Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul I – Aspecte introductive 7
§ Secţiunea I – Consideraţii introductive 7
§ Secţiunea a II a – Scurt istoric al evoluției reglementarii infracțiunii de omor 9
§ Secțiunea a III a – Omorul calificat în Noul Cod Penal 14
Capitolul II – Analiza conținutului constitutiv al infracțiunii de omor cu referire la omorul calificat 18
§ Secțiunea I – Definiție și condiții preexistente 18
§ Secțiunea a II a – Conținutul constitutiv 20
1. Obiectul infracțiunii
1.1. Obiectul juridic 20
1.2. Obiectul material 21
2. Subiecții infracțiunii
2.1. Subiectul activ 25
2.2. Subiectul pasiv 27
3. Latura obiectivă a infracțiunii 
3.1. Elementul material 29
3.1.1. Error in personam și aberatio ictus 35
3.2. Urmarea imediată 37
3.3. Legătura de cauzalitate 41
4. Latura subiectivă a infracțiunii 
4.1. Forma de vinovăție 45
4.2. Mobilul 48
4.3. Scopul 49
§ Secțiunea a III a - Alte aspecte
1. Formele infracțiunii 50
2. Participația penală 54
3. Sancțiuni 58
4. Aspecte procesuale 62
Capitolul III – Analiza formelor agravate ale omorului calificat 63
1. Omorul săvârșit cu premeditare 63
2. Omorul săvârșit din interes material 69
3. Omorul săvârșit asupra soțului sau unei rude apropiate 71
4. Omorul profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra 78
5. Omorul săvârșit prin mijloace care pun în pericol viața mai multor persoane 81
6. Omorul săvârșit în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei 83
7. Omorul săvârșit pentru a se sustrage sau pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare sau de la executarea unei pedepse 87
8. Omorul săvârșit pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni 91 9. Omorul săvârșit în public 95
Capitolul IV - Concluzii și propuneri de lege ferenda 99
BIBLIOGRAFIE 104


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
ASPECTE INTRODUCTIVE
SECȚIUNEA I
CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE
Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor bunurilor materiale și spirituale din societate care, transmise din generație în generație, au asigurat și asigură progresul continuu al omenirii. Acesta, spre deosebire de celelalte ființe, reușește să își domine pornirile primare și să ridice la rangul unor principii fundamentale de viață tot ceea ce este bun și echitabil. 
Apărarea persoanei și vieții acesteia, a constituit o preocupare permanentă, comună tuturor sistemelor de drept din orice orânduire socială, viața fiind ocrotită de lege atât ca fenomen biologic, dar mai ales, ca fenomen social, ca valoare primară și absolută a oricărei societăți.
În toate sistemele de drept, persoana omului, se detașează ca obiect special de ocrotire juridico-penală și ca expresie a însăși rațiunii de a fi a tuturor reglementărilor juridice. Legea nu ocrotește numai interesul individual al fiecărei persoane de a trăi, ci și interesul general al societății ca viața fiecărui individ să fie conservată și respectată de ceilalți, păstrarea vieții indivizilor fiind un element decisiv pentru existența societății.
În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor, dovadă fiind primul articol al Constituției , care prevede că în România, ca stat de drept, democratic și social, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme și sunt garantate. 
Art. 22 din Constituția României , reglementează și garantează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică: “Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate; nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant; pedeapsa cu moartea este interzisă”. Acest drept figurează și în alte documente internaționale importante precum Convenția Europeană a drepturilor omului (art. 2) , Declarația universală a drepturilor omului (art. 3), Pactul cu privire la drepturile civile și politice (art. 6), etc.
Garantarea tuturor acestor drepturi și libertăți ale persoanei are loc, juridic, prin mijloacele dreptului penal, adică prin incriminarea ca infracțiuni și sancționarea cu pedepse a faptelor vătămătoare sau periculoase pentru valorile menționate. 
Așa fiind, este firesc ca legea penală să acorde cea mai mare însemnătate ocrotirii omului, atât în ceea ce privește existența sa psihică și atributele fundamentale ale personalității lui, cât și în ceea ce privește toate celelalte drepturi, libertăți și interese, pe care societatea este datoare să i le asigure. 
Făcând distincție între faptele îndreptate împotriva drepturilor absolute privitoare la existența fizică, pe de o parte, și faptele îndreptate împotriva altor drepturi și interese ale omului, pe de altă parte, legiuitorul a inclus pe cele dintâi într-o categorie distinctă de infracțiuni, sub denumirea „Infracțiuni contra persoanei”, reglementate în Titlul II din partea specială a Codului penal.
SECȚIUNEA a II a
SCURT ISTORIC AL EVOLUȚIEI REGLEMENTĂRII INFRACȚIUNII DE OMOR
Ocrotirea persoanelor împotriva actelor îndreptate contra vieții s-a impus ca o necesitate obiectivă încă din timpurile cele mai îndepărtate.
Abandonând ceea ce nu este semnificativ din starea conflictuală a comunei primitive, în cazul așezărilor prestatale se constată existența unor conflicte de grup impuse de concurența profitului de grup. Depinzând de rezultatul înfruntării grupurilor sociale, însăși existența acestora depindea de puterea de rezistență, de intimidare și mai ales de prevenire a repetării înfruntărilor. 
În stadiul organizării tribale, se instituie posibilitatea pedepsirii membrilor tribului care prin comportamentul lor necorespunzător erau alungați din mijlocul tribului. Făptuitorul alungat din cadrul tribului și lipsit de protecția grupului, era practic, condamnat la dispariție


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Omorului Calificat.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!