Aplicarea principiului prudenței în contabilitate

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE .. 3
CAPITOLUL 1.Cadrul conceptual si principiul prudentei ... 4
1.1 Prudenta in contextual reglementarilor contabile internationale . 5
1.2 Rolul prudentei in raportarea financiara,din perspectiva IFRS ... 8
1.3 Rolul rationamentului contabil in aplicarea principiului prudentei in conditii de incertitudine 10
CAPITOLUL 2. Prudenta,provizioanele si valoarea justa .. 15
2.1 Implicatiile principiului prudentei asupra provizioanelor . 22
2.2 Utilitatea principiului prudentei in raportarea financiara .. 24
2.3 Prudenta vs. Valoarea justa in contabilitate . 24
2.4 Studii si analize privind utilizarea prudentei in evaluarea contabila . 25
CAPITOLUL 3. Principiul imaginii fidele vs. Principiul prudentei ... 32
3.1 Calitatea imaginii fidele .. 32
3.2 Despre fidelitate .. 32
3.3 Acceptiunea imaginii fidele . 33
3.4 Imaginea fidela,raport de comunicare .. 34
3.5 Imaginea fidela:solutie vs impediment in lupta cu contabilitatea creativa 35
3.6 Prudenta si relatia conflictuala cu imaginea fidela ... 36
3.7 Exemplu de aplicare a principiului prudentei ... 38
CAPITOLUL 4. Studiu comparativ privind deprecierea activelor prin prisma transparentei informationale 41
4.1 Introducere .. 41
4.2 Obiectivele si metodologia cercetarii ... 43
4.3 Rezultatele cercetarii ... 49
4.4 Concluzii 53
Concluzii si propuneri 54
Bibliografie .. 55


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Prundenta este unul dintre cele mai fundamentale concepte ale contabilitatii. Acest principiu obliga entitatile, rspectiv contabilii acestora sa manifeste un comportament prudent la intocmirea situatiilor financiare, tinand cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului curent sau precedent, de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale si totodata sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezulttul exercitiului financiar este profit sau pierdere.
Cu alte cuvinte pentru a respecta principiul prudentei, activele si veniturie nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile nu trebuie subevaluate.
Prin intermediul acestei lucrari am incercat sa scot in evidenta importanta acestui principiu si impactul pe care il poate avea asupra entitatilor.
In capitolul 1 am definit pe scurt cadrul conceptual si prudenta, scotand-o in evidenta pe cea din urma. Am prezentat prudenta in contextul reglementarilor contabile internationale, rolul prudentei din perspectiva IFR si totodata exercitarea prudentei care nu permite constituirea de provizioane excesive.
In capitolul 2 am prezentat prudenta vs valoarea justa, studii privind utilizarea prudentei in evaluarea contabila si analiza politicilor contabile si prudentiale prevazute in diverse standarde IFRS.
Capitolul 3 face trimitere la o analiza comparativa intre principiul imaginii fidele si principiul prudentei, fiecare dintre ele fiind pus in valoare prin diferite calitati.
In capitolul 4, ca si studiu de caz, am ales sa fac un studiu comparativ privind deprecierile activelor, studiu in care s-au analizat informatiile privind deprecierea activelor publicate de entitatile romanesti listate pe piata reglementata si de cele listate pe AeRO. (piata de actiuni administrata de Bursa de Valori Bucuresti, dedicata finantarii, cresterii si promovarii intreprinderilor mici si mijlocii care nu indeplinesc criteriile de amitere pe piata principala)
CAPITOLUL I
Cadrul conceptual reprezinta un sistem coerent de concepte care rezulta dintr-un scop. Fara un cadru conceptual, ,,practicile contabile rele ar triumfa asupra bunelor practici contabile". Prudenta, unul dintre cele mai vechi si cele mai cunoscute concepte contabile, desi eliminat din cadrul conceptual contabil in 2010, continua sa atraga atentia.
Majoritatea normelor contabile au la baza o doza fie mai mica, fie mai mare de prudenta, respectiv de optimism, determinata de interesul manifestat si uneori de riscul asumat. In contabilitate, forma de manifestare cea mai importanta a tipului de comportament prudent sau optimist este reprezentata de modul de evaluare ulterioara a elementelor. Atitudinea prudenta implica aplicarea pentru evaluarea ulterioara a valorii costului istoric (aceasta fiind cea mai credibila valoare), iar atitudinea optimista este reflectata prin raportarea elementelor la valoarea justa.
Contabilitatea oricarei entitati si prezentarea situatiilor sale financiare trebuie sa se bazeze pe un sistem unitar de norme, ca fiind un rezultat al procesului de normalizare, cunoscute sub denumirea de principii si conventii contabile. Acestea ar putea fi definite ca ,,reguli de ordine si de bun simt, rezultate din practica si pe baza carora profesionistii contabilitatii isi fondeaza activitatea proprie, prezentarea bilanturilor si stabilirea rezultatelor contabile, in intreaga lume" (Rousse,1989).
Principiul prudentei este considerat pilonul de baza al contabilitatii (mai ales in tarile in care aceasta indeplineste un rol juridic important), deoarece aplicarea lui protejeaza entitatea, dar mai ales tertii impotriva evaluarilor subiective si numeroaselor riscuri si incertitudini care pot aparea in viitor. Principiul interzice supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea datoriilor si a cheltuielilor. In plus, ,,trebuie luate in considerare riscurile, deprecierile si pierderile ce pot aparea, generate de desfasurarea activitatii in exercitiul
curent sau cel anterior" (Toma,2001).
Unii considera prudenta ca fiind o parte integranta a contabilitatii, iar altii sunt de parere ca ,,incorporarea unui anumit grad de conservatorism in situatiile financiare duce la aparitia unor erori, afectand neutralitatea si credibilitatea informatiei contabile,motiv pentru care acestia considera ca prudenta nu ar trebui aplicata in contabilitate." (Karahan,2013)
Indiferent de pozitia adoptata de catre specialistii in domeniu, toate entitatile includ in raportarea financiara o anumita doza de prudenta. Raportandu-se la faptul ca stabilirea
profitului este una intamplatoare,fiind influentata de tehnicile contabile impuse, dar si de comportamentul adoptat in prezentarea unor situatii incerte, multe pareri sunt in favoarea aplicarii prudentei, fiindca raportarea unui profit minim poate aduce doar beneficii: ,,reducerea sarcinii fiscale, evitarea distribuirii de dividende fictive (care poate conduce la decapitalizare), protejarea creditorilor impotriva distribuirii de active sub forma de dividende si atenuarea unei viziuni prea optimiste a managerilor asupra propriei performante" (Guse, 2011).


Fisiere în arhivă (1):

  • Aplicarea principiului prudentei in contabilitate.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bunea, St. (2006), Monocromie si policromie in proiectarea politicilor contabile ale intreprinderilor, Editura Economica, Bucuresti. 2. Bunea, St. (2014), Mai avem nevoie de prudenta in raportarea financiara?, Curierul National, editiile din 12 iunie, 19 iunie si 26 iunie. 3. Bushman, R.M., Piotroski, J.D. (2006), Financial Reporting Incentives for Conservative Accounting: The Influence of Legal and Political Institutions, Journal of Accounting and Economics, vol. 42, nr. 1-2, pp. 107-148.
4. Comisia Europeana. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene JO L 243, 11.09.2002, disponibil online pe http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1606:20080410:RO:PDF 5. Cortese-Danile, T.M., Mautz, R.D, McCarthy, I.M. (2010), Ethics is Imperative to Effective Fair Value Reporting: Weaving Ethics into Fair Value, Review of Business, vol. 30, nr. 2, pp. 50-58. 6. Feleaga, L., Dragomir, V.D., Feleaga, N. (2010), National Accounting Culture and Empirical Evidence on the Application of Conservatism, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. 44, nr. 3, pp. 43-60. 7. Girbina, M. (2014), Noi prevederi internationale privind recunoasterea veniturilor (IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii) (I si II), Curierul National, editiile din 19 iulie si 31 iulie. 8. Guse, R.G. (2011), Valoare, pret, cost si evaluare in contabilitate, Editura CECCAR, Bucuresti. 9. IASB (2011), Standardele Internationale de Raportare Financiara. Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011, traducere, Editura CECCAR, Bucuresti. 10. IASB (2013), Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2013, traducere, Editura CECCAR, Bucuresti.
11. IASB. Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) 2015, traducere CECCAR, Editura CECCAR, Bucuresti, ISBN 978-606-580-049-6.
56
12. Karahan Gokmen, M. (2013), Accounting Conservatism: A Literature Review, Muhasebe
ve Vergi Uygula-malari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies
(JATS), vol. 6. nr. 2, pp. 1-21.
13. Kaya, C.T. (2013), Fair Value versus Historical Cost: Which is Actually More "Fair"?,
Journal of Accounting and Finance, vol. 60, pp. 127-137.
14. Masca, E. Practicile contabile conservatoare utilizate de entitatile listate la bursa din
Romania. Studia Universitatis Petru Maior, Series Oeconomica, 2015, pp. 79-108.
15. Ministerul Finantelor Publice. Ordin nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 963/30.11.2014, cu modificarile
ulterioare.
16. Neag, R. The effects of IFRS on net income and equity: evidence from Romanian listed
companies. Procedia Economics and Finance, vol. 15, 2014, pp. 1787-1790.
17. Pascan, I.-D. Calitatea raportarilor financiare in contextul adoptarii IFRS: cazul entitatilor
romanesti cotate, Editura ASE, Bucuresti, 2015. ISBN 978-606-505-995-5.
18. http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/contabilitate/Serban_Claudiu
_RO.pdf.pdf
19. http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financialreporting/
tech-tp-prudence.pdf
20. http://www.bvb.ro/
21. http://www.efrag.org/files/Conceptual%20Framework%202013/130409_CF_Bulletin_Pru
dence_-_final.pdf
22. http://www.efrag.org/files/Conceptual%20Framework%202013/Comment%20letters%20r
eceived/Uncertainty/CL06_-_AFRAC.pdf
23. http://www.efrag.org/files/Conceptual%20Framework%202013/Comment%20letters%20r
eceived/Bulletin%20Prudence/CL02_-_FEE.pdf
24. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework
25. http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2016/May/AP10D-Conceptual-
Framework.pdf
26. https://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ASB/FRS-18-Accounting-Policies-File.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-ReportingPolicy/Gettinga-
Better-Framework-Prudence-Bulletin/Responses-to-Bulletin/CFA-Society-United-
Kingdom.aspx


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!