Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1 4
RENTABILITATEA ŞI RISCUL - DELIMITĂRI CONCEPTUALE - 4
1.1.Rentabilitatea într-o întreprinderii 4
1.2. Analiza riscul de exploatare 8
1.1.1Riscul de exploatare şi pragul de rentabilitate 10
1.3. Analiza riscului financiar 14
1.4. Analiza riscului de faliment 15
1.4.1 Întreprinderea în dificultate 17
CAPITOLUL 2 22
ANALIZA PERFORMANŢELOR ŞI A RISCURILOR 22
2.1. Statutul entităţii analizate S.C. „ERMACOM” S.A. BACĂU 22
2.2. Structura organizatorică şi funcţională a unităţii 24
2.3 Analiza rentabilităţii la S.C.ERMACOM S.A. 28
2.2.1 Rata rentabilităţii economice la S.C.ERMACOM S.A. 29
2.2.2 Rata rentabilităţii financiare S.C.ERMACOM S.A. 29
2.2.3 Rata rentabilităţii comerciale S.C.ERMACOM S.A. 30
2.3 Analiza rezultatului net al exerciţiului pe baza soldurilor intermediare de gestiune S.C.ERMACOM S.A. 31
CAPITOLUL 3 41
CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE LAS.C.,,ERMACOM„S.A. 41
3.2 Analiza potenţialului intern al societăţii 43
3.2.1 Analiza potenţialului uman al firmei 43
3.2.2 Analiza imobilizărilor corporale la firmă 47
3.3 Analiza riscului la S.C. ERMACOM S.A. 59
3.3.1 Riscul de exploatare al firmei 59
3.3.2 Riscul financiar al firmei 61
3.3.3 Riscul de faliment al firmei 62
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 65
BIBLIOGRAFIE 68


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari, salariaţi, creditori, stat), dar şi creşterea valorii sale, în vederea asigurării propriei dezvoltări. Realizarea acestor obiective este condiţionată de desfăşurarea unei activităţi rentabile, care să permită remunerarea factorilor de producţie şi a capitalurilor folosite, indiferent de provenienţa acestora.
În realitate, orice afacere impune realizarea unei investiţii, care va duce, în final, la obţinerea unui rezultat de către investitor. Cu cât acest rezultat este mai mare, cu atât va creşte numărul surselor disponibile pentru alte investiţii orientate spre diverse destinaţii: stimularea partenerilor, asigurarea propriei dezvoltări, crearea de rezerve. Rentabilitatea unei afaceri derivă din comensurarea efectelor concretizate în venituri cu eforturile depuse reflectate în cheltuielile aferente.
Indiferent de obiectivele pe care le are, o entitate economică nu le va putea îndeplini, decât dacă satisface două restricţii financiare esenţiale:
- rentabilitatea, respectiv capacitatea firmei de a obţine un surplus monetar care să-i asigure, pe de o parte, onorarea obligaţiilor, iar pe de altă parte, dezvoltarea;
- echilibrul financiar, care constă în capacitatea firmei de a armoniza resursele şi utilizările afectate acestora; această restricţie trebuie să permită asigurarea permanentă a solvabilităţii întreprinderii.
Diagnosticul financiar al oricărei entităţi economice trebuie să asigure analiza restricţiilor menţionate; acestor restricţii însă, le este asociat un risc de nerealizare.
Cercetarea modului de determinare a rezultatului reprezintă premisa analizei rentabilităţii, a diagnosticului financiar, a analizei financiare şi a evaluării întreprinderii. Plecând de la rezultat, se defineşte capacitatea de autofinanţare a întreprinderii, autofinanţarea şi conceptul de cash – flow, care stau la originea conceptului de flux de trezorerie, obiectiv esenţial al analizei situaţiilor financiare.
Rentabilitatea reprezintă o formă de eficienţă economică ce exprimă capacitatea unei entităţi economice de a obţine profit, ceea ce reflectă performanţa acesteia. Ea se determină prin compararea efectelor (veniturilor) cu eforturile (cheltuielile) depuse pentru obţinerea lor. Analiza rentabilităţii are la bază contul de rezultate „Profit şi pierdere”, ale cărui informaţii permit determinarea marjelor pe cinci niveluri de rezultate: de exploatare, financiar, curent impozabil, extraordinar şi net contabil.
Una din priorităţile cercetării economice a fost şi este reevaluarea noţiunii de performanţă şi, mai ales, căutarea şi găsirea unor indicatori care să reflecte cât mai fidel subtilităţile funcţionării entităţilor economice, fie ele instituţii publice sau agenţi economici, fie programe sau activităţi ale departamentelor guvernamentale.
Se impune ca performanţa să nu fie doar urmărită, ci şi gestionată, fără un management adecvat neputându-se vorbi de performanţă, managementul performanţei precedând şi înglobând măsurarea performanţei. Dacă eficacitatea este o măsură a ceea ce se face, eficienţa este o măsură a modului cum se face, fiind esenţială valoarea creată de întreprindere in procesul de atingere a obiectivelor sale. Aceasta valoare se manifesta sub mai multe forme, uneori tangibile, alteori intangibile, fiind furnizată clienţilor, acţionarilor, salariaţilor sau partenerilor. Cu cât întreprinderea va produce mai multă valoare, cu atât va avea la dispoziţie resurse mai multe care pot fi utilizate în competiţia în care întreprinderea este angrenată pe termen lung.


Fisiere în arhivă (2):

  • Analiza Rentabilitatii si a Riscurilor la SC Agribac SA Bacau
    • Coperta.doc
    • Lucrare .Pascu A..doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!