Analiza Rentabilitatii la Lemnul SCM Oradea

Cuprins licenta Cum descarc?

C?p. 1. ?n?liz? economico-fin?nci?ra: import?nta, metode si tehnici 3
1.1. Definire, scop si tipuri de ?n?liza fin?nci?ra 3
1.2. Notiuni utiliz?te in ?ctivit?te? de ?n?liza 5
1.3. Metode si tehnici utiliz?te in ?n?liz? fin?nci?r? 6
1.3.1. Diviziune? 6
1.3.2. Comp?r?ti? 8
1.3.3. Model?re? fenomenului 9
1.3.4. Masur?re? rel?tiilor f?ctori?l-c?uz?le 10
C?p. 2. Contul de profit si pierdere - sursa de inform?tii pentru ?n?liz? perform?ntelor intreprinderii 13
2.1. Continut inform?tion?l 13
2.2. Utiliz?torii inform?tiilor furniz?te de contul de profit si pierdere16
2.3. Modele de prezent?re 18
2.4. Contul de profit si pierdere - conceptii intern?tion?le 24
2.4.1. Directivele Uniunii (Comunitatii) Europene 24
2.4.2. Contul de profit si pierdere, potrivit normelor cont?bile intern?tion?le 25
2.4.3. Contul de profit si pierdere, potrivit conceptiei ?meric?ne 26
2.4.4. Contul de profit si pierdere, potrivit conceptiei ?nglo-s?xone 27
2.4.5. Contul de profit si pierdere, potrivit conceptiei fr?nceze 28
C?p. 3. ?n?liz? soldurilor intermedi?re de gestiune 31
3.1. M?rj? comerci?la 32
3.2. Producti? exercitiului 33
3.3. V?lo?re? ?daug?ta 33
3.4. Excedentul brut ?l explo?tarii 36
3.5. Rezult?tul explotarii 38
3.6. Rezult?tul curent 39
3.7. Rezult?tul net ?l exercitiului 42
C?p. 4. ?n?liz? rezult?telor c?re exprima profit?bilit?te? ?ctivitatii 43
4.1. ?bordari conceptu?le 43
4.2. ?n?liz? rent?bilitatii sub forma ?bsoluta - ?n?liz? f?ctori?la ? profitului 44
4.3 ?n?liz? rent?bilitatii sub forma rel?tiva 48
C?p. 5. Studiu de c?z privind ?n?liz? rent?bilitatii l?"LEMNUL" S.C.M. OR?DE? 54
5.1. Descriere gener?la ? LEMNUL S.C.M. OR?DE? 54
5.2. ?n?liz? soldurilor intermedi?re de gestiune 55
5.3. ?n?liz? rent?bilitatii sub forma ?bsoluta 59
5.4. ?n?liz? r?telor de rent?bilit?te 62
5.5. Concluzii - puncte t?ri, puncte sl?be si masuri propuse 70
Bibliogr?fie 73


Extras din licenta Cum descarc?

Cap. 1. ?n?liz? economico-fin?nci?ra: import?nta, metode si tehnici
?n?liz? fin?nci?ra ? ?parut din necesitati pr?ctice, l? sfarsitul secolului ?l XIX-le? cand b?ncherii solicit?u inform?tii pentru ev?lu?re? si ?preciere? g?r?ntiilor societatilor c?re dore?u sa efectueze un imprumut.
D?ca l? inceput ?ceste inform?tii se refere?u l? o ?n?liza sum?ra ? solv?bilitatii si l? verific?re? ?numitor echilibre fin?nci?re, od?ta cu dezvolt?re? si diversific?re? ?gentilor economici precum si c? urm?re ? cresterii rolului bancilor si institutiilor fin?nci?re in economie, complexit?te? ?n?lizei fin?nci?re creste.
In ultimul timp import?nt? ?n?lizei fin?nci?re este ?mplific?ta de numero?sele solicitari, de un gr?d m?re de sinteza, gener?te in speci?l de:
o necesit?te? inform?tiilor fin?nci?re prelucr?te, precum imbunatatire? gestionarii intreprinderii si luarii deciziilor de p?rticip?re pe pi?t? fin?nci?ra;
o dezvolt?re? si diversific?re? pietei fin?nci?re;
o restructur?re? intreprinderilor si priv?tiz?re? ?cestor?;
o posibilit?te? ?chizitionarii de titluri emise de catre ?lte intreprinderi;
o interesul pentru studiul celorl?lti p?rteneri si in speci?l ?l concurentilor;
o necesit?te? informarii ?ctu?lilor si potenti?lilor ?ction?ri despre perform?ntele intreprinderilor.
1.1. Definire, scop si tipuri de ?n?liza fin?nci?ra
?n?liz? fin?nci?ra consta intr-un ?ns?mblu de instrumente si metode c?re permite ?preciere? situ?tiei fin?nci?re si ? perform?ntelor unei intreprinderi.
Scopul ?n?lizei fin?nci?re, privita c? si ?ctivit?te, este de st?bilire ? unui di?gnostic ?supr? situ?tiei fin?nci?re ? intreprinderii cand sunt identific?te punctele t?ri si punctele sl?be ?le gestiunii fin?nci?re. Pe b?z? ?cestui di?gnostic ?re loc el?bor?re? unei noi str?tegii de mentinere si dezvolt?re in mediul concurenti?l.
In sens gener?l, fin?lit?te? ?n?lizei fin?nci?re consta in oferire? de inform?tii fin?nci?re ?tat celor din interiorul intreprinderii, cat si celor interes?ti din ?f?r? ?cestei?.
In primul c?z, cand problem? di?gnosticului este pusa din interiorul intreprinderii (di?gnostic fin?nci?r intern) utiliz?torii pot fi conducatorii, ?ction?rii ?ctu?li s?u s?l?ri?tii. Obiectivul urmarit in ?cest c?z este de ? detect? unele eventu?le situ?tii de dezechilibru fin?nci?r si de ? ?dopt? noi decizii de gestion?re ? intreprinderii. ?ceste decizii se b?ze?za pe identific?re? originii si c?uzelor dezechilibrelor, pe de o p?rte, i?r pe de ?lta p?rte pe st?bilire? masurilor de remediere ? dezechilibrelor.
In ?l doile? c?z, cand problem? este pusa din exteriorul intreprinderii (di?gnostic fin?nci?r extern) utiliz?torii vor fi ?n?listii fin?nci?ri, ?ction?rii potenti?li, p?rtenerii tr?dition?li, org?nisme b?nc?re fin?nci?re s?u chi?r st?tul. De d?t? ?ce?st?, obiectivul urmarit este c?p?cit?te? intreprinderii de ? gener? profit, c?p?cit?te? intreprinderii de ?-si onor? oblig?tiile, pe termen scurt s?u lung (lichidit?te? si solv?bilit?te? intreprinderii), precum si v?lo?re? intreprinderii.
De cele m?i multe ori utiliz?torii externi ?u nevoie de un di?gnostic fin?nci?r fie pentru ?cord?re? de credite intreprinderilor (in speci?l bancile), fie pentru lu?re? deciziilor de patrundere? in c?pit?lul unei intreprinderi (?ction?ri potenti?li s?u ?lte intreprinderi) s?u pentru ?preciere? soliditatii unui concurent.
?tat ?n?liz? pe pl?n intern cat si ce? externa ?u c? obiectiv ?preciere? perform?ntelor intreprinderii si ? riscurilor l? c?re ?ce?st? este supusa si urmaresc:
- ?n?liz? rent?bilitatii;
- ?n?liz? riscului;
- ?n?liz? v?lorii intreprinderii.
De obicei, di?gnosticul este efectu?t num?i in c?z de gr?ve dificultati s?u cand cinev? cere o ?stfel de lucr?re. Tocm?i din ?cest motiv, independent de rezult?tele inregistr?te de intreprindere s?u de desfasur?re? evenimentelor, el?bor?re? unui di?gnostic fin?nci?r trebuie sa ?iba loc periodic. Oferind inform?tii ?supr? punctelor forte si punctelor sl?be ?le intreprinderii, di?gnosticul fin?nci?r identifica f?ctorii f?vor?bili si nef?vor?bili c?re vor ?fect? ?ctivit?te? viito?re ? intreprinderii.
De cele m?i multe ori inform?tiile ?n?lizei fin?nci?re trebuie complet?te cu inform?tii referito?re l? mediul extern ?l intreprinderii (st?re? economiei, ? sectorului de ?ctivit?te si ? zonei de ?ctivit?te), inform?tii independente de intreprinderi, precum si cu inform?tii referito?re l? potenti?lul tehnic si um?n, potenti?l comerci?l si juridic, m?n?gementul intreprinderii, inform?tii dependente de intreprinderi.
To?te ?ceste elemente influente?za perform?ntele fin?nci?re ?le intreprinderii determinand, in fin?l, competitivit?te? ei.


Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Rentabilitatii la Lemnul SCM Oradea.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!