Analiza sistemului de management al calității la SC Herman Ploiești

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII TEORETICE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
1.1 Conceptul de calitate şi evoluţia acestuia 6
1.2 Definirea conceptului de calitate 7
1.3 Definirea conceptului de management al calităţii 7
1.4 Definirea conceptului de calitate totală 8
1.4.1 Principiile Calităţii Totale 10
1.4.2 Sistemul Calităţii totale 11
1.5 Definirea conceptului de management al calităţii totale 12
1.6 Asigurarea calităţii potrivit standardelor internaţionale ISO 9000 15
CAPITOLUL II
PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 
2.1 Prezentarea generală a S.C. HERMAN S.A. Ploieşti 19
2.2 Structura organizatorică a S.C. HERMAN S.A. Ploieşti 21
2.3 Politica S.C. HERMAN S.A. Ploieşti în domeniul calităţii 29
2.4 Descrierea procesului tehnologic 31
2.5 Strategia dezvoltării 32
CAPITOLUL III
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA S.C. HERMAN S.A. PLOIEŞTI. STUDIU DE CAZ 
3.1 Structura organizatorică a Compartimentului Calitate 34
3.2. Prezentarea Sistemului Calităţii 38
3.3. Documentele Sistemului Calităţii 39
3.4. Prezentarea generală a Manualului Calităţii 41
3.5. Proceduri Operaţionale 42
3.5.1. Proceduri Administrative 42
3.5.2. Proceduri de Fabricaţie 44
3.5.3. Proceduri de Control 46
3.5.4 Proceduri de labaorator 49
3.6. Proceduri de Asigurare a Calităţii 49
3.7 Propuneri pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii la S.C. HERMAN S.A. Ploieşti 
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 66
BIBLIOGRAFIE 68
ANEXE 70
ANEXA 1 – Organigrama S.C. Herman S.A. Ploieşti 71
ANEXA 2 – Diagrama de relaţii a S.C. Herman S.A. Ploieşti 72
ANEXA 3 - Declaraţia conducerii privind politica în domeniul calităţii 73


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Bazele teoretice ale managementului calităţii au fost puse începând cu anii '50 pe baza lucrărilor şi cercetărilor elaborate de pionierii mişcării pentru calitate.
Analizând evoluţia principalilor factori ai competitivităţii, rezultă că, în prima jumătate a secolului nostru, departajarea pe piaţă a întreprinderilor se realiză prin preţuri mai scăzute, obţinute pe seama utilizării unei forte de muncă mai ieftine.
Începând cu anii '50, un alt factor de competitivitate devine determinant, şi anume automatizarea producţiei, dar şi capacitatea de adaptare a întreprinderii la cerinţele pieţei şi calitatea produselor/serviciilor oferite.
Rolul automatizării, ca factor de competitivitate a scăzut substanţial, după anii '80, în prezent, calitatea reprezentând principalul criteriu de departajare a întreprinderilor pe piaţă.
Pe baza unei analize la nivel economic mondial la nivelul anilor '90 se evidenţiează unele trăsături definitorii ca: diversitatea şi înnoirea rapidă a ofertei de mărfuri, sub impactul dezvoltării rapide a ştiinţei şi tehnicii, mondializarea pieţelor, facilitată de progresele înregistrate în domeniul telecomunicaţiilor, creşterea exigenţelor clienţilor şi ale societăţilor. În aceste condiţii, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii întreprinderilor.
Elaborarea de standarde europene ISO 9000, a determinat o şi mai mare preocupare în ce priveşte calitatea, astfel calitatea şi-a îmbogăţit semnificaţia şi a căpătat un sens foarte larg, primind o definiţie conform unui standard internaţional.
Multe întreprinderi manifestă un interes deosebit pentru modelele de asigurare a calităţii propuse de standardele internaţionale din familia ISO 9000, aflându-se în diferite faze de implementare a unui asemenea model. Circa 200 de organizaţii au un sistem al calităţii certificat pe baza acestor standarde. Ele consideră că certificarea sistemului calităţii are un impact favorabil asupra performanţelor în afaceri, recunoscând, în acelaşi timp, importanţa îmbunătăţirii continue a acestui sistem şi implementarea principiilor managementului total al calităţii, pentru asigurarea succesului în competiţie.
Acest proces va fi facilitat de progresele înregistrate în definirea cadrului legal şi instituţional privind evaluarea conformităţii şi acreditarea
Organismelor de certificare şi de inspecţie, precum şi a laboratoarelor, în acord cu regulile acreditării europene şi internaţionale.
Importanţa managementului calităţii este dată şi de construirea în anul 1998 a Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii (European Foundation for Quality Management - E.F.Q.M.), prin participarea a 14 mari întreprinderi industriale occidentale. Această fundaţie urmăreşte consolidarea poziţiei industriei europene pe piaţa mondială, pe seama îmbunătăţirii calităţii produselor, serviciilor şi proceselor, prin valorificarea modelului japonez de abordare a calităţii.
În proiectul de faţă am realizat analiza Sistemului de Management al Calităţii al societăţii HERMAN S.A. Ploieşti.
Societatea desfăşoară o activitate eficientă din punct de vedere economic şi complexă din punct de vedere structural.
Societatea produce cabluri (sufe) pentru diverse destinaţii şi sarcini într-un atelier amplasat pe Str. Găgeni din Ploieşti, atelier dotat corespunzător cu dispozitive speciale de detorsionare a cablurilor, stand de proba şi maşini - unelte. Activitatea se desfăşoară în trei hale principale, având o suprafaţa desfăşurată de 241 mp. În aceeaşi incintă îşi desfăşoară activitatea şi un atelier de prelucrări mecanice prin aşchiere dotat corespunzător cu maşini - unelte, completat cu un atelier de confecţii metalice.
Activităţii de producţie i se adaugă şi activtatea de producţie agricolă, care se referă la exploatarea a 400 ha de teren arabil. Din această suprafaţă 100 ha teren arabil constituie proprietatea firmei, iar 300 ha sunt exploatate în regim de arendă.
Activitatea de exploatare agricolă se desfăşoară având ca bază două ferme agricole situate la Bărcăneşti şi la Şirna (în cadrul fermei Şirna se desfăşoară şi activitatea zootehnică).
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII TEORETICE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII
1.1 Conceptul de calitate şi evoluţia acestuia
Fără îndoială că strămoşii noştrii ştiau la fel de bine ca şi noi, cât de importantă este calitatea. Aspecte legate de metrologie, specificaţii de control îşi au originile cu multe secole înainte de Era Creştină, dovezile tehnicii antice uluind şi azi umanitatea.
Secolul XX a provocat schimbări extrem de rapide în producţia de bunuri şi servicii, lărgind aria de cuprindere a noţiunii de calitate. Astfel au apărut concepte cum ar fi: controlul calităţii, îmbunătăţirea continuă a calităţii, prevenirea defectelor, controlul statistic al proceselor, ingineria fiabilităţii, analiza costurilor calităţii, nivel zero de defecte, controlul calităţii totale, certificarea furnizorilor, cercurile calităţii, auditul calităţii, asigurarea calităţii, dezvoltarea funcţiilor calităţii, metodele Taguchi, benchmaring competitiv.
În perioada ce a urmat celei de-a doua conflagraţii mondiale au apărut două forţe importante care au avut un impact profund asupra calităţii:
- Revoluţia japoneză în materie de calitate;
- Conştientizarea, cu preponderenţă, a importanţei calităţii produselor în mintea clientului.
Împreună cu alte tendinţe dinamizante, cele două forţe majore amintite au condus, pentru multe companii, la schimbarea condiţiilor de dezvoltare a unei afaceri în simbioză cu parametrul numit calitate. Dintre cele mai importante astfel de condiţii se pot aminti:
a) Competiţia 
În trecut, calitatea superioară înseamna, de obicei să plăteşti un preţ mai mare. Astăzi clientul poate să beneficieze de calitate şi de preţ scăzut în acelaşi timp. Astfel, nu este suficient să ai doar o bună imagine în legătură cu calitatea. Dacă costurile interne necesare pentru a realiza aceasta imagine (sortare, inspecţie, reprelucrare, rebuturi) sunt mari, firma va pierde din vânzări datorită costurilor ridicate necesare pentru a suplini calitatea slabă a produselor.
b) Schimbarea clientului
Unele firme intră pentru prima oară pe anumite pieţe care presupun exigenţe de nivel superior în domeniul calităţii. Dacă un mic producător local de echipamente doreşte să-şi extindă producţia la nivelul competiţiei pieţei internaţionale, în mod cert un simplu manual de calitate va fi insuficient, trebuind implementat un sistem de calitate în conformitate cu normativele în vigoare pe piaţa respectivă.
c) Schimbarea combinanţiei de caracteristici ale produsului
Un produs are un preţ, cât şi anumite caracteristici tehnico-funcţionale, de gabarit. Există o combinaţie optimă dintre acestea, astfel încât să se obţină o reducere a cheltuielilor interne cu o slabă calitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Sistemului de Management al Calitatii la SC Herman Ploiesti.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!