Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Profunzimea şi amploarea transformărilor din toate sectoarele vieţii economice şi sociale- ca trăsături difinitorii ale evoluţiei contemporane se reflectă, între altele în modificarea structurilor economice, în reierarhizarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele progresului ştiinţifico-tehnic, cu expoaterea raţională a întregului potenţial de resurse şi sporirea eficienţei, cu exigenţele îmbunătăţirii calităţii vieţii. Au loc, totodată, schimbări majore în modelele de creştere economică prin orientarea spre tipurile intensive, spre domeniile circumscrise dezvoltării durabile, globalizării şi integrării. În acest context turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială,cu o participare semnificativă la progresul general, şi nu în ultimul rînd, ca promotor al globalizării şi factor al dezvoltării durabile.
Actualitatea temei. Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a veţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii.
Multiplele sale conexiuni şi implicaţii în plan economic, social, cultural şi politic, rolul său activ în societate, pe deoparte, şi transformările sale ca fenomen, pe de alta, argumentează actualitatea preocupărilor pentru cunoaşterea conţinutului turismului, a sensibilităţilor şi incidenţelor sale pentru descifrarea mecanismelor de funcţionare. În acest context se înscriu şi eforturile specialiştilor privind definirea, cu rigurozitate ştiinţifică, a sistemului categorial integrat al turismului, a interdependenţelor cu celelalte componente ale economiei, de cuantificare a efectelor sale de aici și reese actualitatea temei date.
Scopul şi obiectivele lucrării. Luînd în consideraţie nivelul de cercetare al problemei, constatăm lipsa unei lucrări ce ar reflecta studierea turismului rural sub diferite aspecte: cultural, economic, social. În prezent toate aceste forme ale turismului încep să se dezvolte pe scară largă. Cu toate că formele turismului se dezvoltă , dar ele nu sunt studiate profund. Cu toate acestea manţionăm că scopul temei date este cercetarea turismului rural sub aspectul socio-economic şi cultural.
Pentru a atinge scopul propus propunem următoarele obiective:
1. Analiza literaturii din bibliotecele UASM și BNRM
2. Prezentarea principalelor concepte, principii, obiective, particularităţi care definesc produsele turistice;
3. Să analizez produsul turistic ca concept și să evedințiez particularităţile și componentele structurale
4. Să caracterizez produsul turistic și să analizez tipologia produselor turistice
5. Să studiez politicile şi strategiile de dezvoltare ale produsului turistic și analiza distribuţiei produselor turistice
6. Să studiez produsul turistic al agenţiei de turism Condor Tourism
7. Să analizez comercializarea produselor turistice, căi și mijloace de diversificare a produsului turistic la Agenţia Condor Tourism
8. Să elaborez campania de promovare şi bugetul și să văd eficienţa promovării produsului turistic la Agenţia de Turism Condor Tourism.
Nivelul de cercetare ştiinţifică. Din această perspectivă, apare ca necesară abordare cu rigoare ştiinţifică a complexităţii aspectelor pe care le presupune dezvoltarea turismului. Aceasta se impune cu atît mai mult ci cît societatea trebuie să facă faţă unor constrîngeri dictate de caracterul limitat al resurselor şi trebuinţele în continuă creştere, ale oamenilor legate de utilizarea timpului liber, de recreere şi distracţie. Analiza ştiinţifică, obiectivă, bazată pe raportarea permenentă la experienţa internaţională şi realităţile locale se dovedeşte, astfel, singura în măsură să ofere fundamente pentru elaborarea unei strategii realiste, viabile. Totodată abordarea ştiinţifică a problematicii turismului este susţinută de interferenţele sale cu numeroase alte domenii, de activitate, de riscul preluării unei terminologii sau chiar a unor metode de lucru inadecvate ori insuficient adaptate specificului, ceea ce provoacă adeseori confuzii sau limitează posibilitatea unor aprecieri corecte. 
Nivelul de cercetare ştiinţifică a fenomenului turistic rural integrează o arie tematică largă, de la clarificările conceptuale şi definirea locului acestuia în strategia dezvoltării, la evidenţierea determinanţilor, tendinţelor de evoluţie şi formelor de manifestare, a coordonatelor şi mecanismelor pieţii şi la evaluarea impactului său în plan economic, social, cultural, ecologic şi politic. Toate acestea se bazează pe utilizarea unei varietăţi de surse informative, a unui instrumentar de cercetare din care nu lipsesc modelele statistico-matematice şi analizele comparative, pe realizarea unor investigaţii din perspectiva marketingului sau conducerii moderne.
Lucrarea este scrisă pe baza cărţilor şi materialelor păstrate la Biblioteca Naţională, Biblioteca B.P. Haşdeu, Biblioteca UASM. Au fost consultate diverse reviste de comerţ şi de afaceri, studii elaborate în valorificarea patrimoniului rural, manuale de formare managerială în turism.
Cea mai veche lucrare este cea a autorilor F. Bran, I. Istrate şi A. G. Roşu - ''Economia turismului şi mediul inconjurător'', din anul 1996. In 1997 a apărut lucrarea lui G. Postelnicu - ''Introducere in teoria şi practica turismului''. In anul următor, 1998, ies lucrările autorilor F. Bran, D. Marin, T. Simon - ''Economia turismului şi mediul inconjurător'' şi cea a lui I. Cosmescu - ''Turismul. Fenomen complex contemporan''. In 1999 putem constata ieşirea la tipar a cărţii ''Marketing turistic'', a autorilor D. Gherasim şi T. Gherasim. Peste un an apare cartea lui V. Glăvan - ''Turismul in România'', care descrie fenomenul turismului la fraţii noştri de peste Prut, dar pe care am considerat-o folositoare in scrierea lucrării de faţă. In primul an al noului mileniu a apărut lucrarea lui N. Neacşu - ''Turismul şi dezvoltarea durabilă'', care descrie posibilităţile de dezvoltare durabilă a diferitor forme de turism, o carte importantă pentru lucrarea in cauză.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza si caracteristica produselor turistice la intreprinderea Condor Tourism.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!