Analiza Gradului de Integrare a României în Comerțul Internațional Contemporan

Extras din licență Cum descarc?

Comerţul internaţional reprezintă modalitatea esenţială prin care se efectuează circuitul
de valori şi are ca obiectiv schimbul de produse şi servicii la scară mondială.
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte gradul de integrare a României în Comerţul
Internaţional Contemporan, având la bază analiza Comerţului Romaniei, în evoluţia importurilor
şi exporturilor cu ţările membre Uniunii Europene.
Perioada selectată pentru studiu acoperă orizontul de timp 2000 – 2012, perioadă ce
marchează profund transformările economice la nivelul economiei României.
Alegerea lucrării de licenţă „Analiza gradului de integrare a României în comerţul
internaţional contemporan” este motivată de importanţa comerţului exterior al Romaniei in
evoluţia pieţei economice, ceea ce reprezintă un real interes de perfecţionare profesională în
acest domeniu.
Lucrarea este structurată pe trei capitole ce cuprind aspecte cu caracter general, dar mai
ales aspecte specifice comerţului internaţional al României, finalizandu-se cu un studiu de caz ce
vizează sectorul exporturilor şi importurilor României cu lemn şi produse din lemn.
Capitolul 1 intitulat „Analiza Comerţului exterior al României, în perioada 2000 –
2012” prezintă istoricul fluxului importurilor şi exporturilor României cu ţările membre Uniunii
Europene pe perioada 2000 – 2012, făcând o comparaţie de la an la an a majorărilor şi scăderilor
de fluctuaţie a comerţului exterior. Acest capitol are totodată sensul de a prezenta ce este
comerţul exterior al României, ce tendinţe are si spre ce zone geografice tinde în cea mai mare
măsură.
Capitolul 2 intitulat „Politica Comercială a României si Competitivitatea
Internaţională a acesteia” prezintă reglementarea politicii comerciale a României, analizând
totodată şi influenţa dezvoltării comerţului exterior al României. În acest capitol am vorbit
totodată şi de rolul pe care îl are EXIMBANK în susţinerea competitivităţii exporturilor
României.
Capitolul 3 intitulat „Studiu de caz: Competitivitatea României pe Piaţa
Internaţională a Lemnului si Mobilei” prezintă situaţia importurilor şi exporturilor României
cu lemn şi produse din lemn si mobilă exemplificate printr-un studiu de caz.
În finalul lucrării de licenţă „Analiza gradului de integrare a României în comerţul
internaţional contemporan” sunt sintetizate principalele concluzii desprinse din cercetarea
acestei teme.
2
CAPITOLUL 1.
ANALIZA COMERŢULUI EXTERIOR
AL ROMÂNIEI, IN PERIOADA 2000 – 2012
Primul capitol urmareşte sa prezinte în prima parte aspect generale despre comerţul
internaţional, ce reprezintă importurile şi exporturile şi cu ce ajuta evolutia economiei de piaţă a
României, determinând particulariţatile si tendinţele comerţului exterior.
In al doi-lea subcapitol intitulat “Evoluţia importurilor şi exporturilor României, în
perioada 2000 – 2012”, am relatat o analiză a fiecarui an din această perioadă, analizând evoluţia
importurilor şi exporturilor României, făcând o comparaţive de la an la an a acestora.
Ultimul subcapitol intitulat “Analiza structurii geografice a comerţului exterior al
României, in perioada 2000 – 2012” face o prezentare a zonelor geografice spre care România a
tins spre un comerţ exterior în cea mai mare parte, făcând o analiză a ţărilor cu care România a
realizat importuri şi exporturi în perioada 2000 – 2012, relatând ponderile de comerţ exterior
exemplificate pentru fiecare ţara, analizând totodată şi grupele de produse care au fost importate
sau exportate de Romanai în cea mai mare masura.
Primul capitol se incheie cu subcapitolul intitulat “Exporturile României şi participarea
României la diviziunea internaţională a muncii” exemplificând participarea României la
diviziunea internaţional a muncii. Subcapitol ce vorbeşte despre tendinţele României manifestate
spre globalizare în epoca contemporana, aratând totodată efectul dezvoltării forţelor de producţie
pentru eficienta activitaţii economice.
1.1. Particularităţile şi tendinţele
comerţului exterior al României
Comerţul internaţional reprezintă totalitatea schimburilor de bunuri şi servicii dintre două
sau mai multe state, pe zone geografice.
Comerţul exterior se referă la comerţul pe care îl efectuează o ţara, el este parte a
comerţului internaţional şi include exportul, importul, reexportul si tranzitul.
Exportul reprezintă activitatea desfasurată de persoanele autorizate de a vinde bunuri şi
servicii în alte ţari.
Importul este reprezentat de activitatea desfaşurata de persoanele autorizate pentru
cumpararea de bunuri si servicii din diverse ţari pentru ţara căreia îi aparţin importatorii.
In perioada contemporană, participarea la diviziunea mondială a muncii reprezintă o
necesitate pentru procesul de dezvoltare a oricarei naţiuni indiferent de nivelul ei de dezvoltare şi
de sistemul social şi economic în care se află.
Participarea la diviziunea mondială a muncii este necesară pentru intreaga economiă
mondială şi pentru formarea interdependenţelor dintre ţări, diferenţele mari pe plan economic
3
putând genera fenomene de instabilitate economică, de criză economică, ce vor afecta întreaga
economie mondială.
Participarea la diviziunea internaţional a muncii are ca scop accentuarea procesului de
transnaţionalizare a economiei mondiale prin activitaţile desfaşurate de societaţile transnaţionale.
Comerţul exterior al României cuprinde toate bunurile materiale care se schimbă între
România şi alte ţări, având ca obiect: importul de mărfuri direct pentru consum; mărfurile
importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse in consum; exportul
de produse naţionale, precum si exportul de mărfuri importate declarate pentru consumul intern.
De semenea se cuprind: importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrare în interiorul
ţării (prelucrare activă), exporturile de produse compensatoare dupa prelucrarea în ţara,
exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare în alte ţări, (prelucrare pasivă), importurile de
produse compensatoare după prelucrarea în afara ţării şi importurile si exporturile de bunuri în
leasing financiar.
Mărfurile care fac obiectul comerţului exterior sunt clasificate potrivit Nomenclatorului
Combinat (NC), care stă la baza tarifului vamal.
Datele valorice se exprimă în preţuri externe efective FOB pentru exporturi si CIF pentru
importuri. INS evaluează importurile CIF în preţuri FOB pe baza unui coeficient de transformare
CIF/FOB de 1,0834, stabilit în urma unei cercetari efectuate la principalele societati comerciale
de profil. Indicii valorici ai exporturilor şi importurilor se determină pe baza datelor exprimate în
dolari.
- Pretul FOB (engl. Free on Board - liber la bord) reprezintă preţul la frontieră ţării exportatoare,
care include valoarea mărfii, toate cheltuielile de transport pană la punctul de imbarcare, precum
si toate taxele pe care marfa trebuie să le suporte pentru a fi încarcata la bord.
- Pretul CIF (engl. Cost, Insurance, Freight - cost, asigurare, navlu) reprezintă preţul la frontiera
ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB cât şi costul
asigurării şi transportului internaţional.
Datele privind exporturile şi importurile


Fisiere în arhivă (2):

  • Analiza Gradului de Integrare a Romaniei in Comertul International Contemporan
    • cuprins.pdf
    • Proiectul.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!