Analiza managementului unităților cu funcții de alimentare și cazare

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3 
CAPITOLUL I CARACTERISTICA MANAGEMENTULUI HOTELIER
I.1. Activitatea de cazare 6
I.2. Tipuri de unităţi de cazare 8
CAPITOLUL II MANAGEMENTUL CLASIFICĂRII INDUSTRIEI HOTELIERE
II.1. Clasificarea hotelurilor 12
II.2. Criterii de clasificare a obiectivelor de cazare 15
II.3. Sistemul de franchising în industria hotelieră 20
CAPITOLUL III PROCESUL MANAGERIAL ÎN DOMENIUL HOTELIER
III.1. Procesul managerial în domeniul hotelier 22
III.2. Activităţi conexe cu cea de recepţie 28
III.3. Compartimentele de deservire în cadrul hotelurilor 29
III.4. Factori care influenţează preţul (tariful) de cazare 38
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
Fiecare al patrulea european îşi petrece vacanţa în hotel, preponderent fiind familiştii din oraşe. Turismul cu cazare în hotele, datorită interesului crescînd din partea turiştilor, devine o afacere profitabilă. Această afirmaţie este valabilă şi pentru Republica Moldova. Turismul hotelier reprezintă fenomene cu o anumită vechime, care au căpătat valenţe noi în epoca modernă. Interesul pentru agrement şi refacerea potenţialului fizic şi psihic în mediul hotelier a început să crească pe la mijlocul secolului XIX, ca o reacţie a stresului datorat de viaţa urbană si de procesul industrializării. În prezent inetresul pentru zona hotelieră şi pentru viaţa la ţară şi petrecerea timpului liber în acest areal a crescut, el nefiind legat de exclusivitate, de arii de excepţională frumuseţe naturală sau de atracţii istorice, culturale sau religioase.
În perspectiva integrării Republicii Moldova pe piaţa mondială a turismului, dezvoltarea hotelăriei trebuie să constituie una din principalele direcţii ale dezvoltării hotelurilor, fiind complex, atât aducător de venituri cât şi de menţinere a echilibrului ecologic şi de dezvoltare socială, pe multiple planuri.
Actualitatea temei. Spaţiul hotelier dintotdeauna a fost reprezentat de mediul încă nealterat, valenţele tradiţionale spirituale, cu precădere cele etnofolclorice, viaţa socio-economică şi mediul înconjurător. Prin aceste calităţi mediul hotelier oferă condiţii favorabile dezvoltării agroturismului. Cu toate că agricultura a fost prima îndeletnicire a omului, forma de turism în acest domeniu este recentă. Odată cu dezvoltarea intensivă a procesului de urbanizare, stresul şi poluarea devin factori nocivi tot mai prezenţi în oraşe. Orăşenii resimt din cînd în cînd nevoia de a se întoarce la natură şi de a găsi echilibrul fizic şi psihic pe care oraşul nu le poate oferi. Tot mai mulţi turişti doresc să cunoască pe viu în hoteluri ospitalitatea, obiceiurile gastronomice, artizanatul, portul şi folclorul popular, îndeletnicirile şi ritualurile săteşti. Chiar şi terapia muncii fizice este în egală măsură punct de atracţie. 
Deşi dezvoltarea hotelăriei în turismului rural şi agrar este intens mediatizată, iar antreprenorii apreciază această formă de turism ca una din oportunităţile de dezvoltare şi diversificare a afcerilor, trebuie de remarcat că nu sunt nici pe departe valorificate eficient toate oportunităţile de care dispune Republica Moldova. Pentru impulsionarea acestui domeniu este necesar de valorificat la maxim resursele disponibile.
Actualitatea şi complexitatea problemei, punctele forte şi slabe care trebuie studiate în continuare au determinat alegerea temei respective.
Nivelul de cercetare ştiinţifică. Suportul metodologic şi teoretic al tezei îl constituie nemijlocit lucrările fundamentale ale teoreticienilor de peste hotare dar şi cele ale savanţilor precum: Snak, O., Sandu, P., Moldovan-Scholz Maria., Mathis, R , Arthur, R., La colecţia bazei teoretice privind conceptul de management în turism, funcţiile şi factorii de creştere a potenţialului hotelier, a fost posibilă în urma studierii unor monografii ca: Management pentru întreprinzători, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Modern Hotel and Motel Management, Introduction to Hospitality Management, Management în servicii. În calitate de suport metodologic a fost utilizată legislaţia naţională cu privire la reglementarea activitaţii în hotel, anuare statistice, publicatii etc.


Fisiere în arhivă (2):

  • Analiza Managementului Unitatilor cu Functii de Alimentare si Cazare
    • ANEXE.docx
    • teza de an ff menegement hotelier.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Arthur, R., The Hotel Assistant Manager, Barrie & Jenkins, 1995
Baird, J.W., Stull, J.B., Business Communication: Strategies and Solution, McGraw-Hill, 1995
Bauman, Z. Etica postmodernă, trad. rom. Doina Lică, Timişoara, Editura Amarcord, 2000
Brenner, S.N., Molander, E.A., Is the Ethics of Business Changing?, Harvard Business Review, January/February, 1997
Burloiu Petre , Managementul resurselor umane, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
Căprărescu Gheorghiţa Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Bucureşti; Ed.Rosetti. 2005
Chivu, I. Dimensiunea resurselor umane, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2003
Cole A. G. Managementul personalului, Editura CODECS, Bucureşti, 2000
Cole, G.A., Management – Theory and Practice, Low-Priced, 2002
Cristureanu, C., Economia şi politica turismului internaţional, Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA, Bucureşti, 2002
Donaldson, B., Sales Management – Theory and Practice, MacMillan Press, 2004
Emilian, R., Management în servicii, Academia de Studii Economice, Bucureşti, 2005


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!