Argumentele Existenței lui Dumnezeu la Richard Dawkins

Cuprins licență Cum descarc?

I. INTRODUCERE 4
I.1 Status quaestionis 4
I.2. Scopul lucrării 6
I.3 Metoda de lucru 6
II.ARGUMENTELE LUI RICHARD DAWKINS ÎMPOTRIVA RELIGIEI 7
II.1. Rădăcinile religiei 7
II.1.1. Religia ca o deviaţie 7
II.1.2. Religia ca memă sau genă culturală 10
II.2. Biblia şi limitele ei în perspectiva lui Dawkins 12
II.2.1. Vechiului Testament 12
II.2.2. Noul Testament 16
II.2.3. Zeitgeistul-ul moral a lui Dawkins 18
II.3. O altă cale: Teoria evoluţionistă 20
II.3.1. Începutul evoluţiei darwiniene în viziunea lui Dawkins 20
II.3.2. Lupta egoistă 26
III. COMBATEREA ARGUMENTELOR EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU ŞI UN POSIBIL RĂSPUNS 28
III.1. Argumentul ontologic 28
III.2. Argumentele lui Toma d’Aquino 33
III.3. Argumentul frumuseţii şi experienţei personale 41
III.4. Argumentul Sfintei Scripturii 43
III.5. Argumentul mizei lui Pascal 46
III.6. Argumentul probabilităţii după Thomas Bayes 49
III.7. Alte argumente 51
IV. CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ ATEE A LUI DAWKINS ŞI CUNOAŞTEREA RELIGIOASĂ 54
V. CONCLUZII 58
VI. APARAT CRITIC 59
VI.1. Bibliografie 59
VI.1.1. Izvoare 59
VI.1.2. Dicţionare 59
VI.1.3. Lucrări speciale 59
VI.1.4. Lucrări generale 60
VI.1.5. Surse web 60
VI.2. Prescurtări 61
VI.2.1. Prescurtări bibliografice 61
VI.2.2. Prescurtări tehnice 61
VI.3. Indici 62
VI.3.1. Indici selectivi 62
VI.3.2. Indici de nume 62


Extras din licență Cum descarc?

I. INTRODUCERE
I.1 Status quaestionis
Problemele omului actual au ajuns să se încarce de o complexitate ridicată în toate domeniile vieţii, iar dorinţa de a găsi răspuns la întrebările cele mai fundamentale, mai ales cele asupra scopului nostru a rămas prezentă, manifestându-şi acestă prezenţă şi prin faptul de a indica unele alternative care îmbracă masca adevărului atât de elegant încât par adevărul . 
O asemenea alternativă o găsim la Richard Dawkins etolog britanic, teoretician evoluţionist şi scriitor ştiinţific ateu , care încearcă să dea un răspuns la una din problemele fundamentale şi permanente ale omului: de unde venim şi unde ne îndreptăm, care este cauza a ce se întâmplă şi în ce scop se întâmplă. Cu alte cuvinte încearcă să dea un răspuns la problema existenţei lui Dumnezeu prin alternativa argumentelor existenţei Lui. Această alternativă combate existenţa unui Dumnezeu şi propune o lume care a evoluat treptat de la formele cele mai simple de viaţă până la complexitatea de azi, neavând nici o cauză primă şi nici un scop final, după cum afirmă: „Selecţia naturală este ceasornicarul orb, orb pentru că nu priveşte înainte, nu plănuieşte consecinţe şi nu are în vedere nici un scop. Şi totuşi rezultatele vii ale selecţiei naturale ne dau impresia copleşitoare că ar fi opera unui maistru ceasornicar, ne dau iluzia că ar fi planificate şi proiectate.” .
Richard Dawkins propune o lume fără religie, care este mai mult nocivă societăţi decât folositoare, o lume care să-şi poată lua soarta în propriile mâini. Iată un citat reprezentativ pentru ceea ce vrea acest autor să ne transmită: 
“Argumentul major pe care Dawkins îl face este că Dumnezeu este o amăgire, rezultată în urma evoluţiei ideilor şi conceptelor în societatea umană. Credinţa, spune el, nu este o necesitate adâncă şi metafizică (în sensul că depăşeşte legile naturale) a sufletului nostru, ci este un produs secundar al evoluţiei, un concept cultural. Ea îşi are originea într-o funcţionalitate a creierului nostru (ca nevoia de a ne îndrăgosti), dar care deviază într-un alt context. În plus, religia se foloseşte de tendinţa naturală a copiilor de a crede tot ce le spun părinţii. Situaţia este asemănătoare unui fluture care a învăţat să zboare drept uitându-se la stele. Aflat în jurul unei lumânări, fluturele se mişcă într-o spirală către lumânare, până când este ars de flacăra luminării. ”
Acest mesaj doreşte Dawkins să ni-l explice prin mai multe contra argumente la argumentele existenţei lui Dumnezeu, raţionamentele fiind dezvoltate de la premise ştiinţifice. Mai precis el doreşte să combată orice credinţă a unei identităţi supranaturale, atotputernice şi creatoare care ar putea exista, punând accentul în primul rând pe credinţa în Yahve, Dumnezeul creştinilor. 
Problema existenţei lui Dumnezeu nu este actuală, ea a fost pusă din cele mai vechi timpuri. Nu au lipsi şi nu lipsesc gânditori care să nege existenţa Lui, iar dacă cineva s-ar întreba de ce e nevoie de unele argumente pentru credinţa în Dumnezeu nu e ca acestea să-i dea naştere, ci pentru a da un răspuns celor care o neagă şi pentru a dispune spre credinţă. Aceste căi au ca şi punct de plecare creaţia: lumea materială si persoana umană. Necesitatea demonstrării raţionale a existenţei lui Dumnezeu e folositoare şi dubiului în care poate cădea credinciosul odată cu încercările de demolare a imaginii Lui cât şi evidenţierea unui adevăr filozofic. Omul care îl caută pe Dumnezeu găseşte anumite căi de a ajunge la El, numite « dovezile existentei lui Dumnezeu » , dar nu în sensul dovezilor căutate de stiinţele naturale, ci in sensul de « argumente convergente şi convingătoare » care ne duc la adevărate certitudini . 
Însuşi Sfântul Paul a zis: « Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare; » Vedem deci, cum problema existenţei lui Dumnezeu e o problemă importantă ce se impune minţii şi conştiinţei noastre.
I.2. Scopul lucrării
Scopul acestei lucrări este acela de a pune în discuţie problema demontării argumentelor lui Dumnezeu enunţate în acest caz de Richard Dawkins, personal venindu-mi în ajutor într-o lume care se doreşte a fii cât mai liberă de Dumnezeu prin aceste demersuri de explicare a unei alte căi în afara religiei. 
Acest autor aduce multe argumente ştiinţifice şi sofistice pentru a explica inexistenţa lui Dumnezeu, ipoteze adevărate care demonstrate duc la o concluzie aparent adevărată, dezvoltând o teorie care se pretinde a fi un adevăr.
Am să încerca ca în această lucrare, atât cât se poate, în prima parte să fac o prezentare a unor premise de la care pleacă Dawkins după care am să expun cele mai importante contraargumente ale lui, cu încercarea unui răspuns la aceste raţionamente. În final am să aduc în discuţie unele considerente despre ştiinţă şi religie. 
Am ales acestă temă deoarece prin ea ni se propune o lume fără Dumnezeu, o lume care vine în contradicţie cu structura fundamentală a omului, o lume în care spiritul uman este condamnat la moarte, căutând ca să găsesc o lumină suficientă pentru a face faţă argumentelor şi atacurilor atât de numeroase în zilele noastre împotriva lui Dumnezeu venite din partea corifeilor unor ştiinţe.
I.3 Metoda de lucru
Pentru acestă lucrare am folosit ca şi metodă de lucru compilaţia. Iniţial am ales tema pe care am dorit să o abordez, am căutat bibliografia pentru culegerea informaţiilor şi am trecut la elaborarea unui plan de lucru. După adunarea tuturor informaţiilor am trecut la redactarea propriu-zisă a textului şi la corectarea lui, ajungând la formă finală a lucrării.


Fisiere în arhivă (1):

  • Argumentele Existentei lui Dumnezeu la Richard Dawkins.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!