Analiza Serviciilor Turistice din Județul Brașov

Cuprins licență

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I. IMPORTANȚA SERVICIILOR TURISTICE PE PLAN INTERNAȚIONAL ȘI LA NIVEL NAȚIONAL 2
1.1 Definirea serviciilor turistice – definiție, conținut, clasificare 3
1.2 Caracteristicile si particularitatile serviciilor turistice 5
1.3 Evolutia serviciilor turistice pe plan international 8
1.4 Dinamica serviciilor turistice la nivel national 12
CAPITOLUL II. ANALIZA SERVICIILOR TURISTICE ÎN JUDEȚUL BRAȘOV 15
2.1 Prezentarea si analizarea ofertei de cazare la nivelul regiunii Brașov 15
2.1.1 Analizarea numărului de structuri de primire turistică 16
2.2 Descrierea cererii turistice în județul Brașov 20
2.2.1 Numărul sosirilor de turiști în județul Brașov 21
2.2.2 Numărul înnoptărilor turistice în județul Brașov 22
2.2.3 Durata medie a sejurului în județul Brașov 23
CAPITOLUL III. PREVIZIUNEA CIRCULAȚIEI TURISTICE ÎN JUDEȚUL
BRAȘOV ȘI PROPUNERI DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII TURISTICE
ÎN REGIUNE 25
3.1 Previziunea numărului de turiști în judetul Brasov 28
3.2 Previziunea numărului de înnoptări în județul Brașov 30
3.3 Previziunea duratei medii a sejurului 30
3.4 Propuneri de dezvoltare a activității turistice în regiunea Brașov 31
3.4.1 Evidențierea principalelor probleme la nivelul județul Brașov 31
3.4.2 Propuneri de îmbunătățire pentru județul Brașov 32
3.4.3 Programul circuitului turistic în județul Brașov 36
CONCLUZII 38
BIBLIOGRAFIE 39
ANEXE 41


Extras din licență

Introducere
Turismul este la ora actuală, un domeniu de activitate diferit, o componentă de dimensiuni considerabile a pieței economice și sociale, unde se evidențiază cererea turiștilor pentru o inepuizabilă varietate de servicii și produse.
Activitatea turistică este susținută de un valoros potențial turistic-natural antropic, extrem de diferențiat de la țară la țară, în funcție de care sunt organizate diferite tipuri de turism.
Certitudinea acestei informații trebuie căutată în frumusețea sublimă cu care natura a dăruit aceste pământuri, în mărturiile zbuciumate ale trecutului istoric și nu în ultimul rând, în privirile entuziasmate ale turiștilor pentru care descoperirea fermecătoarelor obiective turistice a însemnat descoperirea unor noi perspective.
Județul Brașov reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce privește oferta turistică din România, datorită obiectivelor istorice-arheologice, a potențialul natural existent, cât și datorită resurselor pentru desfășurarea sporturilor de iarnă sau sporturilor extreme (alpinism, parapantă etc.).
Prezenta lucrare a fost elaborată în scopul de a înțelege termenul de serviciu turistic și totodată de a cunoaște mai bine turismul montan din județul Brașov, precum și oferta și cererea turiștilor pentru a doua cea mai căutată destinație de vacanță din România (prima destinație în topul preferințelor turiștilor fiind Constanța). 
Ca suport în demonstrarea acestor afirmații, s-au elaborat trei capitole, structurate în așa fel încât se pot analiza punctele forte ale turismul brașovean, dar și punctele slabe.
Capitolul I, denumit „Importanța serviciilor turistice pe plan internațional și la nivel național” tratează analiza teoretică a lucrării și anume definirea serviciilor turistice, oferta turistică pentru turiști naționali, dar și străini, la nivelul României, precum și dinamica serviciilor în întreaga țară.
În capitolul II al lucrării, denumit „Analiza serviciilor turistice în județul Brașov”, s-a prezentat oferta de cazare a stațiunii, în care s-a analizat numărul structurilor de primire turistică, precum și numărul locurilor disponibile. Pentru a evidenția importanța județului pe plan național, dar și ca preferință în materie de vacanță pentru turistul străin, s-a elaborat o caracterizare a numărului de vizitatori, pe perioada ultimilor cinci ani.
În capitolul III, s-a elaborat „Previziunea circulației turistice în județul Brașov și propuneri de dezvoltare a activității turistice în regiune”, unde se aduc propuneri de îmbunătățire asupra turismului brașovean, ca urma a previziunilor circulației turistice pe anii 2013-2014-2015. 
Lucrarea de față încearcă să elaboreze un program turistic pentru promovarea județului Brașov în urma unei analize temeinice a serviciilor turistice oferite la nivelul acestei regiuni.
CAPITOLUL I
IMPORTANȚA SERVICIILOR TURISTICE PE PLAN INTERNAȚIONAL ȘI LA NIVEL NAȚIONAL
Adăugat recent printre activitățile omului modern, turismul este din ce în ce mai exploatat și diversificat, căpătând un loc bine meritat și foarte important în viețile oamenilor.
Exprimat, în general, prin ansamblul activităților, relațiilor și măsurilor determinate de organizarea și desfășurarea călătoriilor de agrement sau în alte scopuri, turismul se manifestă ca un fenomen economico-social complex, rezultat din integrarea mai multor subdiviziuni ale economiei; este vorba despre activitatea din hoteluri și restaurante, transporturi, agenții de voiaj și touroperatori etc., domenii angajate direct și în principal în servirea turiștilor, ca și din telecomunicații, cultură și artă, sport, sănătate și altele, implicate în mai mică măsură și indirect în această privință.
O astfel de abordare a turismului este frecvent întâlnită în teoria de specialitate, întrucât răspunde cu fidelitate conținutului acestuia și asigură reflectarea tuturor ramurilor sale. Totodată, ea pune în lumină prezența, în structura turismului, a unor componente de natura serviciilor, ceea ce conferă acestuia caracteristicile unei ramuri prestatoare de servicii și argumentează apartenența lui la sfera terțiarului. 
Pe parcursul ultimelor șase decenii, turismul a cunoscut o expansiune continuă și diversificată, devenind un sector de o importanță majoră în întreaga lume, fiind de asemenea o cale rapidă de creștere economică. 
Potrivit UNWTO (World Tourism Organization), în urma previziunilor, numărul de sosiri internaționale de turiști pe plan mondial este de așteptat să crească cu 3,3% pe an, reprezentând 43 de milioane de turiști în fiecare an. Până în anul 2030 se preconizează că se va ajunge la un total de 1,8 miliarde de sosiri internaționale de turiști.
Ca un serviciu comercializat la nivel internațional, turismul intern a devenit una dintre categoriile majore ale lumii pe plan comercial. Veniturile generate de turismul intern, inclusiv cele de transport, produse de către turiști, au depășit 1.200 de miliarde USD în SUA în anul 2011, și 3.4 miliarde de USD, în medie, pe zi. Exporturile de turism reprezintă 30% din lumea exporturilor de servicii comerciale și 6% din totalul exporturilor de bunuri și servicii. La nivel global, în categoria exporturilor, turismul ocupă al patrulea loc, după combustibili, produse chimice și produse alimentare. 
Pentru multe țări în curs de dezvoltare aceasta este una dintre principalele surse externe de venituri, fiind și un important factor de creare de locuri de muncă pentru un număr mare de persoane, oferind de asemenea și oportunități de dezvoltare.
În 2011, Europa a depășit așteptările, cu o creștere de 6% a sosirilor de turiști internaționali, plasând-o pe același loc cu Asia si Pacific. Sosirile turistice în Europa au ajuns la 504 de milioane de vizitatori.
În ceea ce privește veniturile, Europa deține ponderea cea mai mare a încasărilor internaționale de turism (45%) în 2011, având o creștere de 5% față de anul 2010.
Creșterea robustă a sosirilor turistice internaționale în sudul și Europa mediteraneană (19% cotă din turismul mondial) a fost cea mai mare parte produsă de către destinații mai mari precum: Grecia (10%), Turcia (+9%), Portugalia (9%), Croația (+9%), Spania (8%) și Italia (6%).


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Serviciilor Turistice din Judetul Brasov.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Baron Petre, Economia Turismului, Editura Uranus, București, 2003
Chuck Y.Gee Dean, International Tourism: a global perspective, Editura World Tourism Organization, Madrid, Spania
Cosmescu Ioan, Nicula Virgil, Tileaga Cosmin, Diversitatea si calitatea serviciilor turistice, Editura Constant, Sibiu, 2004
Cosmescu Ioan, Turismul, Editura Economică, București, 1998
Cristureanu Cristiana, Economia imaterialului: Tranzacții internationale cu servicii, editura All Back,1999
Cristureanu Cristiana, Strategii și tranzacții în turismul internațional, Editura C.H.Beck, București, 2006
Draica Constantin, Turismul international. Practici de elaborare si distributia produsului turistic, Editura All Beck, Bucuresti, 2003
Ioncica Maria, Economia serviciilor.Abordari teoretice și implicații practice, Editura Uranus, București, 2006
Ioncica Maria, Economia Turismului și Serviciilor, Editura Uranus, București, 2006
Marin-Pantelescu Andreea, Diversificarea și personalizarea serviciilor turistice în contextul globalizări, Editura ASE, București, 2009
Nistoreanu Puiu, Management în turism, Editura ASE, București, 2002
Nistorescu Puiu, Economia turismului ,editura ASE,Bucuresti,2005
Olteanu Valerica, Marketingul serviciilor.Teorie și practică, Editura Uranus, București, 1999
Philip Kotler, Principiile marketingului, Editura Teora, ediția a IV-a, București
Snak Oscar, Economia Turismului, Editura Expert, București, 2001
Stăncioiu Aurelia Felicia, Strategii de marketing, Editura Economica, 2004, București
Țigu Gabriela, Turismul montan, Editura Uranus, București, 2001, p.192-194
Vellas Fr.,Turismul - tendinte si previziuni, Editura Walforth, București, 1994
Zaharia Marian, Economia serviciilor, Editura Universițara, București, 2008
Anuarul Statistic al Judetului Brașov
INS România în cifre Ediția 2012
Institutul Național de Statistică, Turismul României, 2012
Turismul României, Breviar Statistic, 2012, Institutul Național de Statistică
UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!