Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

Cuprins licență

Introducere 2
Capitolul 1 3
Delimitari conceptuale privind structura financiara si costul alternativelor de finantare 3
1. 1 Structura financiara a intreprinderii 3
1.1.1 Criterii de optimizare a structurii financiare 4
1.1.2 Factorii care influenteaza configurarea structurii financiare 5
1. 2 Costul capitalului 7
1.2.1 Conceptul de cost al capitalului 7
1.2.2 Costul capitalului propriu 8
1.2.3 Costul capitalului imprumutat 10
Capitolul 2 13
Elemente de contabilitate a capitalului propriu si datoriilor 13
2.1. Contabilitatea capitalului 13
2.2. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate 18
Capitolul 3 26
Studiul structurii financiare la SC RADICAL UNU SRL 26
3.1. Caracterizarea economico - financiara a SC RADICAL UNU S.R.L 26
3.2. Analiza structurii capitalului total 29
3.3. Analiza destinatiei resurselor 32
3.4. Analiza lichiditatii si solvabilitatii 35
3.5. Analiza influentei structurii financiare asupra ratei rentabilitatii financiare 40
Concluzii 42
Bibliografie 45


Extras din licență

In lucrarea Analiza structurii financiare a intreprinderii si a costului capitalului am incercat sa surprind principalele notiuni teoretice referitoare la structura financiara a intreprinderii precum si a costului capitalului dar si situatiile din practica in cadrul carora acestea intervin la nivelul unei intreprinderi.
Capitolul I prezinta notiunile teoretice privind analiza structurii financiare a intreprinderii precum si a costului capitalului.
Cu privire la structura financiara a intreprinderii, aceasta reflecta ansamblul resurselor de finantare sau compozitia capitalului la care un manager recurge pentru acoperirea necesarului de finantat.
In primul rand, in cadrul acestui capitol, cu privire la structura financiara a intreprinderii, am incercat sa surprind elemente privind criteriile de optimizare a structurii financiare care se rezuma la minimizarea capitalurilor care compun structura financiara. De esemenea, am surprins elemente privind factorii care influenteaza configurarea structurii financiare dintre care cei mai importanti sunt: obiectivele de crestere economica si de rentabilitatea scontata de intreprindere; structura activelor; conditiile pietei financiare; disciplinarea comportamentului managerial.
In cel de-al doilea rand, am surprins elemente privind costul capitalului, care reprezinta rata de rentabilitate solicitata de piata pentru atragerea surselor de finantare pentru o anumita perioada.
Cu privire la costul capitalului, elementele care compun acest cost sunt: costul capitalului propriu precum si costul capitalului imprumutat. Costul capitalului propriu este reprezentat de rata de rentabilitate ceruta de actionarii intreprinderii iar costul capitalului imprumutat este reprezentat de imprumutul realizat de intreprindere.
Capitolul al II- lea,prezinta elemente de contabilitate a capitalului propriu si datoriilor. Activitatea de finantare este reprezentata de ansamblul operatiilor desfasurate de entitate pentru procurarea resurselor necesare realizarii in conditii normale ale obiectului de activitate.
Asupra contabilitatii capitalului, au loc operatii cu privire la reducere, care se poate realiza prin scaderea numarului de actiuni sau parti sociale, rambursarea aporturilor precum si rascumpararea sau anularea actiunilor proprii dar si cu privire la majorarea acestuia, prin aport in numerar, fuziunea cu alte societati, conversia unor datorii in titluri de capital si prin incorporarea la capitalul social a altor elemente de capital propriu. In ceea ce priveste contabilitatea imprumuturilor si datoriilor assimilate, orice entitate care doreste atragerea de resurse suplimentare pentru dezvoltarea activitatii sale, are posibilitatea utilizarii unor resurse variate grupate sub denumirea de de imprumuturi si datorii asimilate. Acestea sunt incluse in categoria conturilor de capital datorita faptului ca sunt utilizate pe termen mediu sau lung.
Cel de-al III- lea capitol cuprinde studiul structurii financiare la societatea Radical Unu SRL. In cadrul acestui capitol sunt reflecate descrierea societatii, obiectul de activitate precum si caracterizarea economico- financiara a acestuia prin prisma principalilor indicatori financiari. Prin studiul realizat la societate, am tratat principalii indicatori cu privire la structura capitalului total, destinatia resurselor, analiza lichiditatii si a solvabilitatii dar si analiza influentei structurii financiare asupra ratei rentabilitatii financiare.
3
Capitolul 1
Delimitari conceptuale privind structura financiara si costul alternativelor de finantare
1. 1 Structura financiara a intreprinderii
"Structura financiara a intreprinderii reflecta ansamblul resurselor de finantare sau compozitia capitalului la care managerul financiar recurge pentru a acoperi necesarul de finantat."1 Potrivit OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, posturile de pasiv sunt grupate in bilantul contabil dupa natura si exigibilitate in: Datorii si Capitaluri proprii."
Datorii: sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, inclusiv
Venituri inregistrate in avans din care:
Venituri aferente activelor primite prin transfer de la clienti intr-o perioada de pana la un an
Sume de reluat intr-o peroada de pana la un an.
Imprumuturi
Pasiv total
Datorii- sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
Capitaluri permanente
Provizioane
Venituri in avans, din care: Subventii pentru investitii si sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
Venituri aferente activelor primite prin transfer de la clienti intr-o perioada mai mare de un an
Capital financiar investit (Capital social + surplus degajat de intreprindere)
Capitaluri proprii - Total
Capital(+)
Prime de capital(+)
Rezerve din reevaluare(+)
Rezerve(+)
Profitul sau pierderea reportata(+-)
Profitul sau pierderea exercitiului financiar(+-)
Sursa: Mironiuc, M., Fundamentele stiintifice ale gestiunii financiar- contabile a intreprinderii
Fig.nr.1. Structura financiar-contabila a intreprinderii
Compozitia pasivului ofera o descriere a resurselor colectate si destinate sa finanteze activul net, care in bilantul contabil este grupat dupa natura, in: active fizice, financiare si monetare, dar si dupa durata ciclului financiar la care participa, in: active imobilizate si active circulante. Capitalul economic se constituie din totalitatea bunurilor eterogene sau factorilor economici detinuti de intreprindere, la un moment dat, care dau continut activului bilantier. Structura capitalului economic este specifica activitatii fiecarei intreprinderi, este influentata de mediul in care isi desfasoara activitatea intreprinderea si de particularitatile relatiilor comerciale cu alti parteneri de afaceri. De selectionarea structurii capitalului economic vor depinde performantele economico- financiare ale intreprinderii si reteaua de fluxuri financiare care o vor traversa. "Crearea capitalului economic presupune colectarea si detinerea de resurse financiare care nu sunt gratuite, ci implica un cost. Capitalul social indica contributia asociatilor la constituirea capitalului economic, prin aportul in numerar si/sau in natura.
1 Mironiuc, M., Fundamentele stiintifice ale gestiunii financiar-contabile, Editura.Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2014, p.40
4
Astfel, structura capitalului social, defineste mai intai partea fiecarui asociat la o eventuala impartire a capitalului intreprinderii si la exercitarea puterii, dar si baza de distribuire a profitului net sub forma de dividende."2
1.1.1 Criterii de optimizare a structurii financiare
Optimizarea structurii financiare a intreprinderii se rezuma, de fapt, la minimizarea costului capitalurilor care compun structura financiara.
Criteriul rentabilitate - risc
Costurile reprezinta elemente fundamentale in cazul finantarii din surse proprii cat si in cazul surselor imprumutate. Finantarea din surse proprii se diferentiaza de finantarea din surse imprumutate prin faptul ca, fondurile proprii sunt remunerate la inchiderea exercitiului prin raportarea profitului, in timp ce fondurile imprumutate, prin dobanda, sunt remunerate indiferent de rezultatul exercitiului.
Structura financiara este comparata cu ajutorul indicatorului "efectul de indatorare", ce exprima rezultatul finaciar pe care il scoate intreprinderea ca rezultat al folosirii creditului in calitate de capital. Efectul gradului de indatorare, se obtine prin compararea rentabilitatii economice cu costul capitalului imprumutat sau rata dobanzii.
Rata rentabilitatii economice exprima eficienta utilizarii activelor totale ale unei societati comerciale, iar o crestere a acestui indicator se reflecta in mod direct in marimea si dinamica ratei rentabilitatii financiare.


Fisiere în arhivă (1):

 • Analiza structurii financiare a intreprinderii si a costului capitalului.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

Anghel, I., Evaluarea intreprinderii, Editura Economica, Bucuresti, 2010
2. Bostinaru, A., Diagnostic financiar, Instrumente de analiza financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2003
3. Bucataru, D., Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura Junimea, Iasi, 2006
4. Dicu, R., Dimensiuni contabile si financiare ale capitalului, Editura Tehnopress, Iasi, 2015
5. Dumitrean, E., Contabilitate financiara, Editura SedcomLibris, Iasi, 2008
6. Ghic, G., Analiza economico- financiara, Editura Universitara, Bucuresti, 2008
7. Horomnea, E., Introducere in contabilitate, Concepte si aplicatii, Editura TipoMoldova, Iasi, 2013
8. Miriniuc, M., Fundamentele stiintifice ale gestiunii financiar contabile a intreprinderii, Editura Universitatii" Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2009
9. Mironiuc, M., Fundamentele stiintifice ale gestiunii financiar- contabile a intreprinderii, Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza" Iasi, 2012
10. Niculescu, M., Diagnostic financiar, Volumul II, Editura Economica, Bucuresti, 2003
11. Paraschivescu, A., Analiza financiara in mecanismul de formare a surselor de finantare a intreprinderii, Editura Tehnopress, Iasi, 2009
12. Paraschivescu, M.D., Contabilitate financiara aprofundata, Editura Tehnopress Iasi, 2012
13. Pavaloaia, W., Diagnosticul si evaluarea intreprinderii, Editura Tehnopress, Iasi, 2006
14. Petcu, M., Analiza economico- financiara a intreprinderii, Editia a II-a Editura Economica, Bucuresti, 2009
15. Petrescu, S., Analiza si Diagnosticul financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucuresti, 2006
16. Petrescu, S., Analiza si diagnostic financiar- contabil, Editia a III-a, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010
17. Petrescu, S., Evaluarea economica si financiara a intreprinderii, Editura Tehnopress, Iasi, 2012
18. Ristea, M., Contabilitate financiara, Editura Universitara, Bucuresti 2005
19. Robu, V., Analiza economica financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2005
20. Siminica, M., Diagnosticul financiar al firmei, Editura Sitech, Craiova, 2010
21. Spataru, L., Analiza economico-financiara- Instrument al managementului intreprinderilor, Editura Economica, Bucuresti, 2004
22. Toma C., Contabilitate financiara, Editia a II-a, revizuita si adaugita, Editura TipoMoldova, Iasi, 2016
46
Legislatie
1. ***Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRSs), incluzand Standardele Internationale de Contabilitate (IASs) si interpretarile lor la 1 ianuarie 2013, Editura CECCAR, Bucuresti, 2013
2. ***Legea contabilitatii nr.82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 265 din 27 decembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. ***Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.963 din 30 decembrie 2014.
4. ***Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015din 5 noiembrie 2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 910 bis din 9 decembrie 2015 
5. ***Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 21 din 12 ianuarie 2016.
6. ***Regulament nr.704 din 22 decembrie 1993 de aplicare a Legii contabilitatii nr.82/1991, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 303 din 22 decembrie 1993.
7. ***Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 123/2016 privind normele de intocmire si depunere a situatiilor financiare/raportarile contabile anuale.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!