Analiza mixului de marleting la Orange România

Cuprins licență

INTRODUCERE.3
CAPITOLUL I. MIXUL DE MARKETING. DELIMITĂRI CONCEPTUALE.5
1.1 Conceptul de mix de marketing.5
1.2 Politica de produs în servicii.8
1.3 Politica de preţ în servicii.9
1.4 Politica de distribuţie în servicii.10
1.5 Politica de promovare în servicii.11
CAPITOLUL II. COORDONATELE ACTIVITĂŢII DE PIAŢĂ A ORANGE ROMÂNIA.15 
2.1 Prezentarea Companiei Orange România.15
2.2 Structura organizatorică a acţionariatului.16
2.3 Gama de produse oferite şi servicii prestate.17
2.4. Mediul extern al Companiei Orange România.20
2.4.1 Componenetele micromediului companiei.20
2.4.2 Componentele macromediului companiei.25
2.5 Analiza SWOT a companiei.27
CAPITOLUL III. POLITICA DE MARKETING A ORANGE ROMÂNIA.28
3.1 Piata firmei .28
3.2 Politica de produs.29
3.3 Politica de preţ.30
3.4 Politica de distribuţie.34
3.5 Politica de promovare.35
CONCLUZII.39
BIBLIOGRAFIE.41
ANEXE.43


Extras din licență

INTRODUCERE
Mixul de marketing poate fi definit ca un instrument de realizare a politicii de marketing a firmei, care constă dintr-o combinaţie unitară a diferitelor variabile de marketing, în patru domenii distincte: produs, preţ, distribuţie şi promovare. 
Aceste patru elemente sunt esenţiale şi pentru aplicarea cu succes a marketingului în servicii, aceşti factori sunt, foarte importanţi pentru că serviciile sunt produse şi consummate în acelaşi timp. 
Tema aleasă, “Analiza mixului de marketing la Compania Orange România” doreste să evidenţieze atât produsele şi serviciile de calitate ,cât şi modalitatea de promovare a unora din produsele acestei companii de renume în România.
Prin prezenta teză mi-am propus să formez o imagine de ansamblu asupra mixului de marketing, structurând-o în trei capitole. (“Mixul de marketing. Delimitări conceptuale ”,” Coordonatele activităţii de piaţă a Orange România”, “Politica de marketing a Orange România”) incluzând şi alte elemente structural cum ar fi: introducerea, concluziile, bibliografia, anexele, etc. 
În primul capitol, “Mixul de marketing. Delimitări conceptuale”, am prezentat conceptul general de mix de marketing ca o componentă de bază a marketingului, importanţa dezvoltării unui mix de marketing la nivelul oricărei întrerpinderi indiferent de dimensiunile sale şi am abordat din punct de vedere teoretic politicile de produs, preţ, distribuţie şi promovare. 
În cadrul celui de-al doilea capitol, “ Coordonatele activităţii de piaţă a Orange România”,s-au urmărit o serie aspecte cu privire la prezentarea generală a companiei Orange România, a gamei de servicii prestate, obiectivele de marketing faţă de produsele companiei, precum şi analiza mediului extern cu micromediul şi macromediul companiei, situaţia pe piaţă şi nu în ultimul rând evaluarea performanţelor financiare ale companiei, prezentarea clienţilor şi concurenţilor.
În cel de- al treilea capitol, “Politica de marketing a Orange România”, am efectuat un studiu de caz privind strategia de piaţă şi politicile de marketing (politica de produs, preţ, distribuţie, promovare). 
Scopul principal al acestei lucărari este de a scoate în evidenţă importanţa mixului de marketing în condiţiile societăţii contemporane deoarece produsele şi serviciile Orange s-au bucurat de o apreciere deosebită şi de recunoastere atât pe plan internaţional ,dar şi pe piaţa din România, unde se numără printre cele mai de calitate serivicii. Treptat, a apărut competiţia, care a avut o politică de marketing mult mai dezvoltată şi a reusit să obţină cote de piaţă cel putin egale în ultimii ani.
Tema abordată se referă la o problemă de maximă importanţă şi actualitate în contextul dinamicii de pe piaţă. Fundamentarea unui mix de marketing este o prioritate pentru orice companie care doreşte o dezvoltare durabilă, profitabilă şi susţinută a activităţii sale.
CAPITOLUL I
MIXUL DE MARKETING. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
1.1 Conceptul de mix de marketing 
Marketingul reprezintă un proces social şi managerial prin care grupurile sau indivizii obţin ceea ce le trebuie sau îşi doresc prin crearea şi schimbul de produse ori valori cu alte grupuri şi indivizi .
Marketingul intern se referă la faptul că firma de servicii trebuie să-şi instruiască şi să-şi motiveze angajaţii de contact cu clientul, precum şi pe toţi care asigură servicii auxiliare, să lucreze împreună ca echipă pentru a asigura satisfacţia clientului. 
Dezvoltarea impetuasă a serviciilor, în ultimele decenii, a creat condiţiile apariţiei şi afirmării unei tinere ramuri a marketingului care să surprindă specificitatea şi particularităţile lor, şi anume marketingul serviciilor.
Estenţa marketingului serviciilor printr-o abordare managerială, apare ca un domeniu specializat al marketingului în al cărui conţinut se regăsesc un obiect suficient de clar delimitat precum şi o serie de metode, tehnici şi concepte specifice ori comune băuturilor şi tuturor serviciilor a căror întelegere şi utilizare nu este posibilă fără o tratare distinctă.
Viziunea de marketing a fost reflectată în literatura de specialitate prin ataşarea cuvântului corespunzător tipului de procese abordate distinct din care a rezultat: marketingul serviciilor oferite(marketing extern companiei), marketing interactiv şi marketing intern al companiei.
Ciclul de activităţi care au drept rezultat serviciile promise (oferite) abordat în optica de marketing este reflectat teoretic în cadrul unui concept denumit sugestiv marketingul extern firmei sau marketingul serviciilor promise (oferite). 
Viziunea de marketing atribuită acestor procese este sintetizată astfel: în momentul exprimării de către client, pe piaţă, a nevoii de servicii sub formă de cerere, firma în baza cunoaşterii anterioare a acestuia (cercetarea de marketing) apare la întâlnire cu o ofertă (produsul promis, oferit) suţinută corespunzător de celelalte componente ale mix-ului de marketing (preţ, promovare, distribuţie) .


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza mixului de marleting la Orange Romania.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Adăscăliţei Virgil Tehnici Promoţionale, Universitatea Transilvania, Facultatea de Ştiinţe Economice, Braşov, 1994 
2. Anghel Laurenţiu, Florescu Constantin, Zaharia Răzvan Aplicaţii în Marketing, Editura Expert, Bucureşti, 1999
3. Balaure Virgil, Popescu Ioana Cecilia Tehnici promoţionale, Editura Metropol, Bucureşti, 1994
4. Balaure Virgil, Popescu Ioana Cecilia, Şerbănică Daniel, Vegheş Călin Tehnici promoţionale-probleme, analize, studii de caz, Editura Uranus, Bucureşti, 2000
5. Cetină Iuliana Marketingul Serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti, 2009
6. Cruceru Anca Strategii de comunicare promoţională, Editura ASE, Bucureşti, 2005
7. Olteanu Valerică Marketingul Serviilor, Editura Ecomar, Bucureşti, 2003 
8. Papuc Mihai Tehnici promoţionale, Editura Universitară, 2004 
9. Popescu Ioana Cecilia Comunicarea în marketing: concept, tehnici, strategii, Editura Uranus, Bucureşti, 2002
10. Şerbănică Daniel Relaţii publice, Bucureşti, Editura ASE, 2003
11. Kotler Philip, Armstrong Gary Saunders John, Wong Veronica Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999
12. Kotler Philip, Armstrong Gary Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008
13. Anghel Laurenţiu Strategia promoţională a firmei, în revista Marketing Management, studii, cercetări, consulting nr:3-4, Aromar, Bucuresti, 1994 
14. www.orange.ro
15. http://ro.wikipedia.org/wiki/Zapp_Mobile
16. http://www.smartnews.ro/Business/11239.html
17. http://ro.wikipedia.org/wiki/RCS_%26_RDS
18. http://www.orange.ro/about/2005_raport_csr.pdf
19. http://ro.wikipedia.org/wiki/Orange_Rom%C3%A2nia
20. http://www.ancom.org.ro/DesktopDefault.aspx?tabid=2939
21. http://ro.wikipedia.org/wiki/Vodafone_Rom%C3%A2nia
22. http://ro.wikipedia.org/wiki/Cosmote_Rom%C3%A2nia
23. http://www.vrajitorul.eu/firma/9010105/orange-romania-sa
24. http://www.adevarul.ro/financiar/Veniturile_Orange_Romania_au_scazut_cu_10-2_0_252574868.html
25. http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/35542/Orange-a-investit-1-4-miliarde-euro-in-Romania.html
26. http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/80949/Miza-pe-clienti-la-Orange-Cum-a-revenit-pe-crestere-baza-de-utilizatori.html


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!