Asigurarea dreptului omului în penitenciar

Cuprins licență Cum descarc?

ADNOTARE 3
ANNOTATION 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6
I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DREPTURILE SI LIBERTATILE FUNDAMENTALE ALE PERSOANEI 11
1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si natura lor juridica 11
1.2. Principiile ce stau la baza realizarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului 26
II. SEDIUL JURIDIC AL ASIGURARII DREPTURILOR OMULUI IN SISTEMUL PENITENCIAR 34
2.1. Dimensiunea juridica universala si regionala de consacrare a drepturilor omului in cadrul sistemului penitenciar 34
2.2. Sediul juridic national al Republicii Moldova de consacrare a drepturilor omului in cadrul sistemelor sale penitenciare 40
2.3. Dreptul la viata si dreptul de a nu fi supus torturii si tratamentelor inumane sau degradante - aspecte umane ale condamnarii intr-un stat de drept 46
III. MECANISME DE PROTECTIE JURIDICA A DREPTURILOR OMULUI 54
3.1. Consideratiuni preliminare generale 54
3.2. Controlul parlamentar asupra promovarii si protejarii drepturilor omului 56
3.3. Rolul puterii executive in protejarea drepturilor omului 62
3.4. Puterea judecatoreasca - bastionul protejarii drepturilor fundamentale ale omului 65
CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI 78
BIBLIOGRAFIE 80
DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII 85


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea si importanta problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este si va fi mereu in atentia tuturor si va constitui obiect de preocupare a mintilor luminate ale juristilor, politologilor, sociologilor, politicienilor, dar si a intregii societati.
Astazi ca niciodata, o atentie deosebita este acordata problemelor ce tin de respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
Edificarea si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului au devenit astazi un subiect mediatizat si larg discutat de diferite categorii ale societatii, in special de factorii decizionali chemati sa gestioneze eficient problemele aferente drepturilor omului. Aceasta preocupare intensa se datoreaza in mare parte efortului Republicii Moldova de a se integra in Uniunea Europeana. Un pilon de baza al acestor tuturor schimbari il constituie edificarea unui sistem eficient de protejare a drepturilor fundamentale ale omului: la orice etapa a relatiilor sociale si cu referire la fiecare membru al societatii.
La toate acestea se adauga si angajamentul ferm al RM de a subscrie si a respecta cadrul international in domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
In contextul dat, o atentie deosebita urmeaza a fi acordata modului in care statul asigura protectia drepturilor si libertatilor omului. Dar nu mai putin intereseaza si preocuparea statului de a crea mecanisme viabile de implementare, respectare si fortificare a drepturilor omului. Din acest punct de vedere, urmeaza sa retinem ca in sistemul preocuparilor de drepturile omului sunt antrenati diferiti actori si diferite nivele institutionale de asigurare a drepturilor omului. Consideram ca o abordare ingusta si rupta din context doar a unor segmente din cadrul problematicii drepturilor omului nu poate rezolva in chintesenta deficientele si, prin urmare, va folosi foarte si foarte putin societatii. Tocmai din aceste considerente, este actuala, ca niciodata, efectuarea unei cercetari fundamentale care ar viza diverse aspecte in totalitatea cu referire la drepturile omului. De aici si denumirea simbolista a temei tezei ce vizeaza probleme ale drepturilor omului de la societatea civila si pana la sistemul penitenciar.
Dincolo de valentele simboliste, tinem sa mentionam ca exista totusi carente legale in ceea ce priveste problemele: societatea civila versus drepturile omului si sistemul penitenciar versus drepturile omului.
Pe de alta parte, multiplele condamnari la Curtea Europeana a Drepturilor Omului a Republicii Moldova pe motiv de nerespectare a drepturilor fundamentale ale omului in sistemul penitenciar indica o problema legala acuta nesolutionata.
Or, tocmai in prag de semnare a unora dintre cele mai importante acorduri pentru destinul tarii sale si a cetatenilor sai, Republica Moldova are nevoie de eforturi urgente in ceea ce priveste activizarea rolului si locului societatii civile si a institutiilor sale publice in vederea realizarii angajamentelor fata de organizatiile internationale si europene.
Existenta restantelor la capitolul drepturile omului prezinta un pericol care ar putea sa incetineasca sau sa blocheze accederea Republicii Moldova in Uniunea Europeana si sa loveasca direct in insusi statul de drept al RM, fapt care in ultima instanta ar putea narui visul milioanelor de cetateni pentru o viata mai frumoasa si mai civilizata, atat pentru sine, cat si in special pentru urmasii sai.
Statul de drept, spre consfintirea si realizarea caruia tinde Republica Moldova, poate fi realizat doar printr-o edificare si asigurare reala si eficienta a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
Intr-adevar, orice stat este sortit prabusirii daca pilonul principal - drepturile si libertatile omului si cetateanului - nu este tratat din punct de vedere umanist. In societatea umana totul se invarte in jurul omului si actioneaza ca un bumerang: totul pleaca de la om si totul se intoarce la om fie in detrimentul, fie in folosul lui.
Tocmai existenta carentelor vizavi de intelegerea, implementarea, respectarea, promovarea si asigurarea drepturilor fundamentale ale omului ne-au determinat sa venim cu acest demers stiintific prin care vom incerca sa abordam o multitudine si complexitate de probleme: de la societatea civila si pana la sistemul penitenciar, toate aceste probleme fiind legate de fire invizibile, numite drepturile si libertatile fundamentale ale omului.
Iata de ce se impune crearea unui cadru legal si institutional menit sa asigure realizarea plenara a drepturilor si libertatilor omului, lichidarea oricaror ingradiri, iar in caz de violare a acestor drepturi - aplicarea mecanismului de recuperare a lor.
Vizavi de actualitatea temei vom mentiona ca tema tezei este corelata cu directiile prioritare de cercetare-dezvoltare ale RM si cu tendintele stiintei mondiale. In special este vorba de Strategia Nationala de dezvoltare ,,Moldova-2020" [49] si Directiile strategice ale activitatii din sfera stiintei si inovarii pentru anii 2013-2020 [30].
Asadar, tema abordata prezinta o importanta stiintifica deoarece trateaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului, in general ca fiinta libera, dar si din perspectiva persoanei care a fost privata de libertate pentru faptele sale ilicite. In acelasi timp, activitatea tuturor organelor statului, implicit si, a institutiilor penitenciare chemate a organiza ispasirea pedepsei si reeducarea inculpatului trezeste un interes permanent din partea societatii, lucru care se simte cu acuitate in special in Republica Moldova, institutiile penitenciare ale carei sufera de un sir de neajunsuri, gratie trecerii de la un sistem de valori la cel european si international.


Fisiere în arhivă (1):

  • Asigurarea dreptului omului in penitenciar.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bargau M., Carp S., Respectarea drepturilor omului in institutiile penitenciare -principiu de baza in procesul de corijare si resocializare a detinutilor. In: Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale, 18-19 aprilie 2003 ,,Criminalitatea in Republica Moldova: starea actuala, tendinte, masurile de prevenire si de combatere". Academia de Politie ,,Stefan cel Mare" a MAI al RM. Chisinau, 2003.
2. Besteliu R. M., Brumar Catrinel. Protectia internationala a drepturilor omului. Universul Juridic. Bucuresti, 2010.
3. Birsan C. Conventia europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Editura C.H.Beck. Bucuresti, 2010.
4. Carasciuc Lilia s.a. Sistemul Integritatii Nationale: Republica Moldova. Transparency International - Moldova. Chisinau, 2002. 
5. Carp S. Osadcii C. Rusu O. Drept executional penal. Chisinau, 2007. 
6. Carnat T., Drept constitutional. Editia a 2-a. Chisinau, 2010.
7. Carnat T. Carnat M. Protectia juridica a drepturilor omului. Editie noua si adnotata.Chisinau, 2006.
8. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 214-220 din 05.11.2010
9. Constitutia Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 18.08.1994. Art. nr. 1. In vigoare din 27 august 1994.
10. Constantinescu V., Aplicarea principiului non bis in idem in jurisprudenta europeana si nationala. In: Curierul Judiciar, 2012, nr.10.
11. Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale din 04.11.1950. Ratificata prin Hotararea Parlamentului Republicii Moldova, nr. 1298-XIII din 24.07.97, si publicata in editia oficiala Tratate internationale, 1998, vol. I.// https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf (accesat 15.03.2018)
12. Conventia Europeana de extradare, incheiata la Paris, 13 decembrie 1957. In: Tratate Internationale Nr. 1 din 30.12.1998// http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286220 (accesat 15.03.2018)
13. Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate. Strasbourg, 21 martie 1983// https://lege5.ro/Gratuit/g44dsnby/conventia-europeana-asupra-transferarii-persoanelor-condamnate-strasbourg-21-martie-1983 (accesat 16.03.2018)
14. Conventia europeana pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Strasbourg, 26 noiembrie 1987// https://rm.coe.int/16806dbac4 (accesat 15.03.2018)
15. Conventia europeana privind exercitarea drepturilor copilului, deschisa spre semnare in 1996 si intrata in vigoare la 1 iulie 2000// https://drive.google.com/file/d/0B_hBtkRCmC_lT05RTGl4THlrM1E/view (accesat 16.03.2018)
16. Costachi Gh., Potinga A., Asigurarea drepturilor omului in lume. Editura Epigraf. Chisinau, 2003.
17. Craig P. Burca G. Dreptul Uniunii Europene, Comentarii, jurisprudenta si doctrina. Editura Hamangiu. Bucuresti, 2009.
18. Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Adoptata la New York, 10 decembrie 1948, publicata in editia oficiala ,,Tratate Internationale", 1998, vol. 1// http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf (accesat 18.03.2018)
19. Deleanu I. Drept constitutional si institutii politice, Ed. Europa Nova, Bucuresti, 1996, vol.1.
20. Deleanu I. Drept constitutional si institutii politice. Tratat. Editura Europa Nova. Bucuresti, 1996. vol.2.
21. Dolea Igor. Rotaru Vasile. Cretu Ion. Studiu privind analiza complexa a cauzelor legislativ-institutionale de condamnare a Republicii Moldova de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Chisinau, 2009. 
22. Draganu T. Drept constitutional si institutii politice. Tratat elementar. Ed. Lumina Lex. Cluj-Napoca, 2000. Vol. I.
23. Duculescu Victor. Protectia juridica a drepturilor omului. Editura Lumina Lex. Bucuresti, 1994.
24. Enache Marian. Controlul parlamentar. Ed. Polirom. Iasi, 1998.
25. Florea V., Florea L. Dreptul executional penal. Editura ARC. Chisinau, 1999.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!