Analiza tranzacțiilor în valută și a operațiunilor contabile

Cuprins licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I NOTIUNI CONCEPTUALE PRIVIND OPERATIILE CU VALUTA SI ENTITATIILE EXTERNE 6
1.1. Aspecte generale privind operatiile cu valuta 6
1.1.1. Evaluarea empirica a previziunilor profesionale 12
1.1.2. Previziuni de piata ca prognoze ale directiei de schimbare 13
1.2. Tranzactii in valuta 16
1.3. Investitia neta intr-o entitate externa 20
CAPITOLUL II PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE COMAT PRAHOVA S.A. 25
2.1. Scurt istoric privind infiintarea S.C. COMAT PRAHOVA S.A. 25
2.2. Obiectul de activitate 25
2.3. Structura organizatorica a societatii comerciale 26
2.4. Relatiile societatii comerciale cu mediul extern 29
2.5. Resurse umane 29
2.6. Piata si comercializarea produselor 31
2.7. Atributiile compartimentului financiar-contabil al S.C. COMAT PRAHOVA S.A. 32
2.8. Principalele obiective strategice ale societatii comerciale 34
CAPITOLUL III ASPECTE PRIVIND ACOPERIREA RISCULUI VARIATIEI CURSULUI DE SCHIMB VALUTAR 37
3.1. Acoperirea riscului variatiilor cursului de schimb valutar 37
3.2. Interpretarea tranzactiilor in valuta ca instrumente derivate 39
3.3. Alegerea metodei de conversie 43
CAPITOLUL IV ASPECTE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ALE UNEI ENTITATI EXTERNE, CONVERSIA FONDULUI COMERCIAL, STUDIU DE CAZ 48
4.1 Situatiile financiare ale operatiunilor din strainatate 48
4.2. Situatiile financiare ale unei entitati externe ce isi desfasoara activitatea intr-o economie hiperinflationista 54
4.3. Conversia fondului comercial si a diferentelor de valoare aparute la achizitia unei entitati externe 57
4.4. Studii de caz 59
CONCLUZII SI PROPUNERI 68
BIBLIOGRAFIE 69


Extras din licență

INTRODUCERE
O intreprindere exercita in doua moduri activitatiile sale in strainatate. Ea poate sa realizeze tranzactii in monede straine sau poate sa aiba activitati in strainatate. Pentru ca tranzactiile in monede straine si activitatiile in strainatate sa poata fi incluse in situatiile financiare ale unei intreprinderi, tranzactiile vizate si situatiile financiare ale activitatiilor in strainatate trebuie sa fie convertite in moneda de prezentare a intreprinderii.
Principalele dificultati relative la contabilitatea tranzactiilor in monede straine si a activitatiilor in strainatate se refera la decizia privind cursul de schimb de utilizat si la maniera de contabilizare, in situatiile financiare, a efectului financiar al variatiilor cursurilor de schimb.
Politicile si optiunile contabile referitoare la efectuarea variatiilor cursurilor monedelor straine fac obiectul normei IAS 21 "Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine". Ea trebuie sa fie aplicata:
- Pentru coalizarea tranzactiilor in monedea straine 
- Pentru conversiunea situatiilor financiare ale activitatii in strainatate, care sunt cuprinse in situatiile intreprinderii, prin integrarea globala, integrare proportionala sau punere in echivalenta.
Norma IAS 21 nu se aplica pentru urmatoarele probleme:
- stabilirea monedei in care o intreprindere isi prezinta situatiile financiare. De regula, moneda de raportare este moneda oficiala din tara in care se afla sediul central societatii.
- Totusi, unele intreprinderi domiciliate intr-o anumita tara utilizeaza ca moneda de raportare moneda altei tari. In cazul in care intreprinderea utilizeaza o moneda diferita de moneda tarii in care ea isi are domiciliul, norma impune indicarea motivelor pentru care ea utilizeaza aceasta moneda, si mentionarea motivului ce explica orice schimbare a monedei de prezentare.
Contabilitatea operatiilor de acoperie a riscului valutar. Norma nu prevede reguli privind normele de contabilizare acoperii impotriva ricurilor pentru elementele monetare, cu exceptia clasificarii diferentelor de curs valutar aferente unei datorii in valuta contabilizate ca o acoperire impotriva riscurilor unei investitiei nete intr-o entitate externa. Alte aspecte ale contabilitatii de acoperire fac obiectul normei IAS 39 Instrumentele financiare: recunoastere si evaluare.
Retratarea situatiilor financiare din moneda de raportare in alta moneda ca urmare a conventiei stabilite cu alti utilizatori, considerate "conversie conventionala". De regula, conversiile conventionale se realizeaza prin aplicarea unui singur curs de schimb valutar la toate valorile ce se gasesc in situatiile financiare. Acelasi curs de schimb se utilizeaza si pentru situatiile financiare ale perioadelor precedente, deoarece modificarile cursului de schimb valutar pe parcursul anilor. Se pastreaza in consideratie in momentul intocmirii situatiilor financiare de baza.
Procedand astfel, se pastreaza atat corelatiile dintre valorile incluse in situatiile financiare ale exercitiului current, cat si corelatiile dintre valorile aferente tuturor perioadelor prezentate in situatiile financiare.
Prezentarea intr-un tablou al fluxurilor de trezorerie, a fluxurilor monetare care provin din tranzactiile in monede straine sau a conversiunii fluxurilor de trezorerie ale unei activitati in strainatate. Aceasta problema face obiectul normei IAS 7 Tabloul fluxurilor de trezorerie.
CAPITOLUL I NOTIUNI CONCEPTUALE PRIVIND OPERATIILE CU VALUTA SI ENTITATIILE EXTERNE
1.1. Aspecte generale privind operatiile cu valuta
Asteptarile ratei de schimb joaca un rol decis in modelele macroeconomice dintr-o economie deschisa. Acestea sunt, de asemenea, un pivot important pentru procesele de decizie ale investitorilor de pe piata financiara si ale firmelor exportatoare sau importatoare. Conform manualelor economice, astfel de asteptari sunt formate ,,rational": se presupune ca factorii de dezizie obtin toate informatiile relevante si sunt capabili sa proceseze aceasta intrare intr-un mod optim, adica prin utilizarea unui model macroeconomic al ratei de schimb ideal. Daca aceasta abordare este corecta, erorile de prognoza sunt pur aleatoare, din moment ce sunt cauzate de ,,vesti" neasteptate.
Un mod evident de a testa aceasta ipoteza este o analiza a previziunilor realizate de ,,profesionisti" si anume cercetatorii care sunt angajati de banci si de alte institutii financiare. Astfel de prognoze ar trebui sa fie cat mai aproape de idealul asteptarilor rationale din moment ce sunt realizate de economisti care au fost selectati de angajatorii lor datorita avantajului pe care il au in domeniul ratei de schimb economice. De fapt, de la contributiile seminale ale lui FRANKEL si FROOT (1987) si (1989), multi alti cercetatori au investigat ipoteza asteptarilor rationale prin utilizarea datelor studiului. In general, rezultatele acestor studii sugereaza o respingere a acestei ipoteze.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza tranzactiilor in valuta si a operatiunilor contabile.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Batrancea Ioan - Diagnosticul si evaluarea societatilor comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005; 
2. Feleaga Nicolae si Ionascu Ion - Contabilitatea Financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2003;
3. Girbina Maria Madalina si Bunea Stefan - Catedra de Contabilitate Internationala si Informare Financiara, ASE Bucuresti: Sinteze si studii de caz privind aplicarea I.A.S. revizuite, Editura CECCAR, Bucuresti 2006;
4. Lepadatu Gheorghe, Marius Dumitru Paraschivescu, Florin Radu, Lucian Patrascu, Contabilitatea activitatii de comert exterior, Editura Pro Universitaria, 2009;
5. Lepadatu Gheorghe, Contabilitate Ro/Note de curs 2009/REI, Editura Pro Universitaria, 2009;
6. Lepadatu Gheorghe, Margina Oleg, Tilea Doina Maria, Contabilitate generala, Editura Pro Universitaria, 2009;
7. Lepadatu Gheorghe, Audit, intern si statutar, Concepte, Standarde Internationale si Proceduri, Editura Pro Universitaria, 2009;
8. Pantea Iacob Pentru si Bodea Gheorghe - Contabilitatea romaneasca amortizata cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2005;
9. Pantea Iacob Pentru - Managementul Contabilitatii Romanesti Editia a II-a, Editura Intelcredo, Deva, 2003;
10. Pop Atanasiu - Contabilitatea financiara romaneasca, Editura Intelcredo, Deva, 2005;
11. Tilea Doina Maria, Contabilitate, Fundamentele contabilitatii, Editura Pro Universitaria, 2011;
-  CECCAR - Norme Nationale de Audit, Bucuresti, 2006; 
-  XXX - Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata;
-  Ordinul MFP nr. 3055/2009 privind reglementarile contabile conform Directivelor Europene;
-  Institutul bancar roman -  Standardele internationale de raportare financiara- Standardele internationale de contabilitate -  martie 2006;
-  IFRS 2009, Editura CECCAR, traduceri;
-  IAS 21 Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!