Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A.

Cuprins licență Cum descarc?

CONSIDERATII GENERALE ASUPRA ANALIZEI FINANCIARE	3
1	PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI	5
1.1	Modul de constituire	5
1.2	Analiza sistemului tehnic si tehnologic	6
1.3	Principalii indicatori economico-financiari la data de 31.12.2000	8
2	ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A PATRIMONIULUI	9
2.1	Analiza ratelor de structura ale pasivului	9
2.1.1	Analiza stucturii financiare pe termene de exigibilitate	9
2.1.1.1	Analiza stabilitatii financiare	9
2.1.1.2	Analiza gradului de finantare curent	10
2.1.1.3	Analiza structurii finantarii	11
2.1.2	Analiza structurii resurselor financiare pe surse de provenienta	12
2.1.2.1	Analiza autonomiei financiare	12
2.1.2.2	Analiza indatorarii	14
2.2	Analiza ratelor de structura ale activului	17
2.2.1	Analiza structurii activelor permanente	17
2.2.2	Analiza structurii activelor curente	20
2.2.2.1	Analiza ratei stocurilor	21
2.2.2.2	Analiza ratei creantelor	22
2.2.2.3	Analiza ratei disponibilitatilor	23
3	ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR	25
3.1.1	Analiza fondului de rulment	25
3.1.1.1	Analiza nivelului si dinamicii fondului de rulment net	25
3.1.1.2	Analiza structurii fondului de rulment	26
3.1.1.3	Analiza gestiunii fondului de rulment	27
3.2	Analiza necesarului de fond de rulment(NFR)	28
3.2.1	Analiza nivelului si dinamicii necesarului de fond de rulment	28
3.2.2	Analiza structurii necesarului de fond de rulment	29
3.3	Analiza trezoreriei nete	30
3.3.1	Analiza nivelului si dinamicii trezoreriei	30
3.3.2	Analiza fluxului monetar net	32
3.4	Analiza ratelor de finantare	32
3.4.1	Rata de finantare stabila	32
3.4.2	Rata de finantare ciclica	33
3.5	Analiza patrimonilui net	33
4	ANALIZA PERFORMANTELOR ECONOMICO FINANCIARE	36
4.1	Analiza marjei comerciale	36
4.1.1	Analiza nivelului marjei comerciale	36
4.2	Analiza cifrei de afaceri	37
4.2.1	Analiza dinamicii cifrei de afaceri	37
4.2.2	Analiza structurii cifrei de afaceri pe tipuri de venituri	38
4.2.3	Analiza factoriala a cifrei de afaceri	38
4.3	Analiza valorii adaugate	40
4.3.1	Analiza nivelului valorii adaugate	41
4.3.1.1	Analiza nivelului valorii adaugate prin metoda substractiva	41
4.3.1.2	Analiza nivelului valorii adaugate prin metoda aditiva	42
4.3.2	Analiza dinamicii valorii adaugate	42
4.3.3	Analiza structurii valorii adaugate	43
4.3.4	Analiza factoriala a valorii adaugate	44
4.4	Excedentul brut din exploatare	47
4.4.1	Analiza nivelului excedentului brut al exploatarii	47
4.4.2	Dinamica excedentului brut al exploatarii	48
4.4.3	Analiza structurii excedentului brut al exploatarii	48
4.5	Analiza rezultatului brut al exploatarii	49
4.5.1	Analiza nivelului rezultatului brut al exploatarii	49
4.5.2	Dinamica rezultatului brut al exploatarii	50
4.6	Analiza rezultatului brut al exercitiului	50
4.6.1	Analiza nivelului rezultatului brut al exercitiului	50
4.6.2	Dinamica rezultatului brut al exercitiului	51
4.6.3	Analiza structurii rezultatului brut al exercitiului	51
4.7	Analiza rezultatului net al exercitiului	52
4.7.1	Analiza nivelului rezultatului net al exercitiului	53
4.7.2	Dinamica rezultatului net al exercitiului	53
4.7.3	Analiza structurii rezultatului net al exercitiului	54
5	ANALIZA  GESTIUNII  RESURSELOR FINANCIARE	56
5.1	Analiza ratelor de gestiune ale activelor	56
5.1.1	Analiza gestiunii activului total	56
5.1.2	Analiza gestiunii activelor  imobilizate	57
5.1.3	Analiza gestiunii activelor circulante	58
5.2	Analiza gestiunii stocurilor	59
5.3	Analiza gestiunii creantelor	60
5.3.1	Analiza gestiunii creantelor curente	60
5.3.2	Analiza gestiunii creditului client	60
5.4	Ananliza gestiunii datoriilor	61
5.4.1	Analiza gestiunii datoriilor curente	61
5.4.2	Analiza gestiunii creditului furnizor	62
6	ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR	63
6.1	Analiza rentabilitatii resurselor consummate	63
6.1.1	Rata rentabilitatii resurselor curente	64
6.1.2	Rata rentabilitatii resurselor curente din exploatare	64
6.2	Analiza  rentabilitatii comerciale	65
6.3	Analiza rentabilitatii economice	67
6.3.1	Rentabilitatea economica bruta	68
6.3.2	Rentabilitatea economica neta	69
6.3.3	Analiza factoriala a rentabilitatii economice	69
6.4	Analiza rentabilitatii  financiare	71
6.4.1	Rata rentabilitatii financiare brute	73
6.4.2	Rata rentabilitatii financiare nete	73
6.4.3	Analiza factoriala a rentabilitatii financiare	73
7	ANALIZA  RISCURILOR	77
7.1	Analiza riscului de exploatare	77
7.2	Analiza riscului de faliment	79
7.3	Analiza bonitatii intreprinderii	81
7.3.1	Analiza lichiditatii intreprinderii	81
7.3.2	Analiza solvabilitatii intreprinderii	84


Extras din licență Cum descarc?

FINANCIARE
Situatia financiara a intreprinderii este reflectarea statica si complexa a intregii activitati de exploatare si comercializare, a modului de administrare si gestionare a resurselor materiale, umane si finaciare.
Analiza, ca sistem stiintific de sine statator, utilizand informatiile furnizate de documentele contabile de sinteza si bazandu-se pe o metodologie proprie, leaga si interpreteaza aceste informatii, in sensul obiectivelor economico-financiare pe care si le propune intreprinderea.
Valentele sistemului contabil romanesc ofera posibilitate efectuarii analizei financiare, care reprezinta activitatea de diagnosticare a starii de performanta financiara a intreprinderii. Se poate considera ca ea constituie un insrument managerial menit sa contribuie la mentinerea si dezvoltarea intreprinderii intr-un mediu concurential tot mai dens, precum si la intelegerea trecutului si prezentului, in scopul fundamentarii obiectivelor strategice viitoare 
Analiza financiara are al baza un set de date si informatii preluate din documentele contabile de sinteza: bilantul, contul de profit si pierderi, si anexa la bilant. Aceasta nu se limiteaza insa numai la folosirea datelor si informatiilor din documentele contabile in starea lor bruta, initiala. Acestea sunt prelucrate si transformate in vederea obtinerii unor informatii in masura sa satisfaca scopul si obiectivele analizei financiare, in acest scop, bilantului contabil i se aduc o serie de corectii, el stand la baza intocmirii bilantului financiar si a bilantului functional. 
La elaborarea acestei lucrari, am folosit pentru analiza, bilantul contabil si pe baza acestuia am determinat bilantul financiar. Plecand de la bilantul partrimonial care a retinut criterilul destinatiei(investitii-exploatare-trezorerie), constructia bilantului financiar impune o noua clasificare, care este posibila indeosebi datorita informatiilor referitoare la scadentele, creantelor si datoriilor. 
Caracteristic bilantului financiar, este faptul ca posturile de activ si pasiv sunt luate in calcul la valoarea lor neta, iar constructia lui se bazeaza pe gradul de exigibilitate al elementelor de pasiv si gradul de lichiditate al elementelor de activ, indiferent de continutul economic al acestora. 
Pentru construirea bilantului financiar se foloseste bilantul contabil (dupa repartizarea profitului) asupra caruia, pe baza detalielilor din anexa la bilant se aplica urmatoarele corectii: 
a).retratarea posturilor bilantiere, care presupune:
-eliminarea elementelor de activ-fictiv, acestea fiind considerate nonvalori, corespunzand unor elemente care in caz de vanzare nu pot da nastere unui flux de numerar, acestea constau din:cheltuieli de constituire ocazionate de infiintare, majorare, reducere de capital, cheltuieli de cercetare-dezvoltare, fond comercial, decontari cu asociatii privind capitalul, cheltuielile inregistrate in avans, diferente de conversie-activ, decontari din operatii 
in curs de clarificare si prime de rambursare a obligatiunilor. Pentru mentinerea egalitatii bilantiere, atunci cand elementele de activ sunt eliminate, este necesar sa reducem cu aceeasi suma si pasivul bilantului, adica sa diminuam capitalul permanent;
-retratarea conturilor de regularizare-pasiv, acestea fiind formate din diferente de conversie-pasiv, veniturile inregistrate in avans cu valoarea acestora majorandu-se rezervele si decontarile din operatiile in curs de clarificare (soldul creditor) cu valoare carora se majoreaza capitalurile proprii;
-retratarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, astfel, daca reprezinta elemente fara obiect real, vor fi incluse la capitaluri proprii, iar in cazul in care au un scop bine precizat si exista o mare probabilitate de utilizare a lor, vor fi asimilate datoriilor;
b). Inregistrarea datoriei fiscale care determina pe de o parte diminuarea capitalurilor proprii, iar pe de alta parte, cresterea datoriilor pe termen scurt;
c). Regruparea elementelor bilantiere prin agregarea anumitor date si diminuarea altora in functie de lichiditate, exigibilitate, astfel incat sa se obtina valori semnificative pe plan financiar, adica: in cazul activului, corectiile urmaresc obtinerea a doua marimi si anume imobilizari mai mari de un an si active circulante mai mici de un an; in cazul pasivului se urmareste obtinerea de capitaluri permanente formate din capitaluri proprii si imprumuturi pe termen mediu si lung si datorii pe termen scurt cu o exigibilitate mai mica de un an. 
Scopul analizei financiare, in sens restrans, este stabilirea diagnosticului financiar al intreprinderii, prin atingerea urmatoarelor obiective:
-aprecierea modului de constituire a astructurii, a surselor si a utilizarilor dr resurse;
-aprecierea principalelor rezultate financiare obtinute;
-evidentierea modalitatilor de realizare a echilibrului financiar;
-evaluarea modului de gestionare a resurselor financiare;
-examinarea randamentului capitalului investit;
-aprecierea riscurilor;
-evaluarea bonitatii financiare a firmei.
1.PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI
1.1Modul de constituire
Societatea comerciala ,,ZAREA"S.A. a fost infiintata prin H.G.nr.1353/1990,prin preluarea integrala a patrimoniului INTREPRINDERII VINURI SI SAMPANIE ZAREA.
La randul ei, "INTREPRINDEREA VINURI SI SAMPANIE ZAREA" a luat fiinta prin actul nationalizarii, la 11 iunie 1948, a fostei "FABRICI DE SAMPANIE MOTT&FILLS" cu sediul in Bucuresti, str. Putul cu apa rece nr. 3. Dupa formare, in noiembrie 1948 s-a comasat cu intreprinderea ,,POPORUL" formata prin nationalizarea intreprinderii ,,RHEIN"situata in Bucuresti, str. Grigore Manolescu si Bd. Bucurestii Noi.
In anul 1951, intreprinderea a preluat si pivnita Gatrofield din str. Campia Turzii nr.32 urmand a fi folosita pentru invechirea bauturilor. In acelasi an a fost preluat si depozitul din str. Popa Tatu nr.64 in scopul depozitarii vinurilor, fabricarea vermutului si distilatului pentru fabricarea coniacului.
In anul 1953 a luat fiinta sectia Bauturi racoritoare, cu sediul in str. Grigore Manolescu, unde pe langa bauturile racoritoare din plante si fructe, incepe productia de vin spumos.
In anul 1961 intreprinderea a preluat in patrimoniu Fortul Chitila care ulterior va fi utilizat pentru productia de sampanie, iar in perioada 1984-1985 intreprinderea a preluat de la MApN si o parte din fortul de aparare al orasului.
In anii 1979-1981, ca urmare a actiunilor de sistematizare a orasului s-a construit si s-a pus in functiune pe platforma industriala Bucurestii Noi, actuala sectie de coniac si vermut si corpul de cladire pentru administrarea intreprinderii (sediul central) din cadrul actualei sectii de sampanie Bucurestii Noi 111.
Ca urmare, in prezent, S.C.Zarea S.A.isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor amplasamente (tabelul nr.1.1):
Tabelul nr. 1.1
Situatia patrimoniala si obiectul de activitate
Denumirea subunitatii 
amplasamentProfil de activatateSituatia patrimoniala
Zarea 2
Str.Grigore Manolescu nr.2-producerea si imbutelierea de vin spumos si alte bauturi;
-spatiu comercial.
Atribuita prin nationalizare
Zarea 3
Bd. Bucurestii Noi nr.174-producere,conditionare si imbuteliere vinuri speciale tip vermut si bitter.Investitie proprie
Zarea 4
Str. Popa Tatu nr.62 -prepararea si conservarea bauturilor alcoolice tari (pivnita de invechire in conservare din 1990);
-spatii comerciale.Atribuita in septembrie 1951
Zarea 5
Str. Campia Turzii nr.32-invechirea si imbutelierea bauturilor alcoolice tari;
-coniacoteca nationala.Atribuita in 1951
Zarea 6
Bd. Bucurestii Noi nr.174-producerea, invechirea si imbutelierea bauturilor spirtoase;Investitie proprie
Zarea 16
Fortul Chitila-invechirea si depozitarea vinului spumant;
-spatii inchiriate pentru depozitare.Fortul atribuit in 1961
Zarea 17
Bd. Bucurestii Noi nr.111-sediul central;
fabricarea, invechirea si depozitarea vinului spumant;
-spatiu comercial.Sediul central- investitie proprie;
Sectia de fabricatie atribuita prin nationalizare
Zarea 18
Rampa CF Chitila-depozitare ambalaje;
-receptie materii prime, ambalaje.Investitie prorie
Zarea 20
Fortul Otopeni-invechire si depozitarea vinului spumant.Fortul atribuit in 1984.
Terenul aferent acestor amplasamente, in suprafafata totala de 431.334m2 este dispersat pe raza Municipiului Bucuresti (Sector 1) si a Sectorului Agricol Ilfov(comunele Chitila si Otopeni) dupa cum urmeaza(tabel nr.1.2): 
Tabelul nr. 1.2
Amplasament Suprafata
totala (m2)Suprafata
construita(m2)Retea
drumuri(m2)Suprafata libera(m2)
Total general
din care: 431.33427.23311.261177.250
Chitila(SAI)360.4082.6656.470163.094
Otopeni(SAI)15.1912.4161.7308.053
Mun. Bucuresti
din care: 55.73122.1523.0616.103
Zarea 22.731.1.764127-
Zarea 311.2994.761768380
Zarea 4 4.8231.81525266
Zarea 5579266-14
Zarea 612.9295.793455246
Zarea 1723.3747.7531.4595.398
1.2Analiza sistemului tehnic si tehnologic
Principalele produse din nomenclatorul de fabricatie al S.C. Zarea S.A.Bucuresti sunt:
- vin spumos;
- vin spumant;
- vermut;
- bitter;
- vinars si alte bauturi spirtase;
- alte bauturi alcoolice;
- vin de regiune;
- macerat de plante.
De remarcat faptul ca ponderea productiei fizice este dominata de vin spumant si vermut. Ca urmare productia societatii are la baza doua tehnologii principale de fabricatie diferite, si anume tehnologia de fabricatie a vinului spumant si tehnologia de fabricatie a vermutului. Fluxurile tehnologice sunt coordonate si structurate pe principii de specializare de produs. In general procesele de fabricatie sunt controlate la toate nivelele, existind o evidenta operativa a stocurilor de materii prime, produse finite, a consumurilor aferente produsului.
1.tehnologia de fabricatie a vinului spumant
Vinul spumant (sampania) este vinul spumos saturat cu dioxid de carbon pe cale naturala. Acesta se obtine prin refermentarea vinurilor de masa albe si roz cu adaos de zahar, in vase inchise ermetic (sticle speciale sau rezervoare de mare capacitate).
Procesul tehnologic pentru otinerea vinului spumant comporta vinificatia si sampanizarea.


Fisiere în arhivă (1):

 • Analiza situatiei financiare la S.C.Zarea S.A..doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bailesteanu Gheorghe -"Diagnostic, risc si eficienta in afaceri" Editura Mirton, Timisoara,1997.
2. Buglea Alexandru -Note de curs.
3. Georgescu Nicolae - "Analiza economico-financiara", Editura Mirton, Timisoara,1999.
4. Mihai Ioan si colab.-"Analiza bilantului contabil", Editura Economica,Bucuresti,1999.
5. Mihai Ioan, Buglea Alexandru, Stefea Petru -"Analiza financiara a intreprinderii. Indrumator metodologic", Editura Marineasa, Timisoara, 1999.
6. Eros-Stark Lorant, Pantea Marius - "Analiza situatiei financiare - Studiu de caz" Editura Marineasa, Timisoara, 1999.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!