Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
1. Bilantul contabil - sursa de informatii a analizei economico-financiare
1.1.Teorii privind bilantul 
1.2. Functiile si felurile bilantului contabil
1.3. Bilantul contabil - noutiune si structura 
1.4. Determinarea rezultatului exercitiului cu ajutorul contului de profit si pierdere
1.5. Anexa la bilant 
1.6. Raportul de gestiune 
CAPITOLUL II 
2.Analiza activitatii de productie si comercializare
2.1. Analiza situatiei generale a activitatilor de productie si comercializare pe baza indicatorilor valorici
2.2. Analiza cifrei de afaceri 
2.2.1. Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri
2.2.2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri
2.3.Analiza valorii adaugate
2.3.1. Analiza dinamicii si structurii valorii adaugate
2.3.2. Analiza factoriala a valorii adaugate
2.4. Analiza productiei exercitiului si a productiei marfa fabricata
2.5. Situatia neta a patrimoniului
2.6. Fondul de rulment - performanta a potentialului financiar 
2.7. Trezoreria neta
CAPITOLUL III
3. Analiza Financiara
3.1. Pregatirea informatiei contabile pentru analiza financiara
3.2. Analiza financiara 
3.3. Analiza echilibrului financiar
3.3.1 Analiza lichiditatii 
3.3.2. Analiza solvabilitatii si a capacitatii de autofinantare
3.4. Contul de profit si pierdere - sursa de informatii pentru determinarea rezultatelor intreprinderii
3.4.1. Abordari contemporane privind contul de profit si pierdere
3.4.2. Tipologie de prezentare a contului de rezultate
3.4.3. Definirea veniturilor si cheltuielilor
3.4.4. Clasificarea veniturilor si a cheltuielilor
3.4.5. Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor
3.5. Profitul legitim si nelegitim
3.6. Metodologia de determinare a profitabilitatii
3.6.1. Analiza profitabilitatii de exploatare
3.6.2. Analiza profitabilitatii activitatii curente
3.6.3. Analiza profitabilitatii activitatii globale (operationale)
3.6.4. Analiza soldurilor intermediare de gestiune (sig)
CAPITOLUL IV
4. STUDIU DE CAZ: ANALIZA REZULTATELOR LA S.C. TEMPORIS S.R.L.
4.1. PREZENTARE GENERALA A S.C. TEMPORIS S.R.L.
4.1.1. STATUTUL SOCIETATII
4.1.2. Obiectul de activitate al societatii: principalele lucrari si servicii
4.1.3. Organizarea teritoriala si functionala a societatii
4.1.4. Principalii indicatori economico - financiari la S.C. Temporis S.R.L.
4.2. Reflectarea indicatorilor din contul de profit si pierdere la S.C. Temporis S.R.L. pe perioada 2005 - 2006
4.3. Analiza veniturilor si cifra de afaceri evolutie - structura - analiza factoriala
4.3.1. Evolutia indicatorilor de venituri si a cifrei de afaceri
4.3.2. Structura cifrei de afaceri
4.3.3. Analiza factoriala a cifrei de afaceri si reflectarea modificarii cifrei de afaceri in indicatorii economico - financiari la S.C. Temporis S.R.L..
4.3.4. Influenta modificarii C.A. in principalii indicatori ai S.C. Temporis S.R.L.
4.5. Analiza rezultatelor inregistrate pe perioada 2005 - 2006
4.5.1. Analiza rezultatului exploatarii
4.5.2. Analiza rezultatului brut Rb: (Profit)
4.6. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri
4.7. Elemente de analiza a randamentului economico - financiar al firmei pe baza rezultatelor inregistrate
4.8. Corelatia dintre volum valoric al activitatii - costuri - profit la S.C. Temporis S.R.L.


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
1. Bilantul contabil - sursa de informatii a analizei economico-financiare
1.1.Teorii privind bilantul 
Modelul "bilant contabil", precum si analiza acestuia raman in atentia specialistilor pentru a valorifica potentialul in managementul performant al activitatii umane.
Situatiile financiare se intocmesc la finele exercitiului si sunt cunoscute sub denumirea de conturi anuale sau bilant.
Bilantul contabil ca element al metodei contabilitatii in calitatea sa de suport teoretic de reprezentare si caracterizare a activitatii economico-financiare ,a constituit indeosebi la sfarsitul secolului al 19-lea ,obiect de studiu si analiza stiintifica pentru numerosi cercetatori .
1.2. Functiile si felurile bilantului contabil
Bilantul contabil indeplineste mai multe functii dintre care amintim :
1. functia de generalizare; 
2. functia de informare;
3. functia de analiza.
Functia de generalizare a bilantului este o manifestare a procedeului generalizarii in cadrul metodei contabilitatii, a procesului cunoasterii contabile si o expresie a momentului final al afluxului de prelucrare a datelor si informatiilor contabile ditr-o unitate economica .
Functia de informare este asigurata de bilant datorita informatiilor foarte importante pe care le contine ,informatii referitoare la mijloacele ,sursele si procesele economice si financiare ale unitatii economice care sunt deosebit de utile managerilor acestora .
Functia de analiza este o combinare si o adancire ,aprofundare a functiei de informare .Ea se bazeaza pe evedentierea factorilor de influenta a fenomenelor si proceselor prezentate prin datele si informatiile din bilant ,cat si a marimii acestei influente. Ea se exprima si realizeaza prin verificarea diferitelor corelatii ce trebuie sa existe intre datele si informatiile din bilantul propriu-zis;corelatii intre grupele bilantului ,intre capitolele si posturile bilantului etc..
Aceasta functie este foarte importanta pentru managerii unitatii economice ,ea gasindu-si o concretizare mai ales in raportul de gestiune ,in care se analizeaza de catre compartimentul financiar contabil .
In practica se intalnesc mai multe feluri de bilanturi ,fapt penru care se pot clasifica dupa mai multe criterii :
1. Dupa statutul juridic al unitatii patrimoniale pentu care se inlocuieste deosebim :
Bilant initial care se intocmeste la infiintarea unei unitati patrimoniale ,careia membrii constituienti intr-o asociatie ii pun la dispozitie mijloacele materiale si banesti ,necesare in vederea realizarii scopului penru care a fost creata .
Bilantul curent ,care se intocmeste in cursul activitatii unitatii patrmoniale ,la termenele impuse de legislatia in viguare. Aceasta se intocmeste pe baza situatiei din conturi ,a soldurilor conturilor preluate ca posturi de bilant .
Bilantul final ,care se intocmeste atunci cand o unitate patrimoniala isi inceteaza activitatea. El se bazeaza pe inventar si pe datele extrase din conturi si cuprinde atat mijloacele economice in dubla reprezentare cat si rezultatele financiare ale unitatii.
Dupa marimea unitatii patrimoniale deosebim :
o Bilantul contabil in sistem de baza ,intocmit de unitatile patrimoniale mari;
o Bilantul contabil simplificat ,intocmit de unitatile mici si mijlocii.
o Dupa perioada de timp in care unitatile patrimoniale sunt obligate prin lege sa intocmeasca bilantul contabil curent ,deosebim :
1. Bilantul anual ;
2. Bilantul contabil intermediar .
Din punct de vedere al sferei de cuprindere ,deosebim :
o Bilanturi primare ,care se intocmesc la nivelul unitatilor patrimoniale ,fiid intocmite exclusiv pe baza datelor din conturi ;
o Bilanturi centralizatoare ,care sunt itocmite la nivelul organelor nationale prin preluarea succesiva si centralizarea datelor si informatiilor din bilanturile primare .
5. Din punct de vedere al reglementarilor legale se pot intocmi :
1. Bilant comercial ;
2. Bilant fiscal.
1.3. Bilantul contabil - noutiune si structura 
Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute de art.1 din Legea Contabilitatii il constituie bilantul contabil care trebuie sa dea o imagine clara ,fidela si competa a patrimoniului ,situatiei financiare si rezultatelor obtinute .Se intocmeste obligatoriu annual sau in cazul furnizarii ori incetarii activitatii .
Asadar dupa cum prevede regulamentul de aplicare a legii contabilitatii 92/1991 ,documentul de sinteza care se intocmeste annual de toti agentii economici cu personalitate juridica ,deci la sfarsitul exercitiului financiar ,este bilantul financiar


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. V. Barbacioru - " Contabilitatea intreprinderii ", Ed. Economica , Craiova , 1997
2. A . Isfanescu - "Analiza economico-financiara" , Ed. Economica , Bucuresti , 1996
3. D.Margulescu - " Analiza economico-financiara a intreprinderii " , Ed. Tribuna Economica , Bucuresti , 1994
4. I.Mihoi , Emil Cazan ,Marius Pantea - " Analiza situatiei financiare a agentilor economici ", Ed. Mirton , Timisoara , 1997
5. F.Radu - "Analiza economico-financiara a intreprinderii " , Ed. Universitatea , Craiova , 1997
6. C.Stanescu , A . Isfanescu , C.Baicusi - "Diagnostic global strategic " , Ed. Economica , Bucuresti , 1997
7. D . Margulescu ,M.Niculecu , V.Robu - " Diagnosticul economico-financiar ", Ed. Romcart , Bucuresti , 1993 
8. I. Stancu - "Finante " , Ed. Economica , Bucuresti , 1998
9. G. Vintila - " Diagnosticul financiar si evaluarea intreprinderilor " , Ed. Didactica si Pedagogica R.A. , Bucuresti , 1998
10. M. Ristea - " Contabilitatea intreprinderii " , Ed. Margaritar , Bucuresti , 1997
11.D. Margulescu , C. Caruntu - "Analiza economico-financiara " ,Ed. Hermes , Bucuresti ,1999


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!