Sisteme de salarizare, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002;
32. Simion, Dalia, Analiză economico-financiară, Ed. Universitaria, Craiova, 2008;
33. Sîrbu, Carmen, Constandache, Nicoleta, Analiza economico-financiară, caiet de lucrări aplicative, Ed. Universitară Danubius, Galaţi, 2009;
34. Spătaru, Liviu, Analiza economico-financiară, instrument al managementului întreprinderilor, Ed. Economică, Bucureşti, 2010;
35. Ştefan, G., Fundamente economice, vol. I, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001; 
36. Ştefănescu, Ion Traian, Dreptul muncii, Ed. Lumin Lex, Bucureşti, 2000;
37. Ţiclea, Alexandru, Dreptul muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
38. Ţop, Dan, Tratat de dreptul muncii, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2006;
39. Ungureanu, E., Piaţa Muncii, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
40. Vasloban, Eva, Resursele de muncă şi dezvoltarea durabilă, studiu comparativ la nivel naţional şi teritorial, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009;
41. Voiculescu, Nicolae, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Ed.Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007;
42. Volonciuc, Magda, Negociere contractului colectiv de muncă, Ed. Omnia, Braşov, 2002;
43. Weisz, Sandrine, Cum să gestionezi personalităţile dificile, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!