Analiza procesului educațional prin optica marketingului

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE . pag. 2
CAPITOLUL I
Marketingul educaţional – specializare a marketingului serviciilor. pag. 5
1.1. Specificitatea marketingului educaţional . pag. 5
1.2. Piaţa instituţiei educaţionale .pag. 8
1.3. Politica de produs şi preţ în domeniul educaţional . pag.10
1.4. Politica de distribuţie şi promovare . pag.12
CAPITOLUL II
Evaluarea randamentului şcolar. pag.17
2.1. Importanţa evaluării . pag.17
2.2. Niveluri şi ipostaze ale evaluării . pag.19
2.3. Funcţiile evaluării . pag.21
2.4. Ipostaze ale rezultatelor şcolare . pag.25
CAPITOLUL III
Analiza activităţii Colegiului Economic. pag.27
3.1. Misiunea Colegiului Economic şi obiective strategice . pag.27
3.2. Structura Colegiului Economic . pag.28
3.3. Baza tehnico-materială . pag.35
3.4. Analiza SWOT . pag.35
CAPITOLUL IV
Studiu de caz: Analiza procesului educaţional şi randamentul şcolar la disciplina „Contabilitate” . pag.37
BIBLIOGRAFIE . pag.49


Extras din licență Cum descarc?

Moto:
„Marketingul cuprinde toate activităţile prin care o firmă se adaptează într-un mod creator şi profitabil la mediul în care operează”
(Ray Corey)
Dezvoltarea impetuoasă a serviciilor, în ultimele decenii, a creat condiţiile afirmării unor tinere ramuri ale marketingului care îmbogăţesc tezaurul gândirii economice cu o serie de elemente noi, parte integrantă a progresului ştiinţific ce are loc în domeniul cunoaşterii umane.
Evoluţia marketingului este marcată de pătrunderea sa şi în alte domenii decât cel economic, respectiv în spaţiul activităţii neeconomice, acolo unde obiectivul fixat nu-l constituie obţinerea de profit material. La fel ca o firmă ce desfăşoară activităţi economice, într-o viziune de marketing, poate proceda şi o organizaţie cu caracter social sau „marketing nonprofit” ori „marketingul în scopuri nelucrative”.
Peter Druker consideră că organizaţiile nonprofit constituie în prezent „avangarda dezvoltării viitoare a marketingului”.
În acest sens, în prezent se vorbeşte în mod curent despre:
- marketingul educaţional;
- marketingul sănătăţii publice;
- marketingul sportiv;
- marketingul ecologic.
În ceea ce urmează voi încerca să tratez câteva aspecte legate de marketingul educaţional.
Instituţiile de învăţământ, structurate şi organizate inclusiv pe baza unor principii de marketing, conştientizează tot mai mult că poartă o anumită responsabilitate şi trebuie să se implice în rezolvarea unor astfel de probleme, că ele nu trebuie să pregătească forţă de muncă în general, ci pentru satisfacerea unor nevoi cât se poate de concrete şi reale.
Căutările insistente, formarea unui segment de manageri, au determinat până la urmă instituţiile de învăţământ să accepte schimbări de optică radicale, să nu mai respingă categoric, să nu considere nedemne noile orientări şi practici.
Astfel, a fost acceptat, în mod treptat şi marketingul şi s-a născut ceea ce azi numim marketingul educaţional.
MARKETINGUL EDUCAŢIONAL – SPECIALIZARE A MARKETNGULUI SERVICIILOR
1.1. Specificitatea marketingului educaţional
Aplicarea marketingului în domeniul serviciilor de învăţământ este cunoscut sub denumirea de „marketing educaţional”.
Marketingul educaţional este chemat să slujească obiectivele armonizării intereselor individuale cu cele colective în privinţa instruirii.
Necesitatea abordării activităţii de învăţământ într-o optică de marketing este determinată de similitudinile pe care le are cu activităţile din domeniul prestaţiilor de servicii.
Dacă, în forma sa tradiţională, marketingul presupune prezenţa a patru elemente, respectiv:
- un factor interesat – firma;
- un mediu vizat – piaţa;
- produsul sau serviciul oferit;
- plata bănească pentru dobândirea acestuia;
Asemenea elemente se regăsesc şi în cazul în care obiectivul nu-l constituie neapărat un produs material, iar „răsplata” acţiunilor nu se evaluează, în mod obligatoriu în bani. Aceste elemente se regăsesc într-o formă schimbată, dar aproximativ în aceeaşi poziţie.
În această accepţiune, unităţile de învăţământ se plasează la agenţi de mediu, succesul sau insuccesul lor fiind determinat de gradul de integrare în cadrul acestuia.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Procesului Educational prin Optica Marketingului.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Apaczai C. J. - Program de formare a cadrelor didactice experţi în evaluare pentru învăţământul postliceal - suport de curs – CDD, Miercurea Ciuc, Harghita, 2006;
2. Bozgan V. - Comerţ şi servicii, Editura Economică Preuniversi-taria, 2002;
3. Cerghit I. - Metode de învăţământ – Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997;
4. Cucoş C. - Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice – C. Cucoş, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
5. Daicu V. - Marketing internaţional , Editura Economică, Bucureşti, 2005;
6. Dantelescu P. - Cercetarea de marketing, Editura Brandbuilders Group, 2006;
7. Kotler A. - Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti;
8. Kotler P. - 10 păcate capitale de marketing, sume şi soluţii;
9. Olteanu V. - Marketingul serviciilor – Teorie şi practică, Editura Uranus, Bucureşti 1999;
10. Pavelcu V. - Principii de docimologie, Editura Pedagogică, Bucureşti,1968;
11. Pistol I. Gh, Ciochină I, Iordache C, Enache E. - Marketing, Editura Industria Economică, 2001;
12. Radu Şt. - Evaluarea randamentului şcolar-curs de pedagogie, Universitatea din Bucureşti, 1988;
13. Simeanu E, Mareş I, Gh. Drugan - Monografia Liceului Economic – Editura Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2002;
14. Stoica M. - Pedagogie pentru definitivat, grad II, grad I şi studenţi – Editura Gh. Cârţu Alexandru, Craiova, 1997;
15. Vrabie D. - Atitudinea elevului faţă de aprecierea şcolară, Editura Pedagogică, Bucureşti, 1975;
16. Wright J. - Blog marketing – Jeremy Wright, Editura Business, Media Group, Bucureşti, 2006;
17. Ghidul complet al marketingului direct şi interactiv, Editura Bic All, 2003;
18. Legea 87/2006 – lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
19. MEC – Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006 – Curriculum pentru „Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor” şi „Standardele de pregătire profesională”;
20. Planul strategic de dezvoltare 2005-2007 al Colegiului Economic – Rm. Vâlcea.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!