Analiza Pietei Lemnului pe Picior in OS Moldovita in Vederea Imbunatatirii Indicatorilor Activitatii Economice

Cuprins licenta Cum descarc?

Capitolul I 1
1.Economie generala 1
1.1. Aspecte privind gandirea economica universala si romaneasca 1
1.2. Obiectul si metoda teoriei economice 5
1.3. Piata si economia de piata 8
1.4. Trasaturile economiei de piata 11
1.5. Tranzitia de la economia totalitara la economia de piata 12
1.6. Necesitatea tranzitie 13
1.7. Problemele tranzitiei 15
1.8. Perspectivele tranzitiei 16
Capitolul II 17
2. Piata lemnului in Romania 17
2.1. Consideratii generale 17
2.2. Consideratii privind piata mondiala si europeana a lemnului 18
2.3. Particularitati ce privesc piata interna si cea europeana a lemnului 22
2.4. Structura proprietatii fondului forestier in statele Uniunii Europene si in Romania 25
2.5. Particularitati privind cererea si oferta produselor pe baza de lemn 30
Capitolul 3 36
3. Pretul lemnului pe picior 36
3.1. Consideratii generale 36
3.2. Rolul preturilor 37
3.3. Criterii de diferentiere a pretului lemnului pe picior 40
3.4. Formrea pretului lemnului pe picior 43
3.5. Formrea pretului lemnului pe picior 44
3.6. Pretul fix al cumparatorului 46
3.7. Factorii ce conditioneaza comertul cu lemn 47
3.7.1. Modelul Hecksher-Ohlin-Vanek 48
3.7.2. Legea pretului unic 49
3.8. Licitarea masei lemnoase 50
3.8.1. Aspecte generale 50
3.8.2. Aspecte legislative si organizatorice privind licitatiile in Romania 51
3.9 Analiza comparativa a metodelor de licitare 55
3.9.1 Licitatia olandeza (descrescatoare) 55
3.9.2 Licitatia englezeasca (crescatoare) 55
3.9.3 Licitatia dubla inchisa 56
3.9.4 Licitatia reversibila, deschisa 57
3.9.5 Licitatia inchisa 57
3.9.6 Distorsionarea licitatiilor 58
3.10 Precesul de cumparare si etapele cumpararii 58
CapitolulIV 61
Analiza economica a Ocolului Silvic Moldovita 61
4.1. Prezentarea generala a Ocolului Silvic Moldovita 61
4.1.1. Amplasarea ocolului silvic in spatiul geografic si administrativ 61
4.1.2. Vecinatati si limite 61
4.1.3.Folosintele terenurilor 62
4.1.4.Cadrul natural si de vegetatie 62
4.1.5. Fonduri de vanatoare 63
4.1.6. Instalatii de transport 63
4.1. Analiza indicilor economici din cadrul Ocolului Silvic Moldovita in anii 2004 si 2005..63
4.3. Concluzii 66
Capitolul V 69
5. Determinarea pretului lemnului pe picior prin metoda valorii reziduale in cadrul O.S. Moldovita 69
5.1.Evaluarea pretului pe picior 69
5.2. Metoda valorii reziduale. Principii 71
5.3. Partizile ce fac obiectul studiului 74
5.4.Calculul pretului de pornire 77
5.5. Concluzii 79


Extras din licenta Cum descarc?

Capitolul I
1. Economie generala.
Economia este stiinta care studiaza sistemul activitatilor economice interdependente. Este vorba de studiul intregului sistem al activitatilor economice, diferetiindu-se prin modol de cercetare, prin functiile indeplinite si prin concluziile formulate. Ca stiinta economia reprezinta un ansamblu coerent de cunostinte, apreciate de catre comunitatea specialistilor dintr-o anumita perioada a cunoasterii si a realitatii sociale.
Prin modul in care functioneaza si prin problemele antrenate in diferitele faze de evolutie a societatii umane, economia anticipeaza tendintele oamenilor, incercand sa ofere raspunsuri convenabile pentru solutionarea lor. Privita ca un ansamblu de activitati exprimate prin alegerea libera a modalitatilor de alocare si gospodarire a resurselor rare de catre indivizi, sociogrupuri sau colectivitati umane, economia se constituie prin mecanismele si regulile sale de functionare, ca un sistem global, deschis si dinamic care se dezvolta in timp si in spatiu prin procese interdependente de diferentiere si integrare stiintifica.
1.1. Aspecte privind gandirea economica universala si romaneasca
Gandirea economica are o istorie indelungata. Exista un mare numar de lucrari stiintifice care atesta acest fapt si incearca o etapizare a principalelor perioade de dezvoltare economica de-a lungul timpului. Ordonarea si ierarhizarea sistemelor de gandire economica pot fi intelese pe baza filiatiei de idei si, asa numitei situatie clasica. Filiatia de idei consta in procedeul prin care eforturile oamenilor pentru descifrarea si intelegerea fenomenelor economice perfectioneaza si reconsidera structurile analitice intr-un proces cu caracter continuu. Situatia clasica apare in momente ale analizei economice si se caracterizeaza printr-o coordonare si sinteza a progreselor stiintifice, obtinute pana la un moment dat.
Nu ne propunem a reveni asupra celor aratate anterior cu privire la cristalizarea de-a lungul timpului a unor scoli de gandire economica: se utilizeaza insa, destul de des aceasta etapizare a perioadelor de dezvoltare economica si gasim utila o succinta prezentare a lor. Astfel:
-prima perioada a evolutiei gandirii economice incepe de la originile preocuparilor greco - romane si sfarseste cu secolul al XVIII-lea. Este vorba de o dezvoltare lenta a gandirii economice, ale carei radacini constau in fondul de idei exprimate de gandirea filozofilor din antichitate si a scepticilor din Evul Mediu. Avand la baza ideile si practica acestora, Adam Smith a pus bazele economiei politice, transformand-o in stiinta;
-a doua perioada se incadreaza intr-un orizont de timp cuprins intre sfarsitul secolului al XVIII-lea si ultifha treime a secolului *al"3(IX-lea. Este perioada dominata de Scoala clasica engleza, ilustrata de D. Ricardo, T. Malthus si J.S. Mill. Se considera ca, K. Marx apare ca un continuator al lui D. Ricardo, prin contributiile sale in teoria valorii, a profitului si reproductiei;
-a treia perioada a evolutiei stiintei economice cuprinde intervalul 1870 si recesiunea mondiala din 1929 - 1930. Este perioada marcata de contributiile lui J.M. Keynes, care a dat un impuls deosebit analizei economice; se constituie liberalismul clasic al secolului XX, reprezentat prin F. Hayek si M. Friedman;
-a patra perioada se incadreaza intre finele primului Razboi Mondial si anii '70 ai secolului XX. In acest interval de timp se inregistreaza o crestere considerabila a volumului de date statistice, ce a permis aparitia unor tehnici si instrumente noi de analiza, concomitent cu specializarea economistilor in diferite segmente ale stiintei economice. Totodata se face tot mai des simtita prezenta statului in economia de piata in mod indirect si direct. Implicarea statului in economia de piata s-a concretizat prin crearea cadrului instutional si legislativ, respectiv juridic, de exercitare a activitatilor economice,de precizare a conditiilor de efectuare a liberei initiative si de protejare a proprietatii private. Spre a doua jumatate a secolului XX se observa si implicarea directa a statului in economia de piata concretizata prin: desfasurarea de diferite activitati economice, care sunt proprietate publica si sunt administrate nemijlocit de catre stat,efectuarea directa de investitii, folosirea fiscalitatii pentru redistribuirea unor parti importante de venit care devin surse de consum si de investitii, crearea de cerere prin achizitii si comenzi a unor cantitati insemnate de bunuri si servicii. Toate aceste aspecte fac parte dintr-o gandire macroeconomica, cunoscuta si sub denumirea de teorie keynesiana care sesizeaza necesitatea si importanta acestei implicari directe pentru buna desfasurare a activitatii economice in ansamblul ei.
Fondatorul analizei macroeconomice este economistul englez J.M. Keynes (1889 - 1946), iar lucrarea sa de baza, consacrata acestei analize, se intituleaza: Teoria generala a folosirii mainii de lucru, a dobanzii si a banilor, si a aparut in 1936. Abordarea macroeconomica impune categorii macroeconomice noi (produs national brut si net, produs intern brut si net etc), o serie de corelatii de echilibm, teoretizarea ciclului macroeconomic (productie, consum). in acest sens se poate spune ca J.M. Keynes ii are ca precursori pe F. Qusnay si K.Marx. Analiza macroeconomica keynesista introduce in teoria si practica economiei de piata un nou agent economic, statul, si dezvolta teoria multiplicatorului (de investitii, de consum, de economii, de cheltuieli bugetare). Teoria keynesista sta la baza unor noi politici macroeconomice, care au ca obiectiv prevenirea sau atenuarea crizelor economice, combaterea somajului, infaptuirea ,,cresterii economice", respectiv asigurarea sporirii produsului social si a venitului national, ca o tendinta ferma si de perspectiva.
Dupa cel de-al doilea razboi mondial, teoria economica este dominata de gandirea postkeynesista, care se concretizeaza in dezvoltarea teoriei cresterii economice si elaborarea de modele de crestere macroeconomica la nivelul economiilor nationale si ulterior la nivel mondial. Teoriile postkeynesiste implica si probleme de ,,prognozare economica", ca forma de interventie in economia de piata contemporana.
Apar si viziuni macroeconomice noi, bazate pe teoria cantitativa a banilor reformulata de M.Friedman si cunoscute sub denumirea de monetarism. in esenta, monetaristii se opun implicarii directe a statului in economie, ceea ce reprezinta curentul neoliberal in economie.
-a cincia perioada a inceput in deceniul 8 al secolului trecut si se axeaza pe realitatile economiei contemporane, beneficiind de tehnicile de analiza existente.
In sensul oportunitatii celor aratate mai sus, consideram foarte utila si o succinta prezentare a gandirii economice romanesti. Plecam de la ideea ca in ultimele doua secole un mare numar de economisti, cercetatori stiintifici si oameni politici au avut contributii relevante la infaptuirea Principatelor Unite, la realizarea Marii Uniri din 1918 si la pregatirea societatii romanesti pentru confruntarea cu conceptele si practicile economiei contemporane.
Se considera ca Dimitrie Cantemir (1673 - 1723) se numara printre primii europenii care au sustinut conceptul de crestere si descrestere a imperiilor. in cunoscuta sa lucrare "Istoria Imperiului Otoman" (1714-1716) dezvolta teoria ciclului istoric, in concordanta cu legile naturii. in "Desciptio Moldaviae" evidentiaza importanta si rolul schimburilor comerciale, necesitatea asigurarii unei balante de plati active, precum si raporturile dintre Moldova si Imperiul Otoman.
Procesul de dezvoltare a economiei de schimb s-a intensificat in prima perioada a epocii moderne. La timpul respectiv au avut contributii demne de retinut, in afara personalitatilor mentionate mai sus si oameni politici ca: D. Golescu, G. Golescu - Arapila, Simion Barnutiu, Mihail Kogalniceanu, George Baritiu. Multe dintre ideile acestora au fost folosite in programele revolutiei de la 1848, pe teme ca: desfiintarea iobagiei, eliberarea si improprietarirea taranilor.
Conceptia economica a lui Nicolae Balcescu (1819 - 1852) este dominata de ideea progresului ca lege a istoriei, sustinand cercetarea fenomenelor sociale in evolutia lor istorica. In lucrarea "Question economique des Principautes Danubiennes" (Franta, 1850) pune in lumina rolul important al conditiilor economice in dezvoltarea societatii. Are meritul de a fi examinat evolutia istorica si rolul relatiilor de proprietate si de repartitie in feudalism.


Fisiere in arhiva (6):

 • Analiza Pietei Lemnului pe Picior in OS Moldovita in Vederea Imbunatatirii Indicatorilor Activitatii Economice
  • Analiza Pietei Lemnului pe Picior in OS Moldovita in Vederea Imbunatatirii Indicatorilor Activitatii Economice.DOC
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II si III.doc
  • Capitolul IV.doc
  • Capitolul V.doc
  • Cuprins.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!