Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Cuprins licență

INTRODUCERE 1
CAP. 1. Obiectul si metodologia analizei economico financiare 2
1.1.Obiectul analizei economico financiare 2
1.2.Tipologia analizei economico financiare 4
1.3.Continutul procesului de analiza economico financiara 6
1.4.Analiza diagnostic a intreprinderii 7 1.4.1.Continut si abordare generala 7 1.4.2.Rolul in evaluarea si reglarea performantelor economico financiare 8 1.4.3.Indicatori operationali utilizati in diagnoza 9
1.5.Factorii ce determina schimbari de stare in functionarea intreprinderii 11
1.6.Tehnica organizarii activitatii practice de analiza 13
CAP. 2. Istoricul societatii 14
2.1.Cadrul juridic de constituire 15.
2.2.Obiectul de activitate al societatii 16
2.3.Structura organizatorica 16
2.4.Sistemul de gestiune utilizat 19
2.5.Caracterizarea activitatii la S.C."LC INFO"S.A. 20 2.5.1.Analiza activului patrimonial 26 2.5.2.Analiza surselor de finantare 27  2.5.3.Analiza rezultatelor financiare 28 2.5.4.Analiza indicatorilor economico financiari 29 2.5.5.Analiza activelor circulante 31 2.5.6.Indicatorii rentabilitatii utilizarii activelor circulante 32 2.5.7.Indicatorii intensitatii utilizarii activelor circulante 33
CAP.3. Metodologia analizei economico financiare 343.1.Metode ale analizei calitative 34 3.1.1.Diviziunea sau descompunerea rezultatelor 35 3.1.2.Gruparea 35 3.1.3.Comparatia 363.2.Metode ale analizei cantitative 37 3.2.1.Metoda balantiera 37 3.2.2.Metoda substituirilor in lant 39 3.2.3.Metoda ratelor 42 3.2.4.Metoda analizei regresionale 44
CAP.4. Analiza rentabilitatii la S.C."LC INFO"S.A. - studiu de caz 46 4.1.Abordari conceptuale ale rentabilitatii intreprinderii 46
4.2.Contul de profit si pierdere 46
4.3.Analiza profitului 51 4.3.1.Analiza structurala a profitului 51 4.3.2.Analiza soldurilor intermediare de gestiune 53 4.3.3.Analiza capacitatii de autofinantare 57 4.3.4.Situatia generala pe baza contului de profit si pierdere 59 4.3.5.Analiza factoriala a profitului la nivel de intreprindere 61 4.3.5.1.Analiza factoriala a rezultatului brut al exercitiului 61 4.3.5.2.Analiza factoriala a rezultatului exploatarii 63 4.4.Analiza pe baza ratelor de rentabilitate 73 4.4.1.Analiza ratei rentabilitatii economice 73 4.4.2.Analiza ratei rentabilitatii financiare 77 4.4.2.1.Rentabilitatea capitalului propriu 77 4.4.2.2.Rentabilitatea capitalului permanent 81 4.4.3.Analiza ratei resurselor consumate 82 4.4.4.Analiza ratei rentabilitatii comerciale 83 4.4.5.Analiza ratelor de rentabilitate pe produs 84 4.4.6.Analiza ratei rentabilitatii veniturilor 86 4.5.Analiza pragului de rentabilitate si evaluarea riscului economic 88 4.5.1.Pragul de rentabilitate 90 4.5.2.Intervalul de siguranta 92 Concluzii si propuneri 93
ANEXA 1. Bilantul S.C."LC INFO"S.A 97
ANEXA 2. Contul de profit si pierdere al S.C."LC INFO"S.A 100 
BIBLIOGRAFIE 102


Extras din licență

Legatura financiara a activitatii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie sa exercite influente favorabile in mecanismele de functionare, antrenand actiunile sale atat cu agentii din interiorul unitatii cat si din afara ei.
Astfel de cerinte sunt cu atat mai pronuntate cu cat realitatile vietii economice ne obliga sa punem accentul pe eficienta utilizarii fondurilor productive ale intreprinderii.
Este oportun in acest sens a se recurge sistematic la o analiza profunda a modului de organizare si desfasurare a realitatilor de decontari cu beneficiarii si optimizarea acestui domeniu. Lucrarea de fata prezinta aspectele legislative si teoretice ale bilantului contabil, documentele de sinteza ce constituie fundamentul analizei echilibrului financiar al unei societati. In studiul de caz efectuat la S.C. "LC INFO" S.A , din Brasov, s-a urmarit prezentarea analizei economice financiare a acestuia din care reiese activitatea nerentabila a firmei.
Obiectivul alegerii acestei teme l-a constituit importanta si mereu actualitatea analizei financiare. Pentru ca o ,,stare de sanatate" a unei firme este reflectata prin calculul indicatorilor financiari si functionali la inchiderea exercitiului contabil. Astfel analiza financiara reprezinta un instrument managerial ce ajuta conducerea si partenerii externi (banci, furnizori) sa inteleaga trecutul si prezentuil firmei, pentru a putea fundamenta viitoare obiective strategice de mentinere a societatii in mediul concurential. Cu ajutorul analizei financiare se poate explica cauzele dificultatilor existente sau capacitatea societatii de a-si finanta dezvoltarea, de a satisface asteptarile actionariatului sau a celorlalti utilizatori interesati de buna functionare a intreprinderii. CAP. 1 OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICO FINANCIARE
1 1 Obiectul analizei economico financiare Activitatea oricarei firme , in contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata , se desfasoara intr-un mediu dinamic si agresiv,deoarece tranzitia reprezinta o perioada de asezare a lucrurilor si conceptelor in ordinea lor fireasca,deci o schimbare privind adaptarea noilor structuri la cerintele economiei de piata in conditii concurentiale tot mai aspre si bine definite. Problemele fundamentale cu care se confrunta fiecare firma deci si " LC INFO" vizeaza in principal stabilirea si consolidarea locului pe care aceasta firma il ocupa in spatiul economic concret in care activeaza, obiectivul major spre care se indreapta , costurile implicate si sansele de izbanda. Datorita acestor fapte firma trebuie sa se raporteze permanent la cererea de piata , trebuie sa anticipeze miscarile concurentei , sa-si autoevalueze resursele de care dispune si sa actioneze in directia cresterii eficientei utilizarii acestora pentru a avea un raport calitate/pret convenabil pentru utilizatori. In spatiul socio-economic in care activeaza ,firma trebuie sa-si probeze permanent viabilitatea , capacitatea de concurenta si adaptare , performanta economico-financiara. Toate acestea isi gasesc reflectarea in eficienta activitatilor care au la baza determinari cantitativ/calitative ale factorilor productiei si randamente maxime ale utilizarii acestora.
Intrprinderea reprezinta o entitate socio economica de sine statatoare , cu o structura proprie delimitata in timp si spatiu , astfel incat partenerii sai sunt considerati ca fac parte din interiorul sau iar altii din exteriorul sau Pentru a fi viabile si pentru a putea desfasura o activitate continua in mediul lor institutional , intreprinderile intra in relatii de iterconditionare cu factorii existenti in mediul lor ambiant , fiind sustinute in demersul lor economic de clienti,furnizori,forta de munca,banci, institutii guvernamentale si bugetare cu intentia declarata sa demonstreze ca sunt capabile sa desfasoare o activitate eficienta. Analizei ii revine rolul ca prin metodele , procedeele si tehnicile pe care le utilizeaza sa concure la descoperirea mecanismelor factoriale, a cauzelor fenomenelor cercetate si pe 
aceasta baza sa permita diagnosticarea starii acestora in scopul fundamentarii actiunilor de reglare si functionare stabila si eficienta a intreprinderii in sistemul economiei de piata. 
Analiza economica isi propune cu predilectie stabilirea si cercetarea relatiilor cauza-efect Caracterul complex al acestei analize rezulta din urmatoarele :
- Acelasi efect poate fi produs din cauze diferite ;
- Efecte diferite se pot combina dand o rezultanta a complexului de actiuni ;
- Complexitatea si intensitatea cauzei pot determina nu numai intensitatea fenomenului , ci si calitatea lui ;
- In realitatea economica asistam la o inbinare a insusirilor esentiale cu cele neesentiale , a celor stabile cu cele intamplatoare ; De aici rezulta ca analiza economico-financiara este necesara si utila procesului cunoasterii esentei fenomenelor ,descoperirii legitatilor obiective din economie.
Analiza este necesara conducerii firmei , intrucat descopera esenta fenomenelor si proceselor economice ,cauzele modificarii lor si este in masura sa elaboreze solutii de prevenire si inlaturare a cauzelor ce genereaza situatii negative. Se poate concretiza deci , ca obiectivul analizei economice este studierea sub multiple aspecte a rezultatului utilizarii resurselor umane materiale si financiare ale intreprinderii,la nivel microeconomic sau macroeconomic , in scopul descoperirii de noi posibilitati de dezvoltare si perfectionare a activitatii economice desfasurate de acestea. Obiectul analizei economice il constituie , in primul rand , productia ca proces examinata sub forma procesului productiv al interdependentei si actiunii elementelor acestuia : forta de munca si capitalul Principalele obiective ale analizei economice sunt:
- Analiza activitatii de productie si comercializare ;
- Asigurarea cu resurse materiale ,umane si financiare fara a pierde din vedere aspectele privind eficienta utilizarii acestora;
- Determinarea gradului de asigurare cu personal din punct de vedere cantitativ(pe structura la termen) si din punct de vedere calitativ (timpul de munca utilizat si eficienta utilizarii acestuia);
- Analiza consumului si utilizarii factorilor de productie;
- Analiza evolutiei costurilor prin prisma cheltuielilor care concura la desfasurarea activitatii intreprinderii;
- Analiza performantelor unei intreprinderi , inclusiv a rentabilitatii acesteia sunt necesare pentru o apreciere si evaluare a eventualelor modificari esentiale privind resursele economice pe care le-ar putea controla in viitor Totodata analiza financiara urmareste sa evidentieze modalitatile de realizare ale echilibrului financiar pe termen mediu si lung (obiectiv al analizei pe baza de bilant) si etapele de acumulare baneasca ,de rentabilitate ale activitatii intreprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit si pierdere).


Fisiere în arhivă (13):

 • pag93-96.doc
 • pag88-92.doc
 • pag87.doc
 • pag73-86.doc
 • pag62-72.doc
 • pag46-55.doc
 • pag1-44.doc
 • pag 56-61.doc
 • pag 45.doc
 • 97-101.doc
 • 2 CUPRINS.doc
 • 102-103.doc
 • 1 Pagina prezentare.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1.ADAM I. : "Drept civil", Editura Europa Nova, Bucuresti ,1998.
2.ALBESCU F.,NASTASE P.,ZAHARIE D. :"Sisteme expert-teorie si aplicatii",Editura Dual Tech,1999.
3.BAICUSI A.,ISFANESCU A., STANESCU C.:"Analiza economico-financiara",Editia a  II-a Editura Economica, Bucuresti 1999.
4.FELEAGA N., IONASCU I.:"Tratat de contabilitate financiara"vol.I,Editura Economica,Bucuresti,1998.
5.FELEAGA N.:"Sisteme Contabile Comparate", Editia a II-a, vol. II ; Normele contabile.
6.FLORESCU C.:"Marketing", Editura Independenta Economica, Bucuresti 1997.
7.GEORGESCU N.,ROBU V.:"Analiza economico-financiara",ASE Bucuresti,2001.
8.ISFANESCU A.coordonator:"Ghid practic de A.E.F", Editura Tribuna Economica, Bucuresti 1999.
9.MARGULESCU D.,NICULESCU M., ROBU V.:"Diagnostic economico-financiar", Editura Economica,Bucuresti,1999.
10.NAE C.,PLESEA D. : "Noua contabilitate a intreprinderilor mici si mijlocii si a microintreprinderilor",Editura Ecran Magazin,Brasov,2003.
11.NICULESCU M.:"Diagnostic global strategic", Editura Economica, Bucuresti 1997.
12.NISULESCU I ,OLIMID L.,RAILEANU V.,RISTEA M.,STOIAN A. :"Contabilitatea societatilor comerciale",Editura CECCAR,Bucuresti,1996. 
13.OPREA C. : "Contabilitate de gestiune",Editura Tribuna Economica,Bucuresti,2000.
14.OPREA C., RISTEA M.,"Bazele Contabilitatii", Editura National 2000.
15.POPA N. CRAIOVAN I :"Teoria generala a dreptului".
16.RISTEA M., CUCU C., LAZARESCU C., "Contabilitatea Intreprinderii", Editura Margaritar, 1999, Bucuresti.
17.RISTEA M., "Noul Sistem Contabil al Agentilor Economici din Romania".
18.ROBU V., GEORGESCU N.:"Analiza economico-financiara", Editura Omnia Uni S.A.S.T. SRL, Brasov 2000.
19.ROSCA I.,ZAHARIE D.:"Proiectarea sistemelor informatice de gestiune",Note de curs,ASE Bucuresti,2001.
20.VINTILA G.,VUTA M.,:"Gestiunea financiara a intreprinderii", Editura Almi 2000. 
21.COMISIA NATIONALA PENTRU STATISTICA - "Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala".
22.IASC: Stardandele internationale de Contabilitate 2000.
23.MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, "Ordinul nr. 94 / 2001 "pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationala, Monitorul Oficial 85 / 20 februarie 2001.
24.MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, Legea 31/1990, Monitorul Oficial nr. 33, 1998.
25.MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, Legea 82/1991, Monitorul oficial nr.531 din august 2001-republicata.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!