Asigurarea accesului la informație în biblioteci universitare - cazul DIB ULIM

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere. 2
1. Capitolul I. Asigurarea accesului la informaţie în biblioteci universitare: abordări teoretice. 8
2. Capitolul II. Impactul activităţii bibliotecii universitare în asigurarea accesului la informaţie asupra utilizatorilor: cazul DIB ULIM. 34
Concluzii şi recomandări.64 
Referinţe bibliografice. 72
Anexe. 75


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
„Bibliotecile ca centre culturale, informaţionale, de studiu şi întâlniri au posibilitatea de a fi iniţiatori activi în procesul pozitiv de dezvoltare a comunităţii şi a indivizilor”
L. Kulikovski
Biblioteca prin serviciile sale contribuie la buna funcţionare a societăţii, a comunităţii. Ea asigură accesul la informaţii, libertatea intelectuală, promovează diversitatea culturală, răspunde la cerinţele şi necesităţile individuale ale utilizatorilor, constituie un mediu de învăţare permanentă şi comunicare. Valoarea unei biblioteci rezidă nu numai în bogăţia şi varietatea colecţiilor sale, în structura lor, construită şi diversificată în timp conform unor exigenţe generale şi specifice ale strategiei de completare, ci şi în gradul de valorificare a potenţialului lor informaţional, întrucât menirea fiecărei instituţii bibliotecare este accesul rapid şi eficient al utilizatorilor la documente pentru consultare, informare, cercetare, documentare. Funcţia informativă a bibliotecii s-a accentuat în societatea contemporană, ca urmare a importanţei informaţiei, considerată resursa principală de dezvoltare şi existenţă. Prin componenţa sa informativă, biblioteca are un rol de importanţă strategică în societatea informaţională. După anul 1990, strategiile de restructurare şi modernizare a învăţământului universitar a impus operarea unor modificări profunde în structura şi serviciile bibliotecilor universitare din Republica Moldova. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM reprezintă o structură cu statut de instituţie competitivă ce-şi orientează eforturile şi implicaţiile prioritare ale acesteia pentru asigurarea accesului la informaţie strânsă verigă cu menţinerea şi atragerea noilor utilizatori. Acest proces este realizat în baza extinderii şi diversificării serviciilor şi produselor info-bibliotecare calitative, implementarea tehnicilor şi tehnologiilor moderne de comunicare, informare şi documentare, elaborarea şi implementarea noilor politicilor instituţionale adecvate cerinţelor actuale. Biblioteca universitară sprijină procesul de didactic universitar, asumându-şi participarea şi implicarea la programele şi planurile de studii, anticipând modificările din acestea şi asigurând accesul la informaţie şi documente pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor. Serviciile şi produsele de bibliotecă, extind accesul la informaţie, conservează şi prezervează moştenirea culturală. În contextul actual, informaţia circulă mai repede cu atribute principale: varietate, operativitate, disponibilitate.
Actualitatea temei este determinată de fenomenul asigurării accesului la informaţie prin intermediul a diverse mijloace şi metode precum şi analiza aspectului măsurilor întreprinse pentru amplificarea acestui fenomen, pe care le-am cercetat în cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic. Utilizarea eficientă a informaţiilor reprezintă condiţia succesului în societatea modernă. Pentru a deveni utile acestea trebuie organizate, prelucrate astfel încât utilizatorul să aibă posibilitatea de a selecta şi accesa cu precizie şi rapiditate informaţia dorită, din mulţimea celor existente în domeniul său de activitate. De exemplu pentru a-şi putea finaliza cu succes studiul bazat pe cunoştinţe şi acumulări anterioare, un cercetător trebuie să dispună de mijloace eficiente de informare. 
Activitatea de colectare, prelucrare, înmagazinare, regăsire şi difuzare a informaţiilor este tocmai activitatea de informare documentară şi îndeplineşte misiunea de a găsi informaţia în scop profesional, prelucrând-o şi transmiţând-o celor care au nevoie de ea. La baza asigurării accesului la informare se află transferul de cunoştinţe de la bibliotecar la utilizator prin intermediul unui sistem de informare care, prelucrând informaţiile cuprinse în documentele primare, elaborează documentele secundare. Accesul la informaţii şi în consecinţă gradul de valorificare a potenţialului informaţional al bibliotecii sunt cele mai importante repere ale unei activităţi de calitate. 
Biblioteca universitară, instituţie care organizează şi difuzează informaţia, pentru a corespunde cerinţelor şi necesităţilor actuale sa adaptat şi a implementat noile tehnologii moderne. Informatizarea şi automatizarea serviciilor bibliotecii au transformat modul de acces la informaţii, activitatea de organizare a colecţiilor, întreaga activitate de documentare şi informare, ulterior ducând la dezvoltarea de instrumente performante de stocare, regăsire şi difuzare a informaţiei. În urma acestor schimbări consistente DIB şi-a diversificat şi modernizat servicii oferite utilizatorilor, de exemplu construirea cataloagelor electronice, a bazelor de date cu informaţii tip text, grafice şi sonore stocate pe medii electronice. Aceste instrumente pot să ofere sprijin, prin intermediul reţelelor şi Internetului, pentru utilizarea şi a altor resurse de informare, nu doar a celor proprii. Biblioteca universitară şi-a creat site-ul care permite utilizatorilor să se informeze singuri în legătură cu serviciile şi produsele oferite. Aici pot fi puse la dispoziţie adresele altor instituţii de interes, limitând timpul de regăsire a informaţiei.


Fisiere în arhivă (2):

  • Asigurarea Accesului la Informatie in Biblioteci Universitare - Cazul DIB ULIM.docx
  • titlu.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!