Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1 VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE ÎN ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI PATRIMONIALE 6
1.1. Bilanţul contabil – sursă informaţională de bază a analizei situaţiei financiare 6
1.1.1. Construcţia bilanţului contabil 6
1.2. Analiza structurii activelor firmei 7
1.3. Analiza structurii capitalurilor firmei 8
1.4. Analiza echilibrelor financiar – contabile ale bilanţului 10
1.4.1 Analiza fondului de rulment 10
1.4.2. Analiza necesarului de fond de rulment 12
1.4.3. Analiza trezoreriei nete 13
1.5. Analiza solvabilităţii şi lichidităţii 14
1.6. Analiza indicatorilor de activitate (indicatori de gestiune) 16
CAPITOLUL 2. ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE ŞI A RISCURILOR ÎNTREPRINDERII 22
2.1. Conţinutul şi clasificarea fluxurilor financiare 22
2.1.1. Conţinutul şi clasificarea fluxurilor financiare 22
2.1.2. Analiza fluxurilor de trezorerie 24
2.2. Analiza riscurilor întreprinderii 25
2.2.1. Analiza riscului economic 25
2.2.2. Analiza riscului financiar 28
2.2.3. Analiza riscului de faliment 29
CAPITOLUL 3. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI PATRIMONIALE LA S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A BACĂU 36
3.1 Analiza situaţiei financiare cu ajutorul ratelor 36
3.1.1. Analiza ratelor de structură le bilanţului 36
3.1.2. Ratele de structură pentru analiza lichidităţii şi solvabilităţii 38
3.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar – contabil 40
3.2.1. Analiza fondului de rulment 40
3.2.2. Analiza necesarului de fond de rulment 41
3.2.3. Analiza trezoreriei nete 42
3.3. Analiza gestiunii activelor şi capitalurilor (indicatori de activitate) 42
3.3.1. Analiza ratelor de gestiune a activelor 42
3.3.2. Analiza ratelor de gestiune a capitalurilor 44
3.4. Analiza fluxurilor de trezorerie 45
3.5. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor 47
3.5.1. Modelul Altman 47
3.5.2. Modelul Conan Holder 48
3.5.3. Modelul BCR 49
CONCLUZII 50
BIBLIOGRAFIE 52


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe piaţă şi imaginea sa, competivitatea produselor, profitabilitatea şi ritmul de creştere al afacerii.
În contextul globarizării economice mondiale, s-a impus ca sistemul de informare al firmelor care acţionează la acest nivel să se specializeze conform cerinţelor rezultate din Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate astfel încât să se folosească cu abilitate instrumentele oferite de analiza economico – financiară în scopul valorificării informaţiilor contabilităţii în vederea elaborării unor previziuni şi decizii financiare.
Acestui scop îi serveşte analiza financiară ca parte componentă a analizei economico – financiare la o întreprindere.
Abordarea teoretică a problematicii propuse, corelată cu transpunerea practică bazată pe studiul de caz realizat la SC. Agricola Internaţional SA Bacău, reflectă necesitatea fundamentării ştiinţifice a deciziilor strategice, ca premiză a succesului întreprinderii într-un mediu carcaterizat de schimbări frecvente, în condiţiile creşterii concurenţei pe piaţă.
Decizia strategică este privită ca proces conştient, bazat pe cunoaştere şi analiză, prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor stabilite în cadrul demersului strategic al întreprinderii.
Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole după cum urmează:
În capitolul 1 este prezentat modul de valorificare a informaţiilor contabile în analiza situaţiei financiare şi patrimoniale a întreprinderii în care bilanţul contabil constituie sursa informaţională de bază a acestei analize.
Totodată sunt detaliate analizele structurii activelor şi capitalurilor firmei, precum şi echilibrele financiar – contabile ale bilanţului. De asemenea sunt prezentate analizele de lichiditate şi solvabilitate ale întreprinderii şi indicatorii de activitate, respectiv indicatorii de gestiune.
Capitolul 2 - Analiza fluxurilor financiare şi a riscurilor întreprinderii conţine analiza fluxurilor de numerar, având în vedere conţinutul şi clasificarea fluxurilor financiare precum şi analiza riscurilor întreprinderii prin prezentarea analizei riscurilor economice (de exploatare), financiare şi de faliment.
În capitolul 3 se face o analiză a situaţiei financiare şi patrimoniale la SC Agricola Internaţional SA Bacău pe baza bilanţului financiar.
Analiza situaţiei financiare este prezentată cu ajutorul ratelor de structură ale bilanţului iar analiza indicatorilor echilibrului financiar – contabil se face prin analiza fondului de rulment, a necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei nete.
Analiza gestiunii activelor şi capitalurilor (indicatorii de activitate) cuprinde analiza ratelor de gestiune a activelor şi capitalurilor iar analiza riscului de faliment se face prin metoda scorurilor (modelul Altman).
CAPITOLUL 1.
VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR ÎN ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI PATRIMONIALE
1.1. Bilanţul contabil – sursă informaţională de bază a analizei situaţiei financiare
1.1.1. Construcţia bilanţului financiar
Bilanţul este documentul contabil de sinteză componentă de bază a situaţiilor financiare prin care se prezintă ansamblul elementelor de activ, datorii şi capital propriu ale întreprinderii la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau încetării activităţii.
Activul patrimonial cuprinde elementele concrete de avere ale întreprinderii iar datoriile şi capitalul propriu, forma abstractă a patrimoniului. Elementele de activ se ordonează în bilanţ după natură şi lichiditate iar datoriile şi capitalul propriu, după natură şi exigibilitate.
Bilanţul contabil are următoarele funcţii:
- Funcţia de generalizare a informaţiilor contabile:
În bilanţ, datele preluate din conturi se grupează şi se sistematizează după anumite criterii, obţinându-se o centralizare şi o generalizare a informaţiilor atât la nivelul de întreprindere c¬ât şi la nivelul tuturor treptelor organizatorice ale economiei naţionale.
- Funcţia de informare
Bilanţul contabil asigură culegerea, înregistrarea, prelucrarea şi generalizarea informaţiilor contabile care sunt necesare atât factorilor de decizie din întreprindere cât şi altor persoane fizice şi juridice interesate, precum: salariaţi, acţionari, asociaţi, organe fiscale, instituţii bancare, creditori diverşi.
- Funcţia de analiză
Pe baza informaţiilor din bilanţ se determină anumiţi indicatori economico – financiari, prin intermediul cărora se poate stabili un diagnostic al situaţiei financiare şi a rentabilităţii întreprinderii.
Potrivit OMFP nr. 1752/2005, în România se întocmeşte schema verticală de bilanţ care ordonează structurile patrimoniale în active, datorii şi capital propriu pentru a pune în edidenţă situaţia netă sau poziţia fianciară netă, conform relaţiei:
SITUAŢIA NETĂ = ACTIVE – DATORII faţă de terţi.
Schema verticală de bilanţ pune în mod explicit în evidenţă doi indicatori şi anume:
- Fondul de rulment, calculat ca dinferenţă între active circulante şi obligaţii nete;
- Poziţia financiară netă curentă, care se determină în bilanţ ca diferenţa dintre total active şo oblgaţii curente.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Situatiei Financiare si Patrimoniale la SC Agricola International SA Bacau.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!