Analiza Pieței Românești a Publicității

Cuprins licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 5
1.1. Definirea publicităţii 5
1.2. Rolurile publicităţii în activitatea de marketing 6
I.2.1. Rolul de marketing 6
I.2.2. Rolul de comunicare 6
I.2.3. Rolul economic 7
I.2.4. Rolul social 7
I.3. Medii de publicitate prezente în România 7
I.3.1. Publicitatea prin intermediul presei scrise 8
I.3.2. Publicitatea prin intermediul radio-ului 9
I.3.3. Publicitatea prin intermediul televiziunii 10
I.3.4. Publicitatea prin intermediul Internetului 11
1.4. Funcţiile publicităţii 13
1.5. Tipuri de publicitate 14
1.6. Obiectivele campaniei de publicitate 16
CAPITOLUL II. PIAŢA PUBLICITĂŢII ÎN ROMÂNIA 17
II.1. Evoluţia publicităţii în România 17
II.2. Piaţa mediilor de publicitate din România 18
2.2.1. Analiza pieţei presei scrise 21
II.2.2. Analiza pieţei radio 22
II.2.3. Analiza pieţei televiziunii 23
II.2.4. Analiza pieţei Internetului 24
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ: ANALIZA COMPARATIVĂ PRIVIND PUBLICITATEA COMPANIILOR MC.DONALD’S vs KFC 25
III.1. Mc Donald’s 25
III.1.1. Prezentarea companiei Mc Donald’s 25
III.1.2. Publicitatea la compania McDonald's 27
III.2. KFC 29
III.2.1. Prezentarea companiei KFC 29
III.2.2. Publicitatea la compania KFC 30
III.3. Analiza SWOOT la companiile Mc Donald’s şi K FC 33
III.4. Asemănări şi deosebiri privind comunicarea de marketing dintre mărcile Mc Donald’s şi KFC 34
CONCLUZII 36
BIBLIOGRAFIE 37


Extras din licență

INTRODUCERE 
Publicitatea ca şi componentă a mixului promoţional de marketing face obiectul acestei lucrări.””
Publicitatea este un câmp de complexitate ridicată al practicii sociale. Se întâlnesc aicifenomene şi procese care fac obiectul de cercetare al unor discipline ştiinţifice de mare tradiţie: sociologie, psihologie, mitologie, estetică etc. Această complexitate face ca încercarea de a da o definiţie publicităţii să fie sortită eşecului; nici o definiţie nu poate cuprinde bogăţia de caracteristici ale câmpului care ne interesează.”
Omniprezenţa mass-mediei face ca nimeni să nu poată scăpa de influenţa publicităţii. Rod al unor intense studii demografice, psihografice, geografice, comportamentale, publicitatea modelează modul de a înţelege viaţa, lumea, propria existenţă în special în privinţa motivaţiilor, criteriilor de selectare şi a comportamentului având un impact indirect dar puternic asupra societăţii.”
România a fost afectată de criza economică. Aceasta a afectat foarte multe domenii printre care şi publicitatea.”
Prin prezenta lucrare vreau să evidenţiez starea actuală a pieţei publicităţii româneşti.” 
“În primul capitol am început cu definirea publicităţii. Am evidenţiat cele patru roluri deosebit de importante şi funcţiile publicităţii în activitatea de marketing. Apoi am prezentat principalele medii de publicitate prezente şi în România: presa scrisă, radio-ul, televiziunea şi Internetul, evidenţiind principalele avantaje şi dezavantaje ale fiecărui mediu.” 
Al doilea capitol este dedicat în totalitate pieţei publicităţii din România. Am început prin a prezenta evoluţia publicităţii din cele mai vechi timpuri şi până în prezent. De asemenea am tratat piaţa mediilor de publicitate, făcând o comparaţie între cele patru medii avute în vedere şi tratându-le şi separat pe fiecare în parte evidenţiind principalii jucători pe piaţa publicităţii din România.”
În al treilea capitol am realizat o scurtă cercetare prin care am vrut să evidenţiez importanţa publicităţii în dezvoltarea oricărei afacere, cu precădere lanţurile de restaurante Mc.Donalds şi KFC.”
Publicitatea este o parte foarte importanta a marketingului. Ea înglobează cercetarea pietii, dezvoltarea reclamelor TV si radio, a materialelor tiparite dar si planificarea si cumpararea spatiilor de difuzare a spoturilor.”
Strategia promoţională adoptată de Mc Donald’s s-a bazat pe campanii publicitare axate pe promovarea mărcii printr-o publicitate social-umanitară şi corporativă, axată pe consumatorul final şi pe beneficiile ce derivă din consumul de la McDonald’s.”
Publicitatea KFC se împarte în:”
Promovarea Brand-ului-presupune atât comunicarea personalităţii brand-ului, cât şi realizarea unei strânse relaţii cu clienţii. Publicitatea brand-ului nu vinde doar mâncarea. Ea reflectă modul în care diferiti clienţi percep experienţa unei vizite la KFC.”
Promovarea Campaniilor- Campaniile oferă clientilor un motiv în plus de a veni pentru prima oară sau de a reveni la KFC. Marketingul KFC caută, planifică, dezvoltă şi implementează oferte noi şi atractive.”
CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
1.1. Definirea publicităţii
“Publicitatea este elementul utilizat, de obicei, pentru prezentarea convingătoare a unui produs sau serviciu către un consumator potenţial în vederea vânzării. În limba engleză, există două accepţiuni pentru termenul „publicitate”. “
Primul termen „publicity” – tradus greşit în limba romană tot prin publicitate – poate fi definit mai precis ca procesul prin care o organizaţie sau un individ încearcă să se facă cunoscut opiniei publice, să ocupe un loc vizibil în spaţiul public. „Publicity” desemnează informaţiile difuzate de către media fără ca acestea să fi fost plătite şi care au rezultat cel mai adesea în urma unor evenimente. „Publicity” mai este cunoscută şi ca „publicitate gratuită”, concretizată în orice tip de expunere în media a produselor sau serviciilor unei companii. 
Al doilea termen „advertising”, este definit de AMA , drept „orice formă nepersonală, plătită, de prezentare şi promovare a ideilor, bunurilor şi serviciilor, de către un sponsor identificat”. „Advertising” presupune plasarea publicităţii în mass-media contra unor costuri, în schimb, „publicity” constă în oferirea de informaţii către media de informare în speranţa că acestea vor fi apreciate ca având valoare de ştiri şi de aceea vor fi publicate fără a mai fi nevoie să fie plătite. 
“Diferenţa dintre „advertising” şi „publicity” este şi mai clară în ceea ce priveşte costurile şi gradul de control asupra procesului de comunicare. În cazul „advertising”-ului, agenţiile de publicitate plătesc pentru spaţiu sau timp media, iar canalele mediatice au obligaţia de a nu modifica deloc mesajele şi imaginile acestora. În cazul „publicity”, atât costurile cât şi controlul asupra mesajelor sunt scăzute, canalele mediatice putând modifica mesajele fără a fi acuzaţi de acest lucru.”


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Pietei Romanesti a Publicitatii.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!