Analiza Situatiilor Financiare in Romania

Cuprins licenta Cum descarc?

1. Societatile comerciale (agenti economici) din Romania 
1.1. Principalele categorii de agenti economici care se organizeaza si functioneaza in Romania
1.2. Categorii de agenti economici care aplica OMFP nr. 94/2001 si OMFP 306/2002
2. Lucrari premergatoare elaborarii bilantului contabil 
2.1. Verificarea inregistrarii in conturi a operatiilor economico - financiare si intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere
2.2. Inventarierea generala a patrimoniului
2.3. Contabilitatea operatiunilor de regularizare
2.4.Contabilitatea operatiunilor privind repartizarea profitului 
3. Situatii financiare anuale 
3.1. Abordari contemporane privind bilantul contabil Pag. 18
3.2. Abordarea patrimoniala a bilantului contabil Pag. 19
3.3. Abordara functionala a bilantului contabil Pag. 20
3.4. Situatii financiare anuale in practica Romaneasca Pag. 20
3.4.1. Situatii financiare intocmite de intreprinderile mari - OMFP nr. 94/2001 Pag. 21
3.4.1.1. Bilantul Pag. 22
3.4.1.2. Contul de profit si pierdere Pag. 26
3.4.1.3. Situatia modificari capitalurilor proprii Pag. 28
3.4.1.4. Situata fluxurilor de trezorerie Pag. 28
3.4.1.5 Note explicative la situatiile financiare Pag. 30
3.4.2. Situatii financiare intocmite de intreprinderile mici si mijlocii - OMFP nr. 306/2002 Pag. 35
3.4.2.1. Bilantul Pag.35
3.4.2.2. Contul de profit si pierdere Pag. 39
3.4.2.3. Politici contabile si note explicative Pag. 42
3.4.3. Situatii financiare conform Standardelor Internationale de Contabilitate Pag. 43
3.4.3.1. Bilantul Pag. 47
3.4.3.2. Contul de profit si pierdere Pag. 51
3.4.3.3. Modificari capitalurilor proprii Pag. 53
3.4.3.4. Situata fluxurilor de trezorerie Pag. 54
3.4.3.5 Note explicative la situatiile financiare Pag. 55
4. Studiu de caz - Situatii financare anuale ale SC UNIVERS SA 
4.1. Scurt istoric al societatii Pag. 58
4.2. Lucrari premergatoare bilantului contabil Pag. 59
4.3. Bilantul contabil Pag. 61
4.4. Raport de gestiune Pag. 64
4.5 Note explicative la bilantul contabil Pag. 65
Anexa nr. 1 Balanta de verificare la 31.12.2003 Pag. 72
Anexa nr. 2 Balanta de verificare inainte de inventariere 31.12.2004 Pag. 77
Anexa nr. 3 Balanta de verificare la 31.12.2004 Pag. 82
Bilant la 31.12.2004 Pag. 87
BIBLIOGRAFIE Pag. 94


Extras din licenta Cum descarc?

CAPITOL 1.
SOCIETATILE C0MERCIALE (AGENTI ECONOMICI) DIN ROMANIA
1.1. PRINCIPALELE CATEGORII DE AGENTI ECONOMICI CARE SE ORGANIZEAZA SI FUNCTIONEAZA IN ROMANIA
Scopul principal al desfasurarii activitatilor economico-sociale este obtinerea unui profit care sa asigure retribuirea tuturor factorilor participanti la procesul de creare a valorii adaugate, in functie de gradul de participare si contributia fiecaruia, precum si constituirea unor fonduri pe seama carora sa se poata realiza dezvoltarea si desfasurarea activitatilor viitoare.
Desfasurarea acestor activitati are loc in cadrul unor unitati patrimoniale, bine reglementate din punct de vedere juridic, si care presupun efectuarea unui volum de cheltuieli si realizarea de venituri din activitatile desfasurate. 
In Romania, principalele categorii de agenti economici care desfasoara activitatile economice si sociale sunt:
-regiile autonome;
-companiile nationale;
-societatile comerciale;
-institutiile publice;
-organizatiile cu scop nelucrativ;
-asociatiile familiare;
-persoanele fizice independente. 
Dintre acestea, cele mai importante sunt societatile comerciale care reprezinta veriga de baza, segmentul in care scopul principal al activitatii financiare il constituie investirea capitalurilor, productia, comercializarea bunurilor si serviciilor create.
Regimul juridic al acestora este reglementat prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, care a fost republicata in M.O. nr. 1066 din 17.02.2004 si prin alte reglementari speciale privitoare la societatile comerciale. 
Din punct de vedere juridic, formele de constituire a societatilor comerciale sunt limitativ prevazute de lege, prin norme imperative, asociatii prin acordul lor aleg si opteaza pentru una din formele de societate prevazute de lege.
Clasificarea societatilor si distinctiile dintre ele au drept prim criteriu intinderea raspunderii asociatilor fata de terti pentru obligatiile societatii, dupa acest criteriu putandu-se intalni urmatoarele tipuri de societati:
- La societatile cu raspundere limitata, obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar asociatii raspund numai in limita aportului lor;
- La societatile in nume colectiv, obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, raspunderea asociatilor fiind nelimitata si solidara;
- La societatile in comandita simpla, obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara numai a asociatilor comanditati, ceilalti asociati raspund numai pana la concurenta aportului lor;
- La societatile pe actiuni, capitalul social este impartit in parti egale denumite actiuni iar obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspund numai in limita aportului lor;
- Societatile in comandita pe actiuni au capitalul social impartit in actiuni iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati, ceilalti asociati raspund numai in limita aportului lor.
Productia de bunuri presupune mai intai crearea capitalurilor proprii, apoi investirea acestora in masini, echipamente, tehnologii care, alaturi de resursele umane, sa produca bunuri materiale ce vor fi valorificate si, in final, societatea comerciala sa retribuie acesti factori participanti la procesul de productie. Din vanzarea produselor, societatile comerciale realizeaza profit care va fi folosit fie pentru dezvoltare, fie pentru retribuirea actionarilor sau altor aducatori de capital. 
1.2. CATEGORII DE AGENTI ECONOMICI CARE APLICA OMFP NR. 94/2001 SI OMFP NR. 306/2002
In perioada 1994-2001 toate intreprinderile romanesti au intocmit situatii financiare in concordanta cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si cu Regulamentul de aplicare al acesteia. Dorinta de aliniere la standardele contabile internationale si continuarea procesului de reforma au determinat elaborarea unor modele noi de situatii financiare.
Trecerea de la vechile situatii la noile situatii se va derula in perioada 2000-2006, intreprinderile romanesti fiind obligate sa intocmeasca situatii financiare tinand cont de trei criterii: cifra de afaceri, total active si numarul mediu de salariati.
Persoanele juridice au fost clasificate in urmatoarele categorii:
a) persoane juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Contabilitatilor Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin OMFP nr. 94/2001
b) persoane juridice care intocmesc situatii financiare anuale simplificate si care, incepand cu 1 ianuarie 2003, vor aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 306/2002
c) persoane juridice incadrate prin reglementari speciale in categoria microintreprinderilor, care incepand cu 1 ianuarie 2003 vor aplica prevederile OMFP nr. 306/2002 (art. 7).
Agentii economici care aplica OMFP nr. 94/2001 sunt: societati comerciale cotate la Bursa de Valori Bucuresti, unele regii autonome, companii si societati nationale, alte intreprinderi de interes national, unele categorii specifice de societati ce opereaza pe piata de capital. Restul societatilor (SCA, SA, SRL, SCS SNC) aplica O.M.F.P. nr. 306/2002.
Persoanele juridice care aplica OMFP nr. 94/2001 pentru aprobara Reglementarilor contabile amortizate cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, pentru perioada 2001-2004 trebuiau sa indeplineasca anumite conditii conform Ordinului nr.1827 din 2003 privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii. (tab. 1).
Tab. 1
Sfarsitul exercitiului financiar Cifra de afaceri a anului anterior
(Euro) Total active pentru anul anterior
(Euro) Numarul mediu de salariati al anului anterior
31.12.2001 Peste 9.000.000 Peste 4.500.000 250
31.12.2002 Peste 8.000.000 Peste 4.000.000 200
31.12.2003 Peste 7.300.000 Peste 3.650.000 150
31.12.2004 Peste 7.300.000 Peste 3.650.000 50""
Persoanele juridice care aplica OMFP nr. 306/2002 pentru perioada de pana la sfarsitul anului 2004 trebuia sa indeplineasca cel putin doua dintre criteriile de mai jos: 
- Cifra de afaceri - pana la 7.300.000 euro
- Total active - pana la 3.650.000 euro
- Numar mediu de salariati - pana la 50".
Incepand cu 01.01.2005, persoanele care indeplinesc criteriile de marime din OMFP nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica reglementarile Ordinului nr. 1775/29.11.2004 astfel: 
a) ,,societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si societatile /companiile nationale retrateaza situatiile financiare ale anului 2004, urmand sa aplice efectiv reglementarile contabile mentionate in acest articol de la data de 1 ianuarie 2005;
b) celelalte persoane juridice care indeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2 alin (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele prevazute la lit. a), pot opta pentru aplicarea reglementarilor contabile prevazute de acest articol sau pentru aplicarea in continuare a Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificarile ulterioare".


Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Situatiilor Financiare in Romania.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Dumitru Porojan, Cristian Bisa - "Planul de afaceri" - Editura Irecson, Bucuresti, 2002
2. Ministerul Finantelor Publice- ,,Reglementari contabile pentru agenti economici" - Editura Economica, Bucuresti, 2002
3. Niculae Feleaga - ,, Imblanzirea junglei contabilitatii"- Editura Economica, Bucuresti, 1996 
4. Nicolae Georgescu - ,,Analiza bilantului contabil"- Editura Economica, Bucuresti, 1999
5. P. Brezeanu, A. Bostinaru, B. Prajisteanu - ,,Diagnostic financiar. Instrument de analiza financiara" - Editura Economica, Bucuresti, 2003
6. Vasile Prut, Aristita Rotila, alti - ,,Manualul expertului contabil si al contabilului autorizat", Editia a-IV-a actualizata, Editura Agora, 2002
7. ,, Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate - Prezentarea Situatiilor Financiare" - Editura CECCAR, Bucuresti, 2004
8. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata in MO nr. 48/14.01.2005
9. Ordinul nr. 1827/22.12.2003 privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii
10. Ordinul nr. 1775/29.11.2004 privind reglementari in domeniul contabilitatii


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!