Analiza Factorului Uman la SC Quartz Matrix SRL

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 2
1. BINOMUL CHELTUIELI SALARIALE - EFICIENTA MUNCII IN ECONOMIA DE PIATA 4
1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND SALARIUL 4
1.2. SALARIUL, PRINCIPALA SURSA DE VENIT 7
1.3. SALARIUL, ELEMENT PRINCIPAL AL COSTURILOR DE EXPLOATARE 8
1.4. ELEMENTE DE POLITICA SALARIALA 11
1.5. EFICIENTA ECONOMICA SI RESURSELE UMANE 13
2. PREZENTAREA COMPANIEI S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. 18
2.1. INFORMATII GENERALE PRIVIND S.C.QUARTZ MATRIX S.R.L. 18
2.2. IMPORTANTA FACTORULUI UMAN LA QUARTZ MATRIX S.R.L. 27
2.3. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. 30
3. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A CHELTUIELILOR DE PERSONAL (STUDIU DE CAZ) 36
3.1. DINAMICA PERSONALULUI LA S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. 36
3.2. STRUCTURA CHELTUIELILOR DE PERSONAL 40
3.3. ANALIZA PRODUCTIVITATII MUNCII 42
3.4. ANALIZA CORELATIEI DINTRE DINAMICA SALARIULUI MEDIU SI DINAMICA PRODUCTIVITATII MUNCII 49
CONCLUZII SI PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 60


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Fara existenta neintrerupta a factorului uman, nici o entitate financiara nu ar putea mentine o desfasurare a activitatii sale sau un standard adecvat de profitabilitate. Doar cu celelalte tipuri de resurse disponibile, fiecare companie ar fi in imposibilitatea de a obtine profit sau de a desfasura macar anumite relatii financiare. 
In acest context, motivatia alegerii acestei teme tine de importanta factorului uman in orice companie, de orice tip, din orice sector economic. De asemenea, exista si o multitudine de provocari pentru tema aleasa, deoarece apare un set de aspecte general valabile pentru toate companiile, pe care literatura de specialitate le trateza in mod intensiv, dar rareori punctele de vedere sunt in unanimitate. Totodata, provocarile constau in descoperirile elementelor specifice care apartin firmei analizate in cercetarea de fata. In acelasi timp, avem de-a face si cu explorarea unor domenii mai complexe, care nu tin numai de managementul resurselor umane, ci mai ales de analiza economico-financiara a resurselor umane dintr-o companie. 
Actualitatea temei de cercetare este data de faptul ca, in prezent, se realizeaza tot mai mult importanta factorului uman dintr-o alta perspectiva. Este important si in acelasi timp, provocator, sa analizam factorul uman in aceasta evolutie: daca in trecut compania se orienta spre obtinerea nemijlocita a profitului, astazi punctul de orientare s-a mutat spre factorul uman, privit ca modalitatea cea mai sigura si eficienta de obtinere a aceluiasi profit. Intreprinderile au ajuns la adevarul contemporan conform caruia cea mai de valoarea latura a sa nu este profitul, ci angajatii sai. 
Analiza si cercetarea factorului uman, a dinamicii si a structurii sale, a devenit una din preocuparile fundamentale ale managementului resurselor umane in general si ale fiecarei companii in parte, in particular. 
Cercetarea de fata reflecta, in parte, o analiza fundamentata economico-financiara a factorului uman in cadrul general al companiilor contemporane si cadrul specific al societatii comerciale analizate. 
Tema lucrarii trateaza factorul uman din perspectiva economico-financiara. Sunt analizate, in principal, aspecte referitoare la structura si dinamica personalului, cheltuielile salariale si eficienta/productivitatea muncii. 
Scopul lucrarii consta in cercetarea caracteristicilor, componentelor, factorilor determinati, efectelor, impactului, etapelor, dinamicii, corelatiilor etc care au motivat si motiveaza caracterizarea resurselor umane din orice companie, cu accent pe contextul specific al firmei cercetate. Analizarea acestor aspecte este interesanta pentru cercetare si analiza in cazul aprofundarii mai indeaproape a legaturilor dintre cheltuieli, profit, angajati, productivitate. 
Punerea in aplicare a scopului lucrarii este reflectata printr-o serie de premise, mai apoi de obiective indeplinite:
- cercetarea conceptului de ,,salariu", analizand un studiu al opiniilor literaturii de specialitate de referinta si identificarea specificului si insusirilor caracteristice;
- analiza relatiilor dintre cheltuielile salariale si eficienta muncii in economia de piata; 
- analiza conceptului salariului din punctul de vedere al salariului drept principala sursa de venit si principal cost de exploatare;
- stabilirea importantei factorului uman in companie, prin prisma eficientei sale;
- stabilirea politicilor salariale din cadrul companiilor autohtone;
- cercetarea corelatiilor existente intre cheltuielile cu factorul uman si productivitatea muncii, privita sub diverse aspecte;
- stabilirea directiilor cheie de dezvoltare, evolutie si reformare ale resurselor umane ale companiilor romanesti in contextul progresului economic si tehnologic. 
Structura lucrarii este determinata de scopul si actualitatea temei. Lucrarea este formata din trei capitole, concluzii, bibliografie si anexe. 
Primul capitol al cercetarii prezinta complexitatea binomului cheltuieli salariale - eficienta muncii in economia de piata actuala. Sunt analizate delimitarile conceptuale ale termenului de "salariu", se cerceteaza aspecte referitore la politica salariala, se clasifica salariul ca fiind prioncipalul element al costurilor pentru intreprindere, dar si venitul preponderent al angajatilor. In acest context, se analizeaza permanenta contradictie dintre aceste doua realitati, in care angajatul doreste un salariu cat mai mare, iar angajatorul vrea sa aiba costuri salariale cat mai mici. 
Al doilea capitol al lucrarii prezinta informatii generale, de identificare, dar si fiannciare ale companiei supusa analizei, S.C. Quartz Matrix S.R.L, din Iasi. In acest capitol se puncteaza si importanta factorului uman in cadrul acestei companii. 
Ultimul capitol al lucrarii prezinta o analiza economico-financiara detaliata a cheltuielilor de personal in cadrul firmei supusa cercetarii. Se vor determina structurile cheltuielilor de personal, dinamica personalului in cadrul acestei companii, precum si corelatiile directe si indirecte dinre dinamica chetuielilor de personal si dinamica productivitatii muncii in companie. 
Factorul uman, indispensabil companiei si economiei, poate fi privit din unghiuri din ce in ce mai complexe, mai ales din punctul de vedere al structurii si dinamicii sale, in relatie cu productivitatea determinata.


Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Factorului Uman la SC Quartz Matrix SRL.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. CARTI 
1. *** ASE, Economie, editia a 5-a revizuita, Bucuresti, Editura Economica, 2000;
2. Achim, Monica Violeta, Analiza economico-financiara, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010;
3. Andronic, Bogdan Constantin, Economia intreprinderii, suport de curs, Ed. Universitara Danubius, Galati, 2010;
4. Andronic, Bogdan Constantin, Performanta firmei, abordare transdisciplinara in analiza microeconomica, Ed. Polirom, Iasi, 2000;
5. Athanasiu, Alexandru, Dima, Luminta, Dreptul muncii, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005;
6. Athanasiu, Alexandru, Moarcas, Claudia, Muncitorul si legea (Dreptul muncii), Ed. Oscar Print, Bucuresti, 1999; 
7. Bologa, Alexandru, Analiza economico-financiara, Ed. Cibernetica MC, Bucuresti, 2010;
8. Brehoi, Gheorghe, Popescu, Andrei, Noul sistem de salarizare, Ed. Scripta, Bucuresti, 1991;
9. Brehoi, Gheorghe, Popescu, Andrei, Noul sistem de salarizare, Ed. Scripta, Bucuresti, 1991;
10. Burda, M., Wyplosz, C., Perspectiva europeana, Ed. All Bech, Bucuresti, 2002;
11. Burloiu, Petre, Managementul mondial al resurselor umane - o provocare, Editia a 2-a, Ed. Independent Film, Bucuresti, 2010;
12. Deaconu, Alecxandra, Podgoreanu, Simona, Rasca, Lavinia, Comportamentul organizational si gestiunea resurselor umane, Editura A.S.E., Bucuresti, 2006.
13. Deaconu, Alecxandra, Podgoreanu, Simona, Rasca, Lavinia, Factorul uman si performantele organizatiei, note de curs, Ed. ASE, Bucuresti, 2002;
14. Dorneanu, V., Badica Gh., Dreptul Muncii, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002;
15. Dudian, Monica, Huru, D., Economie, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005;
16. Fisher, C. D., Schoenfeldt, L. F., Shaw, J. B., Human Resource Management, Houghton Mifflin, Boston, 1996;
17. Gavrila, T., Lefter, V., Managementul general al firmei, Editia a II-a, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
18. Gradinaru, Nicolae, Dreptul muncii si securitatii sociale, Ed. Independenta Economica, Pitesti, 2005;
19. Hornet, Carmen Gabriela, Analiza economico-financiara, Caiet de lucrari aplicative, Ed. Fundatiei Academice Danubius, Galati, 2006;
20. Ilies, Daniela Cristina, Analiza diagnostic si evaluarea performantei economico-financiare a intreprinderilor comerciale, Ed. Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2010;
21. Mateescu, Petronela, Analiza statistica a calitatii fortei de munca, Ed. Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2010;
22. Mihailescu, Lacramioara Daniela, Planificarea resurselor umane si strategia firmei in economia de piata, Ed. Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2010;
23. Nastase, Carmen, Boghean, Carmen, Popescu, M., Scutariu, A.L., Microeconomie: concepte fundamentale, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2009;
24. Neagu, Olimpia, Capitalul uman si dezvoltarea economica, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010;
25. Pana, Ioan, Analiza economico-financiara aprofundata, Ed. Universitatii din Pitesti, Pitesti, 2009;
26. Pitariu, Horia, Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului: un ghid practic pentru managerii de resurse umane, Ed. Irecson, Bucuresti, 2006;
27. Popa ,Vasile, Pana, Odina, Dreptul muncii, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
28. Popescu, L., Salarizarea personalului - contabilitate, fiscalitate, legislatie, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 2007;
29. Popescu, M., Economie politica, Ed. Universitatii Stefan cel Mare, Suceava, 2006;
30. Ristea, Cristache, Piata muncii, comportament, modelare, eficienta, Editia a 2-a, Ed. Cartea Universitara, Bucuresti, 2005;
31. Rotaru, A., Bostan, I., Sisteme de salarizare, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2002;
32. Simion, Dalia, Analiza economico-financiara, Ed. Universitaria, Craiova, 2008;
33. Sirbu, Carmen, Constandache, Nicoleta, Analiza economico-financiara, caiet de lucrari aplicative, Ed. Universitara Danubius, Galati, 2009;
34. Spataru, Liviu, Analiza economico-financiara, instrument al managementului intreprinderilor, Ed. Economica, Bucuresti, 2010;
35. Stefan, G., Fundamente economice, vol. I, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2001; 
36. Stefanescu, Ion Traian, Dreptul muncii, Ed. Lumin Lex, Bucuresti, 2000;
37. Ticlea, Alexandru, Dreptul muncii, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2008;
38. Top, Dan, Tratat de dreptul muncii, Ed. Bibliotheca, Targoviste, 2006;
39. Ungureanu, E., Piata Muncii, Editura Economica, Bucuresti, 2001;
40. Vasloban, Eva, Resursele de munca si dezvoltarea durabila, studiu comparativ la nivel national si teritorial, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009;
41. Voiculescu, Nicolae, Dreptul muncii. Reglementari interne si comunitare, Ed.Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007;
42. Volonciuc, Magda, Negociere contractului colectiv de munca, Ed. Omnia, Brasov, 2002;
43. Weisz, Sandrine, Cum sa gestionezi personalitatile dificile, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2010.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!