Aplicatii Festo

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere 1
1.1. Instalatia Festo Compact Workstation 1
1.2. Software-ul Fluid Lab-PA 1
1.3. Alegerea si acordarea regulatoarelor 2
2.Descrierea platformei Festo si functionarea acesteia 6
2.1.Pompa centrifuga 9
2.2. Conducerea procesului cu supapa (robinet sferic).. 10
2.3. Monitorizarea nivelului 11
2.4. Valva proportionala 15
2.5. Functia de control a nivelului 16
2.6. Functia de control a debitului 17
2.7.Functia de control a presiunii 19
2.8. Sistemul de control al temperaturii 21
2.9. Conexiunile 23
2.10. Alegerea sistemului de reglat 25
3.Pachetul software Fluid Lab-PA 26
3.1. Instalarea software-ului Fluid Lab-PA 26
3.1.1. Designul pachetului 28
3.1.2. Fluid Lab-PA Program Files 28
3.1.3. Driverul EzOCX 29
3.1.4. Motorul Labview Runtime 7.1 29
3.1.5. Hardware 29
3.1.6. Conexiuni prin cablu 30
3.1.7. Setarea limbii 31
3.1.8. Fereastra de dialog de inceput 31
3.1.9. Licenta 32
3.1.10. Numele licentei si serialul 32
3.1.11. Destinatia instalarii 34
3.1.12. Componente 34
3.1.13. Folderul Start Menu 36
3.1.14. Alte optiuni 37
3.1.15. Procesul de instalare 37
3.1.16. Finalizarea instalarii 38
3.2. Design-ul si functiile software-ului Fluid Lab-PA 39
3.2.1. Fereastra de start up 39
3.2.2. Rularea software-ului 41
3.2.3. Alegerea limbajului 46
3.2.4. Ajustarea grafica 47
3.2.5. Masuratori si control 47 
3.2.5.1. Exemplu de masurare a raspunsului unui sistem 49
3.2.6. Closed loop-2 point 50
3.2.6.1. Folosind EasyPort 51
3.2.6.2. Folosind mediu de simulare 51
3.2.7. Reglarea in bucla inchisa 52
3.2.7.1. Folosind EasyPort 53
3.2.7.2. Folosind mediu de simulare 53
3.2.7.3. Salvarea rezultatelor ca fisiere ASCII 55
4.Legi de reglare si date experimentale 57
4.1.Interfata de proces EasyPort 57
4.1.1. Descrierea sistemului 57
4.1.2. Functii 57
4.1.3. Utilizarea in conditii de siguranta 58
4.1.4. Fibra optica 58
4.1.5. Driverul modulului EasyPort D8B 58
4.1.6. Ecranul de afisare 59
4.1.6.1. Scurtcircuit 59
4.1.6.2.Stare 59
4.1.6.3.Intrari 59
4.1.6.4. Iesiri 59
4.1.6.5. Display-ul pe 7 segmente 59
4.1.6.6. Butonul SEL 59
4.1.7. Date tehnice 60
4.1.8. Setari 60
4.1.9. Asignarea pinilor 61
4.1.9.1. Porturi 61
4.1.9.2.Sursa de tensiune 62
4.1.9.3. V.24-Interfata de date 62
4.2.Elemente de teorie 63
4.2.1. Legi de reglare 63
4.2.1.1. Element propotional(Lege de tip P) 63
4.2.1.2. Element Integrator(Lege de tip I) 63
4.2.1.3. Element Proportional Integrator(Lege de tip PI) 64
4.2.1.4. Element Proportional Derivator Real (Lege de tip PD-real) 65
4.2.1.5. Element Propotional Integrator Derivator ideal(Lege de tip PID-ideal) 65
4.2.2.Indicatori de calitate de performanta 66
4.2.2.1. Eroarea stationara de pozitie in raport cu marimea impusa 66
4.2.2.2. Eroarea stationara de viteza in raport cu marimea impusa 67
4.2.2.3. Eroarea stationara de acceleratie in raport cu marimea impusa 67
4.2.2.4. Suprareglajul 68
4.2.2.5. Timpul de intarziere 69
4.2.2.6.Timpul de crestere 69
4.2.3. Relatii si metode practice de acordare a regulatoarelor tipizate 70
4.2.3.1. Acordarea regulatoarelor dupa metoda Nichols 70
4.2.3.2.Acordarea regulatoarelor dupa metoda Chien-Hrones-Reswick 71
4.3. Reglarea debitului sistemului 73
4.3.1. Schema de reglare a debitului 73
4.3.2. Acordarea practica a regulatorului folosind metoda Ziegler-Nichols 73
4.3.2.1. Reglarea debitului folosind ca element de control pompa P101 74
4.3.2.1.1. Alegerea parametrilor legii de reglare PI 74
4.3.2.1.2. Alegerea parametrilor legii de reglare PID. 75
4.3.2.2. Reglarea debitului folosind ca element de control valva V106 79
4.3.2.2.1. Alegerea parametrilor legii de reglare PI 79
4.3.2.2.2. Alegerea parametrilor legii de reglare PID. 80
4.4. Reglarea presiunii sistemului 85
4.4.1. Schema de reglare a presiunii 85
4.4.2. Reglarea presiunii folosind ca element de control pompa P101 85
4.4.3. Reglarea presiunii folosind ca element de control valva V106 88
4.5. Reglarea temperaturii pentru instalatia Festo 93
4.5.1. Schema de reglare a temperaturii 95
4.5.2. Alegerea parametrilor legii de reglare folosind metoda CHR 95
5. Concluzii 99
Anexa A:Date tehnice


Extras din licenta Cum descarc?

Capitolul 1.Introducere
1.1. Instalatia Festo Compact Workstation
Aceasta statie a fost dezvoltata si produsa in scopul formarii profesionale si a instruirii in domeniul de automatizare si de comunicare. 
Manualul Festo Didactic al sistemului de automatizare este destinat pentru a raspunde la un numar de diferite aplicatii si cerinte de formare profesionala.
Sistemele si statiile Compact Workstation faciliteaza industria orientata spre formarea si perfectionarea profesionala, iar partea hardware este formata din componente industriale de maniera didactica. Compact Workstation ofera un sistem adecvat pentru practica, orientata spre invatatura de urmatoarele obiective cheie :
o Competenta sociala
o Competenta tehnica
o Competenta metodologica
Mai mult decat atat, instruirea poate fi facuta pentru a introduce spiritul de echipa, dorinta de cooperare si aptitudini organizatorice.
Instalatia Festo Compact Workstation poate fi folosita pentru reglarea a 4 parametrii:
o Nivel
o Temperatura
o Debit
o Presiune
1.2. Software-ul Fluid Lab-PA
Acest software ne ofera posibilitatea de a ne alege modul de lucru:
o Modul simulare (off-line) - in care nu se stabilesc comunicatii cu instalatia;
o Modul Easy Port (on-line) - in care se stabileste legatura dintre calculator si instalatie prin intermediul unei interfete seriale RS 232 
Modul Easy Port are 3 functii:
1) Masurare - verifica starea de functionare a senzorilor
2) Reglarea intre 2 puncte 
3) Reglarea in bucla inchisa
1.3. Alegerea si acordarea regulatoarelor
Problema reglarii presupune alegerea tipului legii de reglare si a parametrilor acesteia pentru indeplinirea anumitor performante in circuit inchis.
Elementele care caracterizeaza un regulator automat si pe baza carora se pot
compara intre ele diferitele regulatoare, in scopul alegerii celui mai adecvat tip, sunt urmatoarele:
o natura fizica a marimii de intrare si iesire;
o mediul in care vor lucra regulatoarele;
o gradul de complexitate al procesului si performantele ce se impun marimii reglate.
In general, pentru majoritatea proceselor, legile de reglare P, PI, PD sau PID sunt satisfacatoare, dar exista procese la care se impun, datorita strategiilor complexe de conducere, regulatoare cu structuri speciale, cum ar fi cele de tip extremal,adaptiv etc. Astfel de structuri se realizeaza, insa, de cele mai multe ori, cu structuri numerice;
o posibilitatile de integrare in sisteme numerice complexe de conducere
(calculatoare de proces);
o parametrii legii de reglare : constanta de timp de integrare TI, constante de timp
de derivare TD, banda de proportionalitate BP ;
o transferul functionarii << automat-manual >> si invers, fara soc si fara echilibrare
prealabila;
o viteza de raspuns a procesului automatizat;
o numarul de elemente de executie ce pot fi comandate simultan, in paralel, de catre un regulator.
Pentru proiectarea regulatoarelor automate specializate, calculul functiei de reglare este analitic. In plus se urmareste si o proiectare constructiva (de dimensionare si de alegere a valorilor specifice blocurilor componente). In cadrul proiectarii trebuie verificate si conditii suplimentare privind stabilitatea, controlabilitatea si observabilitatea sistemului sau sensibilitatea acestuia.
Proiectarea regulatorului automat se face atat pe baza datelor initiale, furnizate de caracteristicile elementului de executie si ale instalatiei tehnologice, ce alcatuiesc partea fixata (procesul) dintr-un sistem de reglare automata, cat si pe baza performantelor de regim stationar si tranzitoriu ce se urmaresc a fi realizate in cadrul sistemului.
Referitor la regimul stationar, se impune, de obicei, valoarea erorii stationare ?st ,pentru un anumit tip de marime de intrare yref (treapta, rampa) si/sau de perturbatie.
Pentru regimul tranzitoriu, se impun, prin datele initiale de proiectare, valorile maxime pentru: suprareglajul la intrare ? si la perturbatie u , durata regimului tranzitoriu tr, in special la procesele rapide, gradul de amortizare pentru raspunsul la intrare ? si/sau la perturbatie v, timpul de crestere t, s.a.
Deoarece parametrii regulatorului automat (RA) se pot afla in intervale mult mai largi de valori decat cele necesare la reglarea procesului respectiv, este necesara operatia de acordare a regulatorului ales. Aceasta consta in ajustarea parametrilor regulatorului (tipizat) Kr, TI, TD. Daca aceasta ajustare are ca scop optimizarea procesului reglat conform unui anumit criteriu, de exemplu minimizarea erorii, ea devine o acordare optima a RA.
In practica, de multe ori, aceste caracteristici sunt ridicate experimental. In acest scop se considera elementul de executie, instalatia tehnologica si traductorul de reactie ca formand partea fixata (PF) a SRA (Figura 1) si i se aplica un semnal de comanda de tip treapta, urmandu-se evolutia in timp a marimii de iesire.
Prin aceasta metoda de identificare experimentala se apreciaza parametrii de baza ai partii fixate: factorul de amplificare KPF, constanta de timp TPF si timpul mort ? 
Pentru un raspuns real y(t) precum cel reprezentat in Figura 2, KPF este egal cu valoarea stationara yst a marimii de iesire a partii fixate (deoarece treapta de comanda u(t) era unitara). Pentru obtinerea parametrilor TPF si ? se procedeaza astfel: se duce in punctul de inflexiune I tangenta la y(t) obtinandu-se punctele A si B.Din B se duce perpendiculara pe axa absciselor, rezultand punctul C. Timpul mort? este dat de marimea segmentului OA iar constanta de timp TPF a partii fixate este data de marimea segmentului AC.


Fisiere in arhiva (12):

 • Aplicatii Festo
  • anexa.doc
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul 1.Introducere.doc
  • Capitolul 2.Descrierea platformei Festo.doc
  • Capitolul 3.Pachetul software Fluid Lab-PA.doc
  • Capitolul 4.1INTERFATA DE PROCES EasyPort.doc
  • Capitolul 4.2.Elemente de teorie.doc
  • Capitolul 4.3. Reglarea debitului sistemului.doc
  • Capitolul 4.4.Reglarea presiunii.doc
  • Capitolul 4.5.Reglarea temperaturii pentru instalatia Festo.doc
  • Capitolul 5.Concluzii.doc
  • Cuprins.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!