Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Cuprins licență

Abrevieri	3
Capitolul I Dreptul la aparare in procesul penal	4
Sectiunea I Consideratii generale	4
Sectiunea II. Notiune si cadru legal	7
Capitolul al II-lea Dreptul la aparare in legislatia penala romana	18
Sectiunea I Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale	18
Sectiunea II. Sustinerea apararii in faza urmaririi penale	21
Sectiunea III. Formele si modalitatile de exprimare a dreptului la aparare in                                                                                                                                                                                                                                               procesul examinarii cazului in faza de judecata	28
Sectiunea IV. Asistenta juridica	51
Capitolul al III-lea Redeschiderea procedurilor interne ca urmare a                                   condamnarii statului roman de catre Curtea Europeana a Drepturilor                 Omului si Libertatilor Fundamentale	64
Sectiunea I Efectele deciziilor Curtii Europene a Drepturilor Omului in    dreptul intern	64
Sectiunea II.Revizuirea hotararilor judecatoresti pronuntate in materie   penala ca urmare a condamnarii statului roman de Curtea Europeana	67
Capitolul IV. Studiu de caz	71
Concluzii	73
Bibliografie	79


Extras din licență

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat, condamnat. Infaptuirea dreptului la aparare este o conditie necesara pentru realizarea eficienta a justitiei. Dreptul la aparare este un drept fundamental al cetatenilor de traditie in istoria institutiei drepturilor si libertatilor cetatenesti.Inca din cele mai vechi timpuri apararea in special la romani si greci era exercitata de profesionisti. La inceput, la romani, asistenta in justitie o indeplineau patronii pentru clientii lor, apoi oratores care pledau in favoarea litigantilor, acestora li s-au alaturat ulterior jurisconsultii ce lamureau litigiul in fapt si in drept pe baza legilor si principiilor de drept. Intre timp cele doua functii au fost contopite intr-o singura persoana numita avocat. Dreptul la aparare, ca valoare sociala este necesara oricarui mediu sociouman, formarea elementelor acestuia in diferite etape ale civilizatiei cunoscand un progres evident, in prezent, recunoasterea dreptului la aparare este un numitor comun in toate sistemele procedurale ale statelor democratice, lucru ce deriva si din faptul ca statele sunt semnatare ale documentelor internationale ce consacra in mod expres acest drept. Dreptul la aparare, consta in facultatile sau posibilitatile recunoscute prin lege persoanelor, de a-si valorifica interesele legitime incalcate si de a se apara impotriva unor invinuiri ce i se aduc fie ele drepte sau nedrepte. Asigurarea reala a apararii este o garantie a cercetarii obiective complete si multilaterale a probelor, este o conditie necesara a aflarii adevarului, a apararii drepturilor si intereselor legale a persoanei, a emiterii unei sentinte legale si temeinice.
 Notiunea de aparare, din punct de vedere procesual are cel putin doua intelesuri semnificative: in sens larg, prin aparare se desemneaza toate mijloacele procesuale folosite de parti pentru a-si atinge scopul lor procesual; prin urmare, pe parcursul unui proces nu numai paratul se apara, ci si reclamantul - toate actiunile sale incadrandu-se in apararea proprie, menita sa conduca, in final, la admiterea actiunii. Trebuie sa remarcam insa ca mai ales notiunea ii este proprie paratului si desemneaza, intr-un sens mai restrans - totalitatea mijloacelor procesuale folosite de parat pentru inlaturarea temporara sau definitiva a pretentiilor formulate de reclamant, fie prin intarzierea judecatii, fie prin respingerea ca nefondata (neintemeiata) a actiunii. Dreptul la aparare reprezinta ansamblul garantiilor procesuale acordate de lege partilor in cadrul unei proceduri penale sau procesului penal, in vederea apararii eficiente a drepturilor si intereselor legitime ale acestora. Unii autori considera ca dreptul la aparare are un continut complex, manifestat sub trei aspecte principale:
1. Partile au posibilitatea de a-si asigura singure apararea.
2. Obligatia organelor judiciare de a avea in vedere, din oficiu aspecte favorabile partilor.
3. Dreptul partilor la asistenta juridica Principiul garantarii dreptului la aparare ca regula de baza a procesului penal are ca finalitate ca nici o persoana nevinovata sa nu fie condamnata si nici un vinovat sa nu suporte rigorile legii penale mai mult decat se cuvine. Nu putem vorbi despre dreptul la aparare fara a tine seama ca reprezinta o parte componenta a procesului echitabil. Termenul ,,echitate" vine de la latinescul ,,aequitas" care se traduce prin: potrivire, dreptate, cumpatare, nepartinire. La romani termenul ,,aequitas" capata sens apropiat dreptului. La Cicero termenul ,,aequitas" se confunda cu jus civile care se traduce ca drept egal pentru toti cetateni, iar Celsus defineste dreptul ca ars boni et aequi (dreptul este arta binelui si echitatii) In dreptul francez, termenul ,,echitate" este definit ca ,,realizare suprema a justitiei, mergand uneori dincolo de ceea ce prescrie legea" In dreptul englez, termenul ,,echitate" este definit in sensul de ,,just, echitabil, impartial si ca un sistem al doctrinelor si procedurilor care se dezvolta alaturi de dreptul comun si de dreptul statutar, avand originea in doctrinele si procedurile dezvoltate gradual de Curtea Cancelariei in scopul de a aduce un remediu deficientelor dreptului comun" Dupa unii autori ,,echitatea" este considerata izvor al dreptului englez. Istoricul si originile procesului echitabil trebuie cercetate in documentele cu valoare de simbol in istoria drepturilor omului, precum Magna
Carta si respectiv Habeas Corpus Dreptul american defineste ,,jurisdictia echitatii" ca autoritatea unei curti de a administra justitia, cand nicio lege specifica nu exista care sa acopere cauza deferita acesteia. In dreptul romanesc, echitatea este principiu al dreptului si priveste atat
activitatea legiuitorului, cat si activitatea de interpretare si aplicare a dreptului


Fisiere în arhivă (1):

 • Asigurarea dreptului la aparare in procesul penal.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1.Bogdan Dragos, Arestarea preventiva si detentia in jurisprudenta C.E.D.O 2008
2.Corneliu Barsan, Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Ed.C.H.Beck 2010
3.Corneliu Barsan, Conventia Europeana a Drepturilor Omului.Comentarii pe articole.Drepturi si Libertati.Ed.All Beck
4.Costica Bulai, Manual de Drept penal. Parte general, Ed. All 1997
5.Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal roman. Parte general.Ed. Universul Juridic 2003
6.Eduard Dragomir, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Ed.Nomina Lex 2009
7.Gavril Paraschiv, Dreptul penal al Uniunii Europene
8.Gheorghita Mateut, Tratat de procedura penala. Parte generala, Ed.C.H.Beck
9.Horatius Dumbrava, Dana Cigan, Cristi Danilet, Factorii de presiune si conflictele de interese in justitie.Ghid pentru judecatori, Ed.Timpul 2007
10.Ioan Les, Organizarea sistemului judiciar romanesc, Ed.All Beck, 2004
11.Ion Neagu, Tratat de procedura penala, Ed.Universul Juridic
12.Ion Neagu, Tratat de procedura penala, Parte general. Parte speciala, Ed.Universul Juridic 2010
13.Jurisprudenta CEDO.com
14.Mihail Udroiu, Protectia europeana a drepturilor omului si procesul penal roman
15.Mihail Udroiu, Procedura penala.Parte general.Parte special.Ed.C.H.Beck 2010
16.M. Udroiu, O. Predescu, Protectia europeana a drepturilor omului si procesul penal roman, Edit. C.H. Beck, Bucuresti, 2008
17.Mirela Sorina Popescu, Drept penal. Parte generala Ed.Independenta Economica 
18.Nicolae Volonciu, Tratat de Procedura penala, Parte generala
19.Nicolae Volonciu, Tratat de Procedura penala, Parte speciala
20.Radu Chirita, Dreptul la un proces echitabil, Ed.Universul Juridic 2008
21.Vintila Dongoroz, Explicatii teoretice ale Codului penal
22.V.Mihovici, Probleme teoretice si practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la aparare si asistenta juridica, teza doctorat, http://www.cnaa.md/thesis/7664/
23.S. Fusea, O privire comparativa asupra limitelor drepturilor apararii in faza de urmarire penala, http://www.scribd.com/doc/
24.R. Culea, N. Grigoras, Dreptul la un proces echitabil si accesul liber la justitie, www.inmlex.ro/
25.Themis, revista INM
26.***www.scj.ro-site-ul I.C.C.J
27.***http://portal.just.ro-portalul instantelor de judecata
28.***www.juspedia.ro
29.***http://www.coe.int-site-ul Consiliului Europei


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!