Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
1.1. Sistemul bancar.1
1.1.1. Funcţiile sistemului bancar.3
1.1.2. Principalele tipuri de bănci.5
1.2. Situaţia sistemului bancar românesc.12
1.3. Rolul băncilor în economia românească.15
1.3.1. Banca Naţională a României – bancă centrală şi de emisiune.16
1.4. Consideraţii privind situaţiile financiare ale societăţilor comerciale bancare.19
CAPITOLUL II
2.1. Creditarea bancară.22
2.2. Reguli generale şi prudenţa în creditare.23
2.3. Clasificarea creditelor.26
2.4. Creditul bancar.37
2.4.1. Funcţiile creditului bancar.38
2.4.2. Trăsăturile creditului bancar.39
2.5. Produsele şi serviciile bancare.43
2.6. Strategia bancară.49
2.6.1. Strategia produselor bancare.51
2.6.2. Strategia resurselor băncilor.52
CAPITOLUL III
3.1. Modele de gestiune bancară.54
3.1.1. Modele globale de gestiune bancară.55
3.1.2. Modele parţiale de gestiune bancară.60
3.2. Gestiunea operaţiunilor bancare.61
3.2.1. Gestiunea operaţiunilor pasive.61
3.2.2. Gestiunea operaţiunilor active.68
3.3. Gestiunea lichidităţii bancare.72
3.3.1. Conceptul de lichiditate bancară.72
3.3.2. Funcţiile lichidităţii bancare.75
3.3.3. Indicatorii lichidităţii.75
3.4. Profitul bancar.80
3.5. Gestiunea riscului bancar.83
CAPITOLUL IV
4.1. Modele economico-matematice ale gestionării lichidităţii bancare.90 
4.1.1. Modelul concurenţei perfecte.90
4.1.2. Modelul monopolulul.92
4.1.3. Modelul de minimizare a costului gestionării.95
4.1.4. Modelul global de optimizare.96
4.1.5. Modelul de simulare contabilă.99
4.1.6. Modelul joc de întreprindere.99
CAPITOLUL V
5.1. Optimizarea structurii financiare la nivelul sistemului bancar agregat.108
5.2. Construirea modelului.108
5.3. Determinarea parametrilor empirici.109
5.4. Concluzii.120
Bibliografie.124


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
1.1. Sistemul bancar
Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care sunt reprezentate de persoane juridice române constituite ca societăţi comerciale şi de sucursalele de pe teritoriul ţării noastre ale băncilor persoane juridice străine*.
După anul 1990 s-a urmărit constituirea de reţele de bănci comerciale eficiente şi viabile. Astfel, s-au înfiinţat prin acte normative o serie de bănci, care au luat locul instituţiilor financiare cu profil similar existente înainte de 1989, având capital exclusiv de stat (Banca Română de Comerţ Exterior, Banca Română pentru Dezvoltare, Banca Agricolă).
Pe lângă băncile cu capital exclusiv de stat au apărut şi societăţi bancare cu capital privat, persoane juridice române şi sucursale ale băncilor străine. La începutul anului 2000 existau 42 de societăţi bancare, persoane juridice române şi sucursale ale unor bănci străine, în mare parte cu sediul central la Bucureşti. Excepţie făceau următoarele societăţi bancare: Banca Dacia Felix cu sediul central în Cluj-Napoca, Banaca Transilvania – Cluj-Napoca, RomExtTerra – Târgu Mureş, West Bank – Arad, Banca Română de Scont – Braşov, Banca Carpatica – Sibiu. 
Dintre sucursalele băncilor străine ce îşi desfăşoară activitatea în România se remarcă: ABN AMRO Bank, ROBANK, CITIBANK, ING Bank, Daewoo Bank, Raiffeisenbank, Demirbank, Romanian International Bank, Creditanstalt SA, Banca Comercială a Greciei, United Garanti Bank International.
Societăţile bancare din România se încadrează în categoria băncilor comerciale de tip universal ce efectuează toată gama de operaţiuni bancare şi operează pe întreg teritoriul ţării. Pentru a se dezvolta cât mai mult fiecare bancă urmăreşte să-şi extindă o reţea de unităţi proprii pe întreg teritoriul României. O împărţire administrativă teritorială duce la o structură a reţelei de unităţi a unei bănci care se prezintă astfel: 
- centrala băncii îndeplineşte funcţia de conducere a activităţilor desfăşurate de unităţile subordonate, prin respectarea tuturor legilor, hotărârilor şi actelor normative ce reglementează activitatea bancară;
- sucursalele judeţene şi orăşeneşti;
- agenţiile şi punctele de lucru. 
Organele de conducere la nivelul unei societăţi bancare sunt următoarele: Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, Comitetul de Direcţie, preşedintele şi vicepreşedinţii, Comitetul de Conducere la unităţile subordonate, Comisia de Cenzori.
Justificarea existenţei băncilor1 este dată de:
- necesitatea ca activitatea economică să fie susţinută cu fonduri;
- orientarea şi integrarea în procesele economice a sumelor temporar disponibile rezultate din relaţia de ansamblu a capitalurilor (se va produce astfel un transfer de la creditori spre debitori).
Băncile la nivel macroeconomic îndeplinesc următoarele funcţii2:
- atragerea disponibilităţilor temporar libere ale diferiţilor agenţi economici: întreprinzătorii particulari, instituţiile, societăţile comerciale, persoanele fizice şi statul apelează la bănci pentru a le păstra veniturile şi capitalurile pentru care acestea plătesc dobândă;
- acordarea de mijloace băneşti suplimentare diferiţilor agenţi, la solicitarea acestora, în vederea completării capitalurilor proprii;
- emisiunea şi punerea în circulaţie a monedei de hârtie, divizionară şi de cont, contribuind astfel la asigurarea proceselor de aprovizionare, producţie şi desfacere şi, pe această bază, la formarea masei monetare în circulaţie;
- crearea de instrumente de credit ale circulaţiei: băncile pot acorda credit prin mijloace proprii de care dispun, prin acumulările formate din diferite depuneri şi prin emisiunea de bancnote;
- asigură păstrarea sumelor proprietate ale deponenţilor, efectuarea rapidă a plăţilor şi deţinerea informaţiilor şi evidenţelor certe;
- creaţia economică în plan financiar şi tehnic:


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din Romania.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Banc Panfil „Monedă şi credit”, Ministerul Educţiei, Cercetării şi Tineretului, Alba Iulia, 2004
2. Basno Cezar „Monedă, credit, bănci”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994
3. Basno Cezar, Dardac Nicolae “Management bancar”, Ed. Economică, 2002
4. coord. Bogdan Ioan “Tratat de management financiar-bancar”, Ed. Economică, Bucureşti, 2002 
5. Coman Florin “Control şi audit bancar”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000
6. Coman Florin „Activitatea bancară, profit şi performanţă”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000
7. Dedu Vasile “Gestiunea bancară”, Centrul Editorial Poligrafic ASE, Bucureşti, 1995
8. Dedu Vasile „Management bancar”, Ed. Mondan, Bucureşti, 1997
9. Dinga E. “Gestiunea finaciară a întreprinderii”, curs pe suport magnetic
10. Hada Teodor, Socol Adela „Teoria şi practica bilanţului”, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003
11. Hadjimichalakis Michael and Karma “Contemporary Money, Banking and Financial Markets” Theory and Practice, Richard D. Irwin Series in Economics, INC., 1995
12. Hempel G., Simoson D., Coleman A. “Bank Management” Text and Cases, Fourth Edition, John Wiley&Sons, INC., New Jork, 1996
13. Hoanţă Nicolae “Mânuitorii de sfori – Bănci, bancheri, tehnici şi operaţiuni bancare în economia de piaţă”, Ed. Continent, Sibiu, 1993
14. Ilie Mihai „Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare”, Ed. Expert, Bucureşti, 2003
15. Jucan Cornel “Băncile private şi mixte din România”, Casa de Presă şi Editură Tribuna, Sibiu, 2000
16. Jucan Cornel “Managementul asigurării creditelor şi plasamentelor financiare”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2005
17. Kiriţescu C. Costin “Moneda: mica enciclopedie”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982
18. Mayer T., Duesenberry J., Aliber R. “Money, Banking and the Economy” Sixth Edition, W.W. Norton&Co., London, 1998
19. Negruş Mariana, Toma Ramona „Asigurarea Creditelor şi Plasamentelor Financiare”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2003
20. Nicolescu, I. Verboncu „Management” Ed. Economică, Bucureşti, 1997
21. Petria Nicolae “Monedă, credit, bănci şi burse”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2001
22. coord. Popescu Dan “Economie politică”, Ed. Continent, Sibiu, 2000
23. Simion Doina Maria “Statistică descriptivă”, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2002
24. Stoica Maricica „Management bancar”, Ed. Economică, Sibiu, 1999
* Colecţia “Tribuna Economică” 2004
* Colecţia “Piaţa financiară” 2000-2004
* Colecţia „Bankmagazin” nr. 2,3,4,5,6,7/2004
* Colecţia „Pro Firma” nr. 3,4,5,6/2004
* Legea bancară nr.58/1998
* Legea nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
* Rapoartele anuale BNR 1994-2003


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!