Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

Cuprins licență

INTRODUCERE 6
PARTEA I.: CERCETARE TEORETICA A STATUTULUI FUNCTIONARULUI PUBLIC IN ROMANIA 8
I. FUNCTIA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 8
I.1.Consideratii generale privind functia si functionarul public 8
I.2. Functia publica. Definitie. 8
I.3. Functia publica. Clasificare. Perceptii doctrinare. 9
I.4. Functionarul public. Definitie. 13
I.5. Functionarul public. Clasificare. 13
II. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI 15
II.1. Atributiile functionarilor publici nationali 15
III. PUTEREA DISCRETIONARA A FUNCTIONARILOR PUBLICI 19
III.1. Notiunea de putere discretionara a autoritatilor publice 19
III.2. Puterea executiva 20
III.3. Puterea discretionara si excesul de putere in activitatea Guvernului 26
III.4. Puterea discretionara in Administratia publica locala 27
IV. MODALITATI DE SCADERE A PUTERII DISCRETIONARE. RASPUNDEREA FUNCTIONARILOR PUBLICI 32
IV.1. Prezentare generala 33
IV.2. Raspunderea administrativa 33
IV.3. Raspunderea civila 33
IV.4. Raspunderea contraventionala 34
IV.5. Raspunderea penala 34
IV.6. Raspunderea patrimoniala/materiala 34
IV.7. Raspunderea disciplinara 34
IV.8. Sanctiunile administrativ-disciplinare 35
IV.9. Comisiile de disciplina 36
Scurte concluzii 36
Partea a II-a: CERCETARE APLICATIVA A STATUTULUI FUNCTIONARULUI PUBLIC 38
ANALIZA RAPOARTELOR ANFP 2015-2016 ASUPRA ACTIVITATII DE MONITORIZARE A RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARII PUBLICI 38
V.1. Activitatea Agentiei Nationale a Functionarului Public in anul 2015 38
V.2. Activitatea Agentiei Nationale a Functionarului Public in anul 2016 45
V.3. Relevanta raportarii a anilor 2015 si 2016 52
Scurte concluzii 55
CONCLUZII FINALE 56
Bibliografie 58


Extras din licență

INTRODUCERE
Am ales sa abordez tema ,,Statutul functionarului public din Romania" deoarece am vrut sa demonstrez ca functionarul public reprezinta una dintre cele mai importante institutii ale administratiei publice. Acest Statut al functionarilor publici cuprinde in esenta drepturile si indatoririle functionarului public, atat fata de institutia pe care o reprezinta, cat si fata de interesele publice ale cetatenilor romani.
Scopul principal al acestei lucrari este misiunea functionarilor publici din institutiile publice centrale si locale, de a asigura un serviciu public, profesionist si impartial in interesul cetatenilor, in conformitate cu dispozitiile legale.
Statutul juridic al functionarului public este abordat in lucrare dintr-o tripla perspectiva: legislativa, doctrinara si jurisprudentiala.
Continutul lucrarii prezina aspecte legate de functia publica, functionarii publici, puterea discretionara, din punct de vedere constitutional si al Legii nr. 188/1999 a Statutului functionalilor publici, actualizata si republicata in 2017.
De asemenea am anexat o sectiune aplicativa a activitatii de monitorizare a respectarii legislatiei privind functia publica si functionarii publici a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici care includ rapoarte ale anului 2015 si 2016 de pe site-ul oficial.
Astfel, prima parte abordeaza aspecte teoretice despre functia publica si functionarii publici, precum: definitii din legislatura, dar si elaborate de mai multi specialisti, clasificarea functiei publice, definitii ale functionarului public, categorii de functionari publici.
In partea a doua am prezentat tipurile de atributii si responsabilitati ale functionarilor publici nationali, pe baza Legii Statutului functionarului public, dar si pe baza Codului de conduita al functionarilor publici.
Partea a treia include analiza sferei de intindere a acestei puteri, respectiv, in domeniul executiv, am prezentat raportul Presedintelui cu Parlamentul. Intr-o subsectiune am vorbit despre raportarea Presedintelui la Guvern. Cea de-a doua putere din sfera executivului a cuprins activitatea Guvernului. Intr-o alta subsectiune intitulata ,,Administratia publica locala si puterea discretionara" am amintit despre excesul de putere al autoritatilor locale deliberative, al organelor de executie, unde am precizat activitatea primarului si al secretarului localitatii. O ultima subsectiune este dedicata excesului de putere al prefectului potrivit controlului legislativ.
In cea de a patra parte teoretica intitulata ,,Modalitati de scadere a puterii discretionare. Raspunderea functionarilor publici.", am dezvoltat analize privind raspunderea administrativa, civila, contraventionala, penala, patrimoniala si in special, raspunderea disciplinara. Un alt aspect important al acestei parti l-am prezentat in subsectiune dedicata sanctiunilor disciplinare . 
In finalul lucrarii am prezentat partea aplicativa a bazelor teoretice descrise anterior. Astfel, am introdus sectiunea, intitulata ,,Rapoartele ANFP 2015-2016 asupra activitatii de monitorizare a respectarii prevederilor legale privind functia publica si functionarii publici". Acest ultim element al lucrarii de absolvire include date statistice elaborate de ANFP cu privire la urmatoarele situatii: situatia petitiilor dupa modul de solutionare; numarul petitiilor solutionate; valori nominale ale repartitiei teritoriale a petentior; numarul de adresanti de petitii pe categorii; domeniile in care ANFP a fost solicitata; indicatori de evolutie a activitatii disciplinare; relevanta raportarii.
Prin prezenta lucrare am pus accentul pe actele si faptele ilegale intreprinse de functionarul public si pe masurile de prevenire si sanctionare a incalcarii dispozitiilor legale.
PARTEA I.: CERCETARE TEORETICA A STATUTULUI FUNCTIONARULUI PUBLIC IN ROMANIA
I. FUNCTIA SI FUNCTIONARUL PUBLIC
I.1.Consideratii generale privind functia si functionarul public
Functia si functionarul public sunt institutii juridice ale dreptului public, in mod general, iar in special, ale dreptului administrativ. Conform Soniei Geagiu, acestea s-au aflat in continua disputa intre doctrina, jurisprudenta si reglementarile legale. Istoria dovedeste ca decadenta administratiei in Antichitate a aparut cand imparatii au inceput sa incalce regulile pentru numirea si inaintarea functionarilor. Se manifesta astfel traficul cu slujbele, nepotismul si favoritismul, boli ale timpurilor din totdeauna. 
I.2. Functia publica. Definitie.
Alexandru Negoita defineste functia publica ca fiind un: ,,ansamblu de atributii stabilite prin legi sau prin actele juridice emise pe baza si in executarea legii, atributii pe care le indeplineste o persoana fizica incadrata in munca intr-un organ al administratiei de stat si care are abilitatea legala de a indeplini anumite atributiuni". 
Rodica Narcisa Petrescu se opreste la definitia conform careia functia publica constituie ,,complexul drepturilor si obligatiilor de interes general stabilite potrivit legii in scopul realizarii competentei unei autoritati publice, institutii publice sau regii autonome, de catre persoane legal investite". 
Romulus Ionescu propune urmatoarea definitie pentru termenul de functie de stat: ,, acel complex de drepturi si obligatii cu care este investita o persoana fizica ce face parte dintr-un organ al statului, care are caracter de continuitate si care se exercita pentru realizarea puterii de stat, pentru indeplinirea sarcinilor acelui organ al statului". 
Valentin I. Prisacaru opineaza faptul ca functia publica reprezinta o ,,totalitate de atributii, competente de specialitate si responsabilitati cu care sunt dotate la infiintare serviciile publice. 
Un element definitoriu functiei publice este reprezentat de desfiintarea acesteia de catre organul care a infiintat-o, prin intermediul actelor administrative de autoritate de acelasi fel ca acela prin care a infiintat-o. 
In urma tuturor acestor componente evidentiate anterior, putem constata nasterea unei definitii a notiunii de functie publica si anume, este un grup de atributii, competente si responsabilitati, hotarate conform legii, din cadrul unui serviciu public, organizat urmand ca obiectiv principal satisfacerea, in mod permanent si ritmic a intereselor generale ale societatii, satisfactie executata de catre functionarii publici angajati in functiile respective. 
Paul Negulescu constata ca functia publica reprezinta ,,o grupare de atributiuni, de sarcini si competente, in scop de a da satisfactiune unor anumite interese generale; pentru ca orice putere sociala se legitimeaza numai cu scopul sau de interes public".


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza statutului functionarului public in Romania in baza rapoartelor de activitate ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 2015-2016.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

A. Carti, tratate, cursuri, monografii
1. Apostol Tofan, Dana; Puterea discretionara si excesul de putere al autoritatilor publice, Editura All Beck, Bucuresti, 1999;
2. Balan, Emil; Iftene, Cristi; Varia, Gabriela; Troanta, Dragos; Vacarelu, Marius; Administratia publica intre misiuni si constrangeri bugetare: dimensiuni juridice si manageriale, Editura Wolters Kluwer Romania, Bucuresti, 2014;
3. Balan, Emil; Iftene, Cristi; Functia publica. Statut, Integritate, Administrare,Ed. Wolters Kluwer, 2017
4. Balan, Emil; Iftene, Cristi; Reforma statului. Institutii, Proceduri, Resurse ale Administratiei publice, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2016
5. Clipa, Cristian; Drept administrativ, Teoria functiei publice, (1) Raportul juridic de serviciu-notiune, natura, parti, obiect si continut, Editura Hamangiu, 2011;
6. Draganu, Tudor; Actele de drept administrativ, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1958;
7. Geagiu Sonia; Iftene,Cristi; Functia si functionarul public, Editura Dobrogea, Constanta, 2005;
8. Hotca, Mihai Adrian; Regimul juridic al contraventiilor. Comentarii si explicatii, ed. 5, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2012;
9. Ionescu, Romulus; Drept administrativ, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970;
10. Iorgovan, Antonie; Tratat de drept administrativ, vol. II,ed. 4, Ed. All. Beck, Bucuresti, 2005;
11. Iorgovan, Antonie Tratat de drept administrativ, Editia a III-a, restructurata, revazuta si adaugita, Vol. I, Editura All Beck - Bucuresti, 2001;
12. Iorgovan, Antonie; Tratat de drept administrativ, vol II, ed. a II-a revazuta si adaugita, Edit. Nemira, Bucuresti, 1996;
13. Iorgovan, Antonie; Tratat de drept administrativ, vol. I, Editura Nemira, Bucuresti, 1996;
14. Negulescu, Paul; Tratat de drept administrativ, editia a III-a, Bucuresti, 1934;
15. Petrescu, Rodica Narcisa; Drept administrativ, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009;
16. Preda, Mircea; Drept administrativ. Partea generala, ed. a IV-a, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2006;
17. Prisacaru, I.Valentin; Functionarii publici, Editura All Beck, 2005;
18. Prisacaru,Valentin; Contenciosul administrativ roman, ed. a II-a revazuta si adaugita de autor, Edit. All Beck, Bucuresti, 1998;
19. Petrescu, Rodica Narcisa; Drept administrativ, Editie revazuta si adaugita, Editura Cordial Lex, Bucuresti, 2001;
20. Trailescu, Anton; Raspunderea patrimoniala pentru actele administrative de autoritate nelegale, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2013;
21. Vasilescu, Florin; Constitutia Romaniei-comentata si adnotata, Regia Autonoma ,,Monitorul Oficial", Bucuresti, 1992;
22. Vedinas, Verginia; Statutul functionarilor publici (Legea nr. 188/1999), Comentarii, legislatie, doctrina si jurisprudenta, Editia a II-a, revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016;
23. Vedinas, Verginia; Drept administrativ, Editia a-VII-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;
24. Vedinas, Verginia; Statutul functionarului public, Editura Nemira, Bucuresti, 1998;
B. Studii, Articole 
1. Apostol Tofan, Dana; Raspunderea administrativa in Revista de drept romanesc, nr. 3-4, 1997;
2. Basarab Sinc, Al.; Cu privire la statutul viceprimarului, in Revista Dreptul, nr. 7, 1993;
3. Balan, Emil; Institutia prefectului in sistemul administratiei publice din Romania, in Revista Dreptul nr. 8, 1997;
4. Popa, Eugen; Notiunea de gestionare a intereselor colectivitatilor pe care le reprezinta autoritatile locale, in Revista de Drept public, 1995;
5. Popa, Eugen; Controlul de legalitate exercitat de prefect, Dreptul nr. 4, 1992;
6. Tarangul, Erast Diti; Puterea discretionara a administratiei, in Revista de drept public, nr. IX, 1936;
C. Legislatie
1. Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991;
2. Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificari si completari, prin Ordonanta de urgenta nr. 190/2005 si Legea nr. 262/2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07/12/2004;
3. Legea nr. 188/1999, actualizata pana la data de 12 august 2016, republicata, privind Statutul functionarilor publici;
4. O.U.G. nr. 59/2000 cu modificari si completari, prin Legea nr. 427/2001, publicata in M. Of. nr. 406 din 23 iulie 2001.
D. Pagini web
1. http://www.academia.edu;
2. http://www.anfp.gov.ro; Raport de activitate al Agentiei Nationale a functionarilor publici pe anul 2015, Bucuresti, 2016;
3. http://www.anfp.gov.ro; Raport de activitate al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pe anul 2016, Bucuresti, 2017;
4. http://www.anfp.gov.ro; Raportul privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare, Semestrul II, 2015, Bucuresti, aprilie 2016;
5. http://www.anfp.gov.ro; Raportul privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare, Semestrul II, 2016, Bucuresti, aprilie 2017;
6. https://www.scribd.com; Aspecte procedurale in contenciosul administrativ;
7. https://www.scribd.com; Raspunderea disciplinara a functionarului public.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!