Asigurări sociale de sănătate

Extras din licență

INTRODUCERE
1. Scurtă prezentare a întreprinderii
Intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 1999, a Legii 145 a asigurarilor sociale de sanatate, a creat cadrul legal de punere in practica a sistemului de asigurari sociale de sanatate. In cadrul acestui sistem, asiguratul este elementul central. Astfel, toate institutiile – incepand cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, toti medicii si toate unitatile medicale sunt puse in slujba acestuia. El este cel care plateste, deci el trebuie sa fie principalul beneficiar.
Sistemul de asigurari sociale de sanatate are trei elemente fundamentale: asiguratii, furnizorii de servicii medico-farmaceutice si casele de asigurari de sanatate.
Sistemul asigurarilor sociale de sanatate are la baza urmatoarele principii si anume: solidaritatea, libertatea alegerii, concurenta, calitatea serviciilor si respectul pentru asigurat si confidentialitatea actului medical.
Functiile sistemului asigurarilor sociale de sanatate sunt urmatoarele: colectarea fondurilor, administrarea si utilizarea acestora.
Odata cu dezvoltarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de furnizori, cresterea costurilor anumitor servicii medicale, medicamente si materiale sanitare, a fost necesara schimbarea legislatiei, astfel incat Legea 145 a fost abrogata prin art.108 al O.U.G. nr.150/2002. Conform Ordonantei in vigoare, veniturile fondului colectate de casele de asigurari se utilizeaza pentru: plata serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale, in conditiile stabilite prin contractul-cadru, cheltuieli de administrare, functionare si de capital in limita a 3% din sumele colectate si pentru fondul de rezerva in cota de 1% din sumele constituite la nivelul CNAS (art.56, litera c: art.59 alin (4) din OUG 150/2002.
ROMANIA se pregateste in vederea integrarii in Uniunea Europeana. Tara se afla in faza de reforma a asigurarilor de sanatate, cu ajutorul AOK-ului.
Angajamentul pentru imbunatatirea cadrului general necesar implementarii aquis-ului comunitar in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala s-a concretizat in constituirea unui grup de lucru care reuneste reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate.
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, in coordonarea Ministerului Sanatatii si Familiei, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vederea aplicarii politicii programelor in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii si Familiei.
Este de apreciat interesul, seriozitatea si profesionalismul de care dau dovada in continuare C.N.A.S. si Casele din teritoriu pentru sustinerea si dezvoltarea sistemului de asigurari de sanatate in conditiile in care impactul Reformei din sanatate si, in general, din economie, se constituie in determinanta majora pentru nivelul de sanatate si bunastare a populatiei. Aparitia OUG nr.150/2002 vine sa accentueze caracterul “social” al sistemului , sa puncteze si sa lamuresca o serie de probleme, dar nu integral. 
Constitutia Romaniei, revizuita si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767 din 31 decembrie 2003, precizeaza urmatoarele : 
— Art.22 alin.(1) : Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate”;
— Art.34 “ (1) Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat.
(2) Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice (…)”;
— alin (2) : “ Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurari sociale publice sau private, prevazute de lege. Cetatenii au dreptul si la masuri de asistenta sociala, potrivit legii.”;
— Art.56 alin (1): “ Cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”
CAPITOLUL I
CADRUL LEGAL DE PUNERE IN PRACTICA A SISTEMULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE IN ROMANIA – CEA MAI AMPLA REFORMA DIN ROMANIA DE DUPA 1989. PRINCIPIILE SI FUNCTIILE SISTEMULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE
1.1. NECESITATEA APARITIEI UNEI NOI 
STRUCTURI ORGANIZATORICE SI DE 
FINANTARE A SISTEMULUI SANITAR 
IN ROMANIA
Majoritatea tarilor se confrunta in prezent cu o crestere rapida a cheltuielilor de sanatate, fapt ce determina cercetarea cauzelor acestui fenomen. Dintre acestea cererea de servicii medicale joaca un rol esential, iar aportul economistilor in domeniu este incontestabil. Ei au introdus o metoda logica si riguroasa, au formulat propuneri privind rolul factorilor considerati ca fiind traditionali: venitul, tariful, interactiunea cerere-oferta.
Totusi, numai acesti factori nu permit sa se ananlizeze in totalitate cerea de servicii medicale. Este necesar sa se ia in considerare elementele culturale, variabilele demografice care reflecta caracteristicile societatii si care nu se schimba decat in timp.Toate aceste aspecte trebuie sa fie integrate in studiile specifice managementului serviciilor medicale.
Analizele economice de specialitate contin enunturile principalelor modele teoretice referitoare la capital, costuri si cereri de servicii medicale, precum si verificarile empirice privind ponderea si masa veniturilor, influenta protectiei sociale si a tarifului, rolul ofertei si relatiile acesteia cu cerea in domeniu.
Un sistem de asigurari sociale de sanatate este desemnat sa finanteze ingrijirea medicala pentru populatia asigurata si inclusa in asigurare. In afara scopurilor sociale acesta este un instrument financiar care organizeaza transformarea sumelor colectate in servicii medicale in asa fel incat toate persoanele asigurate sa poata sa-si permita aceste servicii.
In Romania a functionat pana in 1997 un sistem sanitar organizat pe baza finantarii de la bugetul de stat.
Grava subfinantare si slaba performanta a sistemului sanitar au influentat major starea de sanatate precara a populatiei si au determinat politicienii sa opteze pentru introducerea unui nou sistem de asigurari sociale de sanatate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Asigurari sociale de sanatate.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Albert Michel – Capitalism contra capitalism, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994
2. Athanasiu Alexandru – Dreptul securităţii sociale, Editura Actami, Bucureşti,1995
3. Bistriceanu Gh.D. – Sistemul asigurărilor sociale din România, Editura Academiei R.S.R. Bucureşti 1968
4. Bistriceanu Gh.D.,Adochiţei Mihai N., Negrea Emil – Finanleţe agenţilor economici, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti 1995
5. Bistriceanu Gh- Finanţe şi credit ,Editura Oscar Print, Bucureşti,1995
6. Demier Francis – Istoria politicilor sociale. Europa, secolul XIX-XX, Institutul European,1999
7. Didier Michael- Economia, regulile jocului Editura Humanitas 1989
8. Fitoussi Jean-Paul, Rosanvallon Pierre- Noua epocă a inegalităţilor, Editura Institutul European, 1999
9. Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin- Dreptul securităţii sociale, Editura All Beck,Bucureşti,1998
10. Ioviţu Mariana – Bazele politicii sociale, Editura Eficient, Bucureşti,1997
11. Manolescu Gheorghe –Asigurările sociale de sănătate, Editura tehnică,Bucureşti,1998
12. Manolescu Gheorghe- Buget abordare economică şi financiară,Editura Economică,Bucureşti,1997,
13. Marinescu Ilie – Politica socială interbelică în România,Editura Tehnică,Bucureşti,1995
14. Milton & Rose Friedman – Liber să alegi, Editura All,1998
15. Poenaru Maria- Politică sociali şi indicatori sociale,Editura All,Bucureşti,1994
16. Tufan Constantin-Forme de asigurări sociale în România , Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997
17. Ungureanu Mihai Aristotel – Finanţe publice, Editura Conpys, Râmnicu Vâlcea 1998
18. Ungureanu Mihai Aristotel- Finanţe publice,Editura Independenţa Economică, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” _Conpys ,2000
19. Văcărel Iulian coordonator- Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,Bucureşti,1992
20. Văcărel Iulian coordonator- Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti,1999
21. Văcărel Iulian – Politici Fiscale şi bugetare în România , Editura Expert 2001
22. Zamfir Cătălin –Dimensiuni ale sărăciei, Editura Expert, Bucureşti, 1994
23. Zamfir Cătălin –Politici sociale în România, Editura Expert, Bucureşti,1999
***Legea 1/1991, privind protecţia socială a şomerilor şi integrarea lor profesională, publicată în Monitoul Oficial al României, partea I nr.7/1991,republicată în Monitorul Oficial al României,nr.257/1994 şi modifică prin Legea 98 publicată în Monitorul Oficial al României, nr.303/1999
***Legea 2/1995, privind pensionarea anticipată, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.5/1995
***Legea 145/1997, privind asigurările sociale de sanătate, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.178/1997
*** Legea 120/1997, privind concediul plătiit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.149/1997
*** Legea bugetară anuală (2001-2002), publicată în Monitorul Oficial al României
*** Legea 19/2000, privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, anul XII, nr.140/01.04.2000
*** Ordonanţa Guvernului nr.230/2000, privind organizarea şi funcţionarea fordurilor universale de pensii, publicată în Monitorul Ofocial al României, partea I anulXII, nr.624/04.12.2000
*** Ordonanţa Guvernului nr.107/27.06.2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi deasigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I,anulXIII nr.352/30.06.2001-11-03
*** Anuarul statistic al României, Comisia naţională pentru statistică, Bucureşti 1996-1999
*** Buletin Statistic lunar, Comisia Naţională pentru Statistică, anul XI,nr.1,2000** Buletin Statistic lunar,Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice România,anul XI,nr.12,2000
*** Raporturi de muncă, revistă lunară editată de Tribuna economică, colecţia 2001-2002.
*** Adevărul Economic, săptămânal pentru oameni de afaceri, nr.45(501)
13 noiembrie 2001, articolul „Fiscalitatea sufocă politica de angajare” de Ivan Daniela 
Link-uri
1. www Capital.ro
2. www.Ministerul Sănătăţii şi Familiei.ro
3. www.transparency.org
4. www.ethics.orgwww.bnro.ro
5. www.minind.ro
6. www.insse.ro 
7. www.finweb.com


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!