Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I CARACTERISTICA ASPECTELOR GENERALE ALE SEZONALITĂȚII 8
1.1. Analiza și rolul fenomenului de sezonalitate turistică 8
1.2. Analiza problemelor negative ale variaților cererii asupra turismului 16
1.3. Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistica, implicațiile sezonalității și posibilitățile de diminuare a efectelor lor economice în industria turistica 19
CAPITOLUL II INFLUIENŢA SEZONALITĂŢII A SUPRA SERVICIILOR DE CAZARE ŞI RESTAURAȚIE 24
2.1. Efectele sezonalității turistice și principalele modalități de diminuare a efectelor economice asupra industriei de cazare şi alimentare 24
2.2.Strategii și perspective de atenuare a sezonalității în restaurație 27
2.3. Înțelegerea fenomenului sezonalității activității turistice: cauze, forme de manifestare, indicatori, metode și soluții de atenuare. 29
CAPITOLUL III ROLUL SEZONALITĂȚII COMPLEXULUI ARHEOLOGIC – ISTORIC ȘI TURISTIC ORHEIUL VECHI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI 40
3.1. Analiza obiectivelor cercetării și informațiile necesare pentru determinarea metodologică de cercetare. 40
3.2. Analiza și interpretarea datelor privind sezonalitate în regiunea studiată 46
3.3. Tendințele sezonalității prevăzute pentru anul 2015 58
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 65
BIBLIOGRAFIE 69
ANEXE 75


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. În unele activități și domenii ale serviciilor, dar mai ales în domeniul turistic se pot remarca de-a lungul timpului existența unor variații ale cererii și consumului, situație care se petrece la nivel global mai ales în domeniul turistic. Aceste variații prezintă o concentrare prea mare de cerere în unele perioade de timp respectiv în alte perioade, cererea este foarte scăzută sau chiar inexistentă.
Structurile de alimentare fie individuale fie din cadrul unei unități turistice prezintă un domeniu de activitate care de-a lungul timpului a devenit foarte cuprinzător, fiind astăzi o afacere profitabilă pentru multe societăți. Până în prezent serviciile de restaurație au încercat în mare măsură să se adapteze nevoilor consumatorilor, atât din punct de vedere al tipului unității cât și a serviciilor pe care acestea le oferă, însă variațiile cererii au continuat să existe și aici.
Lucrarea de față presupune studierea variaților mai sus amintite în domeniul restaurației. În această privință este esențială identificarea fenomenului și care sunt factorii care determină acest fenomen în general. Am decis ca în acest sens să evidențiem un aspect problematic care apare în rândul restaurantelor din zona Orheiul Vechi, în acest sens am realizat un studiu al fenomenului la nivelul zonei, care nu prezintă activitate turistică. 
Scopul cercetării este acela de a analiza sezonalitatea turismului din cadrul complexului istoric – arheologic și turistic Orheiul Vechi şi a identifica localurile care prezintă variații ale cererii și în ce măsură sunt ele afectate de acest fenomen pe parcursul unui an, strategiile pe care le adoptă precum și diferențele care apar între aceeste localuri.
Reieşind din scopul propus obiectivele tezei sunt:
1. Cercetarea literaturii temei date;
2. Analiza rolulului fenomenului de sezonalitate turisti
3. Analiza problemelor negative ale variaților cererii asupra turismului
4. Analiza ciclurilor de sezonalitate în activitatea turistica, implicațiile sezonalității și posibilitățile de diminuare a efectelor lor economice în industria turistica.
5. Studierea efectelor sezonalității turistice și principalele modalități de diminuare a efectelor economice asupra industriei de cazare şi alimentare
6. Înțelegerea fenomenului sezonalității activității turistice: cauze, forme de manifestare, indicatori, metode și soluții de atenuare.
7. Analiza și interpretarea datelor privind sezonalitate în regiunea complexului arheologic – istoric și turistic Orheiul Vechi 
8. Studiul tendințelor sezonalității prevăzute pentru anul 2015.
Nivelul cercetării ştiinţifice. Tema dată este foarte importantă pentru specialişti dar, din diferite motive nu sunt editate multe lucrări de specialitate. Vorzsak A. se referă la importanței deciziei de cumpărare unde literatura de specialitate, analizează particularitățile comportamentul consumatorului de servicii într-o serie mai restrânsă a etapelor, acestea fiind: precumpararea, cumpărarea sau consumul, evaluarea servicilor sau postcumpararea serviciilor. Plaiaș I, consideră că ambele clasificări ale procesului în luarea deciziei de cumpărare atrag atenția faptului că nu trebuie realizată o concentrare doar pe cumpărarea propriu-zisă, ci pe toate etapele, în egală măsură.
În cele ce urmează vom ține cont de cel de al doilea model care descrie procesul cumpărării de servicii în comparație cu bunurile materiale. Pentru prima etapă se identifică alegerea şi modul prin care consumatorul își face alegerea unui serviciu, adică luarea deciziei de cumpărare. Această primă etapă începe în momentul conștientizării nevoii sau dorinței de a achiziționa un bun material sau un serviciu.
În acest sens există o diferență între comportamentul consumatorului de bunuri materiale și comportamentul consumatorilor de servicii deoarece în cazul serviciilor, consumatorul se bazează în mare masură pe surse personale de informare (ex. persoane care au experimentat serviciul respectiv) și mai puțin pe sursele non-persoanale, în timp ce la achiziționarea de bunuri materiale, consumatorul se bazează pe ambele surse de informare, în egală măsură.
O altă diferență (Vorszak A., 2004) care apare aici, este faptul că serviciile sunt mai restrânse decât bunurile materiale, ele se caracterizează prin următoarele tipuri de trăsături: intangibilitate, inseparabilitate, eterogenitate, perisabilitate și lipsa proprietății. 
Metodologia şi metodele de studiu. Principalele metode în elaborarea tezei sunt metodelor de comparare, observare, deducţiei şi inducţiei; sistematizarea şi studierea documentelor de arhivă în baza analizei la nivel de micro şi macrosistem a izvoarelor valorificate, analiza revistelor, carţilor şi harţilor vechi ne-au permis realizarea obiectivelor propuse şi evidenţierea particularităţilor dezvoltării turismului rural şi petrecerii timpului liber în afara oraşului. 
Importanţa lucrării. Cercetarea de față fiind importantă pentru a cunoaște care sunt elementele care influențează această sezonalitate și care sunt efectele acestora, precum și modalitățile și strategiile de atenuare a sezonalității, importante mai ales pentru unitățile de restaurație care se confruntă cu acest fenomen.
Structura şi conţinutul lucrării. Prezenta teză include: introducere, trei capitole cu trei subcapitole, studiu de caz, concluzii, note, bibliografie şi anexe.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza sezonalitatii turismului din cadrul complexului istoric arheologic si turistic Orheiul Vechi.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!