Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul 1
ANALIZA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 5
1.1. Continutul si obiectivele analizei viabilitatii economice si manageriale 5
1.1.1. Analiza viabilitatii economice 5
1.1.1.1. Analiza potentialului intern 6
1.1.1.2. Analiza cheltuielilor 7
1.1.1.3. Analiza rentabilitatii 7
1.1.1.4. Analiza patrimoniala 7
1.1.2. Analiza viabilitatii manageriale 8
1.1.2.1. Analiza subsistemului metodologic 8
1.1.2.2. Analiza subsistemului decizional 8
1.1.2.3. Analiza subsistemului informational 8
1.1.2.4. Analiza subsistemului organizatoric 8
1.1.2.5. Interpretarea raspunsurilor oferite de manageri si executantii chestionati si investigati 9
1.1.2.6. Simptome pozitive si negative 9
1.2. Evidentierea cauzala a principalelor puncte forte si slabe 9
1.3. Analiza SWOT 10
1.4. Determinarea potentialului de viabilitate economica si manageriala 13
1.5. Recomandari strategico-tactice de amplificare a potentialului de viabilitate 14
Capitolul 2
PREZENTAREA S.C. "STIMAS" S.A. SUCEAVA 15
2.1. Istoricul societatii 15
2.2. Prezentarea societatii comerciale 15
2.3. Mod de constituire 16
2.4. Elemente de identificare 16
2.5. Capacitatea anuala de productie 17
2.6. Aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare si utilitati 19
2.7. Clientii 20
2.8. Profilul actual al productiei si analiza posibilitatilor de modificare 21
2.8.1. Gradul de utilizare a capacitatilor de productie si preocuparile societatii
privind cercetarea, dezvoltarea si cresterea tehnicitatii 21
2.8.2. Flexibilitatea tehnologica 22
Capitolul 3
DIAGNOSTICAREA SC "STIMAS" SA IN VEDEREA DETERMINARII POTENTIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICA SI MANAGERIALA 24
3.1. Analiza viabilitatii economice 24
3.1.1. Analiza economica 24
3.1.1.1. Analiza vanzarilor si dinamica lor 24
3.1.1.2. Analiza principalilor indicatori economici 29
3.1.1.3. Analiza cheltuielilor 30
3.1.1. Analiza bilantului 33
3.1.2. Analiza financiara a societatii comerciale 36
3.1.3. Analiza productiei 47
3.1.3.1. Tehnologiile de baza si starea tehnica a mijloacelor fixe adecvate fabricatiei pentru fiecare grupa de produse. 47
3.1.3.2. Programarea, lansarea si urmarirea productiei 51
3.1.3.3. Controlul calitatii 52
3.1.3.4. Intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor 55
3.1.4. Analiza comerciala 56
3.1.4.1. Piata de desfacere 56
3.1.4.2. Concurentii societatii 59
3.1.4.3. Calculul preturilor si corelarea acestora cu preturile interne si externe 60
3.1.4.4. Promovarea vanzarilor, publicitatea si marca de produs 61
3.1.5. Analiza resurselor umane 62
3.1.5.1. Dinamica fortei de munca pe sectoare, gradul de echilibrare a personalului pe categorii de varsta si pregatire profesionala 62
3.1.5.2. Productivitatea muncii 65
3.1.5.3. Sistemul de salarizare 66
3.2. Analiza viabilitatii manageriale 67
3.2.1. Analiza subsistemului metodologic 67
3.2.2. Analiza subsistemului decizional 68
3.2.3. Analiza sistemului informational 68
3.2.4. Analiza subsistemului organizatoric 69
3.2.4.1. Regulamentul de organizare si functionare 69
3.2.4.2. Structura organizatorica 72
3.2.4.3. Obiectivele societatii 72
3.2.4.4. Fisele de post 73
3.2.4.5. Analiza prin prisma principiilor de concepere si functionare a structurii organizatorice 75
3.3. Simptome pozitive si negative 77
Capitolul 4
PUTEREA INTERNA GLOBALA A S.C. "STIMAX" SA 78
4.1. Identificarea punctelor forte si a punctelor slabe 78
4.2. Modelul matricelor de evaluare a factorilor interni si externi (MEFI si MEFE) 81
4.3. Identificarea oportunitatilor si pericolelor mediului ambiant extern 84
4.4. Recomandari strategico-tactice de amplificare a potentialului de viabilitate 84
Capitolul 5
FUNDAMENTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII SI STRATEGII DE MANAGEMENT APLICATE 86
5.1. Proiecte de investitii (modernizare, restructurare si dezvoltare) 86
5.2. Strategii de management aplicate la firma STIMAS 89
5.2.1. Caracteristicile si continutul strategiei 89
5.2.2. Strategii tehnologice 89
5.2.3. Strategii relationale 90
Concluzii 92
Anexe 97
Bibliografie si reglementari legale 102


Extras din licență Cum descarc?

1.1. Continutul si obiectivele analizei viabilitatii economice si manageriale
Determinarea potentialului de viabilitate al unei organizatii se poate defini prin masura in care aceasta poseda resursele comerciale, financiare, informationale, tehnice, umane, manageriale pentru a supravietui si a se dezvolta. 
Analiza viabilitatii economice si manageriale a unei organizatii este unul din instrumentele cele mai spectaculoase si eficiente de diagnosticare a starii de "sanatate" a acesteia la un moment dat si de evaluare a perspectivelor sale de dezvoltare in viitor.
Aceasta analiza schimba radical si rationalizeaza la maximum comportamentul strategic al organizatiilor vis-a-vis de oportunitatile si amenintarile mediului concurential in care isi desfasoara activitatea.
Aceasta analiza este absolut necesara pentru asigurarea competitivitatii si securitatii organizatiei, inlocuind comportamentul bazat pe intuitie si bunul simt cu altul ce are la baza principii stiintifice si rationale de conducere.
Analiza viabilitatii economice si manageriale furnizeaza informatii precise asupra a patru categorii de variabile: fortele si slabiciunile organizatiei si oportunitatile si amenintarile mediului. Fara o evaluare periodica si realista a acestor patru tipuri de forte, organizatia risca sa devina necompetitiva in raport cu concurenta, astfel incat intr-un viitor mai apropiat sau indepartat ea poate dispare din viata economica. Din acest motiv se poate afirma ca analiza viabilitatii economice si manageriale a organizatiei este nu numai un factor de asigurare a competitivitatii acesteia, ci si un factor de securitate si supravietuire.
1.1.1. Analiza viabilitatii economice
Analiza viabilitatii economice are ca obiect de activitate: 
- analiza pozitiei concurentiale a organizatiei;
- analiza potentialului intern al acesteia (potentialul material, uman, financiar);
- analiza costurilor de productie;
- analiza rentabilitatii;
- analiza patrimoniala.
Acestor aspecte li se pot adauga si altele in functie de caracteristicile functionale si dimensionale ale organizatiei, de natura obiectului de activitate, de caracteristicile pietei de aprovizionare si vanzare etc.
In efectuarea acestor analiza trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:2, 
- analiza economica trebuie bazata pe un material informational pertinent si detaliat, care sa prezinte situatia reala a fenomenelor si proceselor ce caracterizeaza organizatia;
- sistemul de indicatori trebuie ales atent si rational, astfel incat acestia sa fie capabili sa reflecte multidimensional domeniile analizate;
- abordarile corelative intre unul si mai multi indicatori cantitativi si calitativi trebuie sa fie astfel realizate incat sa permita sesizarea unor plusuri sau minusuri din domenii variate, impreuna cu cauzele generatoare;
De exemplu, unul dintre aspectele semnificative ale potentialului de viabilitate economica il reprezinta corelatiile dintre cifra de afaceri, fondul de salarii, numarul de salariati, productivitatea muncii si salariul mediu. Deci "starea de sanatate" pe termen mediu si lung a organizatiei este evidentiata si de respectarea corelatiilor: 
si 
unde: sunt indicii care exprima dinamica cifrei de afaceri, a fondului de salarii, a numarului de salariati, a productivitatii muncii si a salariului mediu.
- aspectele interne analizate trebuie corelate cu cele externe, ale mediului ambiant national si international, in care actioneaza organizatia;
- trebuie urmarite cu prioritate performantele economice, masura in care acestea au fost corect dimensionate si realizate.
Obiectivul esential al analizei viabilitatii economice si manageriale este studierea detaliata a conditiilor de mediu si concurentiale ale organizatiei si a situatiei interne a acesteia in vederea stabilirii resurselor de care dispune pentru a functiona si a se dezvolta.
1.1.1.1. Analiza potentialului intern
Viabilitatea economica a organizatiei, performantele acesteia, sunt dependente de volumul, structura si eficienta utilizarii resurselor umane, materiale si financiare. 
- Resursele umane
Se analizeaza din doua puncte de vedere:
- ca dimensiune si structura;
- de pe pozitia eficientei utilizarii personalului.
Pentru analiza eficientei utilizarii resurselor umane se analizeaza dinamica productivitatii muncii.
Un element de evidentiere a utilizarii resurselor umane si a eficientei organizatiilor il reprezinta modul de respectare a unor corelatii intre principalele obiective si rezultatele obtinute din realizarea lor.
Doua dintre aceste corelatii sunt de ordin cantitativ:
unde: - indicele cifrei de afaceri;
- indicele fondului de salarii;
- indicele numarului de salariati.
Cea de a treia corelatie este de ordin calitativ:
unde: - indicele productivitatii muncii;
- indicele salariului mediu.
- Resursele materiale
Analiza acestora implica abordarea celor doua categorii de active fixe si circulante prin prisma volumului structurii, dinamicii si eficientei lor.
Eficienta mijloacelor fixe se analizeaza prin prisma a doi indicatori: cifra de afaceri la 1000 de lei mijloace fixe; profit la 1000 de lei mijloace fixe.
Analiza eficientei utilizarii activelor circulante se realizeaza cu ajutorul indicatorilor: 
- viteza de rotatie a activelor circulante (a stocurilor). Aceasta se exprima prin:
- coeficient (numar de rotatii):
sau 
- durata unei rotatii :
Este de dorit ca organizatia sa aiba o rotatie a stocurilor cat mai rapida posibil.
- durata recuperarii creantelor, calculata cu formula:
Valorile ideale pentru DRC sunt cuprinse intre 0 si 30 zile.
1.1.1.2. Analiza cheltuielilor
Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor are la baza datele din contul de profit si pierdere, precum si din contul de venituri si cheltuieli. 
1.1.1.3. Analiza rentabilitatii
Se realizeaza cu ajutorul a doi indicatori: 
- profitul (ca indicator de volum);
- rata rentabilitatii.
Pentru aprofundarea analizei se utilizeaza si ratele rentabilitatii: 
- rata rentabilitatii costurilor;
- rata rentabilitatii resurselor ocupate (a activelor);
- rata rentabilitatii veniturilor;
- rata rentabilitatii economice;
- rata rentabilitatii financiare.
1.1.1.4. Analiza patrimoniala
Urmareste atat anliza structurii patrimoniului, cat si analiza functionala a situatiei financiar patrimoniale.
Analiza functionala a situatiei financiar-patrimoniale este orientata pe: 
- Fondul de rulment, calculat cu ajutorul bilantului patrimonial
FR = Active circulante - Datorii pe termen scurt
- Nevoia de fond de rulment (NFR)
NFR = Stocuri + Creante - Obligatii pe termen scurt
1.1.2. Analiza viabilitatii manageriale
1.1.2.1. Analiza subsistemului metodologic
In cadrul acestei etape se analizeaza:
- instrumentul managerial folosit efectiv in cadrul organizatiei (metode, tehnici, instrumente de management);
- aspectele metodologice ale managementului, respectiv a metodologiilor de concepere, functionare si perfectionare a sistemului de management;
- functiile managementului.
1.1.2.2. Analiza subsistemului decizional
Se analizeaza:
- modul de adoptare si fundamentare a deciziilor;
- tipurile de decizii care se iau pe diferite nivele ierarhice;
- structura deciziilor pe functiile managementului si functiunile firmei.
1.1.2.3. Analiza subsistemului informational
Se analizeaza:
- tipurile de informatii care se vehiculeaza;
- disfunctionalitatile sistemului informational;
- fluxurile si circuitele informationale;
- mijloacele de tratare a informatiilor.
1.1.2.4. Analiza subsistemului organizatoric
Analiza este orientata spre: 
- analiza principalelor componente procesuale si a contributiei acestora la sustinerea realizarii obiectivului;
- analiza prin prisma unor principii de concepere si functionare a sistemului organizatoric;
- analiza incadrarii cu personal;
- analiza principalelor documente de formalizare a structurii organizatorice;
- analiza conceperii si functionarii principalelor componente primare ale structurii organizatorice.


Fisiere în arhivă (3):

  • tabele.doc
  • lucrare final.doc
  • anexe.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Aurel Iancu, Tratat de economie, vol. 3, Piata, concurenta, monopol, Editura Expert, Bucuresti, 1992
2. Barbulescu C-tin, Bagu C-tin, - "Managementul productiei", Editura Economica, Bucuresti, 2001.
3. Cezar Mereuta - "Tranzitia managementului societatilor comerciale romanesti, perioada 1990-2000", Editura Tehnica, Bucuresti, 1994;
4. Gh. Basanu, D-tru Fundatura - "Management, marketing", Editura Coresi S.R.L., Bucuresti, 1993;
5. Gh. Cotor - "Evaluarea intreprinderii", Editura Tehnica, Bucuresti, 1994;
6. Gh. Sica - "Costurile de productie in economia de piata", Editura Lumina & A, Bucuresti, 1992;
7. H.G. nr. 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului;
8. H.G. nr. 64/1991 privind stabilirea unor masuri pentru evaluarea economico-financiara
9. H.G. nr. 26/1992 privind reevaluarea activelor;
10. H.G. nr. 887/1995 ci privire JR Normele metodologice privind vanzarea contra numerar, a actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995;
11. Ioan Ciobanu - "Strategii de management", Editura Universitatii "A.I. Cuza", Iasi, 1994;
12. Ioan Halalau s.a. - "Organizarea si planificarea unitatilor industriale", Editura Didactica si
13. Ionescu Gh., Cazan E., Negruta A.L., - "Management organizational", Editura Tribuna
14. Iulian Ceausu - "Regulament cadru de organizare si functionare a societatilor comerciale pe actiuni", editat de Asociatia de Terotehnica si Terotehnologie din Romania, Bucuresti, 1991;
15. Pedagogica, Bucuresti, 1983;
16. Legea nr. 58/1991 a privatizarii societatilor comerciale;
17. Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza;
18. Legea nr. 5 5/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare;
19. Mihalcea, R., Androniceanu, A., Management, Ed. Economica, 2000, p. 253.
20. Modalitati de exprimare a valorii intreprinderii -"Tribuna economica", nr. 34,35/1990, 27/1992;
21. Moldoveanu, G., Analiza organizationala, Editura Economica, 2000, p. 46.
22. Nica Panainte s.a. - "Managementul firmei", Editura Condor S.RL. Chisinau, 1993;
23. Nicolescu O., (coordonator), - "Strategii manageriale de firma", Editura Economica, Bucuresti, 1996.
24. Nicolescu, O., Verboncu, I., Management, Ed. Economica, 1995, p. 285.
25. Niculescu M., Lavalette G., - "Strategii de crestere", Editura Economica, Bucuresti, 1999.
26. Norme metodologice pentru aplicarea Legii nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, emise de FPS, FPP si ANP, publicate in Monitorul Oficial Dr. 2 111995;
27. Octavian Jaba - "Conducerea operativa a productiei (Gestiunea productiei)", Editura Universitatii "A.L Cuza", Iasi, 1994;
28. Ordin al Ministrului Finantelor nr. 746/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice do aplicare a Legii nr. 15/1994;
29. Ordonanta nr. 10/1992 pentru aprobarea statutului - cadru al Fondului Proprietatii Private, aprobata prin Legea nr. 114/1992.
30. Popescu D., - "Co nducerea afacerilor", Editura Scripta, Bucuresti,1998.
31. Rusu, C., Voicu, M., ABC-ul managerului, Ed. "Gh. Asachi", 1997, p. 254.
32. Rusu, C., Frunza, V., Luca, G., Berinde, D., Analiza si reglarea firmei prin costuri, Ed. "Gh. Asachi", Iasi, 1995, p. 162.
33. Rusu, C., Voicu, M., Management pe baza centrelor de responsabilitate, Ed. Economica, 2001, p. 
34. Verboncu, I., Popa, I., Diagnosticarea firmei: teorie si aplicatie, Ed. Tehnica, 2001, Bucuresti, 
35. Zoletan, T., Burdus, E., Caprarescu, Gh., Managementul organizatiei, Ed. Economica, Bucuresti, 1998, p.282.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!