Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII 5
1.1. Secolul XXI - secolul IMM-urilor 6
1.1.1. Caracteristicile şi tipologia IMM-urilor 6
1.1.2. Factorii care situează IMM-urile în prim-planul dezvoltării economice 9
1.2. Locul şi rolul afacerilor mici în economie 10
1.2.1. Incertitudini şi riscuri în funcţionarea micilor afaceri 12
1.3. IMM-urile şi criza economică pe plan mondial 14
1.3.1. Situaţia IMM-urilor în România 15
CAPITOLUL 2. ANTREPRENORIATUL - DEFINIRE, IMPORTANŢĂ ŞI CARACTERISTICI 19
2.1. Definirea conceptului de antreprenoriat şi antreprenori 19
2.1.1. Caracteristicile personale ale antreprenorului 20
2.2 Antreprenoriatul - îmbinarea creativităţii şi inovaţiei 21
2.2.1. Factorii care influenţează antreprenoriatul pe plan global şi naţional 23
CAPITOLUL 3. ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE ANTREPENORIATUL AMERICAN ŞI ANTREPRNORIATUL JAPONEZ 26
3.1. Caracterizarea economică, socială şi politică a contextului nipon/american 26
3.2. Pregătirea managerilor în Japonia/SUA 30
3.2.1. Particularităţi ale managerilor japonezi/americani 31
3.2.2. Pregătirea individuală 34
3.2.3. Pregătirea în întreprindere 36
3.3. Relaţiile stat - mediul de afaceri în contextul nipon/SUA 39
CONCLUZII 43
BIBLIOGRAFIE 45


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de caz am ales să realizez o analiză comparativă între antreprenoriatul american şi antreprenoriatul japonez. Aspectele tratate în cadrul acestei lucrări sunt diverse, printre care se numără rolul şi locul afacerilor mici în economia de piaţă actuală, modul de definire a conceptelor de antreprenoriat şi pionii acestei lumi - antreprenorii, coordonatele care influenţează mediul antreprenorial în lume şi nu în ultimul rând, importanţa pe plan global şi naţional a antreprenoriatului, care poate fi explicată prin impactul economic al firmelor mici şi mijlocii, respectiv prin impactul lor asupra societăţii în general.
Motivaţia centrală care a stat la baza alegerii acestei teme a fost conştientizarea importanţei antreprenoriatului în teoria şi practica economică şi pentru societate, constituind un subiect de mare actualitate şi foarte bogat în semnificaţii. Interesul pentru antreprenoriat a crescut peste tot în lume, acesta joacă un rol decisiv în asigurarea vitalităţii economiei globale, întrucât creşterea economică din fiecare ţară depinde, într-o măsură covârşitoare, de nivelul activităţii antreprenoriale.
Problematica antreprenoriatului este foarte atent dezbătută în mediile academice, sociale, culturale, politice, de afaceri datorită elementelor ce contribuie la sporirea avuţiei naţiunilor. Însăşi Uniunea Europeană confirmă importanţa temei prin alocarea unei atenţii deosebite în strategiile de creştere a competitivităţii spaţiului european unic. În literatura de specialitate se regăsesc numeroase puncte de vedere exprimate referitor la actualitatea temei abordate. 
În primul rând, se consemnează faptul că elementele esenţiale ale procesului antreprenorial sunt creativitatea şi inovaţia care, de obicei, determină avantajul competitiv al unei firmei pe piaţă. Astfel, rolul notabil jucat de antreprenoriat pentru bunăstarea unei economii şi a unei societăţi în general, a fost explicat încă din anul 1934 de către Joseph Schumpeter. Acesta a scos în evidenţă faptul că stâlpii creşterii economice într-o societate sunt antreprenorii, acele persoane care identifică o oportunitate pentru a o transforma apoi într-o afacere de succes, fiinţe novatoare şi creative, capabile a promova schimbarea în cadrul unei întreprinderi.
În al doilea rând, într-o economie de piaţă, prosperitatea durabilă s-a bazat întotdeauna pe spiritul antreprenorial. Competiţia acerbă prezentă pe toate planurile şi condiţiile în care ritmul schimbării este din ce în ce mai alert, a condus la favorizarea firmelor mici şi mijlocii. Situaţia europeană din prezent vine să susţină această idee prin simplu faptul că cele douăzeci şi trei de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii asigură aproape 70% din locurile de muncă din sectorul privat din Europa, creând în ultimii zece ani majoritatea locurilor de muncă.
Din punct de vedere compoziţional, lucrarea este formată din trei mari capitole. Acestea sunt intitulate sugestiv şi relevant, în scopul creării unei idei de ansamblu a tematicii ce urmează a se puncta în cadrul fiecărui capitol. 
Astfel, „Întreprinderile mici şi mijlocii” se intitulează cel dintâi capitol al lucrării, prin intermediul căruia am dorit să evidenţiez caracteristicile de bază ale acestora, locul extrem de însemnat pe care îl ocupă în economie, pe trei direcţii definitorii, ilustrat sugestiv prin intermediul unei figuri. Tot aici, nu am omis să menţionez riscurile specifice funcţionării unor astfel de întreprinderi, precum şi situaţia mondială, respectiv naţională a IMM-urilor în contextul crizei economice actuale.
În cel de-al doilea capitol, „Antreprenoriatul - definire, importanţă şi caracteristici”, am debutat cu prezentarea şi definirea conceptelor de antreprenoriat şi antreprenori, precum şi conturarea trăsăturilor de bază pe care orice bun antreprenor ar trebui să le deţină. Un aspect pe care îl consider extrem de important este abordarea antreprenoriatului ca o îmbinare armonioasă şi de succes a inovaţiei şi a creativităţii, ce ar trebui să coexiste în cadrul unei întreprinderi. IMM-urile sunt singurele capabile să susţină şi să combine cu mare pricepere aceste două coordonate principale ale firmelor secolului XXI, dominate de structuri flexibile şi preocupate de exploatarea la maximum a talentului şi a potenţialului uman.
Tot în cadrul acestui capitol, am evidentţiat şi factorii ce pot determina sau ştirba calitatea antreprenoriatului, atât pe plan mondial, cât şi pe plan naţional.
Cel de-al treilea şi ultim capitol îl reprezintă studiul de caz, ce ilustrează o analiză comparativă a antreprenoriatului japonez şi antreprenoriatului american. Am optat pentru tratarea acestui subiect deoarece mi s-a părut a fi unul foarte interesant întrucât cele două mari puteri mondiale, Statele Unite ale Americii, cât şi Japonia, sunt economii foarte diferite din toate punctele de vedere, având viziuni de organizare a societăţii şi de funcţionare a acesteia total distincte una de cealaltă. 
Astfel, pe întregul parcursul acestui capitol, am optat pentru tratarea comparativă a celor două ţări analizate, din mai multe perspective, pe care personal, le-am considerat indispensabile în evidenţierea trăsăturilor specifice anpreprenoriatului. Analiza comparativă a debutat cu trecerea prin prisma deosebirilor şi asemănărilor din direcţii esenţiale ce privesc oricare naţiune, precum cele economice, sociale şi politice. De importanţă deosebită am considerat detailierea principalelor caracteristici ale managerilor din cele două economii - SUA şi Japonia, continuând cu particularităţile legate de pregătirea individuală, respectiv în cadrul unei organizaţii a personalului întreprinderii, în general şi a managerilor, în special. 
Acest ultim capitol, care reflectă contribuţia personală la analizarea în paralel a aspectelor antreprenoriatului din cele două ţări, s-a finalizat cu o ultimă prezentare a relaţiilor directe ce se stabilesc între autorităţile unei ţări şi calitatea mediului de afaceri, evoluţia acestora de-a lungul timpului, precum şi impactul lor asupra dezvoltării mediului economic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Antreprenoriatul si Mediul Corporatist.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!